Svi Srbi Sveta - Forum

Форум => Политика => Тему започео: Гога Децембар 01, 2011, 00:41:03Наслов: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 01, 2011, 00:41:03
ИЗДАЈА

Ђе издајник бољи од витеза?

Какву сабљу кажеш и Косово,

да л’ на њему заједно не бјесмо,

па ја рва и тада и сада;

ти издао пријед и послијед,

обрљао образ пред свијетом,

похулио вјеру прађедовску,

заробио себе у туђина.

(Петар Петровић Његош
)Кривично дело издаје старо колико и држава. Издаја је вишестран друштвени феномен - етички, правни, политиколошки, војни и социопсихолошки. Она је друго, негативно лице верности, па се зато као инцидент појављује, како у друштвеним односима појединаца, тако и у односима појединца са некoм од надличних друштвених заједница, као што су породица, сталеж,народ и држава.

Као правни феномен издаја настаје истовремено када и држава. Наиме, већ прве државе у историји света, ма како слабашна била снага њихове принуде у односу на преддржавне колективитете – род и племе, најстрожим казнама кажњавају кривично дело издаје. Оваква правна осуда (инкриминација) издаје имала је у друштвима са религиозном етиком снажно упориште у моралној осуди овог дела, јер је верност била основна морална обавезност човека, како према Богу, тако и према појединцима и друштву у целини.

Извори савременог вредносног редефинисања издаје. Данас, међутим, присуствујемо покушајима вредносног редефинисања свих аспеката издаје. Ова појава има два извора.

Најпре, издаја је у савременом секуларном друштву остала без моралне осуде, јер је после одлуке западног човека да прогласи „смрт Бога”, „дух остао ‘насукан’, без критеријума из којих треба да делује”. Апостол Павле говори да кроз закон долази познање гријеха (Рим. 3, 20), стога тамо где нема Апсолутне Истине нема ни апсолутне моралне обавезности, јер сваки који је од Истине слуша глас мој (Јн. 18, 37). Следствено, човеку који „живи” у плурализму истина постаје тегобан и излишан појам верности, а са њим и издаја као њен вредносни антипод. Тачније, осуда за издају (неверство) је најмрскија савременом човеку, јер се супроставља његовој тежњи да обоготвори своју самовољу. „Ако нема Бога, ја сам бог”, каже Кирилов у Злим дусима. Тако се у религиозно равнодушној и морално обамрлој модерној цивилизацији одвија ретроградан државноправни процес, у коме правна обавеза (obligatio) верности најпре остаје без потпоре моралне обавезности (officium).

Други извор савремених покушаја вредносног редефинисање феномена издаје је глобализам. Наиме, свеобухватни (тотални) и тоталитарни процес успостављања глобалних структура управљања растаче и фрагментише све традиционалне заједнице којима је човек кроз историју дуговао верност. Верност породици, народу и Отаџбини није ништа друго до подвиг жртвеног служења ближњем, којим човек пројављује своју боголикост, јер јеванђељска заповест вели - Од ове љубави нико нема веће, да ко живот свој положи за пријатеље своје (Јн. 15, 13). Међутим, оваква врлинска верност неспојива је са визијом човека Новог светског поретка, који је, будући роб тоталног егоизма, заправо трајно одан једино креаторима својих виртуелних потреба. Зато се више од двадесет година уназад, признање власти глобалне Империје од стране марионетских „националних елита”, спроводи кроз чин издаје Отаџбине, народа и породице. Ни једна жртва принета на жртвеник глобализације, и њеног подкулта евроунијатства, не радује тако силно жреце Империје, као издаја Отаџбине, народа и породице, јер она уклања последње препреке за инсталирање свепрожимајуће и свеприсутне глобалне власти, пред којом ће људска формалноправна слобода бити само опсена. Стога, агенде различитих процеса глобализацији не представљају ни шта друго, до јавно обећање награде издајницима Отаџбине, народа и породице. Тачније, од краја осамдесетих година прошлог века изграђује се читав један идеолошки и организациони систем за, с једне стране, глобално награђивање издајника Отаџбине, народа и породице, а с друге стране, за кажњавање њихових верних и неутихнулих бранитеља. Символички почетак деловања глобалног система за награђивање издаје било је додељивање Нобелове награде за мир 1990. године Михаилу Горбачову. Док је глобални систем за кажњавање „злочина” верности држави и народу добио, у оквиру југословенског геополитичког експеримента, свој хашки преседан.

Пошто је издаја постала главно средство глобалне Империје за разарање државног суверенитета, а последично и за промену самог националног карактера појединих народа, упадање у замку вредносног редефинисања феномена издаје врло лако може да угрози биолошки и духовни опстанак једног народа. Државна и национална издаја може да буде побеђена само претходним одбацивање нејасних савремених представа о етичком, правном и политичком карактеру издаје. Зато сазнање о њеним узроцима и последицама, о препознавању и начину борбе са издајом Срби и Руси треба да црпе из сопствене историјске свести. Ови народи су на основу драматичног историјског искуства и православног хришћанског етоса формирали, не само одвећ карактеристично етичко, већ и специфично правно поимање издаје.

Издаја у правној свести српског и руског народа. Однос правне свести српског и руског народа према издаји пресудно је опредељен са три фактора који потичу још из периода средњевековне државности.

Први фактор који утицао на формирање посебног доживљаја издаје у српској и руској правној свести везан је за услове у којима се отпочело са кажњавањем овог дела. Наиме, почетак инкриминисања издаје је у историји српског и руског права скопчан са потискивањем древног индоевропског модела државе-баштине (вотчине), која је била обичан збир удеоних кнежевина, византијским концептом државе као централизованог и једнообразно уређеног правног организма, налик модерној држави. Носиоци ромејске (византијске) идеје законитости и код Срба и код Руса били су владар и Црква. Насупрот њих стајала је властела (бољари), чија је борба за родовске и сталешке привилегије представљала негацију саме идеје општег права и државе као територијалне заједнице. Управо је овакав властеоски (бољарски) социјални егоизам изродио прве српске и руске издајнике, док је самодржавље српских и руских владара створило услове за санкционисање овог политичког злочина. Прецизније, најмоћнији српски и руски самодржавни владари били су најпоузданији јемци ненарушивости правног поретка, како од напада спољних непријатеља, тако и од унутрашњих атака властеоске самовоље.

Да се са процесом јачања владарске власти усавршавао и учвршћивао правни поредак државе, показала је владавина најсилнијег српског самодржца – Стефана Душана. Врхунац снаге правног поретка српске државе се на спољном плану манифестовао кроз Душанов чин уздизања српске државе у ранг Царства, док се на унутрашњем плану снага правног поретка показивала кроз суперматију закона над вољом појединца (чл. 171. и 172. Душановог законика). Истовремено, кривичноправна слика снаге правног поретка Немањићке државе изражавала се, најпре, кроз казну конфискације која се извршавала над имовином, иначе неприкосновеном, властелина-издајника.

Исти државноправни процеси, само са временским закашњењем, довели су до тога да се у историји руске државе први помен издаје (измене) као кривичног дела везује за владавину цара Ивана IV Грозног. У руској народној традицији, како је забележио Л. Тихомиров, борба цара Ивана IVса аристократијомостала је упамћена као истребљење издаје, јер су његови противници били издајници идеје самодржавља, мимо које народ није могао да замисли своју Свету Русију. Обавези верности и покорности држави бољари су супроставили своје сталешко право на слободан одлазак из службе једног у службу другог кнеза (тзв. право отьезд), на шта се позивало, између осталог, и 120 новгорoдских бољара које је цар Ивана IVкао издајнике у истом дану осудио на смртну казну, јер су покушали да Литви предају Новгород.

Тако је већ од самих почетака државотворна радња код Срба и Руса, вођена кроз сукоб идеје општег права и партикуларних привилегија, нераздвојно повезана са феноменом издаје, због чега она већ тада превазилази оквире једног кривичног дела против државе и постаје негација саме државе и права.

Други фактор који је утицао на стварање специфичног доживљаја издаје у правној свести Срба и Руса је српско и руско искуство смутног времена. Наиме, постепено урушавање државноправног јединства и најзад губитак националне независности, који су српску државу задесили крајем XIV и у XV века, као и руску државу почетком XVII века, било је у великој мери последица масовне великашке издаје. Делови српске властеле и руских бољара, вођени себичним сталешким интересима, пактирали су са непријатељима сопствене државе, а најчешће и своје Православне вере, одричући верност законитом владару. Издаја из периода руске Смутње оставила је тако снажан утисак на руски народ, да су савременици, како потврђује В. А. Томсинов, већ тада увидели да су „главни непријатељи руске државе, који су је и разорили, били сами Руси”. „Странци су се”, по сведочењу очевидаца, „само користили Смутњом за постизање својих циљева”. Исту свест о сопственој кривици због националне издаје, која је довела до вазалства Лазаревог наследника, исказују непосредно после Косовског боја и српски савременици: „И наших ради грехова ономе који је убио оца њиховог бивају подручници”.

После искуства смутног времена у српској и руској националној свести формирао се нови, потпуно изоштрен и заокружен поглед на издају, што је трећи фактор који је коначно одредио однос српске и руске правне свести према издаји.

Руска национална мисао је свој одговор на искуство са издајом из доба Смутње формулисала кроз кодификацију Саборно Уложеније од 1649. године. Слом пред којим се почетком XVII века нашла руска држава натерао је законодавца да у Уложенију, по први пут у историји руског права, пружи посебну кривичноправну заштиту држави. Одредбе Уложенија о издаји, тада најзначајнијем и најсвеобухватнијем политичком деликту, својом репресивношћу значајно одступају од иностраних законских узора, што потврђује да су ове норме настале као плод националног историјског искуства. Најизразитији у том погледу је пропис Уложенија којим се предвиђа, не само ослобађање од кривичне одговорности за лице које убије оптуженог издајника, који се скрива и покушава да побегне, већ се гарантује и награда таквом лицу, коју је цар исплаћивао из имовине убијеног издајника. У овом случају руски законодавац одступа од оба узора, византијског Прохирона и Литванског статута, који, иако познају правно дозвољено убиство издајника, не предвиђају награду за лице које је издајника лишило живота.  Овај пропис Уложенија не сведочи само о степену друштвене опасности издаје, као и о неразвијености државног апарата принуде, већ пре свега о томе да су догађаји смутног времена, када је национална, земска Русија и руска провинција спасила државу, довели до подизање националне самосвести и одговорности у најширим слојевима руског друштва. То потврђује и корелат права на правно дозвољено убиство издајника, који је био дат у форми опште обавезе свих поданика Московског царства да властима пријављују починиоце кривичних дела против државе,док суу случају непријављивања кажњавани су као и починиоци ових дела - смртном казном. Како примећује проф. Томсинов, оваква строгост у кажњавању издаје „може да се учини претераном само онима који су заборавили лекције велике Смутње с почетка XVIIвека”. Насупрот томе, законодавац Уложенија је већ тада схватио да се „државна издаја у руским условима испољава не као обично кривично дело, већ као деловање које може изазвати пропаст руске државе”.

Срби свој одговор на искуство са издајом из сопственог смутног времена нису могли да дају у законској форми, јер су за разлику од Руса у бујици смутног времена изгубили државу и националну слободу. Међутим, српска национална мисао, па и она правна, у временима ропства се уобличавала и изражавала кроз народну поезију. Српски народни певач, говорећи из главе целог народа, означава издају као највеће зло и прворазредни узрок пропасти српске средњевековне државе. Зато Срби, како истиче Св. владика Николај (Велимировић), никад не проклињу Турке, већ своје великаше – Великаши, проклете им душе. Тако је у историјском сећању српског народа сачувано непомућено сећање на социјални корен издаје, али и на владаре и обичан народ (слуга Милутин) као верне чуваре државног јединства. Истовремено, Срби кроз поезију показују да су не само свесни спољњег, социјалног, већ и унутрашњег, духовног извора издаје – незајажљива глад за влашћу и материјалним богаствима (А мој бабо, Вукашине краљу, мало л’ ти је твоје краљевине? Мало л’ ти је, - остала ти пуста! - већ с’ туђе отимате царство? - Урош и Мрњавчевићи) На издајника, али и на његово потомство (Проклето му племе и кољено), пада клетва законитог српског владара-мученика (кнежева клетва), али и целог народа који суди као жива црква Божја. Поред клетве, као метафизичке осуде, народ кажњава издајника и земаљском казном. Издајника је чекала смртна казна, коју је могао да изврши било који Србин (Ако Бог да и срећа од Бога, ти се нећеш наносити главе, наносити за ту пријевару – Бој на Чокешини). Ово потврђује и кодификатор свеколике српске националне мисли – Његош, јер је осуда издајника тотална и свенародна (Него удри доклен махат можеш, а не жали ништа на свијету) освета правде Божије (Иван чашом наздрави освете, светим пићем Богом закршћеним).

Срби као жртве савременог пропагандног редефинисања издаје. Срби су од деведесетих година прошлог века жртве пропагандног редефинисања издаје, јер се преко издајника разних фела, еуфемистички названих борцима за демократију и људска права, цепала њихова национална територија и пљачкало народно богатство. Издаја се најчешће „морално” правда безизгледношћу отпора глобалној Империји и обећањем материјалног „раја” у њеном окриљу. Заправо, као Мустај-Кадија у Горском вијенцу, тако и данашњим Србима нове „потурице” говоре: „Мало људство што си засл’јепило? Не познајеш чистог раја сласти”. Улазница за некадашњи „рај” у Стамболу и данашњи у Бриселу назива се исто– издаја. Да пут до обећаног издајничког „раја” започиње србрењацима, а завршава самоубиством, потврдио је Јуда. Зато је усташки нож под православним грлом, од убијених стварао свете мученике, а од разбраће-кољача духовне самоубице. И док су наши преци, непрестано опомињући себе Јудином судбином,дубоко веровали и живели са истином - ђе издајник бољи од витеза, данашњи Срби у завршни, косовски чин драме издаје Србије и Српства улазе са мутним представама о свим странама феномена издаје.

Одбрана и издаја Косова и Метохије у светлу одредаба Устава и Кривичног законика РС. Када је у питању издаја као правни феномен, у модерном свету верност појединца према држави искључиво се мери његовим односом према устав и законима државе чији је грађанин. Прецизније степен лојалности једног грађанина према уставним и законским обавезама, јесте мера његове оданости заједници, али и мера обима права која грађанин ужива.

Територијалну целовитости и недељивост Републике Србије ујемчује чл. 8. Устава. Општа обавеза свих државних органа да чувају територијалну целовитости Републике Србије, у погледу Косова и Метохије је посебно истакнута у преамбули Устава. Територијална целовитост државе Србије ужива и кривичноправну заштиту, и то у оквиру кривичног дела угрожавања територијалне целине из чл. 307. Кривичног законика Републике Србије.Код овог дела против уставног уређења и безбедности радња извршења се састоји у покушају да се силом или на други противуставан начин отцепи неки део територије Србије. За ово тешко дело законодавац је предвидео казну затвора од три до петнаест година. Уз то, по чл. 320. Кривичног законика код дела угрожавања територијалне целине кажњиве су и припремне радње, а оне се, како изричито стоји у ст. 2. истог члана, између осталог, састоје и у отклањању препрека за извршење кривичног дела, као и у другим радњама којима се стварају услови за непосредно извршење кривичног дела. За извршење припремних радњи за ово кривично дело запрећена је казна затвора од једне до пет година.

Када се изјаве појединих српских политичара о територијалној подели Косова или о признању сепаратистичке творевине Косово оцене из угла наведених одредби Кривичног законика РС, постаје потпуно јасно да се ради о извршењу припремних радњи за кривично дело угрожавања територијалне целине. Наиме, реч је о појединим члановима Владе Републике Србије, односно народним посланицима и председницима странака владајуће коалиције, који оваквим својим, макар и вербалним ставовима, а с обзиром на јавну позицију са које говоре, стављају у изглед шиптарским сепаратистима да ће њихови покушаји да отцепе део територије државе Србије проћи некажњено, чиме заправо врше припремну радњу отклањања препрека за извршење кривичног дела из чл. 320. Кривичног законика Републике Србије. Следствено, и умишљај као неопходни услов за постојање кривичног дела угрожавања територијалне целине, који се у Кривичном законику дефинише као свест да се радња предузима употребом силе или на други противуставан начин, због јавне позиције учинилаца постаје неспоран. Зато избор ЕУ уместо Косова и Метохије који чине поједини српски политичари, у правној држави не може да значи ништа друго него избор затвора уместо слободе.

Покретањем кривичних поступака против свих лица која својим вербалним или реалним радњама отклањањају препреке за извршење кривичног дела угрожавања територијалне целине, држава би ефикасно сузбила ширење дефетизма када је у питању могућност очувања Косова и Метохије у оквиру државе Србије. Истовремено, покретањем оваквих кривичних поступака на међународном плану би се послала недвосмислена порука о спремности државе Србије да на најозбиљнији и најодлучнији начин настави борбу за очување своје територијалне целовитости.

Међутим, под садашњим режимом не само да неће бити покренути овакви кривични поступци, већ су и сви чланови Владе, као и Председник Републике, пристајући на одлуке из „преговора” са шиптарским сепаратистима, починили читав низ кажњивих припремних радњи којима се отклањањају препреке за извршење кривичног дела угрожавања територијалне целине.

У државама у којима је народ носилац суверености, као што је то и у Републици Србији (чл. 2. Устава), постоји само један могући излаз из оваквог државно и национално погубног стања – народ мора да развласти оне који су уместо Уставу Републике Србије, одани налозима евроатлантске бирократије. Прецизније или ће данашњи Срби по угледу на своје славне претке зауставити издају и даље дробљење државе, или ће у евроатлантском ропству изгубити обрисе свог националног и државног лика. Овај једноставни морални и историјски избор мора да буде оштар срп којим ће се на српској политичкој сцени одвојити патриотско жито од издајничког кукоља.

Фонд стратешке културе (http://srb.fondsk.ru/news/2011/11/01/izdaia.html)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 01, 2011, 00:58:50
Цитат
Међутим, под садашњим режимом не само да неће бити покренути овакви кривични поступци, већ су и сви чланови Владе, као и Председник Републике, пристајући на одлуке из „преговора” са шиптарским сепаратистима, починили читав низ кажњивих припремних радњи којима се отклањањају препреке за извршење кривичног дела угрожавања територијалне целине.

Не знам колико сте упознати са неким члановима Устава РС, а нарочито, да ли сте упознати да овај садашњи Устав управо нема један члан који је ранији Устав РС
имао, а који у себи има овај појам "ИЗДАЈА". Ево га, тај члан је  гласио овако:

Цитат
Члан 51.

Одбрана Републике Србије је право и дужност сваког грађанина. Нико нема право да призна и потпише капитулацију нити да прихвати или призна окупацију Републике Србије или било којег њеног дела. ИЗДАЈА републике Србије је ЗЛОЧИН према народу и кажњава се као тешко кривично дело.


Када се мењао Устав РС 2006. била сам међу онима који нису изашли на Референдум,
управо због овог члана који је избачен, а и због многих других који су убачени, а
сада се управо захваљујући њима омогућава продаја свих могућих важних српских ресурса.

Тада је Коштуница "утабао" стазу, а сада том стазом корача Тадић,
а те стазе су пут у ИЗДАЈУ, ....... за коју нико од њих неће морати да одговара!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јануар 27, 2012, 09:15:52


У следећој рунди преговора између Београда и Приштине, почетком фебруара ове године, биће стављени потписи на споразум о заступању, а на дневном реду ће се наћи и питање телекомуникација и енергетике. И једно и друго питање у начелу је решено, тврди извор "Правде" из Међународне управљачке групе за Косово.

(http://www.pravda.rs/wp-content/uploads/2012/01/05_brana.jpg)

- Телекомуникације ће, попут осигурања возила, преузети приватне компаније. На почетку преговора одмах ће бити угашена комплетна мобилна и статична телефонија провајдера из централне Србије. У наставку, после утврђивања припадајућих квота, сразмерно капиталу који су у развој телекомуникација уложили бизнисмени из Србије, Европе и са Косова, решење ће се заснивати на потпуном отварању косовског тржишта. Отвориће се могућност да провајдери из Србије добију косовске лиценце и на тај начин стекну право да активирају већ постојеће мобилне и фиксне мреже

Правда (http://www.pravda.rs/2012/01/26/srbiji-uzimaju-branu-gazivode/)
***А српска власт и даље избацује ПАРОЛЕ, ПАРОЛЕ и ПАРОЛЕ ..."Ми никада нећемо признати независност Косова....."


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јануар 27, 2012, 09:27:12
Још један доказ да је ИЗДАЈА у питању:
***На Косову неће бити избора?!

Покрајински и локални избори, по свему судећи, неће бити расписани на Косову и Метохији! Ову могућност јуче је најавила председница српског парламента Славица Ђукић-Дејановић (СПС), која је поручила да ће о томе бити донета „политичка одлука“.

(http://www.alo.rs//_customfiles/Image/slike/2012/01/27/djukic-v.jpg)

Један од услова за добијање кандидатуре за ЕУ, које је немачка канцеларка Ангела Меркел поставила Борису Тадићу, јесте и да Србија укине „паралелне“ институције власти у покрајини. Уколико владајућа коалиција одлучи да не распише локалне изборе на Косову, то ће бити први корак у потпуном повлачењу Србије са Косова и Метохије.
Како „Ало!“ сазнаје, државни врх Србије донеће у другој половини фебруара политичку процену хоће ли покрајина бити изузета из изборног процеса или не. Према изворима „Ало!“ блиским Влади Србије, главна битка око тога да ли ћемо добити кандидатуру за ЕУ у марту водиће се управо око расписивања покрајинских и локалних избора, а не око регионалног представљања Косова.
- Европски партнери на све начине покушавају да убеде Бориса Тадића да одустане од избора на покрајинском и локалном нивоу, али то неће бити лако пошто је јасно да би то бирачи могли схватити као одустајање од Косова и власт би због тога могла бити кажњена - открива наш саговорник.

Ало (http://www.alo.rs/politika/45724/Na_Kosovu_nece_biti_izbora_)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: pidikanac Јануар 27, 2012, 16:03:39
Државни врх на челу са Тадићем, ради све оно што му се са туђих страна наређује. Давно је прошло време у коме смо се још надали да српске власти ипак бар нешто, покушавају да раде, у корист саме Србије!
Издаја наших националних интереса, народа и државе су у блату видне преваре и уверљиво полтронског понашања српских власти, према уцењивачким захтевима страних фактора.
Српска влада се продала за шаку сребрњака и сад покушава да спасе своју кожу. Нема више никакве сумње да је садашњи политички врх Србије, легло смртне опасности за наш народ.

Срби на Косову су издани и остављени на милост оних, који за нас никад милости и нису имали....


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 01, 2012, 11:21:13


Потписан уговор о купопродаји Нишке касарне

Изградња стамбено-пословног комплекса на простору бивше касарне „Бубањски хероји“ почеће за шест до осам месеци, најавио је Филип Беј, директор америчке компаније "Klin ertl kapital" (CEC), приликом јучерашњег потписивања уговора о купопродаји са Милошем Симоновићем, градоначелником Ниша.

(http://www.alo.rs//_customfiles/Image/slike/2012/01/31/kasarna-v.jpg)

Компанија "CEC" купила је на јавној лицитацији крајем прошле године око 1,5 хектара земљишта, уз обавезу да граду у власништво пренесе и 21.000 квадрата стамбеног простора. Инвестиција је вредна око 60 милиона евра.
- Очекујемо да за десетак дана постигнемо договор са пројектантском кућом из Вашингтона, која ће урадити урбанистички пројекат. Након тога ћемо ангажовати неку нишку пројектантску кућу да га усклади са домаћим законима. Када се то заврши, пројекат ће бити поднет на одобравање, па следи тендер за извођача радова. Радови би требало да почну за шест до осам месеци - изјавио је Беј.
Насеље које ће бити изграђено у касарни имаће стамбене зграде, велики тржни центар, бреднирани амерички хотел и реномирани амерички универзитет. У склопу комплекса налазиће се и центар за уметнике, налик уметничкој колонији у Сићеву. Милош Симоновић, градоначелник Ниша, подсетио је да је Ниш захваљујући одличној сарадњи са Министарством одбране успео да први у Србији размени имовину и преузме једну касарну.


Ало (http://www.alo.rs/vesti/45838/Potpisan_ugovor_o_kupoprodaji_Niske_kasarne)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 01, 2012, 11:32:57
....кренула је распродаја земљишта странцима......Нема веће ИЗДАЈЕ од ове, када почне да се распродаје земља.. А када схватимо шта се у ствари распродаје још нешто ће нам да буде јасније.Продали су  Земљиште где је  била касарна "Бубањски хероји". ЗАШТО ли је америма баш то земљиште запало за око и баш ту хоће да граде хотел, станове и пословне просторије?(http://www.novosti.rs/upload/images/2011//12/2512/voj-kasarna.jpg)
један од улаза у касарну


Шутановац је граду Нишу ПОКЛОНИО то земљиште без накнаде, а за узврат град Ниш ће Војсци Србије предати око 300 станова.

Подсетимо, касарна "Бубањски хероји" продата је на јавној лицитацији, за 1.020 динара по квадрату или укупно 153 милиона динара. Купац је постала америчка фирма "Klin ertl kapital" која је, месец дана раније, под истим називом, основала предузеће и у Нишу.

- Стварна цена далеко је већа од 153 милиона, што многи критичари прећуткују.Ово су  неки коментари читалаца,


Цитат
Ameri ,(CIA) hoce sto pre ,blize Rusima .Nis je sad mesto gde se velike sile susrecu.Nije njima ni do hitnih intervencija ni do biznisa.Jedini razlog je spijuniranje .


Цитат
Da li su svrake popile mozak Gradskoj upravi Nisa? U Americi jedna obicna porodinca vila na obali Kalifornije kosta vise nego od 20 miliona dolara na 15 ari zemlje. A vi tamo prodajete celu kasarnu sa svim izgradjenim zgradama i 15 hektara zemljista za 16 miliona evra. Ti odbornici treba svi da idu kod lekara specijaliste da im dobro pregleda glavu. Gde je javni tuzilac grada da podigne preventivnu tuzbu protiv ocigledne korupcije?


Цитат
Da li Amerikanci prodaju svoje kasarne? Jel ovde neko misli da nikad vise necemo imati vojsku? Tesko ce se ikada vise napraviti takva kasarna. Znaju to dobro Amerikanci.Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 01, 2012, 15:29:45
Цитат

КОГА ШТИТИ ВЛАДА СРБИЈЕ?

Члан Савета за борбу против корупције др Данило Шуковић пита чије је интересе штитила Влада Србије у споразуму са Европом. По његовим речима, у року од само четири године након ратификације Споразума о стабилизацији, странцима, правним и физичким лицима биће омогућено да купују земљиште и друге непокретности. Друге земље задржале су право да не продају непокретности у времену дужем од десет година након постанка чланице ЕУ.
Зашто је Србија прихватила овако неповољне услове ако је познато да постоји велика разлика у ценама пољопривредног земљишта код нас и у ЕУ? Цене земљишта у ЕУ су веома високе: у Холандији износе око 70.000 евра по хектару, у Данској око 60.000 евра, у Италији 50.000 евра... У Србији најквалитетније земљиште кошта 5.000 евра. Познато је да су у Србији појединци користећи законске погодности купили велике површине пољопривредног земљишта које се мере и десетинама хиљада хектара. Њихов интерес да то земљиште буде у што краћем року доступно странцима је више него очигледан, јер им омогућава енормну зараду пошто ће тада постићи астрономске цене за земљиште које су платили по веома ниским ценама. Тако би зарада по једном хектару била 20.000 па и 30.000 евра, а за 1.000 хектара 20 до 30 милиона евра. Очигледно се ради о великом економском интересу који треба да се реализује у корист привилегованих појединаца уместо да то буде ресурс којим располаже држава, и да од тога корист имају сви грађани. Неко ће рећи да је то формално-правно у реду. Да, то је тачно, али је страшно неморално и штетно за грађане ове сиромашне земље, и пример је велике корупције. Можда је ово најочигледнији пример како се законски и други прописи доносе према диктату и жељи моћних појединаца, а на штету општедржавних интереса”, наводи Шуковић.
По његовим речима у Белгији појединац може купити највише 385 хектара и то под одређеним условима, у смислу гаранција да ће купљено земљиште ефикасно користити. Овде је очигледно држава подлегла притиску тајкуна, а не ЕУ која не би могла да обавља толику дискриминацију према Србији, иако су њихови интереси да рокови за продају непокретности странцима буду што краћи.
“Зато је предлог да влада постигне договор да се измени члан 63. ССТ, и да буде као и код других земаља у транзицији које су учлањење у ЕУ, као и да се промет пољопривредног земљишта уреди по европским стандардима, сагласан са нашим напорима да се учланимо у ЕУ, и да се онемогуће очигледне шпекулације пољопривредним и другим земљиштем. Продаја странцима у суштини није спорна, и није важно да ли је власник једне зграде или пољопривредног атара страни или домаћи држављанин. Услови који се могу договорити су различити, и пре свега зависе од одговорности и компетентности влада, а не од диктата ЕУ, како се то често саопштава грађанима”, каже Шуковић.

Актер (http://www.akter.co.rs/ekonomijaprint/3641-pekulativna-trgovina-srpskim-oranicama.html)


(http://www.akter.co.rs/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/600x175-images-print-ekonomija-84broj-petorka.jpg)
ТАЈКУНИ КУПУЈУ ДА БИ ПРОДАЛИ СТРАНЦИМА


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 24, 2012, 04:44:38
ПРОГЛАС ЈАВНОСТИ ПОВОДОМ ВЕЛЕИЗДАЈЕ У ЗЕМЉИ- М. Новаковић, главни и одговорни уредник ФБР…

На овај корак сам се одлучио, не само због очигледног велеиздајничког чина Српског режима на челу са лудаком Тадићем (јер  ово нормалан човек не може да ради својој нацији),  и не само због терористичких аката над нашим младим и храбрим браниоциома барикада- почињених од стране слепо послушних издајничких режимских жандармеријских фаланги и тајних српских служби (које очигледно служе Западним земљама, а не својој), већ пре свега из разлога што је у нашу редакцију, и мени лично стигло више упозорења од релевантних фактора, па чак и из неких дипломатских извора чланица ЕУ- да је Тадић „потписао пакт са ђаволом“ и обећао својим евроатлантским господарима, да ће не само да уништи све алтернативне прелазе према КиМ, и похапси храбре браниоце, и не само да призна шиптарску независност- већ да практично сав Српски живаљ северно од Ибра  преда у руке шиптарским крволоцима сепаратистима, и трговцима људских органа(српских)…

Што ће све потом директно резултирати у геноцид и етничко чишћење више десетина хиљада Српске нејачи на северу, са последње Слободне територије у окупираној и колонизованој  Српској држави- тзв. Републици Србији…

Тај план је реалан и докази о томе нам стижу из више извора… Налоге за њега је Тадић добио од својих господара у америчкој амбасади, али и из Брисела- а детаље је недавно разрадио у личним и тајним сусретима са ратним злочинцем у трговцем људских (српских) органа Хашимом Тачијем у ЊуЈорку и у Грчкој(о томе сведоче страни извори и штампа)…

У међувремену нам стижу информације из више извора, које су нам директно потврдиле и неке легалне структуре са КиМ- да су маскирани нападачи са фантомкама, који су напали Српску омладину на барикадама, уз подршку и заштиту Српске жандармерије у ствари били шиптарски терористи из редова РОСУ- то је вероватно један од разлога зашто се нису суздржали да јуначким Српским омладинцима прете чак и убиствима, које су „успут“ пребили… Јер „српски“ жандари, без обзира колики данас били издајници- не верујем да би се толико ниско спуштали…

Из свих ових разлога, ја Миодраг Новаковић, аутор и главни и одговорни уредник СРБског ФБРепортера упућујем следећи проглас Српској- пре свега оној најпатриотској и најборбенијој- Јавности…

(http://facebookreporter.files.wordpress.com/2012/02/m-novakovic-back-cover2.jpg?w=231&h=300)


ПРОГЛАС:


ПОЗИВАМ У СВОЈЕ ЛИЧНО ИМЕ СВЕ СРПСКЕ РОДОЉУБЕ ДА СЕ АКТИМА ЦИВИЛНЕ НЕПОСЛУШНОСТИ И ПАСИВНОГ ФИЗИЧКОГ ОТПОРА МАСОВНО СУПРОТСТАВЕ ОВИМ ОТВОРЕНИМ АКТИМА ВЕЛЕИЗДАЈЕ СРПСКОГ РЕЖИМА КОЈИ СЕ УПРАВО ОДВИЈАЈУ ПРЕД НАШИМ ОЧИМА…

ЈУЧЕ- ПОД ОКРИЉЕМ МРАКА- СУ ПРИПАДНИЦИ МУПА- МАСКИРАНИ РЕЖИМСКИ ФАШИСТИ НАПАЛИ  ГОЛОРУКЕ СРПСКЕ ОМЛАДИНЦЕ У МЕЂУЗОНИ ЈАРИЊЕ- ПРЕТЕЋИ ИМ ТОМ ПРИЛИКОМ И УБИСТВОМ…

СРУШИЛИ СУ ТАДА ЈЕДНУ БАРИКАДУ ПО НАЛОГУ ИЗДАЈНИЧКОГ ТАДИЋЕВОГ РЕЖИМА И ЊЕГОВИХ НАТО ГОСПОДАРА, КАСНИЈЕ У ТОКУ ЈУТРА СУ УНИШТИЛИ И БРЊАК- У ТОКУ СУ ПРИПРЕМЕ ЗА НАПАД НА РУДНИЦУ… БРАНИОЦИМА ПОСТОЈЕЋИХ БАРИКАДА ПРИСТИЖУ “ОБИЛИЋИ” СА СЕВЕРА КиМ… ЊИМА ТО НИЈЕ ПРОБЛЕМ, ЈЕР ЈЕ ДАНАС ЈЕДИНА СЛОБОДНА СРПСКА ТЕРИТОРИЈА И ПОД ПРАВИМ ПАТРИОТСКИМ РУКОВОДСТВОМ УПРАВО КОСМЕТСКА СРПСКА СПАРТА- СРПСКИ „ГЕТО“ НА СЕВЕРУ КиМ- .

РЕЖИМСКЕ ПАРАВОЈНЕ И ЖАНДАРМЕРИЈСКЕ ФАЛАНГЕ СУ УЗ СВЕ АЛТЕРНАТИВНЕ ПРАВЦЕ И ПО ШУМАМА, ОРГАНИЗУЈУ У КОПНЕНОЈ ЗОНИ „САЧЕКУШЕ“, КАО И НА МАГИСТРАЛНИМ  ПРАВЦИМА, И ХАПСЕ СВЕ РОДОЉУБЕ КОЈИ СУ ИЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ КРЕНУЛИ У ПОМОЋ НАШОЈ БРАЋИ НА КиМ.

ИЛЕГАЛНЕ ШИПТАРСКЕ ЦАРИНАРНИЦЕ И „ГРАНИЧНЕ ПРЕЛАЗЕ“ ИЗМЕЂУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ДАНАС  НЕ УСПОСТАВЉАЈУ НАТО ОКУПАТОРИ НИТИ ШИПТАРСКИ СЕПАРАТИСТИ, ВЕЋ ИЗДАЈНИЦИ ИЗ НАШИХ РЕДОВА НА ЧЕЛУ СА ТАДИЋЕМ…

ИСТОВРЕМЕНО ВЕЛЕИЗДАЈНИК БОРКО У БРИСЕЛУ СТАВЉА ПАРАФ КОЈИМ СЕ ДЕФАКТО ПРИЗНАЈЕ ДРЖАВНИ СУВЕРЕНИТЕТ ИЛЕГАЛНОЈ ШИПТАРСКОЈ ДРЖАВИ СТВОРЕНОЈ НА КРВИ НАШИХ КОСОВСКИХ МУЧЕНИКА- УПРКОС ЧИЊЕНИЦИ ДА ЈЕ НАКОН РЕФЕРЕДУМА КОСОВСКИХ СРБА НА СЕВЕРУ ИЗДАЈНИЧКИ СРПСКИ РЕЖИМ ИЗГУБИО СВАКИ ЛЕГИТИМИТЕТ ДА ИХ ПРЕДСТАВЉА…

ОСТАТАК СРПСКЕ ДРЖАВЕ, А НАРОЧИТО ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЈЕ ДАНАС ВИШЕ НЕГО ИКАД ПОД РЕЖИМСКОМ (НАТО-ДЕЛЕГИРАНОМ) ФАШИСТИЧКОМ ОКУПАЦИЈОМ!

 У ТОКУ ЈЕ МАСОВНА РЕЖИМСКА РЕПРЕСИЈА УНУТАР СРБИЈЕ- БЛОКАДЕ ПУТЕВА И ХАПШЕЊА СВИХ СРПСКИХ ПАТРИОТА ЗА КОЈЕ ОВИ РЕЖИМСКИ ФАШИСТИ И ПОМИСЛЕ ДА ИДУ У ПОМОЋ НАШИМ СРПСКИМ ЈУНАЦИМА НА БАРИКАДАМА НА СЛОБОДНОМ СЕВЕРУ КОСМЕТА… ПРЕ КРАТКОГ ВРЕМЕНА ЈЕ УХАПШЕНО ОКО ПЕТНАЕСТ СРПСКИХ МЛАДИЋА У ШАБЦУ.

ОВАЈ РАСПАМЕЋЕНИ И АНТИСРПСКИ РЕЖИМ САДА ОТВОРЕНО НАСРЋЕ И НА НАШУ ДЕЦУ, И ПРЕТИ ИМ НЕ САМО ХАПШЕЊИМА, ВЕЋ И УБИСТВИМА…

 У ОВОЈ СИТУАЦИЈИ ТРЕБА ПРАВИТИ БАРИКАДЕ СВУДА ПО СРБИЈИ, А НАРОЧИТО ОКО РЕЖИМСКИХ ПОЛИЦИЈСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА, ИЗДАЈНИЧКИХ СОРОШКИХ МЕДИЈА, А ПРЕ СВЕГА НА МАГИСТРАЛНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА, ПОСЕБНО ОНИМА КОЈИМА СЕ УПУЋУЈУ ИЗДАЈНИЧКЕ РЕЖИМСКЕ ЖАНДАРМЕРИЈСКЕ ФАЛАНГЕ ДА „ДОТУКУ“ НАШУ БРАЋУ НА КОСМЕТУ!

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ СРБИЈА ПРОБУДИ ОДМАХ- СУТРА ЋЕ БИТИ КАСНО!!!

СРБИЈА МОРА ДА СЕ БРАНИ БАРИКАДАМА И ЦИВИЛНОМ НЕПОСЛУШНОСЋУ СВУДА И НА СВАКОМ МЕСТУ- И У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ, А НЕ САМО НА КиМ!

ЗА ПОЧЕТАК ТАКВЕ АКЦИЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНА МАСОВНОСТ ВЕЋ ОДЛУЧНОСТ МАЊИХ ГРУПА СРПСКИ ПАТРИОТА! ПОСТАВИТЕ ПРВЕ БАРИКАДЕ, ДЕЛИТЕ ЛЕТКЕ СА ПОЗИВИМА НА ЦИВИЛНУ НЕПОСЛУШНОСТ, ТО ЈЕ ВАШЕ ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПО ЉУДСКИМ И ПО БОЖИЈИМ ЗАКОНИМА! САМИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ ОРГАНИЗУЈТЕ МАЊЕ ГРУПЕ, И ЊИХОВ САСТАВ ДРЖИТЕ У ТАЈНОСТИ САМО ЗА СЕБЕ- НЕ ДЕЛИТЕ ТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НИ СА КИМ, ПА НИ СА ДРУГИМ ГРУПАМА…

У АКТИВНЕ ОБЛИКЕ ПАСИВНЕ ФИЗИЧКЕ НЕПОСЛУШНОСТИ- АД ХОК БАРИКАДЕ, ГРАФИТЕ, ПЛАКАТЕ И СЛИЧНО (АЛИ НИКАКО НЕ ПРИБЕГАВАЈТЕ НАСИЉУ) КРЕЋИТЕ МАСКИРАНИ, АЛИ СВЕ ШТО МОЖЕТЕ СНИМАЈТЕ И ШИРИТЕ ОДМАХ НА НЕТУ…

ПОНОВО-НЕ ПРИБЕГАВАЈТЕ НАСИЉУ, ОСИМ У НУЖНОЈ ОДБРАНИ! РЕЖИМ И ЊИХОВИ ЕВРОАТЛАНТСКИ ГОСПОДАРИ БИ НАЈВИШЕ ВОЛЕЛИ ДА У СРБИЈИ ИЗБИЈЕ ГРАЂАНСКИ РАТ- ШТО БИ ИМ ДАЛО ИЗГОВОР ЗА ДИРЕКТНУ ВОЈНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ И ФИЗИЧКУ ВОЈНУ ОКУПАЦИЈУ. ТАЈ СЦЕНАРИО МОРАМО ДА ИЗБЕГНЕМО ПО СВАКУ ЦЕНУ.

ОВО О ЧЕМУ ЈА ПРИЧАМ СУ ПОПУЛАРНИ ОБЛИЦИ ГРАЂАНСКОГ ОТПОРА ШИРОМ СВЕТА И НИГДЕ У ЦИВИЛИЗОВАНИМ ЗЕМЉАМА НЕ ИЗАЗИВАЈУ ОРУЖАНУ РЕПРЕСИЈУ ВЛАСТИ… ДАКЛЕ ТО МОРАМО ДА ИЗБЕГНЕМО- ДА ИМ ПРУЖИМО ИЗГОВОР ЗА ТАКВУ РЕПРЕСИЈУ…

БУДИМО УПОРНИ, И ОВАЈ ТРУЛИ РЕЖИМ ЋЕ СЕ СРУШИТИ КАО КУЛА ОД КАРАТА…

ОЧЕКУЈЕМ ДА МЕ НАКОН ОВОГ ПРОГЛАСА „ОДСЕКУ“ НА НЕТУ- АЛИ ТО НЕМА ВЕЗЕ- ШИРИТЕ И УМНОЖАВАЈТЕ ОВАЈ МАТЕРИЈАЛ И ДЕЛУЈТЕ КАО НЕЗАВИСНЕ ГРУПЕ И „ЋЕЛИЈЕ“ ГРАЂАНА КОЈИ ЈАВНО ИЗРАЖАВАЈУ СВОЈЕ УСТАВНО И УНИВЕРЗАЛНО ЉУДСКО ПРАВО НА ЦИВИЛНУ НЕПОСЛУШНОСТ…

 

 УБРЗО ЋЕ И ДРУГИ СЛЕДИТИ ВАШ ПРИМЕР!

 

КАКО КОНКРЕТНО ДЕЛОВАТИ…

 
СУПРОТСТАВИТИ СЕ ОВОМ РЕЖИМУ ИСТИМ СРЕДСТВИМА КОЈА СУ ОНИ КОРИСТИЛИ 5 ОКТОБРА 2000, ДА ПО НАЛОГУ ЗАПАДА ОСВОЈЕ ВЛАСТ- ТРЕБА ИХ ТУЋИ ЊИХОВИМ ОРУЖЈЕМ…

 

Као што рекох ово је позив на цивилну непослушност, пре свега онима који су се већ одлучили на дела- а режим их спречава да стигну на косметске барикаде- зато, по мени барикаде морају да постану главно средство одбране наших људских и националних права, и у нео-колонизованој Централној Србији…

Када се у земљи дешава оваква издаја и репресија (да не спомињемо социјалну, културну и економску репресију које трају већ целу деценију) нормално је да дође до спонтане реакције, ако не целог становништва, оно бар оног патриотски најсвеснијег дела…

 Ја не могу да вам кажем где да идете и како да се организујете- то треба да се ради (самоорганизовањем) у властитим срединама, ако хоћете у изолованим ћелијама (тако режим неће знати ко му се супротставља)… Ни већини Грка нико не каже где да иду и шта да раде, али они су већ месецима на уличним барикадама бранећи своје људско и национално достојанство…

Ја нисам политичар, нити имам политичку, нити синдикалну организацију иза себе- да имам рекао бих и вама и мом чланству где тачно треба да будемо и шта да радимо… Овако ја позивам своју браћу и сестре на “национално буђење” и масовну грађанску непослушност…

 Што се тиче полиције- они су данас у служби режима, и отворено се користе као репресивни апарат у служби прозападног дикатора Тадића, и отворено крше устав ове државе, па чак и људске и моралне законе којe би морали да штите- они који то не чине, али ћуте у оваквој ситуацији постају такође саучесници…

Више не може да им буде оправдање да “само раде своје посао”- Треба, или да се супроставе својим налогодавцаим и сами зауздају и обуздају “фашисте из својих редова”, или да напусте ту срамотну службу…

——————————————————————————————————-

 
ОСНОВАТИ „УДАРНЕ ГРУПЕ“ ЗА ЦИВИЛНУ НЕПОСЛУШНОСТ И КОРИСТИТИ СВА ЛЕГИТИМНА ГРАЂАНСКА СРЕДСТВА- УКЉУЧУЈУЋИ ПАСИВАН ФИЗИЧКИ ОТПОР- НИКАКО НЕ ПРИБЕГАВАТИ НАСИЉУ- ОСИМ У НУЖНОЈ САМООДБРАНИ,- СВЕ ФОТО И ВИДЕО ДОКУМЕНТОВАТИ  И ОДМАХ ОБЈАВЉИВАТИ НА СОЦИЈАЛНИМ МРЕЖАМА… НЕПОСРЕДНО ПРЕ, ИЛИ ОДМАХ ПОСЛЕ(зависи од карактера акције)- СВАКЕ ВЕЋЕ АКЦИЈЕ- ОБАВЕШТАВАТИ МЕДИЈЕ- НАРОЧИТО СТРАНЕ…

У локалним срединама, у групама од највише пар десетина, блокирати контејнерима и другим физичким препрекама прилазе полицијским станицама, улице где су смештена седишта режимских партија, режимске институције… Саобраћајнице којима се крећу полицијска појачања према Слободној Српској територији на северу КиМ(ако има више  повезаних група у једној средини- деловати синхронизовано и истовремено)… Иронично над нашом косметском браћом се данас надвија највећа опасност- не од шиптарских терориста или НАТО фашиста, већ београдских издајника и режимских слугу у жандармеријским униформама…

ТАДИЋУ ЈЕ НАРЕЂЕНО ДА НАШУ СРПСКУ БРАЋУ И СЕСТРЕ ИЗ „ГЕТОА“ НА СЕВЕРУ КиМ ПРЕДА У РУКЕ ШИПТАРСКИХ КРВОЛОКА И ТРГОВАЦА ЉУДСКИМ ОРГАНИМА…  СВЕ ЗА СМРДЉИВУ ЕУ КАНДИДАТУРУ- КОЈА ЋЕ МОЖДА БИТИ ДОДЕЉЕНА СРБИЈИ- АЛИ СЕ СРБИМА КАО НАЦИЈИ НЕЋЕ НИКАДА ДОЗВОЛИТИ ДА УЂУ У ЕУ- МОЖДА ЈЕДНОГ ДАНА КАО „ИНДИЈАНЦИМА“ СМЕШТЕНИМ У РЕЗЕРВАТЕ У ВЛАСТИТОЈ ЗЕМЉИ… СВЕ ТО ПОД УСЛОВОМ ДА ЕУ ТАДА ПОСТОЈИ…

Ове ад-хок акте цивилне непослушности изводити по приниципу “гериле” (удар и повлачење)… По могућству сликати и одмах твитовати и објављивати на Фејсу и другим социјалним медијима…

Позивати и прозивати Синдикалне вође и опозиционе политичке партије и покрете који се декларишу као патриотски, да организују протесте и дају логистичку помоћ… Телефонирати  и слати поруке свим још постојећим националним институцијама (СПЦ, Академија Наука, УКС и другима) да се јавно изјасне по овом питању, и ставе на чело грађанске ненасилне буне.

Или ако нисте спремни на одлучније акције- онда бар лепити летке и делити писане материјале, писати графите- износити истину коју јавност у Србији не зна- да је овај режим у више наврата дозволио оружаним НАТО формацијама да уђу у централну Србију и нападну нашу Српску браћу на барикадам на Космету…Да су отворено погазили Устав земље, на који су се заклели да ће да га штите- да су велеиздајници… Да су прошлу ноћ прешли црвену линију, и сами за рачун својих Нато господара напали барикаде са младим српским браниоцима, да су им чак претили убиством, да по Србији хапсе и упадају у куће без налога…

Против њих је најјаче оружје истина и активна “грађанска герила”… Ето идеје, крените у акцију и потписујте се ка “Српска Грађанска Герила”…  СГГ

Они који организују „ударне групе“ нека чувају њихов идентитет само за себе- могу да се повезују са другим „вођама група“ цивилне непослушности- али нико не сме да зна идентитет чланства… Нека себи одреде заменике, у случају да их режим ухапси, да одмах неко други заузме његово место…

Нарочито треба блокирати све саобраћајнице којима режим шаље жандармеријску паравојну помоћ шиптарским терористима и НАТО окупаторима.

Једном када у Србију уђе “Вирус Слободе”, почеће да се шири попут пламена- нажалост још увек владајући вирус изгледа да јесте “вирус страха”- ОСЛОБОДИМО СЕ ТОГ ВИРУСА…

 ”СРПСКА ГРАЂАНСКА ГЕРИЛА- СГГ“… и легенда ће онда почети да се шири…

 

 Ово о чему говорим су акти цивилне непослушности- релативно ниског ризика- али ова борба не може да се добије без икаквог ризика и личног жртвовања…

Сви треба да се замислимо- која ће бити цена и алтернатива нашег “нечињења” (овој ноћној мори у коју нас је довео овај издајнички режим), не само као нације, већ и као појединаца…

Промене морају да крену од нас самих- не очекујмо да неко други заврши посао- то се неће десити…

—————————————————

СРПСКА ГРАЂАНСКА ГЕРИЛА (СГГ)

——————————————————
„Ми знамо судбу и све што нас чека,
 Но страх нам неће заледити груди!
 Волови јарам трпе, а не људи -
 Бог је слободу дао за човјека.“

СРБски ФбРепортер (http://facebookreporter.org/2012/02/24/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%98%D0%B5/#more-24263)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 24, 2012, 22:31:22
Цитат
ОЧЕКУЈЕМ ДА МЕ НАКОН ОВОГ ПРОГЛАСА „ОДСЕКУ“ НА НЕТУ- АЛИ ТО НЕМА ВЕЗЕ- ШИРИТЕ И УМНОЖАВАЈТЕ ОВАЈ МАТЕРИЈАЛ И ДЕЛУЈТЕ КАО НЕЗАВИСНЕ ГРУПЕ И „ЋЕЛИЈЕ“ ГРАЂАНА КОЈИ ЈАВНО ИЗРАЖАВАЈУ СВОЈЕ УСТАВНО И УНИВЕРЗАЛНО ЉУДСКО ПРАВО НА ЦИВИЛНУ НЕПОСЛУШНОСТ

Изгледа да нам је то и једино преостало..


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: peraazdajic Фебруар 27, 2012, 14:12:22
Србија у „фусноти“


Реч издаја више нема своју вредност, много јачи синоними за њу су имена наших политичара који седе у власти и који су за ове четири мучне године, у којима су успели у ономе што ниједан њихов претходник није. Продали су своју земљу. Нису је предали, нису је изгубили они су је продали!

 Земља која је корен онога што нас чини Србима, зачетак наше нација, истинита бајка наше највеће победе, пут до небеског царства и земља коју смо крвљу и животима бранили вековима, земља због које је Лазар бацио клетву, свето место нашег постанка, је продата. Ова власт бранећи сопствене интересе против воље свог народа је ту земљу јуче продала!

Преговори до којих никад није требало доћи, јуче су завршени фаталним исходом по земљу Србију. Отцепљујући читаву покрајину и задовољно трљајући руке Борко Стефановић је без трунке стида и образа изашао пред народ и изјавио да је успео да одбрани националне интересе Србије. Само уколико су интереси Србије били да се ослободи једног дела своје територије онда је заиста успео у томе. Међутим показујући да у безобразлуку и дрчности нема граница он нас уверава како је Косово још увек у границама Србије, у фусноти.

За све оне који ипак желе да поверују у овакву најблаже речено небулозу, треба појаснити шта значи фуснота. Лаичко објашњење у праткичном случају јесте – уколико бих овде убацила неку страну реч или израз поред те речи бих ставила неку назнаку, број или звездицу, затим бих на крају странице поставила објашњење тог страног израза. Значи у преводу уз независну државу Косово сада ће стајати *(звездица), чије је објашњење :"Овај назив, без прејудицирања статуса Косова, у складу је са Резолуцијом 1244 и мишљењем МСП-а о декларацији о независности Косова".

Иако још увек постоји велики број земаља које нису признале независно Косово, наша власт је, понизивши свој народ, одлучила да покаже свој висок ниво свести, дајући до знања свима да Косово у саставу Србије више вреди Чесима или Русима него нама. Јер нас та покрајина само успорава ка путу евроинтеграција. Да ли ћемо или нећемо првог марта добити статус кандидата је нешто поптпуно небитно и неважно за Србију, за грађане ове земље. Јер сам тај статус нам ништа неће донети. Нити ћемо имати приступ којекаквим обећаваним фондовима, јер тих фондова више нема и они се сами допуњују из Русије и Кине, нити, оно што је битно нагласити, ми тим статусом НЕпостајемо чланица. Већ само улазимо у ходник пун препрека које ће овај пут бити још ригорозније и веће, уколико је то уопште после данашњег дана могуће рећи. Док се Немачка бори да нађе начин да реконструише ЕУ и подвргне сопственој контроли, као чланица на којој се заснива економска стабилност саме уније, нас су уз помоћ ове издајничке власти опљачкали и одузели, не само имовину и достојанство, већ читаву једну покрајину.

Док су само пре неколико дана наводно осуђивали пројекат Чедомира Јовановића „Преокрет“, говорећи да никада не би на тај начин могли да издају националне интересе своје земље, данас су превазишли и самог Чеду, који је био један од првих који је поздравио договор који је склопљен између сада већ готово две земље - Косова и Србије!

Договор који су руски и наши поједини патриотски политичари прокоментарисали као националну велеиздају, владајућа елита поносно покушава да помоћу својих режимских медија пренесе као велики успех Србије. Колико је велики тај „успех“ Србије, и велеиздајничких преговарача који су посредовали томе, се показује и на насмејаном лицу ратног злочинца Хашима Тачија и шефице приштинског преговарачког тима Едите Тахири, јединих победника данашњег потписаног споразума. Оно чега се овдашњи властодржци плаше наглас да кажу, они свом народу са поносом могу да објаве – Србија је прихватила независност Косова.

"Косово ће од сада бити представљано једнако као и све државе у региону и што је најважније моћи ће само да потписује споразуме. За Унмиком више нема потребе". Овим речима је Едита Тахири поздравила још увек мањинску шиптарску заједницу на Косову и Метохији али и оспорила све покушаје Борка Стефановића да нас увери како је Косово још увек саставни део Србије.                                    

Међутим та по њима неважна чињеница, да ли је баш тачно још увек или само у фусноти Косово саставни део Србије, све више се чини да њих ни мало не брине, него се из сата у сат хвале, као до сада невиђено добрим постигнутим резултатом у оквиру спољне политике.

Захваљујући председнику Тадићу Јелена Триван и Драган Шутановац нису крили своје одушевљење данашњим исходом преговора, наравно потврђујући једно те исто да се нису одрекли територијалног интегритета. По свему судећи из свега се може извући једино закључак да је наша власт радила искључиво у интересу Албанаца, јер су се једино они борили и нису одрекли суверенитета. И док цела Србија протествује на фб-ку, борећи се против Тадића и истерујући истину, без обзира што је сви знамо, Шиптари су отишли корак даље. Поред победе коју су данас издејствовали они већ најављују протест због остављене звездице на статусу.

Поред неколицине ситница које су наши лидери заборавили да напомену једна је у вези наших институције на северу Космета, које су још месецима раније почеле да сметају овој бескрупулозној власти, а које ће потписивањем овог споразума престати да постоје као незаконите.

Тако да већински српски народ који је на немилост остављен шиптарској власти од стране Београда је овај пут доведен на саму маргину опстанка. Сто педесет хиљада Срба који су полагали наде, и поред бројних издаја у Београд и Србију као своју матичну земљу, данас је избрисан као да не постоји. Заједно са светом земљом Београд се одрекао својих Срба као великог терета који му је стајао на путу за улазак у ЕУ.

Пре само пар дана Његова Екселенција Амбасадор Конузин нам је поручио да се запитамо колико ће нас коштати цена приступања чланству, иако смо је и до сада знали ускоро ћемо почети да је и осећамо. Питање је само дана, добили смо ништа а дали превише.

Ипак никада до сада овако велика издаја није обављена као данас. Поред свих жутих кадрова који величају свој успех, не заостају ни дневници РТС-а, Б92, Прве и тако даље. У трци да убеде народ како је фуснота највећи званични документ кога ниједан суд правде не може оспорити, и како нам је улазак у ЕУ пред вратима, док нас светски политичари вуку за руке да уђемо и нуде милионе, они јединствену Србију, посебно народ са Косова, ни у какву сличну лаж више не могу убедити. Доживели смо да се свака издаја похвали од режимских медија али овај пут превазишли су сами себе. Исход је свакако био очекиван, јер је као последњи услов за статус кандидата био управо то - Признати Косово. Једини задатак који им је остао био је како то народу представити као јединствено и добро решење, поред свих могућих сценарија овај дефинитивно није био очекиван. Поткован са толико лажи и самохвале, без помињања издаје, која чини сам основ потписаног документа, ми смо са њим као ниједна нација до сада доведени до понижења, које се није десило у нашој историји. Ослобађали смо се турског јарма са мотикама и вилама, а у беду и капитулацију нас је без испаљеног метка довела садашња квинслишка жуто-јањичарска власт!

Извор: ВИДОВДАН (http://www.vidovdan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25068:srbija-u-fusnoti&catid=37:politika&Itemid=40)
------------------------------------------------------------------------

Е стварно, сад је доста, фуснота није Србска реч, већ је
ПОДБЕЛЕШКА и да ли ће ослепели Србски народ да задњим снагама види уништавање Србије од овог злотвора и његове жуте власти. Дај Боже да Србија прогледа и
осуди ову жуту стоку на 100 годишњу робију....


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 28, 2012, 04:26:39
Јесмо ли дошли и у ову фазу ПОНИЖЕЊА, да шиптари хапсе Србе по Србији?

(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-09-18/179607_hapsenje_kf.jpg?ver=1332896712)
Чији је ово договор?

У сред Србије шиптари хапсе Србе, јер је код Срба наводно пронађен бирачки списак и ......

Цитат
"Косовска" полиција је привела  четворицу косовских Срба, међу којима и председника општине Косовска Витина Срећка Спасића,  У саопштењу се наводи да су поред Спасића, на административном прелазу Бела земља приведени и задржани Светозар Насковић из Коретишта код Гњилана, као и радници општине Косовска Витина Александар Стоиљковић из Клокота и Ивица Нојкић из Могиле.

Вест о овом хапшењу може да се погледа ОВДЕ (http://www.vesti-online.com/Vesti/Hronika/213784/Uhapseni-srpski-funkcioneri-na-Kosovu)
Следе нова хапшења!!!
Један шиптар је отворио аутомобил, претресао га и УХАПСИО Србе, јер му је то дозволио председник Србије, Борис Тадић, јер му је то дозволио министар одбране, Драган Шутановац, јер му је то дозволио министар унутрашњих послова, Ивица Дачић,...на крају крајева, десило се то, јер је то шиптару дозволила ова издајничка Влада Србије. Шиптари хапсе Србе, у сред земље Србије, јер хтео то неко или не да прихвати, Косово и Метохија је Аутономна Покрајина Србије, тако још увек пише у Уставу Републике Србије, тако слично још увек пише и у Резолуцији 1244 по којој је Космет  део тадашње СРЈ, а касније Србије која је призната земља континуитета.


Цитат
Полиција Косова ухапсила је данас петоро Срба код Вучитрна јер је претресом њиховог аутомобила нађено 38 примерака часописа "Четнички равногорски покрет" и они су осумњичени за распиривање националне и етничке мржње.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-03-27/227782_1234_f.jpg?ver=1332863804)
Спорни часопис због ког су ухапшени Срби

О овоме више на Теми (http://forum.svisrbisveta.org/index.php?topic=369.msg14602#msg14602)
....шта је следеће?
 


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 29, 2012, 06:32:40
Јединице косовске специјалне полиције "Росу" претражују у Коретишту кућу Светозара Насковића, радника Министарства унутрашњих послова Србије који је ухапшен у уторак на Косову, рекли су данас агенцији Бета српски извори у Косовском поморављу.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-02-25/219667_rosu_f.jpg?ver=1332945750)
Припадници "Росу" претражују кућу радника МУП-а Србије

Исти извор наводи да су Срби у Коретишту, селу удаљеном два километра од Гњилана, веома узнемирени због начина на који косовски специјалци обављају претрес у селу.

Коретиште је једно од већих српских села у региону Гњилана и у њему живи око 1.500 становника.


Насковић и још тројица ухапшених Срба и даље су у гњиланској полицији, где им тече мера задржавања до 48 сати и још нису изведени пред судију, рекли су Бети исти извори.

Косовска полиција привела је синоћ четворицу косовских Срба на административном прелазу Бела земља, код Косовске Каменице, који су осумњичени за подривање правног поретка Косова.

Полиција Косова ухапсила је председника српске општине Витина Срећка Спасића, раднике општинске управе Ивицу Нојкића и Александра Стојиљковића и припадника Министарства унутрашњих послова Србије из полицијске управе Урошевац Светозара Насковића.

Код њих су пронађени пропагандни материјали за изборе који треба да се одрже 6. маја, списак бирача и печат општине Витина.

Вести (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/214020/Kosovski-specijalci-pretrazuju-kucu-u-Koretistu)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 29, 2012, 06:34:17
Цитат
Косовска полиција привела је синоћ четворицу косовских Срба на административном прелазу Бела земља, код Косовске Каменице, који су осумњичени за подривање правног поретка Косова.

Па, ово је да искочиш из властите коже. Шиптари хапсе Србе, оптужујући их да
подривају правни поредак Косова!!!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 29, 2012, 06:35:00
Косовски специјалци ухапсили још једног Србина

Косовски специјалци ухапсили су у среду поподне Јовицу Балосевића, радника Поште Србије из села Могила, рекли су агенцији Бета српски извори из косовског поморавља.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-02-24/219426_lisice_kf.jpg?ver=1332952243)

Исти извор је навео да је Балошевић ухаопшен током претреса куће Ивице Нојкића, радника општине Витина, кога је полиција синоћ ухапсила.

Извор је навео да је Балошевић ухапшен уз обржложење да је припадник паралелних институција. Током претреса куће од оца ухапшеног Ивице Нојкића полиција је уз потврду конфисковала 8.200 евра.

Јединице косовске специјалне полиције "Росу" претражују данас у Коретишту кућу Светозара Насковића, радника Министарства унутрашњих послова Србије који је ухапшен у уторак на Косову, рекли су агенцији Бета српски извори у Косовском поморављу.

Косовска полиција привела је синоћ четворицу косовских Срба на административном прелазу Бела земља, код Косовске Каменице, који су осумњичени за подривање правног поретка Косова.

Вести (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/214036/Kosovski-specijalci-uhapsili-jos-jednog-Srbina)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 29, 2012, 06:52:40
А шта у вези тога каже или шта ради министар унутрашњих послова, Ивица Дачић?***


Тачи отворено провоцира

Министар Ивица Дачић најавио реципрочне мере због хапшења четворице Срба. Јутрошње хапшење двојице Албанаца на Кончуљу – Хасана Абазија, због шпијунаже, и Адема Урселија, због дроге, први резултат тих мера, каже Дачић.

Хапшење четворице Срба је класичан пример "безобразлука и притисака" на Србе на Косову, рекао министар унутрашњих послова Ивица Дачић и најавио реципрочне мере међу којима је јутрошње хапшење двојице Албанаца на Кончуљу – Хасана Абазија, због шпијунаже, и Адема Урселија, због дроге.

Цитат
"Ако неко жели да се такмичи у хапшењу, имамо и ми одговор. Ово је срамно што међународна заједница толерише. Срамота је да се хапсе људи који нису починили никакво кривично дело и отвара питање како се, заправо, примењују постигнути договори", навео је Дачић новинарима у београдском хотелу "Хајат". Какав је то договор о слободи кретања када свакога дана неки Срби могу бити хапшени, запитао се Дачић.

"Ја знам да је Тачију тешко што је прихватио овај договор, али овакво понашање прешло је сваку границу трпљења. Ово су отворене провокације и ја не могу више да спречавам полицију да блокира Кончуљ", рекао је Дачић.

Први човек српске полиције поручио је да ће наредних дана "видети како то изгледа када се уведу реципрочне мере".


РТС (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1072214/%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0.html)
Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 29, 2012, 07:03:55
Цитат
Хапшење четворице Срба је класичан пример "безобразлука и притисака" на Србе на Косову, рекао министар унутрашњих послова Ивица Дачић и најавио реципрочне мере међу којима је јутрошње хапшење двојице Албанаца на Кончуљу – Хасана Абазија, због шпијунаже, и Адема Урселија, због дроге.

Могу ли да се упореде та два хапшења? Ова, шиптарска и ова, којих се, ето сада сетио Дачић, па хапси шиптарске криминалце?
Па, наравно да не могу да се упореде, јер ови, које је ухапсила српска полиција су криминалци, ухапшени су у вези  дроге.
А, због чега су шиптари ухапсили Србе, то би требало питати министра полиције Дачића, зна ли он?  Како то да дозволи да  шиптари хапсе српске држављане и српску полицију? ЗНАЛИ он како друге државе то решавају?


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 31, 2012, 06:28:12
Снежана Антонијевић: Спавала сам у подруму са озиданим креветом


КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Одлазак Снежане Антонијевић из Београда пријатељима у Штрпцу, завршен је хапшењем од стране Косовске полиције у Вучитрну и четрдесетосмочасовним притвором у станици полиције у Вучитрну.

(http://www.pravda.rs/wp-content/uploads/2012/03/05_Snezana-Antonijevic.jpg)

Штос „Српских новина“ које је Снежана понела са собом из Београда, послужио је за писање оптужнице у којој се, између осталог, цитира део гусларске песме „Свете барикаде“, аутора Богдана Мијушковића, и део из интервјуа са Марком Јакшићем, о разговору са амбасадором Русије у Србији Александром Конузином.


Одбрана са слободе
На основу члана 115. Кривичног закона самопроглашене Републике Косово, Антонијевићевој се ставља на терет „изазивање расне, верске, националне мржње, раздора или нетрпељивости“, за шта је предвиђена казна у трајању од једне до пет година затвора. На седници Општинског суда у Вучитрну уз јемство од 5.000 евра, Антонијевићевој  је омогућено да се брани са слободе.

- Да ми је неко рекао да ћу се наћи у таквој ситуацији, рекла бих да је то немогуће. Не желим другачије да размишљам осим да је све то било случајно – наводи Снежана Антонијевић у разговору за „Правду“ .

Због обичних новина које нису забрањене, постоје 60 година, штампају се у Торонту, дијаспора их на јавним местима бесплатно дели, Снежана Антонијевић је „зарадила“ притвор.

- Када су почели да ми читају оптужницу и цитирају гусларску песму, схватила сам да ту нема никаквог основа, али дефинитивно су имали неког изнад ко је то гурао – наставља Снежана и додаје: – Зашто и како, да ли је то застрашивање Срба, које хапсе на све стране последњих дана, не знам.

Према Снежаниним речима, до одлуке која је донета на седници о јемству уз договор тужиоца, браниоца и оптужене у износу од 5.000 евра, била је и опција да уколико јој се продужи притвор, буде пребачена у притворску јединицу у Гњилану, Липљану или Пећи. Новчани износ за јемство прикупили су Снежанини пријатељи са КиМ.


Озидани кревет

- Вероватно су претпостављали да нећемо успети да скупимо толики износ. Бескрајно сам захвална својим пријатељима који су се на делу показали. Из јемства произилази моја обавеза да долазим на заказана суђења, у супротном се новац одузима бесповратно, а за мном се расписује потерница.

За време притвора Снежана није била изложена никаквој врсти малтретирања, али како је рекла, „48 сати није дуг временски период, можда некоме не значи ништа“ као њој, али није желела да подлегне „размишљању да та агонија може да се продужи, неке основне мисли шта са породицом, шта са послом“.

- То је била подрумска, више хладна него мрачна просторија са бетонски озиданим креветом. На њему танак душек и ћебе. Светло које се, чим падне мрак, пали и бије директно на узглавље кревета, камера која се ротира и шкљоца на сваких 45 секунди. Избројала сам. Била су ту и врата са отвором на горњем делу да можете чуваре да дозовете – описује је Снежана ћелију у којој је провела притвор.


Неоснована оптужница

Снежану Антонијевић ће о заказаним рочиштима обавештавати адвокат. Шта ће даље бити не зна, али има поверења у своје браниоце који ће све учинити да убрзају окончање процеса који је покренут, према њиховом мишљењу, по неоснованој оптужници.

Снежана Симић, Правда (http://www.pravda.rs/2012/03/30/snezana-antonijevic-spavala-sam-u-podrumu-sa-ozidanim-krevetom/)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јун 01, 2012, 16:24:37
Хитан састанак о Космету код Николића

Председник Србије Томислав Николић састао се са одлазећим премијером Мирком Цветковићем и неколико министара, а према незваничним сазнањима Бете, разговор се тицао јутрошњих инцидената на северу Косова.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-05-29/241528_15515450b_f.jpg?ver=1338552549)
Томислав Николић се састао са министрима поводом инциденета на Космету

Поред Цветковића, на састанку код Николића били су министар одбране Драган Шутановац, министарка правде Снежана Маловић и министар за Косово и Метохију Горан Богдановић.

Они су нешто после 12.30 изашли из зграде Председништва Србије, али нису давали изјаве.

Подсетимо, Кфор је јутрос почео да пуца на Србе код Звечана. Три особе повређене у данашњим инцидентима на барикади код Рудара збринуте су у косовскомитровачком Здравственом центру, а најтеже повређени тренутно је у операционој сали, изјавила је управница те институције Милена Цветковић

http://www.youtube.com/watch?v=_pldgR8JWOw

Миловић: Потребан је разговор Николића и представника Срба
Председник општине Звечан Драгиша Миловић позвао је на смиривање тензија на северу Косова и оценио да би би било добро да представнци Срби, након данашњих инцидената, разговорају са председником Србије Томиславом Николићем.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-10-21/187539_dragisamilovic_f.jpg?ver=1338554099)

Миловић, који је у Звечану на блокираном мосту ка селу Рударе, где је била барикада коју је Кфор јутрос уклонио, рекао је агенцији Бета да су људи огорчени акцијом Кфора и употребом силе у тој акцији.

"Време је да се народу каже истина, да нас прими председник Србије Томислав Николић и да се народу каже истина, шта је преговарано у Бриселу, да се народ не држи у гету, жици, изолацији", рекао је Миловић.

"Не можемо све да их држимо под контролом. Увек имате појединце који не могу све то да издрже, па се плашимо да не дође до нових инцидената", казао је он.

Миловић је додао да је разговарао са представницима Кфора задуженим за данашње уклањање барикада и да им је рекао да је проблем требало да буде решен разговорима.

"Спремни смо на нове разговоре. Рекао сам им да је било боље да смо разговарали и данима него што су акцијом урушили тешко стечено поверење", казао је он.

(Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/228946/Hitan-sastanak-o-Kosmetu-kod-Nikolica)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јун 01, 2012, 16:29:38
Цитат
"Време је да се народу каже истина, да нас прими председник Србије Томислав Николић и да се народу каже истина, шта је преговарано у Бриселу, да се народ не држи у гету, жици, изолацији"

Време је да се свима у Србији каже ИСТИНА, шта је то договорио шеф преговарачке мисије из Београда, Борислав Стефановић, време је да Тадић и влада Србије српском народу одговарају за све ово до чега су довели!

Николићу, сада си ти на потезу!!! (да те видимо)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јун 01, 2012, 17:06:07
...ево и Николић је изгледа "сео на руду" или он одавно на тој истој "руди" седи ::)

Након "ХИТНОГ састанка", саопштење, које следи, поводом ситуације је слично оним свим ранијим саопштењима, к`о да га је неко прекопирао..

Цитат
Савет за националну безбедност саопштио да је озбиљно угрожена безбедност грађана Косова и Метохије. Савет позвао Унмик, Кфор и Еулекс да спрече све покушаје Приштине усмерене ка изазивању нестабилности и страха међу српским становништвом.

На седници је констатовано да је озбиљно угрожена безбедност грађана Покрајине.

Савет за националну безбедност апеловао је на грађане да се уздрже од сукоба са припадницима међународних мисија и тиме допринесу смиривању ситуације.

На Косову и Метохији сви проблеми се морају решавати дијалогом, без насиља и то је једини пут ка стабилности читавог региона, оценио је Савет за националну безбедност Србије.
(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1113714/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%B8%D0%9C.html)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Јун 03, 2012, 01:59:00
   Јалова и празна прича код Томе.Нема он ни трунке храбрости а ни довољно интелигенције да учини нешто корисно за Србе на Косову.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јун 07, 2012, 06:39:49
ЕУ тражи отварање канцеларије Косова у Београду

Брисел је пред Србију поставио, како се сада чини, готово неоствариве услове за наставак процеса европских интеграција...

(http://rs.seebiz.eu/pada-podrska-gradana-bih-clanstvu-u-eu/ar-34044/upload/seebiz_eu/upload/sc_autogenerated_PART_2/article/ar_34044/evropska_unija_3468_0_0_468X10000.jpg)

Од Србије се тражи да дозволи отварање канцеларије Косова у Београду, што је овдашњим властима неприхватљиво.

Отварање канцеларије практично би значило отварање амбасаде која ће само носити другачије име – канцеларија.

Истовремено се од Србије захтева да отвори своје представништво у Приштини што би, уз београдску канцеларију, практично значило успостављање дипломатских односа.

Поред ових, остају и добро познати, стари услови за наставак евроинтеграција. То су примена споразума склопљених у дијалогу Београда и Приштине, укидање паралелних институција, али и прекид финансирања тих институција.

Потребно је и да се омогући несметано кретање Еулексу и Кфору на северу Косова. Кад Срби буду срушили барикаде, мораће да дозволе и отварање канцеларија мисије ЕУ на северу. (Нови Магазин) (http://www.novimagazin.rs/vesti/eu-trazi-otvaranje-kancelarije-kosova-u-beogradu)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јун 07, 2012, 06:43:14
Цитат
Отварање канцеларије практично би значило отварање амбасаде која ће само носити другачије име – канцеларија...

Ваљда нас сматрају дебилима, па да не умемо то да протумачимо и назовемо правим именом!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Zeka Јун 07, 2012, 16:19:57
Цитат
Ваљда нас сматрају дебилима, па да не умемо то да протумачимо и назовемо правим именом!

Ovo je Borko potpisao, mogu da se zakunem.
Fašisti se drže papira , garantovano.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јун 08, 2012, 05:35:57
Срби са КиМ очекују јаснију политику

Председник Србије Томислав Николић разговарао са политичким лидерима Срба са севера КиМ, који су тражили да се упознају са документима о преговорима са Приштином

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2012//06/07n/TOMISLAV---01_620x0.jpg)
Томислав Николић у разговору са председницима општина са севера Косова

ВЛАДА Србије и све институције наше земље морају да предузму све што је у њиховој моћи да се заштите безбедност и права наших грађана на КиМ. Истовремено, позивам грађане из јужне српске покрајине да не одговарају на провокације.

Председник Србије Томислав Николић ову поруку пренео је у четвртак политичким лидерима Срба са севера КиМ, коју су се састали са њим у згради Председништва.

Николић их је обавестио да се при решавању проблема КиМ мора постићи консензус свих релевантних политичких фактора у држави и да ће тај разговор организовати у што краћем року. Он је саговорницима показао део докумената о преговорима Београда и Приштине и обећао им да ће убудуће Срби са Космета бити укључени у све разговоре, али нико није желео да каже

- Очекујемо јаснију политику Београда према Косову. Ускоро ћемо добити сва документа о преговорима са Приштином, да бисмо знали шта је све договорено. Данас нас је, рецимо, Еулекс позвао да узмемо регистарске таблице на којима пише КС и РКС, иако је Борко Стеафановић говорио да то не морамо - рекао је Драгиша Миловић, председник општине Звечан.

За столом су били и челници општина Косовска Митровица, Зубин Поток и Лепосавић - Крстимир Пантић, Славиша Ристић, Бранко Нинић, као и Раденко Недељковић, начелник Косовскомитровачког округа. (вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:383140-Srbi-sa-KiM-ocekuju-jasniju-politiku)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јун 09, 2012, 10:00:15
Цитат
Ваљда нас сматрају дебилима, па да не умемо то да протумачимо и назовемо правим именом!

Ovo je Borko potpisao, mogu da se zakunem.
Fašisti se drže papira , garantovano.

Не, он ништа не потписује  ;D он се само УСМЕНО договара,..
Цитат
"Усмено смо се договорили да се споразум не односи на север"

Писмени траг о томе да се споразум о слободи кретања не односи на север Косова и Метохије не постоји,.... изјавио је  шеф преговарачког тима Владе Србије Борислав Стефановић.


али, ево његов "дрвени адвокат" даје објашњење, правда  Борка (владу) :

Цитат
"Та канцеларија је још један вид провокације. Поједини косовски политичари, у овом случају влада Косова, убеђују своје сународнике да покушавају да на северу да разговарају са српском заједницом и да је тобоже српска заједница заинтересована да ради за косовску владу, а да иза тога стоје поједини екстремни елементи или Влада Србије", објашњава министар за Косово и Метохију Горан Богдановић.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Јун 12, 2012, 22:50:02
  Чему би требало да служи да канцеларија у Београду?Шиптари не користе ВЦ а већина не користи ни компјутере и телефоне тако да ујка Сему могу једино да пошаљу неког голуба писмоношу а за то може да им се отвори нека штала на Авали.  :D


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јун 16, 2012, 18:11:45
Је ли нам се председник вратио из Брисела :D Је ли га неко видео, ...чуо?Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јун 21, 2012, 17:56:49
Цитат
...Кад Срби буду срушили барикаде, мораће да дозволе и отварање канцеларија мисије ЕУ на северу.

На овоме инсистира ЕУ.
Цитат
Кфор чува канцеларију приштинске владе

Оклопни транспортер и неколико џипова Кфора распоређени су око административне канцеларије "косовске владе" у северном делу Косовске Митровице

(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-11-22/195190_112305s1_kf.jpg?ver=1340292579)

Мађарски војници из састава Кфора налазе се на такозваном источном мосту у северном делу Косовске Митровице, педесетак метара од зграде канцеларије, преносе београдски медији.

Председница самопроглашеног Косова Атифете Јахјага позвала је Кфор да "повећа будност" у периоду отварања канцеларије, која се налази у мултиетничком насељу Бошњачка махала у северном делу Косовске Митровице.

Радови на згради канцеларије скоро да су завршени, а испред зграде се налазе и два возила косовске полиције. (Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/233958/Kfor-cuva-kancelariju-pristinske-vlade)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јул 13, 2012, 05:45:34
Вучић у Вашинтону

Вршилац дужности председника СНС-а Александар Вучић синоћ допутовао у Вашинтгон. Непознати детаљи посете.


(http://www.b92.net/news/pics/2012/07/12/1110929024ffe6e53b5fb2787394442_368x239.jpg)

Лидер напредњака и једна од кључних људи за формирање нове владе Александар Вучић у среду је отпутовао у радну, мада неформалну посету Вашингтону, где ће остати до суботе. Ово је потврђено Данасу из више извора у Вашингтону и Београду,

Огњен Прибићевић, сарадник Института друштвених наука, каже за Данас да је основни мотив за ову посету жеља Американаца да се упознају с "вероватно најутицајнијом личношћу у новој српској влади".

- Када је реч о темама, несумњиво је да се највећа пажња у таквим разговорима посвећује Косову. Американци су свакако Вучићу предочили своје ставове и саслушали шта има да каже. Такође, сигурно је да амерички званичници желе да чују које кораке ће нова влада предузети да се избори с корупцијом и организованим криминалом - сматра Прибићевић.

Сешка Станојловић, спољнополитичка новинарка, оцењује за Данас да је необично што је Вучићев одлазак у САД "прикривен велом тајне, будући да је познато да је и раније ишао у Вашингтон".

- Можемо само да спекулишемо о разлозима његове посете, али уколико су тачни наводи да ће Вучић бити задужен за координацију свих безбедносних служби, отишао је јер жели да се постара да ће бити настављена добра сарадња с таквим агенцијама у Америци. Истовремено, пробаће да увери америчке саговорнике да се нова влада неће удаљити од ЕУ и да неће бити прекинут тренд условне сарадње са Америком, односно да неће бити прекршен принцип "слажемо се да се не слажемо" - наводи Сешка Станојловић.


(Данас) (http://www.danas.rs/danasrs/politika/sad_hoce_bolje_da_upoznaju_vucica.56.html?news_id=244202)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јул 13, 2012, 05:50:58
Још није ни оформљена влада Србије, а он "морао" да отпутује по инструкције ::). Е, ако сада некоме, ко је гласао за Тому није јасно, како ће се одлучивати и у Парламенту и у Влади, онда је и слеп и глух.

Ништа се неће променути, у односу на претходну власт. И ова ће да буде  поданичка, по свему се већ увелико види.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јул 25, 2012, 07:44:10
Укидање министарства за Косово и Метохију, а формирање некакве КАНЦЕЛАРИЈЕ  за Косово и Метохију и предлагање Александра Вулина на место шефа Канцеларије ме је подсетило на ову тему, коју сам отворила негде почетком јуна месеца.

Не чини ли се да постоји нека "ПАРАЛЕЛА" између захтева Брисела  који тражи од Србије  да дозволи отварање канцеларије Косова у Београду, и ове Канцеларије за КиМ при влади Србије. Чини ми се да је то неки "компромис" јер
власт у Београду наводно НЕ ЖЕЛИ канцеларију Косова у Београду, али ево
имаћемо Канцеларију за КиМ. Јесте да неће у њој да седе Шиптари, али не би ме зачудило да у њу НА РАЗГОВОРЕ не почну да долазе управо и шиптари....


Откуд баш "КАНЦЕЛАРИЈА" да се зове и ово што се формира при влади, а није Министарство ??? Случајност?! А, и Брисел спомиње неке КАНЦЕЛАРИЈЕ.
Да ли смо ми заиста толико наивни да и ово прогутамо као случајност ???
Видећемо..


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јул 25, 2012, 08:22:02
Већ сам на другој теми написала ову поруку, али ћу је и овде поставити,


Цитат
За себе каже да је комуниста, а никада није штедео СПС и један је од критичара ове странке.


Чуди ме да медији прећуткују да је Вулин био и члан СПС.

Он је 2000.године основао "Партију демократске левице" која се јуна 2002. године  колективно прикључила СПС.
Пуне четири године је Вулин био члан СПС и члан ГО, а 2006.године напушта СПС, наводно, као разлог напуштања помиње аферу "кофер". А, 2008.године оснива Покрет социјалиста.

Жао ми је што се ствара нека лажна слика о њему, па народ на Косову и Метохији наседа на причу да је он добар предлог за будућег шефа Канцеларије за Косово и Метохији.

О њему имам врло ружно мишљење и мислим да ће бити трагична фигура у односу на оно што треба да одради!!! Ништа бољи неће бити од оних претходних, који су се "бринули" о Косову и Метохији.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Zeka Јул 25, 2012, 09:19:14
Цитат
Чуди ме да медији прећуткују да је Вулин био и члан СПС.


Aleksandar Vulin

profesija:diplomirani pravnik
stranka:Pokret socijalista, predsednik
datum rođenja:02.10.1972.

Detaljno:

Aleksandar Vulin rođen je 2. 10. 1972. godine u Novom Sadu.

Poreklom je iz Bosne i Hercegovine. Osnovnu školu završio je u Novom Sadu, gimnaziju u Sremskim Karlovcima. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Političku karijeru počeo je u Savezu komunista-Pokret za Jugoslaviju (SK- PJ), gde je došao do mesta generalnog sekretara. Jedan je od osnivača Jugoslovenske levice (JUL), gde je bio portparol, kao i zamenik predsednice Direkcije JUL-a. Bio je i predsednik Jugoslovenske revolucionarne omladine.

Godine 1998. podneo je ostavku na sve funkcije u JUL-u, nakon formiranja Vlade SPS-a, SRS-a i JUL-a. Vulin je 2000. godine osnovao Partiju demokratske levice, koja je juna 2002. godine ušla sa Demokratskom socijalističkom partijom Milorada Vučelića u kolektivno članstvo SPS-a. Sa SPS-om se razišao 2006. godine, posle afere „Kofer.“

Bio je kolumnista listova Svet, Nacional, Centar, kao i politički komentator Radio Indeksa.

Pokret socijalista osnovao je 2008. godine, čiji je predsednik. Odgovorni je urednik nedeljnika Pečat.

istinomer (http://istinomer.rs/akter/aleksandar-vulin/)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јул 25, 2012, 10:00:49
"istinomer" нису "Медији" на које сам ја алудирала.

И није Вулин по(Ј)ента ове приче него "КАНЦЕЛАРИЈА"  ;DНаслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јул 30, 2012, 03:51:34
Динкић: Прихватићемо обећања око Косова

Министар финансија и привреде Србије Млађан Динкић изјавио је да ће нова Влада Србије морати да прихвати све оно што је претходна обећала ЕУ у вези са Косовом и Метохијом

"Мораћемо прихватити отварање канцеларије Србије у Приштини и Приштине у Београду, уколико је таква обећања претходна Влада дала ЕУ. Оно што никад нећемо прихватити је признање независности Косова и Метохије, као и да Приштини ’дамо столицу’ у УН", рекао је Динкић за новосадски "Дневник".

(http://www.radiokim.net/pub/article/13435556146764_mladan-dinkic-boris-tadic-koalicija-ds-i-sns-1328585176-70416.jpg)

Динкић је поручио да је Влада Србије, у којој је министар, спремна да са Приштином отворено разговара, као и да ефикасно решава питања у вези бољег живота свих људи на Косову и Метохији, односно јачања економије на том подручју.

"Било је пуно бесмислених одлука претходне Владе. Зашто је, на пример, било забрањено српским банкама да отварају филијале у Приштини? Као министар финансија први ћу стимулисати српске банке да иду и у Приштину, Загреб, Сарајево, као што су тренутно у Бањалуци", рекао је Динкић, који је и лидер Уједињених региона Србије.

(Дневник, ким радио) (http://www.radiokim.net/vesti/dinkic-prihvaticemo-obecanja-oko-kosova.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јул 30, 2012, 03:55:26
Цитат

"Мораћемо прихватити отварање канцеларије......


Динкић изгледа не зна да се "МОРА" само умрети, а све остало се баш и не мора!

Чини ми се да ће он бити још гори од Тадића, а ако и Тома и Дачић почну да дувају у ову исту "Динкићеву" тикву биће белаја.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Zeka Јул 30, 2012, 08:55:27
Цитат

Динкић изгледа не зна да се "МОРА" само умрети, а све остало се баш и не мора!

Чини ми се да ће он бити још гори од Тадића, а ако и Тома и Дачић почну да дувају у ову исту "Динкићеву" тикву биће белаја.


Цитат
29.07.2012. 13:21 | забринути
До сада смо прихватали све што је договорено у преговорима, од сада прихватамо све што је обећано. Шта је следеће?

Ја бих на коментар Забринутог овако одговорио.

Следеће је да ћемо испуњавати свачије  жеље и то унапред, није ред да неко у ЕУ и на Космету размишља о томе шта би пожелео.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Август 01, 2012, 03:50:55
   Ја бих волео да видим та њихова обећања на папиру.Овако те приче јако смрде а ми треба да Динкићу верујемо на реч.Кад прође одређен временски период,онај ко је дао та обећања ће бити опран од сваке одговорности или ће се његово име знати за 50 година,кад сва ова дешавања не буду битна.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 02, 2012, 23:14:26Цитат
Влада донела уредбу о оснивању Канцеларије за Косово

Влада Србије усвојила је у четвртак уредбе о оснивању Канцеларије за Косово и Метохију, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са црквама и верским заједницама и Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, саопштено је после седнице Владе. (Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/243965/Vlada-donela-uredbu-o-osnivanju-Kancelarije-za-Kosovo)Лепо су почели. На  самом старту, ништа се не разликују од оних петооктобараца и тадашње власти. Поред Устава и стотине Закона из многих области, ова Дачићева влада почела да доноси "Уредбе". Тако је и Ђинђић кренуо, када је на основу Уредбе почео да испоручује Србе у Хаг, а зна се шта је у тадашњем Уставу писало. Он је тада прекршио Устав, а крши га сада и ова нова власт.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 03, 2012, 18:07:25
У медијима је овај сусрет, већ скоро па завршена ствар . Чак се прецизира и време, место и шта ће да буде предмет њихових разговора,


Цитат
Сусрет Николића и Јахјаге у октобру
(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-02-17/217314_atifete_kf.jpg?ver=1343264182)
Атифете Јахјага

"Председница" Косова Атифете Јахјага и председник Србије Томислав Николић требало би да се састану и разговарају у октобру у некој од европских држава, а не на заседању Генералне скупштине Уједињених нација како се раније спекулисало, пише данас приштински Експрес. (Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/244099/Susret-Nikolica-i-Jahjage-u-oktobru)      


Пре неколико дана су из кабинета предесдника Србије демантовали да би до оваквог сусрета могло да дође пре него што се о томе не разговара у српском парламенту, јер, како кажу, " неће председник да иде неприпремљен на разговоре"..

Цитат
У Председништву тврде да нема говора о сусрету српског председника са косовском колегиницом.
(http://images2.kurir-info.rs/slika-260x182/tomislav-nikolic-1343572573-190501.jpg)

- Тачно је да ће председник у септембру бити у Њујорку, у Уједињеним нацијама, али до тог сусрета неће доћи, јер председник жели да се пре сваког разговора у Србији постигне консензус око косовског питања - наводе у кабинету.
 (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/242148/Nikolic-ne-zeli-da-razgovara-sa-Jahjagom)(Пресс, Вести)

Без обзира на све, колико видим, до тог сусрета ће изгледа ипак да дође, а да ли мора?

Да ли председник Србије мора да се састаје са незваничним председником једне непризнате државе, а нарочито када је у питању представница једног народа који је вршио злочине према српском народу, и који то још увек ради. Да ли треба да се састаје и преговара са неким ко је узурпирао део српске територије и свега онога што се налази у власништву Републике Србије.

Да ли влада Србије стоји иза тога да је Резолуција СБ УН 1244 основни и најважнији међународно-правни ослонац и политички оквир решавања косметског проблема, да ли Влада Србије сматра да је решавање статуса Покрајине у складу са поменутом Резолуцијом СБ УН суштински, најважнији циљ преговора, или је од тога одустала?

И да ли ће влада Србије, па и сам председник Николић да забораве, да је Косово и Метохија још увек под међународним патронатом и да  не би смели да наседну и да преговарају са шиптарима, него да то чине преко међународних институција, непосредно.

Не могу да верујем да ће Николић поклекнути и ПРИСТАТИ да се састане са непризнатом председницом Косова. Ако то учини, онда је дефнитивно све ГОТОВО, јер ће тако председник Србије дати легитимитет њеној функцији. Признаће је као равноправног саговорника, фактички, ПРИЗНАЋЕ институције те непризнате државе, на крају,....ПРИЗНАЋЕ независност Косову!!!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 07, 2012, 02:12:54
Договорени закључци тимова Београда и Приштине

(http://images9.kurir-info.rs/slika-620x333/beograd-pristina-sporazum-tekst-1328585176-120338.jpg)

Споразум који је  у Бриселу постигнут између Београда и Приштине објавио је приштински дневник "Експрес", дајући скенирани оригинал споразума на енглеском језику, додуше, без икаквог заглавља. Како "Политика"” сазнаје од добро обавештених извора из владе у Београду, текст споразума је аутентичан и он гласи:Слобода кретања

1. Становници сваке стране треба да буду у могућности да слободно путују у оквиру или преко територије друге стране

2. Свака страна ће се примењивати, чим то оперативно буде могуће, систем преласка административне линије (границе) уз личну карту (ИД) за грађане друге стране

3. Свака страна може да примени систем у коме ће лична карта (ИД) бити пропраћена писаним „улазно (излазним)” документом за особе друге стране које желе у транзиту да иду у трећу земљу

4. Као привремено решење, свака страна ће омогућити грађанима друге куповину осигурања на административној линији (граници). Под покровитељством ЕУ, што је пре могуће, стране ће наставити да раде на уговорима о узајамном покривању осигурања возила, тако да возила обеју страна буду покривена осигурањем са обе стране административне линије (границе)

5. Свака страна ће предузети све мере да омогући грађанима друге стране да путују неометано преко и кроз територију друге стране користећи возачке дозволе које су издале њихови матични органи

6. Као привремена мера, власти на Косову ће продужити важности регистарских таблица са ознаком КС за почетни период од пет година, после чега ће две стране размотрити ово питање (уз асистенцију ЕУ ако је потребно)

7. Сви власници возила са пребивалиштем на Косову ће користити РКС или КС регистарске таблице (као у тачки 6).Њих ће издавати надлежне институције на Косову и дистрибуираће се уз помоћ Еулекса где је то потребно. Све стране ће чинити све да обезбеде примену горе наведеног

8. Као привремена мера, власти у Београду ће омогућити да се возила са Косова са КС регистарским таблицама слободно крећу унутар и крозњену територију

9. Као привремена мера, сваком власнику возила који то жели на административној линији (граници) биће на располагању привремене регистарске таблице

10. Што се тиче реадмисије и обавеза Приштине у овој области, овај аранжман неће произвести нове обавезе Београду у смислу прихватања захтева за реадмисију лица која поседују документе Косова у оквиру постојећег споразума о реадмисијиизмеђу Србијеи ЕУ

11. Група за примену, којој председава ЕУ, која ће бити формирана до средине јула, почеће припрему имплементације како би се осигурало да се сви горе наведени споразуми могу применити што је пре могуће. Тачка 7. споразума примењиваће се од 1. новембра 2011.

* Сви документи ће садржати неутралан језикПрихватање универзитетских диплома

1. У складу са најбољом европском праксом, студенти треба да имају приступ образовним програмима и могућности запошљавања у целом региону како би на најбољи начин биле искоришћене њихове вештине и таленти

2. Две стране су се у начелу сложиледа питање прихватања универзитетских диплома реши узајамно договорено међународно тело или академска институција треће стране

3. Детаљи ће бити прецизирани на следећем састанку дијалогаМатичне књиге

1. Стране ће заједнички учинити све што јемогуће да се установи потпуно поуздан регистар матичних књига

2. Трипартитна „заједничка комисија”, која се састоји од експерата за матичне књиге обеју страна и Еулекса, која ће касније имати председавајућег, идентификоваће празнине унедостајућим оригиналним књигама пре 1999.

3. Еулекс ће оверити копије свих књига регистра са Косова, општину по општину, уз консултације експерата обеју страна ако је потребно. Еулекс ће обавити сертификацију копија како би се установио потпуно поуздан регистар матичних књига на Косову

4. Еулекс ће на захтев бити спреман да пружи конкретне информације са Косова

(Политика) (http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Dogovoreni-zakljucci-timova-Beograda-i-Pristine.lt.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 07, 2012, 02:28:09
Споразума је било више.

Ово је један од тих који се склопљен у фебруару месецу ове године,


Цитат
БЕОГРАД - Агенција Бета објавила је текст споразума делегација Београда и Приштине постигнутог у  Бриселу:

Споразум о регионалном представљању и сарадњи


1. Обе стране потврђују приврженост ефективној, инклузивној и репрезентативној сарадњи.

2. У том смислу, "Косово*" је једина ознака која ће се користити у оквирима регионалне сарадње.

3. Фуснота која ће се примењивати уз звездицу гласиће: "Овај назив не утиче на став о статусу и у складу је са УНСБ 1244 и мишљењем МСП о косовској декларацији независности".

4. "Косово*" учествује самостално и говори у своје име на свим регионалним скуповима.

5. Када нови уговори буду склапани и/или потписивани, представник "Косова*" ће се потписати испод назива описаних у члановима 2. и 3. 6. Што се тиче измена постојећих споразума које је потписао Унмик, ниједан од ових закључака неће се тумачити на штету законских права Унмика. Представник Унмика биће позиван на састанке који се организују у оквиру договора чији је Унмик потписник. На Унмику је да одлучи да ли ће да присуствује било ком састанку.

7. Домаћини састанака биће подстицани да избегавају истицање националних симбола, осим сопствених и симбола ЕУ, узимајући у обзир правилнике релевантних организација.

8. ЕУ као посредник обавестиће релевантне регионалне организације и ентитете о овим споразумима о називу, представљању и потпису. Они треба да се примене у пракси организовања регионалних скупова. ЕУ ће надзирати примену ових споразума.

9. Обе стране и ЕУ ће подстаћи своје партнере да подрже ове договоре и помогну њиховој примени.

10. Регионалне организације на које се односе ови закључци су постојеће и будуће међувладине организације или споразуми чији је циљ промовисање сарадње и интеграције у региону Балкана.
"Регионални састанци" укључују састанке ових организација, као и ад хок или неформалне састанке са сличним циљем. То такође укључује састанке са институцијама ЕУ у оквиру европског делокруга.

11. Ови споразуми су усвојени на привременој основи.

(Бета, Курир) (http://www.kurir-info.rs/tekst-sporazuma-beograda-i-pristine-clanak-142236)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 07, 2012, 02:30:19
Што ли се новоизабрани председник Тома ућута ??? Обећао је, сви смо га чули, да ће обелоданити све споразуме које је издајничка власт петооктобараца склапала са шиптарима у Бриселу.Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 10, 2012, 18:54:25
Срби с Косова: Само да нас пусте на миру


На тропским врућинама Срби у Ораховцу немају ни капи воде. Грађани су под притиском почели да плаћају заостале рачуне косовској компанији, али и после неколико месеци редовних уплата водоводне цеви су углавном суве. Најтеже је породицама с малом децом, каже у разговору за "Вести" каже Марјан Шарић, градоначелник Ораховца.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-08-10/257874_adc0667_f.jpg?ver=1344566943)
Марјан Шарић, градоначелник Ораховца


У стању сталног страха, мештани Ораховца имају скромна очекивања од нове Владе Србије - да заврше пројекте и олакшају услове како би производе из рајске баште могли нормално да продају.Каква је безбедносна ситуација у Ораховцу?
- Стабилна, али веома сложена. Грађани се осећају несигурно, присутна је стална неизвесност. Горњи део Ораховца је и пре рата имао проблема с водом, а последњих 13 година стање се знатно погоршало. Иако су од пре неколико месеци Срби почели да измирују дуговања према водосистему "Радоњић", који је у косовским рукама, у овим тропским врућинама немамо ни капи воде. Можете замислити како се сналазе породице које имају малу децу, колико се муче да набаве воду, да се малишани не би разболели. А и када се разболе, можете замислити како је у лекарској ординацији. Како изгледа рад, на пример, зубара у Дому здравља у горњем делу Ораховца, који је једини за грађане који немају услова да иду до Митровице.


Да ли се након пребијања Срба у Пасјану и код вас осећа страх?
- Страх је увек присутан. Грађани Ораховца и Велике Хоче већ 13 година живе у страху од ескалације сукоба. Мислим да пребијања Срба код Пасјана треба сагледати као појединачне случајеве. Не верујем да ће они имати последица по Србе у општини Ораховац. И раније, кад се нешто дешавало у нашој општини, успевали смо све то да пребродимо.


Шта очекујете од нових власти у Београду?
- Већу транспаретност и укључивање Срба и јужно од Ибра у решавање косовског проблема. Надам се да ће нова влада успети да убеди Србе да кроз разне пројекте и донације почну да улажу у пољопривреду и да живе од свог рада, а не да зависе од социјалних давања која Србија издваја за грађане који живе на Космету. Било би добро да нам омогуће да из нашег виноградарског краја с мање муке око транспорта и пореза наше вино и ракија стигну и до Краљева, Крагујевца, Београда, Новог Сада. Можда би и неко од наших политичара желео да својим гостима понуди наше производе. Коначно, само отварањем малих и средњих предузећа можемо запослити младе људе.


Хоће ли из Београда бар чешће да вас обилазе?
- Мислим да је Александар Вулин, директор канцеларије за Косово и Метохију, недавно јавно ставио до знања да ће се канцеларија спустити на терен и бити ближа грађанима. То је веома добар потез јер ће на тај начин спласнути тензије међу грађанима, кад схвате да их неко из Београда обилази и да брине о њима.


Цитат
Свака помоћ драгоцена

Шта очекујете од састанка са Вулином?
- Наставак сарадње за добробит свих грађана у општини Ораховац. Желимо да завршимо пројекте које смо започели с претходном владом и омогућимо развој пољопривреде и отварање нових радних места.
Важна нам је реконструкција локалног пута, за који није било довољно новца у буџету, уређење Дома културе у Великој Хочи, треба нам терен за ново гробље али и уређење постојећег, хоћемо и да опремимо објекат за дувану амбалажу итд.

Цитат
Верујемо Београду

Плашите ли се да ће распустити све општине и укинути им финансирање, како би се то одразило на Ораховац и Велику Хочу?
- Не, наравно. На то нико у садашњој влади ни не помишља јер би нам се тиме послала порука да је Србија одустала од борбе за очување Космета. Влада Србије жели нормализацију односа с косовским властима, да се спроведе у дело све што је договорено у техничком дијалогу са Приштином и наравно да се дијалог подигне на политички ниво где ће бити укључени сви државни функционери, али и Срби јужно од Ибра.
  (Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/245755/Srbi-s-Kosova-Samo-da-nas-puste-na-miru)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 10, 2012, 18:57:27
На Косову и Метохији за Србе је сваки дан све тежи и тежи. Чак су се огласиле по том питању и неке невладине организације са Косова и Метохије,


Цитат
"На Косову и Метохији све горе"

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-06-02/242445_rudare1-beta_f.jpg?ver=1344596095)
Мрежа најављује да ће због пораста инцидената увести праксу издавања саопштења о дешавањима на Косову у којима се угрожавају права српске заједнице


Невладине организације, окупљене у Косовској стратешкој акционој мрежи /КСАМ/, подсећају да су до сада више пута упозоравале на погоршано стање безбедности на Косову и све лошије међуетничке односе.

КСАМ истиче да су догађаји током јуна и јула доказали да се урушава положај Срба на Косову.

Мрежа наводи да је на протесту у Грачаници од међународне заједнице затражено да се спречи кршење људских права Срба са Косова и смена министра полиције Бајрама Реџепија.

Затражена је хитна осуда акције косовске полиције због употребе прекомерне силе и бруталности према грађанима српске националности током прославе Видовдана.

Најављене су и тужбе против одговорних лица јер је понашање косовске полиције достигло размере репресије према српском народу, истиче КСАМ.

Сукоби на северу Косова, бацање Молотовљевих коктела и каменовање аутобуса са школском децом током прославе Видовдана, исељавање српских повратника из Клине, одузимање српских регистарских таблица, показатељи су шта се у протекла два месеца догађало у јужној српској покрајини.

Косовска стратешка акциона мрежа /КСАМ/ додаје да су јун и јули на Косову обележили и пожар у Жиливодама на локацији масовне гробнице, као и убиство брачног пара Јевтић у повратничком месту Талиновац код Урошевца.

КСАМ подсећа да је генерални секретар УН Бан Ки Мун оштро критиковао косовску полицију због серије пропуста током три месеца, наводећи да изостанак акције "озбиљно доводи у питање способност полиције да се избори са кризним ситуацијама и стекне поверење јавности".

Мрежа наводи да је зачуђујућа Реџепијева изјава да неће дозволити покретање истраге поводом захтева КСАМ-а и неких међународних организација да полиција утврди чињенице о бројним инцидентима током прославе Видовдана на Газиместану.

"С циљем изналажења решења за многе проблеме са којима се свакодневно суочава становништво на Косову, истичемо да подржавамо најављени дијалог Београда и Приштине", истичу у КСАМ-у.

У саопштењу наводе да очекују да дијалог убудуће буде транспарентан и отворен за сугестије и препоруке.


КСАМ сматра да питање функционисања српских банака и рад ПТТ-а Србије треба да буду део техничких преговора и договора приштинских и београдских власти, јер унилатерални потези косовског инспектората и полиције не могу допринети нормализацији стања на Косову. (Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/245797/Na-Kosovu-sve-gore)Насупрот њима, шиптари не мирују. Њихови захтеви  су све смелији и иду дотле да чак инсистирају на измени Устава Србије..и...
Цитат
"Нећемо дијалог са Београдом"

Посланик Демократског савеза Косова и бивши "министар иностраних послова Косова" Скендер Хисени оценио је да није потребно стварати посебно тело за дијалог са Београдом, већ да треба изградити јединство о питањима о којима ће се разговарати.

"Тражити консензус не значи стварати ванинституционална тела, пошто је Косово данас независна и суверена земља која има институције и органе који доносе одлуке. Другачије је било пре проглашавања независности, када је Косову било потребно такво тело, ван појединачних политчких амбиција", рекао је Хисени за дневник Експрес.

Представници покрета "Самоопределење" сматрају да Србија треба да призна независност Косова пре почетка тих разговора.

"Промена Устава Србије у делу где се каже да је Косово део Србије, тражење извињења за злочине над Албанцима током 19. и 20. века, предаја криминалаца из редова Срба, враћање тела око 1.800 несталих, плаћање ратне штете током окупације",  набројао је захтеве секретар за спољне односе "Самоопредељења" Џелај Свечља.

Он је оценио да пре разговора Србија треба да "обустави систематско насиље, дискриминацију и угњетавање аутохтоних Албанаца у Прешевској долини, да престане да финансира своје структуре на Косову, да врати банкарске улоге грађана Косова, пензиони фонд, катастарске и матичне књиге, и да ухапси десетак хиљада српских криминалаца из ратова 1980-их и 1990-их година који слободно шетају без предузимања било каквих мера од стране (српског) тужилаштва".

По његовим речима, "Самоопределење" ће се оштро супроставити разговорима уколико ти захтеви не буду прихваћени.  (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/245783/Necemo-dijalog-sa-Beogradom)(Вести)


Која је ово замена теза. Испаде да су  шиптари који живе на југу Србије, угњетавани и да се над њима врши насиље.

Где су ЗВАНИЧНИ извештаји државе Србије о ситуацији на Косову и Метохији?
Јавност у Србији, а нарочито у свету треба да зна шта се дешава са српским народом на Коосву и Метохији, а не да и даље у свет одлазе само извештају неких НВО. Сетимо се какву су штету Србији и српском народу управо нанеле разно разне НВО са својим лажним извештајима о ситуацији у Србији.

И поред свега горе изреченог, председник Србије као да просто трчи у загрљај шиптарима (њиховим представницима)  са молбом да разговарају са њим и са званичним институцијама Србије.


Ово је понижавајуће за све Србе ма где да се они налазе.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 15, 2012, 18:41:54
Србија ће прихватити Косово без *?

Влада разматра модел који би омогућио да Србија учествују на регионалним скуповима на којима би Косово представљено и без фусносте, пише Блиц.(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-07-05/250051_fusnota_f.jpg?ver=1345009574)
Заључак свих у Влади је да је напуштањем форума губила само Србија, јер се глас друге стране чуо

 
Позивајући се на извор из Владе Србије, тај лист пише да ће Влада у наредних неколико дана највероватније променити закључак о неучествовању представника Србије на регионалним форумима на којима учествују и изасланици Приштине.


На том моделу, како наводи лист, заједнички раде потпредседница Владе Србије задужена за европске интеграције Сузана Грубјешић и шеф Канцеларије за европске интеграције Милан Пајевић.

Лист пише да би тај модел практично омогућио српским званичницима да учествују на међународним конференцијама без признања независности Косова и без обзира на раније инсистирање српске стране да на табли испред представнка Приштине осим "Косово" стоји и фуснота.

"Заључак свих у Влади је да је напуштањем форума губила само Србија, јер се глас друге стране чуо. Осим тога, трошен је беспотребан новац на путне трошкове, а нашим људима је било непријатно што су морали демонстративно да одлазе. Због тога ће предлог бити такав да обраћање наших представника на форумима обавезно садржи 'ограду' и поруку да учествовање не значи признање Косова", казао је извор Блица из Владе Србије.

Према договору Београда и Приштине о регионалном представљању из фебруара, Косово на регионалним скуповима треба да буде представљено
уз звездицу и фусноту која гласи "Овај назив не утиче на став о статусу и у складу је са Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН и мишљењем Међународног суда правде о косовској декларацији независности".
(Вести, Блиц) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/246969/Srbija-ce-prihvatiti-Kosovo-bez-)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 15, 2012, 18:59:59
Цитат
....да ће Влада у наредних неколико дана највероватније променити закључак о неучествовању представника Србије на регионалним форумима на којима учествују и изасланици Приштине.

....Лист пише да би тај модел практично омогућио српским званичницима да учествују на међународним конференцијама без признања независности Косова и без обзира на раније инсистирање српске стране да на табли испред представнка Приштине осим "Косово" стоји и фуснота.


Миц по миц и више ништа неће да буде "гадљиво" овој власти да на свим скуповима српски представници седе заједно са шиптарским представницима који су отели део српске земље, НАТОПЉЕНЕ СРПСКОМ КРВЉУ  и прогласили је својом државом. Чини ми се да ће управо ова власт на челу са Николићем и Дачићем да буде она СРАМНА  влада која ће да дозволи и нешто овако, што није ништа друго до ПРИЗНАЊЕ Косова. А шта је уопште значило  и то да поред речи "Косово" стоји та звездица (*). СРАМОТА!!!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 22, 2012, 19:35:24
Уместо звездице читање изјаве?

Српске власти уочи састанка са званичницима у Бриселу покушавају да нађу решење како би се Србија вратила на регионалне форуме на којима учествује и Косово.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-08-22/260797_44781026550338357e1593596185516orig_iff.jpg?ver=1345650905)
Текст фусноте који би се читао на регионалним скуповима

Столица Србије на бројним састанцима остајала је празна.

Присуствовање на скуповима с Приштином за Београд је било неприхватљиво како се то не би протумачило као имплицитно признавање Косова.


Препорука да се пре сваког регионалног форума прочита посебна изјава којом би званичници Србије поновили да не признају Косово, пре годину дана, када је урађена, била је неприхватљива за наше званичнике.

Та препорука део је истраживања Европског покрета о учешћу Србије у међународним форумима, а ауторка истраживања Татјана Папић са Правног факултета “Унион” каже да је после Бриселског споразума о регионалном представљању ситуација много јаснија.

"Те нове тежње да се даје нова изјава су непотребне, потребно је само применити бриселски споразум на начин који он предвиђа, а то је да постоји звездица на табли Косово и да текст те фусноте стоји у сваком од докумената. Једино ако наши представници осећају потребу да додатно причају, али не треба одступати од оног што каже бриселски споразум каже", каже Папићева.

Ново решење значило би корак напред у регионалној сарадњи.

За Огњена Прибићевића, аналитичара и бившег амбасадора у Немачкој, највећу штету до сада трпела је Србија, јер није била присутна на скуповима на којима се најчешће радило на економским пројектима.

"Ти кад не играш утакмицу, ти си је сигурно изгубио, а кад играш ти ћеш да видиш да ли ћеш да добијеш или изгубиш. Свака политика је боља од политике неучествовања, а сама чињеница да постоји звездица јесте да се Косово разликује од других држава које су међународно признате", каже Прибићевић.

Посебна изјава могла би да буде једно од решења, наговестио је нови шеф Владине кацеларије за европске интеграције Милан Пајевић.

У Влади кажу да се још ради на модалитету који ће омогућити да Србија активно брани националне интересе на регионалним форумима, а да се не повлачи и тако оставља сав простор Албанцима. Тврде да је такво тумачење претходне владе било штетно и непринципијелно.

Промена политике на регионалним форумима значила би, како наводе стручњаци, и напредак Србије у европским интеграцијама уочи редовног годишњег извештаја из Брисела.

"Ако то питање можете лако да решите онда ћете добити много. Неће се на њега благонаклоно гледати само на скуповима, већ и у оквиру институција Европске уније, које одређују наставак вашег пута", рекла је Папићева.

"Овакав један корак на неколико нивоа, омогућиће нам да учествујемо на скуповима, биће препознат и даће један оквир да се одложе нека тежа питања, а за које нисмо спремни, а то је север Косова или бар да не решава сад у септембру, октобру", сматра Прибићевић.

Цитат
(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-07-05/250051_fusnota_kf.jpg?ver=1345651157)
Три милиона евра изгубила је Србија неприсуствовањем на регионалном форуму у Бечу. Била су то средства за пројекте из Програма инвестиционог оквира за западни Балкан.Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Zeka Август 22, 2012, 23:10:42
Цитат
Цитат

Три милиона евра изгубила је Србија неприсуствовањем на регионалном форуму у Бечу. Била су то средства за пројекте из Програма инвестиционог оквира за западни Балкан.

Није Србија изгубила ништа. Изгубили су лопови који би и тако покрали те паре.
Шта се, иначе, дешава толико битно на тим регионалним састанцима ?
Деле се паре уз условљавање и дељење задатака из Вашингтона и Брисела, формира Велика Албанија....или се гледа како да се Србија понизи што више ?
И да ми неко каже колика је цена ОБРАЗА СРБИЈЕ ?


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 23, 2012, 00:19:23
Zeka
Цитат
.....И да ми неко каже колика је цена ОБРАЗА СРБИЈЕ ?

Или колика је цена Косова и Метохије?

Због новца они жале што се нисмо  појављивали на тим скуповима, а не размишљају колику несагледиву штету ћемо нанети сами себи управо када се буду почели појављивати наши представници заједно са шиптарским.. ::)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 29, 2012, 20:17:04
"Канцеларија Косова на северу је успех грађана"


Међународни цивилни представник Питер Фејт оценио је данас да отварање Канцеларије владе Косова у северној Митровици представља успех за локално становништво и само Косово, и позвао Приштину да искористи позитиван замах настао њеним отварањем да ојача односе са житељима севера.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-05-05/149159_fejttaci_f.jpg?ver=1346252839)
Фејт је оценио, наводи се у саопштењу, да грађани почињу да увиђају корист од децентрализације

"Охрабрујем владу да искористи овај позитивни замах и ојача своје односе са грађанима на северу. То може да се учини пружањем услуга, улагањем и практичним ангажовањем на радном нивоу, као и побољшањем своје шире комуникације са мањинским заједницама." казао је Фејт након обиласка канцеларије.

Фејт је оценио да грађани севера Косова желе да преузму контролу над питањима која су у њиховом интересу.

"Они почињу да увиђају да им децентрализација нуди стварне користи и све више су отворени да се ангажују са структурама које су истински транспарентне и легитимне. Канцеларија је успех за локално становништво и за Косово," казао је Фејт.

Фејт је том приликом разговорао са шефицом канцеларије Андријаном Хоџић и осталим радницима.

Административна канцеларија у Северној Митровици формирана је маја 2012. године одлуком Владе Косова. Канцеларија је сада у потпуности функционална и има 55 запослених који су одговорни за пружање услуга грађанима у северним косовским општинама.

Канцеларија ће имати на располагању два милиона евра државног буџета Косова за капиталне инфраструктурне пројекте у 2012. години и додатних милион евра годишње током наредних пет година.

(Бета) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/250521/Kancelarija-Kosova-na-severu-je-uspeh-gradana-)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 29, 2012, 20:25:35
А шта каже на то "Канцеларија" за Косово и Метохију коју  је формирала влада републике Србије ::) Као што сам раније написала, убеђена сам да је влада РС под притиском међународне заједнице укинула Министарство за Косово и Метохију и формирала ову "канцеларију" на челу са Александром Вулином, баш као што су и шиптари формирали своју Канцеларију, али за разлику од српске владе они су Канцеларију сместили  у Косовску Митровицу.
Тужно и понижавајуће.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 31, 2012, 00:27:56
Косову стоји звездица, Београд чита фусноту


У платформи коју власт спрема за КиМ биће понуђено компромисно решење за регионално представљање. Београд инсистира да се у свим документима Косово помиње са целом фуснотом


(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2012//08/30n/pol-fusnota_620x0.jpg)
У Приштини кренули у жесток отпор против фусноте чим је постигнут договор


У ПЛАТФОРМИ коју нова власт спрема за наставак преговора са Приштином, највероватније ће бити увршћено и компромисно тумачење споразума о регионалном представљању Косова.

Како сазнају "Новости", Србија је спремна да не напушта скупове уколико на таблици испред представника Приштине не буде написан и цео текст фусноте - "без прејудицирања одлуке о статусу, на основу Резолуције 1244 и саветодавног мишљења МСП". Али, и даље ће се инсистирати да наши представници на отварању скупа ишчитају цео текст фусноте, као и да се у свим документима Косово помиње уз обавезну "звездицу".

Председник Скупштине Србије Небојша Стефановић најавио је да ће парламент врло брзо разматрати платформу за наставак преговора о Косову, којом ће се уобличити шта су границе до којих ће преговарачи моћи да преговарају. Иако Приштина није члан регионалних и међународних организација у којима српски парламент има своје делегате, Стефановић очекује да прецизне инструкције извршне власти о фусноти "аминују" и посланици:

- Парламент је право место где треба уобличити на који начин ћемо у дијалогу заступати интересе Србије, наравно уз поштовање Устава и Резолуције 1244 - чули смо од Стефановића, који је још једном нагласио да наша земља ни експлицитно ни имплицитно неће признати независност КиМ.

Шеф нашег преговарачког тима Борислав Стефановић каже да се он са Едитом Тахири и Робертом Купер јасно договорио да фуснота мора да пише на табли, али да ће подржати Владу уколико одлучи да на овом делу споразума не инсистира:

- Били бисмо неодговорна опозиција да не подржимо нешто што ће помоћи нормализацији односа са Приштином. Међутим, не сме се одустати од тога да се у свим документима Косово искључиво наводи уз цео текст фусноте.

Са овим решењем слаже се и бивши државни секретар у Министарству за КиМ Оливер Ивановић, који је "виђен" за члана преговарачког тима председника Томислава Николића. Он каже да сви будући споразуми које Београд постигне са Приштином морају да буду дефинисани до најситнијих детаља, како се не би опет десило да свака страна тумачи договор како њој одговара.

- Зато је битно што пре усвојити јасну и прецизну платформу за наставак преговора и имплементацију до сада постигнутих споразума, јер без тога нема напретка Србије на европском путу - каже Ивановић.

Цитат
ПОЗИВАЈУ  ПОИМЕНЦЕ

ДА би се избегла конфузија око тумачења фусноте, већина организатора регионалних скупова и конференција у последњих неколико месеци углавном учеснике позива на име и презиме, а не као представнике Београда или Приштине.

(Д.М. вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:394971-Kosovu-stoji-zvezdica-Beograd-cita-fusnotu)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Август 31, 2012, 00:35:39
Цитат
...Оливер Ивановић, је "виђен" за члана преговарачког тима председника Томислава Николића.


Ако је Оливер Ивановић већ "виђен" као члан преговарачког тима, а добро се зна да је он човек бивше власти и ако ће он бити представник народа са Косова и Метохије, онда треба да нам буде више него јасно да је превара на видику и да ће ова власт да заврши "посао" који је започела претходна, на челу са Борисом Тадићем. И то уз све оно што се стално спомиње, да ће ова власт да настави где је бивша стала и да ће да призна све договоре који су постигнути у Бриселу.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 04, 2012, 05:26:47
Кацин: Права одлука о укидању фусноте

Известилац Европског парламента за Србију Јелко Кацин поздравио је одлуку српске владе о учешћу Србије на регионалним скуповима и оценио да је Србија тиме послала "позитивну поруку у регион и Европу".

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-08-29/262142_beta_f.jpg?ver=1346684697)

"Искрено поздрављам инструкцију Владе Србије од 2. септембра којом је омогућена примена споразума Београда и Приштине о учешћу на регионалним скуповима", наводи се у саопштењу Кацина.

Он је такође оценио да се том одлуком "напокон ствара могућност за активну, регионалну и економску политику Србије".

"Самоизолација и одсуство Србије са неких регионалних скупова су у претходном периоду само наносили штету економији и политичкој клими у Србији и ширем региону", сматра Кацин.

"Влада Србије је овом одлуком послала позитивну поруку у регион и Европу и пружила својеврсно уверење да ће и остали договори из дијалога Београда и Приштине бити ускоро примењени. Пред долазак премијера Ивице Дачића у Брисел, то представља праву поруку у правом тренутку", навео је Кацин.

Премијер Дачић у уторак ће у Бриселу разговарати са европским званичницима.

Влада Србије усвојила је јуче инструкцију која ће омогућити званичницима Србије да учествују на форумима са Косовом по условима који су предвиђени споразумима из Брисела. (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/251486/Vlada-Fusnota-na-tabli-nije-obavezna-)

Према тој одлуци, поред табле на којој је исписано "Косово *" (Косово са звездицом) у свим пратећим документима текст фусноте мора бити наведен најмање при првом помињању у сваком појединачном документу.

У фусноти се наводи "овај натпис не прејудицира статус Косова и у складу је са Резолуцијом 1244 и мишљењем МСП о косовској декларацији о независности".

(Бета) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/251737/Kacin-Prava-odluka-o-ukidanju-fusnote)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 09, 2012, 15:56:12
Реџепи: Морали смо да депортујемо Вулина

Директору Канцеларије за Косово Александру Вулину убудуће ће бити забрањен улазак на Косово, уколико не буде поштовао правила игре, изјавио је Бајрам Реџепи.


(http://www.radiokim.net/pub/article/13471927445944_13390775811404_redepi.jpg)
Бајрам Реџепи


"Александар Вулин за улазак на Косово добија дозволу од Владе Косова. Међутим, у петак смо били принуђени да га депортујемо преко прелаза Мердаре јер није поштовао утврђену агенду. Он је и иначе непрестано кршио установљен протокол и мешао се у унутрашње ствари Косова", рекао је косовски министар унутрашњих послова Реџепи.
 
Додао је да, уколико Вулин тако настави, више неће добити дозволу да уђе на територију Косова.

Реџепи је за новосадски Дневник рекао да то неће произвести додатне тензије између Приштине и Београда, јер се "правила морају поштовати". (ким) (http://www.radiokim.net/vesti/redzepi-morali-smo-da-deportujemo-vulina.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 09, 2012, 15:59:59
Цитат
"Александар Вулин за улазак на Косово добија дозволу од Владе Косова.

Е, вала, ако Вулин као владин представник МОРА да тражи дозволу од шиптара да би дошао на просторе Свете српске земље,..онда не мора тамо ни да иде. Нека тај посао онда остави некоме ко ће умети и знати како да стигне до Срба на Косову и Метохији.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 09, 2012, 16:18:35
Људи са фантомкама алиби за напад на Север

После бомбашких напада на куће политичара Бојана Јаковљевића и полицајца Радована Јовановића у Лепосавићу, насртаја на кућу доктора Милана Јаковљевића у Звечану, "каубојског" пресретања патроле КПС-а и Еулекса у Варагама код Зубиног Потока и спречавања Александра Вулина да уђе у Косовску Митровицу, Срби на северу Космета су уплашени и забринути.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-09-08/264720_090904s5_f.jpg?ver=1347150853)
Спремни за акцију против Срба: Припадници КПС
 

Главно питање које лебди свуда у ваздуху је: ко баца бомбе у дворишта кућа највиђенијих Срба и ко се усуђује да, усред бела дана, у маскирним униформама, са панцирима и фантомкама на главама, заустави возила до зуба наоружану патролу КПС-а и Еулекса и пуца на њихова возила.

Из Приштине, како из Тачијевог окружења, тако и из централа међународних организација, тврде да је све то дело криминалних структура на северу Космета и да се криминалци, који дуже од деценију контролишу овај део Покрајине, обрачунавају између себе (ко ће да контролише алтернативне путеве и сл.), са међународним структурама и са Србима који им нису по вољи. Такође се тврди да је на северу Космета борба за превласт и да се остаци старог Тадићевог режима обрачунавају са новим Николићевим.

Челници Срба осуђују инциденте, посебно напад на возила КПС-а и Еулекса у Ибарском Колашину, где је лакше рањена једна полицајка (Српкиња) и сумњају да је све то дело организованих и добро обучених група из којих стоје неке структуре јужно од Ибра. Циљ је, како истиче Славиша Ристић, председник општине Зубин Поток, да се Север прикаже као криминализована средина којој је потребна велика војска и полиција да сузбије криминал.

- Иза свега се крије намера да се баци љага на север Косова, да се оптуже наши људи са барикада и да се створи алиби за фронтални напад на север покрајине. Бојим се да иста рука стоји иза свих напада, па чак и иза спречавања Александра Вулина да дође на састанак челника српских општина на северу - додаје Ристић.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-09-08/264716_090904s1_kf.jpg?ver=1347150901)
Славиша Ристић

Међу Србима на северу Космета кружи више опција немилих догађаја, али у једном су сви јединствени: Кфор, Еулекс и албанска тајна служба ШИК имају на својим платним списковима одређен број Срба, међу њима и криминалаца, који су, уз логистику Кфора и Еулекса, спремни све да учине.

Део криминално-шверцерских структура контролише и Београд, међутим, по мишљењу боље упућених, Београду није у интересу да дестабилизује Север и да је много већа вероватноћа да то раде Влада Косова и међународне структуре које је подржавају.
 
Освете и борба за фотеље?

Севером Покрајине протура се и теза да се, после одласка Горана Богдановића, који је свуда имао своје људе, сада развија борба унутар владајуће коалиције о преузимање функција: Вулиновог заменика, начелника Косовско-митровачког округа, затим за места директора Здравственог центра у Косовској Митровици, Трепче, Рудника и флотације Копаоник и других државних и општинских предузећа на северу покрајине. Тврди се, што јуче нисмо могли да проверимо, да се СНС поделио на две струје, да једни и други имају своје људе у централи у Београду и да свака свим средствима гура своје људе. Такође се наглашава да је нова власт одмах отпустила одређен број људи које је запослила претходна и нису искључене и освете из тог разлога.

Цитат
Траљаве истраге

Симптоматично је да, чим се догоде овакви напади, одмах стигну Кфор, Еулекс и КПС, да најчешће не спроведу никакву истрагу или то учине траљаво и да се починиоци никада не открију.
- Не искључујем могућност да су препад на њихова возила код Зубиног Потока извели њихови људи и да је све било добра режија, јер нико други ништа није видео. У свим случајевима није било намере да неко погине, радило се само о опоменама, застрашивању и приказивању северног Космета као легла организованог криминала - каже нам један од Срба из Звечана који прате безбедносне (не)прилике на северу Косова.
(Д.Н.Петровић) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/252940/Ljudi-sa-fantomkama-alibi-za-napad-na-Sever)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 10, 2012, 00:11:51
Север страхује и од Београда


Приликом недавне посете Александра Вулина северном Космету и затвореног састанка са челницима четири српске општине у Косовској Митровици, дошло је до озбиљних несугласица између шефа Канцеларије Владе Србије за КиМ и неколико учесника састанка.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-09-07/264427_090805s1_f.jpg?ver=1347057178)
Изабрали пут: Ако им Србија окрене леђа житељи севера наставиће борбу сами
 

Између осталог, Вулин је челницима општина рекао да ће Влада Србије испоштовати све што је са Едитом Тахири потписао Борко Стефановић, чему се Срби са севера одлучно противе. Вулин је рекао и да би на северу Космета за шест месеци требало одржати изборе за локлну самуправу које би организовао Оебс.

Шта то значи, да ли је то најава избора које ће организовати Приштина, да ли је то припрема за "довођење" косовских институција и на север Покрајине, заниимало је учеснике састанка.


- Ако си дошао да нам то кажеш и да од нас то тражиш, боље да ниси ни долазио. Ми у Тачијеву државу нећемо. Ако Србија неће да се бори за останак српскх институција, борићемо се ми који овде живимо - рекао је Вулину Марко Јакшић, посланик у Скупштини Србије који је један од ретких који има петљу да изасланицима Београда увек каже све у лице.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-09-07/264429_090805s3_if.jpg?ver=1347057617)

Вулин због тога последњих дана заобилази северни Космет или само овуда пролази на пропутовањима за Штрпце, Велику Хочу, Гораждевац и Пећку патријаршију. Занимљиво је, а то упада у очи и Србима на северу, да му Кфор, Еулекс и Приштина до јуче нису правили никакве проблеме, напротив, често су се трудили да Вулин брже и лакше стигне до својих крајњих одредишта.

Сам помен избора за локалне самоуправе које би вероватно расписала Приштина, а спровео Оебс, Србе на северу одмах асоцира на "издају и мирну предају" и враћа их неколико месеци уназад, пред изборе у Србији када су СНС, ДС, ЛДП и још неколико странака блиских тадашњем режиму бојкотовале локалне изборе у Зубином Потоку и Звечану а који су, упркос противљењу Тадића и Богдановића, па и претњама Приштине, ипак одржани.

Индикативно је да су изборе бојкотовали и напредњаци, да се то није свидело њиховим људима на терену, али да су морали да поштују наредбе и ћуте. Многи су још тада посумњали да су Николић и Вучић попустили под притисцима из Европе.

И тада се на СНС вршио велики притисак, као и сада када је СНС окосница власти у Београду.

 
Цитат
С картама на сто

ЕУ, а посебно Немачка, по сваку цену жели да распусти српске скупштине општина на северу. Неки Срби преко Канцеларије Владе Косова у Бошњачкој махали припремају се за изборе које ће организовати Приштина. Није искључено ни да се из истог извора финансирају и последњи бомбашки напади на северу Космета - каже познавалац прилика на северу. Он очекује да ће Вулин наредних дана потпуно да отвори карте и саопшти "какве су му задатке дали Влада и председник Србије".

Цитат
Нема предаје

Срби "знају" да су Стефановић и Тахири, уз благослов Тадића, договорили да се распусте скупштине општина и формирају привремена већа чији би састав задовољио Београд и Приштину. Али, без обзира на то ко је коме шта обећао, и шта им спремају Ангела Меркел и остали из Европе, Срби на северу истичу да се неће лако предати ни пристати да живе у независном Косову.
 (Д.Н.Петровић) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/252739/Sever-strahuje-i-od-Beograda-)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 18, 2012, 01:34:28
Могућ референдум: Европа или Косово

Новости сазнају: Држава одлучује о даљој косовској политици после ГС УН, на којој говори и председник Србије. Ако Брисел буде инсистирао на признавању, грађани ће да пресеку шта даље


(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2012//09/17n/eu_310x186.jpg)

ДРЖАВНА платформа за политику према Косову и Метохији биће формулисана крајем септембра, одмах после заседања Генералне скупштине УН - сазнају “Новости”.

Како нам је речено, државни врх је потпуно свестан да је политика - и Косово и ЕУ - практично ударила у зид после немачког захтева да Србија успостави добросуседске односе са Косовом.

Уколико се буде огољено испостављао услов да Србија фактички призна Косово да би наставила европске интеграције, није искључено да се у нашој држави распише референдум са питањем - Косово или Европа - потврђено нам је и у Влади и у Председништву.

Јер, како нам је речено, о таквој дилеми, која би одлучивала о одбрани Устава и територијалног интегритета и стратешког државног правца са друге стране, могли би да одлуче само грађани Србије.

Очекује се да, одмах после ГС УН, председник Србије Томислав Николић окупи политичке прваке власти, опозиције и водећих државних институција како би се усагласила заједничка политика према великим изазовима које чекају државу.

Опозиција очекује да добије позив од Томислава Николића:

- Србија у време прошле власти није имала овакве захтеве од земаља Европске уније. Очекујемо да власт формулише политику која ће да одговори на ове изазове. Као опозициона странка, још нисмо имали позиве од владајуће гарнитуре да разговарамо о овој важној државној теми - рекао нам је Борко Стефановић, функционер ДС и бивши шеф преговарачког тима за Косово.

Петар Петковић, портпарол ДСС, рекао нам је да су немачки захтеви добар повод да се у Србији поведе озбиљна и одговорна расправа да ли Србија треба да прогласи политичку неутралност или треба да настави европске интеграције:

- Немогуће је да се више избегава та расправа. Већ и сам Запад све више помиње признавање Косова као услов. Сматрамо да је у најбољем интересу да Србија прогласи политичку неутралност.

(В.Н. вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:397385-Moguc-referendum-Evropa-ili-Kosovo)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Zeka Септембар 18, 2012, 10:22:40
СРЂАН ВОЛАРЕВИЋ: ПИСМО ЦВИЈАНОВИЋУ ИЛИ НЕМАЧКИ УЛТИМАТУМ, РАВАН ОБЈАВИ РАТА

(http://imageshack.us/a/img703/3271/vol17092a.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/703/vol17092a.jpg/)

Поштовани господине Цвијановићу,

Прочитао сам Ваш текст „Немачки захтеви и почетак...“. Позван Вашим сагледавањем новог немачког кампфа, а уз ослонац на Вашу пажњу и добру вољу, желео бих да Вам предочим суштинску тачку немачких улитматума – ја бих се ипак определио за ту оцену тих њихових назови захтева.

Настојаћу да будем кратак и јасан.

Сам садржај немачког захтева не допушта никакву расправу, оспоравање или сумњу. То што Немачка, преко тамо неког тобож неформалног фићфирића испоручује Србији у седам тачака од Србије захтева да се одрекне свог суверенитета над целовитом својом територијом. И то није све. Ту је и захтев за немачко право над српском историјом, па да се установе кривци за паљење Немачке амбасаде у Београду, у граду у коме Немци, кад год им се пружи прилика током историје, посеју приличну количину бомби... итд.

Дакле, реч је о ултимату, ултиматуму који је по духу раван објави рата. И потпуно је неважно да ли та објава долази из срца немачке воље или је то налог тамо неког с оне стране Атлантика, што не треба искључити, с обзиром на веома снажан идејни покрет немачког националног препорода који диже глас против атлантиста, о чему смо штуро били обавештени у једним нашим новинама, прошле године. Бестидност, безочност и осионост Немаца и сада остаје на снази. Та странка, чији фићфирић, као унук оног немачког војника који је у чизмама газио по Србији, бахато се шепурио по Београду, сигурно је финансирана и од оних пара које су Срби на привременом раду уливали у буџет Немачке, па је тако он с тим парама допутовао нама у госте. И то је почетак и крај немачког морала када су у питању Срби и Србија.

Не бих да доказујем константу немачког виђења Срба кроз историју, само бих се сетио једног београдског пријема који је уприличио Клаус Кинкел, немачки министар спољних послова, први наследник чувеног и на српском у Хрватској већ опеваног Ханса Дитриха Геншера. Елем, пошто је Крајина збрисана са лица земље, уз језиву тишину човекољубиве и хуманистичке Европе, пошто је у бази Рај Петерсон ударен амерички жиг на мир у БиХ а тачка на постојање Срба у Хрватској, дотични немачки званичник се као победник у окончаном рату обрео у Србији. И одмах је, као пијани фелдвебел, почео да исказује своје жеље. Једна од њих била је да се нађе са последњом владом Републике Српске Крајине. И жеља му је снисходљиво, усрдно и домаћински била испуњена. И ту није могао одолети а да не укаже на своје дубоко немачко порекло, на свој исконски поглед на Србе. Рекао је дословно: „Ви Срби, пропустили сте историјску прилику за националним уједињењем!“

ПОРИВ ГАЖЕЊА Није га било срамота да тако нешто замисли, срочи и каже – пред људима у чијем прогонству је учествовала и Немачка, сладострасно покренувши и одобривши и неговавши бујање клерофашистичких токова живота са геноцидним предзнаком у бадинтеровској Хрватској. Још мање да се и запитао да ли ће те људе повредити – не, он је, као охоли Тевтон нижег чина, садистички ликовао над пораженим непријатељем!

И да те човек пита: зашто су Срби непријатељи Немаца, кад Србин под својим барјаком никад војно није ни закорачио на тло Дојчланда? Па да се ови тако острвљују на Србе. Да л' ко зна одговор на то питање?!

Не треба да завирујемо у одлуке Берлинског конгреса да бисмо схватили шта то значи када Немац каже Србин или да прелистамо немачку штампу после Видовдана 1914. године. Довољно је да се сетимо само 27. марта 1941. да бисмо разумели немачку вољу у односу према Србима. Ту не може да се изврдава, на начин већ погано и гнусно одомаћен у светском мњењу: као Немци били недоношчад, па их је онај малоумник и неостварени сликар Хитлер покренуо у рат. То ми до неба заудара на оно крлежијанско о два камиона усташа који су чинили злочине над Србима широм целе Ендехазије или што воња до пакла на оно када је доктор Алојзије Степинац, римокатоличко екуменистички светац, тврдио да су Срби крви што су их Хрвати клали јер су Срби били саможиви хегемони у Југославији. Необорива је истина: немачки порив безобзирног гажења свега пред собом дошао је до пуног свог узлета 6. априла 1941. године – и тачка. Ко у ту оцену не верује само нек се сети оног изума немачког духа: 100 живих Срба вреди колико један (1) мртав Немац, а ране једног (1) Немца су у висини 50 живих Срба.

И још један, најновији прилог, да додам немачком разумевању Срба.

Оно јесте да су немачки стандарди за производњу челика још увек у светском врху, као и њихова аутомобилска индустрија, и што им је књижевност уз филозофију достојна дубоке пажње и уважавања, али то нема никакве везе са њиховим одобравање слободног живота међу Србима. А још мање да се у тај однос може уплести оно што се у Србији зове честитост. И ево живог примера: саставили се унесрећени Срби из Варварина, чији су најрођенији изгинули од америчког милосрдног бомбардовања Србије 1999. године, а у чему је издашну помоћ сваке врсте пружала хуманистичка Немачка. Окупили се Срби и тамо неком суду у земљи филозофа, музике, прецизних машина и доброг права поднели тужбу против те државе. Најмање да су тражили новчану надокнаду, колико их је гонила мука да истерају на чистац одговорност саме те државе. И гле очекиваног одговора: суд, у чију част и интегритет и добру утемељеност би се клело више од 99 одсто српских правника, просто и једноставно одговорио је да за ту ствар није надлежан. И тачка. Не чак ни да руке пере од тог гнусног бомбардовања, у служби оних тамо, с оне стране Атлантика, не чак ни да упути на инстанцију, рецимо, утопистички, тамо неког Савета безбедности, Уједињених нација, чији интегритет је и Немачка згазила (као и при случају Лиге народа, под Адолфом Хитлером), ступивши у хуманистички рат против Србије. Ништа од тога. Суд је напросто утврдио: сиктер, бре, жгадијо балканска, овде је цивилизована држава, овде ви варвари немате шта да тражите! Гњецаћемо вас кад год будемо могли и кад нам се ћефне. И тачка.

Уједно то је и основна порука овог најновијег немачког ултиматума. Нема ту места ни за какве успутне, додатне или заобилазеће потезе, да би се то ублажило, оспорило или скрајнуло. То је једна велика тачка. Тачка која не даје места никаквој дилеми. Тако и треба размишљати.

ЧИСТА РУКА СРБИЈЕ Пре свега, немачки ултиматум тражи од Србије да се одрекне свог суверенитета, што значи да изведе једну врсту самоубиства.

Пре ма каквог мишљења о овој тачки ултиматума само бих натукнуо: држава се не прави и не обнавља за мандата једне владе, како је то Борис Тадић разумевао, што и није чудо, будући испао из ногавице Јосипа Броза, заједно са Светиславом Басаром. Држава се прави, одржава и обнавља за недогледан број будућих нараштаја. И то је основни критеријум за све институције државе, од привреде, здравства, школства, пољопривреде, све до најмањег путића у тамо неком селу на Сувобору, што су једнако важни стубови заједничког живота. Из тог налога треба да произађу сви погледи на будући живот у земљи Србији.

И сада не видим ни један ваљан разлог да се човек нешто удубљује у мотиве Немаца за тако срочену тачку ултиматума. Као што не могу да разумем такву утакмицу међу српским политичарима после славног 5. октобра 2000, у којој се напросто утркују ко ће се више морално срозати и заблатити на путу у Европу. То не могу сакрити никаве паре, никакво богатство, још мање лажи са страница целокупне штампе у Србији или све и једна телевизија, а још мање каква бајна и саблажњива обећања, у смислу бољег и лепшег живота.

Основно је да је Србија после 1999. Немачкој пружила чисту руку иако ова Србима дугује небројено много живота само у последњих сто година, иако је ова у српску историографију убургијала своје фантастичне тезе о далекој и ближој прошлости, иако је ова правом силеџије растурала државу којој су Срби у оба светска рата принели преко 2.000.000 живота а да не помињем колико разорених српских градова и спаљених села, иако је Шиптарско крволочно оргијање на Косову сакривала у лажима, у мислима о потковици... Србија пружа чисту руку а Немачка узвраћа голом песницом. То је суштина, како европског тако и немачког односа према Србији.

И ко зна када ће се Србији указати слична прилика, овако величанствена и узвишена прилика. Ово тешко искушење, међутим, Србија треба да прихвати са радошћу, јер јој је куцнуо час да се ослободи свих заблуда и илузија о Европској заједници, европским пријатељима, европским парама, европским инвестицијама, европским стандардима... о бољем животу на начин европејаца.

Немачка јасно и разговетно поручује Србији: можеш постати део оног организма који сам ја установила, само ако се одрекнеш себе и затреш право на сећање о себи.

И, ако Србија пресече тај болесни и наказни спој са Европском заједницом, спој који је у њој производио политичаре за један мандат, за државу од данас до сутра, не треба од Немачке да очекује ни цвеће ни захвалност. Онако као што сам 100 одсто уверен да је острашћеност оног нашег немачког фићфирића само продужена освета његове шефице и канцеларке Немачке над објављеном фотографијом њеном са нацистичким шлемом на глави усред Београда, тако сам уверен да Немачка неће презати од захтева пред Европском заједницом да се Србији поново уведу санкције, попут оних из 1992. Само се сетимо како је Немачка од Француске створила непријатеља Срба на почетку сецесионистичких ратова 1991–1995.

Srđan Volarević (http://www.standard.rs/srdjan-volarevic-pismo-cvijanovicu-ili-nemacki-ultimatum-ravan-objavi-rata.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Cuburac Септембар 20, 2012, 05:18:46
Takav referendum bi bio kukavicje jaje i najlaksi nacin da se dovrsi izdaja. Znamo dobro kako se referendumi montiraju, barem nama to niko ne mora da objasnjava (Crna Gora). Zuti su zapoceli izdaju, ispotpisivali su sve i svasta, a Toma izgleda da uopste nema ideju u kakav je zmijarnik usao, niti ima ideju kako da iz njega izadje. Ovako bi im bilo najlakse, sakriju se iza volje naroda i onda kazu da je to jedino ispravno resenje i put. Sta ovime pokazuju, jednostavno da nisu sposobni da odrze bilo kakvu zacrtanu nacionalnu politiku, da jednostavnim referendumom pristanu na ponistenje ustava i da priznaju nelegalnu okupaciju svoje teritorije. Ovo ne ide na dobro nikako, a onaj mali od Tome, Vucko, balavi danima kako su nam Nemci prijatelji, kako mi bez njih nemozemo nista da uradimo i sve u tom tonu i fazonu.

Zasto bi Srbija uopste ulazila u EU to mi nikako nije jasno. Dva puta je jednostavno usisavana u nekakvu zajednicku drzavu Jugoslaviju. Zavrsnicu u krvavim grcevima na stetu Srba kao naroda i Srbije kao drzave znamo. Zasto bi Srbija ponovo pristala da postane deo jednog takvog monstruma kao sto je EU. Isto kao stara Jugoslavija, samo mnogo veca i sa jos vise neprijatelja.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 21, 2012, 19:41:12
Дејан Павићевић шеф преговарачког тима Београда

Влада Србије одредила је данас Дејана Павићевића, директора Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу Београда и  Приштине, да води наставак техничког дијалога две стране, уз посредовање Европске уније.


(http://www.radiokim.net/pub/article/13481510073054_v258285p0.jpg)

Како се наводи у саопштењу Владе Србије, данашњом одлуком су смењени досадашњи шеф преговарачког тима Борислав Стефановић и његов заменик Владимир Јовичић.


Павићевић је за директора Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу Београда и Приштине именован у децембру 2011. године.

У његовој биографији тада се наводило да је члан Демократске странке, по занимању дипломирани правник.

Наводи се и да је студент докторских студија на Правном факултету Универзитета Унион у Београду. Био је и шеф кабинета министра за Косово и Метохију.

Пре тога обављао је функцију секретара Скупштине општине Ђаковица. Радио је као правни саветник у неколико невладиних организација.

Рођен је 15. августа 1979. године у Београду.  (ким) (http://www.radiokim.net/vesti/dejan-pavicevic-sef-pregovarackog-tima-beograda.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 21, 2012, 19:51:59
Па докле више!!!
Добро да нису неко бепче из вртића поставили на то место. Да ли овај човек може да познаје проблематику народа са Косова и Метохије. Ем, је "зелен", ем је члан ДС. Надам се да (по истом презимену) да још није неки род оној Борки Павићевић ;D

Па није ми јасно, како члан ДС, ако је ДС изгубила изборе и не учествује у власти.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 22, 2012, 10:39:28
Замке договорених споразума Београда и Приштине

Јавно обавезивање нове власти да ће спровести све договоре својих претходника са Приштином воде Дачићев кабинет у велика искушења. Како пишу београдске "Вечерње новости", западне силе захтевају да се врло брзо разраде две горке тачке: интегрисано управљање прелазима и слобода кратања.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-09-22/267578_jarinje--karabinjeri--foto-vecernje-novosti_f.jpg?ver=1348279842)
Италијански карабињери у саставу европских снага на прелазу Јариње

Примена ових споразума, како упозоравају извори листа из врха власти, доноси велике замке и дубоко задиру у суверенитет Србије. Зато ће Београд у наредним месецима покушати да се избори за што повољнија решења која би се применила на терену.

Следећа мучна тема је размотавање питања царине на административним прелазима у покрајини. Саговорници "Вечерњих новости" из Владе тврде да се бивша власт договорила о доласку албанских цариника на прелазе и увођење царинског печата. Уз то, српске фирме са севера Косова и Метохије морале би да се региструју у Приштини и да плаћају порез на додату вредност, који би се сливао у касу такозване државе.

Велике административне "бусије" крију и поједини делови споразума о слободи кретања. Најболнија је тачка 7. која се, између осталог, тиче и аутомобилских таблица.

Наиме, ту се захтева да сви становници КиМ морају да преузму регистарске ознаке Републике Косово. Али, да би неко дошао до саобраћајне или возачке дозволе, мора претходно да има косовску личну карту. А, да би њу извадио, мора да приложи извод из књиге рођених који издаје Приштина и уверење да је "држављанин Републике Косово".

Ако се на ове процедуралне кораке, којима се Срби административно претварају у "Косоваре", додају и константни притисци да се угасе наше институције на северу, онда државни врх очекује напета и мучна дипломатска утакмица.

- Уопште неће бити лако, јер би требало да радимо нешто о чему уопште нисмо разговарали. Али, очекујем да има простора за договор. Неке ствари, попут укидања наших институција, биле би прави економски геноцид над нашим народом. У Великој Хочи, рецимо, од око 600 људи, свега њих тридесетак запослено је у манастирској винарији, а има нешто и у просвети и здравству. Остали су малтене на социјалној помоћи. Како да престанемо да их финансирамо? - рекао је за "Вечерње новости" Александар Вулин, директор Канцеларије за КиМ.

Дејан Павићевић, новоизабрани шеф преговарачког тима у техничком дијалогу Београда и Приштине, поручује да се за наставак преговора мора дефинисати јасна стратегија како би се умањила штета из претходног периода.

- Што се тиче имплементације већ договореног, ту постоје још неки проблеми у области слободе кретања и интегрисане контроле административне линије. То су доста осетљива политичка и безбедносна питања где државни врх и експерти покушавају да нађу најбоља решења да би се договори применили и штета била што мања - казао је Павићевић.

Бивши шеф преговарачког тима Борислав Стефановић позвао је садашњу власт да поништи све претходне преговоре, ако мисли да су лоши по Србију. Али, јасно је да то није могуће јер је реч о међународним споразумима.


Цитат
"Часна реч" вреди као документ
Споразум о слободи кретања је неуставан, јер подразумева да Срби морају да имају албанска документа и да буду држављани такозване Републике Косово. То за нас није прихватљиво, јер смо рођени као Срби и умрећемо као Срби. Стефановић нас је убеђивао да ти договори неће важити за север покрајине и да је за то добио усмене гаранције. Сада видимо да смо преварени - тврди за "Вечерње новости" Крстимир Пантић, председник општине Косовска Митровица.
(вечерње НОВОСТИ, Веси) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/256071/Zamke-dogovorenih-sporazuma-Beograda-i-Pristine)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 22, 2012, 10:52:07
Мој коментар на све ово око Косова и Метохије би био сажет у самом наслову који сам дала овој теми "Где је званично мишљење Србије о КиМ"
Још увек немамо званичан став и мишљење председника Србије, ни Владе, а ни Парламента. Док год то не будемо имали, о овом најприоритетнијем "задатку бр.1"  ће свако своју причу кројити.

Тома је обећао, присетмо се, да ће обелоданити све споразуме које је издајничка власт петооктобараца склапала са шиптарима у Бриселу и да ће поништити све оне који су  штетни.

Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 23, 2012, 06:59:30
Борислав Стефановић: Влади нису везане руке

Бивши шеф преговарачког тима, о постигнутим договорима о Косову и Метохији


(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2012//09/22/Borislav%20Stefanovic_620x0.jpg)

- Влада Србије није обавезна да спроводи договоре које смо постигли са Приштином. Јер, ми нисмо потписивали међународне споразуме, а уредбе и закључци којима је претходна влада потврђивала те договоре могу бити поништени - изјавио је за "Новости" Борислав Стефановић, бивши шеф преговарачког тима, поводом навода да власт мора да примењује постигнуте договоре и да не може да их поништи јер је реч о међународним споразумима.

Стефановић наводи да он није ништа потписивао, већ је ставио само један параф на Технички протокол о административним прелазима, чиме је само потврдио да је парафирани текст истоветан са оригиналом.

- Ми нисмо потписивали међународне уговоре, јер да би такви уговори били потписани морају да их закључе субјекти међународног права, у овом случају Косово и Србија. Такође, такви уговори морали би да буду усвојени у Скупштини Србије - појашњава Стефановић.

Он додаје да је све договоре који су постигнути са приштинском делегацијом потврдила бивша влада кроз доношење уредби и закључака, на које су потписе стављали или премијер Мирко Цветковић или његов заменик Ивица Дачић.

- Ти документи могу да се пониште, тако да актуелна влада није у обавези да примењује било шта од оног што је договорено. Али, ја мислим да су те одлуке добре и да их не треба поништавати, у складу су са Уставом, Платфоромом о Косову и скупштинским резолуцијама и донеле су више користи него штете. Међутим, владајућу коалицију чекају тешки кораци, па они оваквим наводима желе да скину одговорност са себе и у мени пронађу главног кривца - каже Стефановић.

Наш саговорник тврди да не постоје ни усмени међународни уговори о којима се, такође, говори у јавности.

Нови шеф преговарачког тима Дејан Павићевић изјавио је у суботу да у Протоколу о интегрисаној контроли административне линије са Косовом највећи проблем може бити одредба о присутности косовских цариника. Он је рекао да ће, и поред многих одредби Протокола које нису нимало повољне по Србију, Влада почети да га примењује, јер је Борислав Стефановић, који је тај документ парафирао 24. фебруара у Бриселу, био њен овлашћени представник.

Како је објаснио Павићевић, споразум пружа могућност да се кроз деловање радних група за примену одредби Протокола, у којима ће учествовати представници Београда, Приштине и Брисела, његови одређени делови промене и начине "можда мало повољнијим по Србију".

- Оно што се врло нејасно и двосмислено провлачи кроз закључке о слободи кретања и Протокол је извршна улога Еулекса, и то нарочито на прелазима на северу Косова, где ћемо се кроз даљу примену трудити да све царинске ингеренције обавља искључиво Еулекс, а не царина Косова - рекао је Павићевић.

Демократска странка Србије поднеће иницијативу Уставном суду да стави ван снаге уредбе које су настале на основу споразума који су у Бриселу потписани између Београда и Приштине.

Цитат
ДВА ПЛАНА ЗА СЕВЕР КОСМЕТА


У дипломатским круговима, како преноси приштинска штампа, круже два плана за север Косова. Први је припремила канцеларија Кетрин Ештон - предвиђа "протекторат" за тај део покрајине и успостављање локалне самоуправе уз останак Еулекса и Кфора и пакет економске подршке. Други је заправо план од седам тачака који је већ представљен Београду, а подразумева укидање локалних институција на северу.

(Е.В.Н., вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:398127-Borislav-Stefanovic-Vladi-nisu-vezane-ruke)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 23, 2012, 07:04:45
Цитат
Влада Србије није обавезна да спроводи договоре које смо постигли са Приштином. Јер, ми нисмо потписивали међународне споразуме, а уредбе и закључци којима је претходна влада потврђивала те договоре могу бити поништени

КО нас то онда ЛАЖЕ ???

Све време и председник Србије Николић и премијер Дачић и многи министри из Владе к`о папагаји понављају да морају да се примењују сви споразуми које је претходна Влада постигла у преговорима са шиптарима и да они не могу да се пониште јер је реч о међународним споразумима.Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 25, 2012, 21:08:57
Цитат
Влада Србије није обавезна да спроводи договоре које смо постигли са Приштином. Јер, ми нисмо потписивали међународне споразуме, а уредбе и закључци којима је претходна влада потврђивала те договоре могу бити поништени

КО нас то онда ЛАЖЕ ???

Све време и председник Србије Николић и премијер Дачић и многи министри из Владе к`о папагаји понављају да морају да се примењују сви споразуми које је претходна Влада постигла у преговорима са шиптарима и да они не могу да се пониште јер је реч о међународним споразумима.


Ко нас лаже, сигурно је да то ускоро нећемо сазнати, јер стиже и ова вест:


Цитат
Нови шеф тима за технички дијалог са Приштином Дејан Павићевић је у име Владе Србије потписао  писмо о заједничкој контроли административних прелаза и предао га Европској комисији.


Потпис шeфа преговарачког тима Београда Дејанa Павићевићa на писмо о заједничкој контроли административних прелаза у Бриселу изазвао опречне реакције Владе и представника Срба са севера Косова. Док премијер Ивица Дачић поручује да се ништа неће променити одмах, представници Срба кажу да су изненађени и разочарани потезима Владе.


Завршено оно што је у име претходне владе парафирао тадашњи шеф преговарачког тима. Како тврди премијер Ивица Дачић, ништа ново и тајно се није десило, осим што је Србија обавестила Брисел да ће примењивати споразум о заједничком управљању административним прелазима на Косову и Метохији.

"Ова Влада нема другог избора. Србија је добила статус кандидата захваљујући парафу Борослава Стефановића и Спорауму о региоанлном представљању. Ако Србија мисли да нешто може да потпише и добије статус кандидата за чланство у ЕУ, а да после не примењује, мислим да је то неозбиљно", истиче премијер Дачић.

За бившег шефа преговарачког тима Борислава Стефановића одлука Владе Србије да примени споразум о интегрисаном управљању прелазима је очекиван потез.

"Свакако поздрављамо одлуку Владе што је најзад именовала Дејана Павићевића да потпише технички протокол, што је урађено у форми размене писама у Биселу", каже бивши шеф преговарачког тима Борислав Стефановић.

Према наводима Стефановића, претходна влада то није урадила, јер коалиционим партнерима ДС, СПС-у било незгодно да примени споразум усред кампање, али, како каже, сви споразуми су стављени на Владу и све споразуме Влада је усвојила.

Споразум који у Приштини називају управљање границом, а у Београду админстративним прелазима, подразумева заједничку царинску и полицијску контролу Срба и Албанаца уз присуство службеника Еулекс-а.
(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1180222/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BFo%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0.html)


"На северу покрајине локални представници Срба не крију да су разочарани.", а како и не би били, јер су схватили да си уздани. Ова влада, Дачићева је наставила истим путем претходне владе, када је у питању Косово и Метохија.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 26, 2012, 01:59:35
Председници општина на северу Косова траже увид у споразум


Председници општина Косовске Митровице, Звечана, Лепосавића и Зубиног Потока захтеваће од представника власти у Београду увид у писмо о примени споразума о интегрисаном управљање прелазима и тражити објашњење шта то у пракси значи.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-12-07/198940_zryochjn_f.jpg?ver=1348613228)

Председник Општине Косовска Митровица Крстимир Пантић је рекао да челни људи локалних самоуправа деле забринутост грађана због писма шефа преговарачког тима Београда Дејана Павићевића и због чињенице да су о њему сазнали из медија.

"Нико од представника локалних самоуправа није био обавештен да ће тај протокол бити потписан и због тога ћемо затражити пријем код директора Канцеларије за Косово и Метохију, потпреседника и председника Владе Србије", рекао је Пантић за телевизију Мост из Звечана.

  Он је изразио очекивање да ће добити појашњење о протоколу и начину како ће он бити спроведен.

"Сигурни смо да је он у супротности са Уставом Србије и да може нанети  ненадокнадиву штету грађанима на Косову и Метохији", рекао је Пантић.

Председник Општине Звечан Драгиша Миловић је рекао да је договор о примени интегрисаног управљања на прелазима Јариње и Брњак у супротности са оним што су чули од представника Владе који су, како је казао, обећали да ће радити заједно и да ће се о свим потезима обавештавати.

"За нас је неприхватљив протокол о прелазима и несхватљиво је да члан преговарачког тима из времена Борка Стефановића буде на челу тима за дијалог с Приштином и каже да ће се формирати радне групе и да ће бити исправљено нешто што је за нас Србе и за нашу државу неприхватљиво", рекао је Миловић.

Он је запитао "зашто се жури са имплементацијом споразума када се очекује оцена уставности Уставног суда Србије о њима".

Председник општине Лепосавић Драгиша Васић је навео да је инсталирање државне границе са централном Србијом неприхватљиво као и албански представници на прелазима Јариње и Брњак.

(Бета) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/257029/Predsednici-opstina-na-severu-Kosova-traze-uvid-u-sporazum)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Септембар 26, 2012, 02:03:14
Цитат
"За нас је неприхватљив протокол о прелазима и несхватљиво је да члан преговарачког тима из времена Борка Стефановића буде на челу тима за дијалог с Приштином и каже да ће се формирати радне групе и да ће бити исправљено нешто што је за нас Србе и за нашу државу неприхватљиво"

Браво за Србе са Косова и Метохије. Зар је могуће да оваква иницијатива није могла да потекне  од самих посланика скупштине Србије?


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 06, 2012, 23:49:05
Представници Београда и Приштине у среду у Бриселу

У Бриселу ће у среду представници Београда разговарати са делегацијом ЕУ и Приштине о нерешеним питањима из протокола о интегрисаној контроли административне линије (ИБМ), изјавио је шеф тима Београда у дијалогу с Приштином Дејан Павићевић.
(http://www.radiokim.net/pub/article/1349510636861_dejan_pavicevich2409_3.jpg)

Он је рекао да је радна група Владе Србије за примену техничког протокола о интегрисаној контроли административне линије ка Косову и Метохији данас одржала први састанак.

Поводом спекулација медија о томе да је висока представница ЕУ Кетрин Ештон председнику Србије Томиславу Николићу изнела осам принципа за политички дијалог Београда и Приштине, Павићевић је рекао да те принципе нису видели ни председник ни Влада Србије.

"Нисмо добили осам тачака, а надам се да таквих ствари неће ни бити, јер Влада Србије има јасно зацртану спољну политику и приоритете, али нећемо дозволити да се пред нас постављају услови нити да будемо уцењивани", казао је Павићевић.

Влада Србије је, како је објаснио, до сада само упозната са ставом да ЕУ има вољу да се дијалог са Приштином што пре настави, да дијалог промени формат и пређе у политички дијалог, али никакав писани документ није добила из Брисела.

Он је рекао да влада, кабинет председника и експерти већ дуже време раде на изради платформе која ће бити коришћена за политичке преговоре са Приштином, најављујући да ће то бити озбиљан документ који неће остављати простор за импровизације и ад-хок решења у дијалогу.

"Делови тог документа ће сигурно бити јавни и влада је у више наврата показала опредељеност да све што се договори буде објављено и да се све везано за дијалог подели са јавношћу. Наравно, неке ствари неће моћи да буду јавно презентоване, барем не у почетку, јер бисмо тиме озбиљно нарушили нашу преговарачку позицију", објаснио је Павићевић.

Павићевић је Тањугу рекао да технички протокол има мањкавости, али да једна његова тачка омогућује имплементационој групи да одређене ствари промени у том протоколу, што ће, према његовом очекивању, бити јако тешко јер и Брисел и Приштина ће вероватно имати примедбе на неке предлоге Београда, и обрнуто.
"Највеће је спорење око извршног мандата Еулекса. Ми ћемо се на све начине борити да Еулекс буде једини који ће обављати царинске функције и чврсто остајемо на тој позицији. Видећемо како ће разговори тећи и сигуран сам да неће бити лако", рекао је Павићевић.

Према његовим речима, радна група је заузела јасне ставове око неких питања и наступа са јасном платформом, тако да неће бити грешака и решења која могу да иду на штету Устава или грађана Србије.

(ким) (http://www.radiokim.net/vesti/predstavnici-beograda-i-pristine-u-sredu-u-briselu.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 06, 2012, 23:55:46
Цитат
"Делови тог документа ће сигурно бити јавни и влада је у више наврата показала опредељеност да све што се договори буде објављено и да се све везано за дијалог подели са јавношћу. Наравно, неке ствари неће моћи да буду јавно презентоване, барем не у почетку, јер бисмо тиме озбиљно нарушили нашу преговарачку позицију",

Из ових неколико реченица се види колико је овај јуноша "озбиљан" преговарач. Ко је овај човек и ко баш њега изабра да буде главни преговарач испред владе? Како то да избор падне на човека који никоме до сада није био познат, ама баш ни по чему. Зато оволики страх и зебња нашег народа са КиМ.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 08, 2012, 08:05:58
Одричу се Косова на стогодишњицу његовог ослобођења!

Током целе 2012. године Руси поносни на своје славне претке, уздигнуте главе прослављају двестогодишњицу победе над Наполеоном и његово протеривање из Русије.(1) (http://ruskarec.ru/articles/2012/08/30/1812_godina_vreme_rata_i_mira_16539.html) У слављу учествује цела држава. Са друге стране иако се у октобру навршава сто година од ослобођења Косова и Метохије, власт у Србији ћути. Више од тога, симболично, кршећи Устав, републичка влада и председник Републике под покровитељством Вашингтона и Брисела повлаче потезе који воде ка коначном признању независности јужне српске покрајине и то баш у октобру, на стогодишњицу његовог ослобођења! Најутицајнији медији у Србији под снажним утицајем Запада и извршне власти вешто цензуришу информације о славној српској годишњици. Оно што је започела Демократска странка, приводе крају Николић, Дачић и Вучић.

Најпре су јавност Србије последња два месеца засули порукама из САД и ЕУ према којим Србија мора да призна независност Косова и Метохије. У последњем налету нови амбасадор САД у Београду, Мајкл Кирби, тек што је распаковао кофере, поручује ауторитарно како "Србија мора да има нормалне односе са Косовом".(2) (http://srb.fondsk.ru/news/2012/09/26/maikl-kirbi-srbiia-mora-da-ima-normalne-odnose-sa-kosovom.html)Његов колега и имењак из Енглеске, амбасадор Мајкл Девенпорт подучава републичку власт како само испуњавањем свих критеријума по питању Косова и Метохије може да добије датум почетка преговора са ЕУ.(3) (http://srb.fondsk.ru/news/2012/09/26/devenport-ispuniavaniem-kriteriiuma-do-datuma.html) Пре иступања у јавности они су дали инструкције републичкој влади и председнику Републике. ЕУ од Београда отворено тражи преко Кетрин Ештон да потпише и међународни споразум са Приштином.(4) (http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/344449/Plan-Ketrin-Eston-Srbija-da-potpise-sporazum-sa-Kosovom) Такође, како потврђују званичници Брисела, све време траје паралелни процес придруживања Косова и Метохије Европској унији. (5) (http://www.kurir-info.rs/ek-studija-izvodljivosti-za-kosovo-10-oktobra-clanak-431922)

Како се републичка влада у предвечерје стогодишњице ослобођења Косова и Метохије брани? Она повлачи четири потеза.

Прво, премијер Ивица Дачић као и Демократска странка пре њега, у покушају да замагли сраман чин на који се спрема његов кабинет, предлаже промену граница Србије и поделу јужне српске покрајине.(6) (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=21&nav_category=640&nav_id=645100) Иако је Борис Тадић интензивно радио на подели јужне покрајине Запад му никад није дао сагласност за такав потез и Дачић то добро зна. Овај противуставни потез премијера поред тога што је супротан основним националним интересима представља и пуцањ у празно. Запад је у Београду обезбедио политичаре који ће бити послушни до краја, и не мора да им дозволи чак ни „смоквин лист“ у јавности.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-06-24/254272_nikolic-dacic01-blic-goran-srdanov_f.jpg?ver=1340883228)

Други корак републичке владе је још "храбрији". Николић, Дачић и Вучић из канцеларија владе извлаче анонимног Дејана Павићевића и "неустрашиво" га овлашћују за потписивање споразума са Тачијеви терористима, наркодилерима и трговцима људским органима.(7) (http://www.blic.rs/Vesti/Politika/344386/Pavicevic-Srbija-prihvata-sporazum-o-upravljanju-administrativnim-prelazima) Као овлашћено лице републичке владе Павићевић потписује документ којим се омогућава "интегрисано управљање границом" чиме се угрожава српски правни поредак!

Као треће, Александар Вучић који је на бине напредњака у предизборној кампањи излетао праћен песмом "Eye of the Tiger" из америчког филма "Роки", на све ово каже да се није бавио Косовом (и Метохијом) и да не зна шта је потписано.(8 ) (http://www.blic.rs/Vesti/Politika/344359/Vucic-Danas-se-nisam-bavio-Kosovom-nego-korupcijom) "Нови

(http://www.blic.rs/data/images/2012-07-15/260016_aleksandar-vucic07-alo-masanori-josida_f.jpg?ver=1348504531)

српски Елиот Нес" се бавио корупцијом и криминалом, док му краду целу јужну покрајину.

Све ће кулминирати четвртим кораком - наступом Томислава Николића на Генералној скупштини Уједињених нација. У свом говору Николић без резерве подржава преговоре са Шиптарима на највишем нивоу, али о Косову и Метохији говори кратко на крају, бавећи се претходно екологијом и климатским променама, глобалном кризом и хипотекама, као и братством и јединством!(9) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1180034/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B%3A+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%83.htm) Николић у свом говору уопште не помиње Русију и Кину као савезнике Србије, нити Савет безбедности као место решавања косовског проблема. Он понавља како Србија мора да поштује све споразуме договорене од стране претходне владе, без обзира што су они противуставни. Томислав Николић изјављује саучешће својим налогодавцима из САД због погибије америчког амбасадора у Либији. Побијене Либијце и масакрираног Гадафија који није хтео да призна независност Приштине, чак ни формално, зарад људскости, не наводи.

Зачуђујуће, Николић је на крају говора изабрао да цитира америчког генерала Ајзенхауера: "Не може бити мира без закона, а закона не може бити ако једно правило међународног понашања примењујемо на оне што нам се супротстављају, а друго на наше пријатеље".(10) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1180034/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B%3A+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%83.htm) Али за Србе који страдају и даље значајнији је цитат Ајзенхауера: "Рат је раздобље када се међусобно убијају људи који се не познају, и то по заповијести оних који се међусобно веома добро познају, али се ипак не убијају."

У свом говору Николић је и поред декларативног залагања за то да Србија никад не призна независност Косова и Метохије, наговештава своју јасну спремност за фактичко признање независности. Он позива на преговоре и изјављује да је спреман да их води (на највишем нивоу) у име Србије!(11) (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:398740-Nikolic-se-sastaje-sa-Ketrin-Eston) Председник државе би морао да има потпуна сазнања о томе да међународно право такве потезе дефинише као давање легитимитета "приштинским властима."

По међународном праву признање држава може бити De jure (врши се путем изричитог формалног акта) и De facto (настаје када држава ступа у односе са непризнатом државом или владом без претходног изричитог акта).[/color](12) Економски споразуми појединих држава са СССР-ом између 1921. до 1924. године сматрају се фактичким признањем Совјетског савеза. Фактичко признање је и посета на "највишем нивоу" председника САД Никсона почетком 1972. године Кини, која до тада није била призната од стране Вашингтона! (13)

Устав Републике Србије изричито забрањује угрожавање територијалног интегритета и одрицање од Косова и Метохије, као и Кривични законик који угрожавање територијалне целине превиђа као тешко кривично дело. (14)

Републичка влада се креће отворено ка фактичком признању Косова и Метохије.Симболично тај чин би могао да се деси у октобру ове године када би Србија требала да прослави стогодишњицу ослобођења јужне покрајине. Као што је Запад инсистирао да се Слободан Милошевић изручи на Видовдан, дан Косовског боја, а Кумановски споразум потпише на месту величанствене победе Српске војске (Осветника Косова) у Првом балканском рату, и овај потез представља испољавање мржње Вашингтона и Брисела према Србији и њихову жељу да пониште саму бит српске нације. Док у Београду буду столовали прозападни политичари попут демокpaта или напредњака Србија ће бити територијално угрожена, а након Косова и Метохије отвориће се нова жаришта у Војводини и Рашкој области. Поучен историјским искуством Запад неће оставити јединствену српску државу на Балкану пре него што отворено крене у нови Поход на Исток. Једини излазак из ове кризе је сарадња са све моћнијом Русијом, али да би то учинили у Београду морају да седе Срби - искрени патриоти, а не марионете САД и ЕУ.( Борис АЛЕКСИЋ, ФСК) (http://srb.fondsk.ru/news/2012/09/29/odrichu-se-kosova-na-stogodishnicu-negovog-oslobodzhena.html)


(12) Међународно јавно право, Смиља Аврамов, Миленко Крећа, Савремена администрација, Београд, 1997 године, стр, 73 – 78.

(13) Исто, стр. 73.

(14) Члан 307 Кривични законик Републике Србије (Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009 и 111/2009)(http://www.enovosti.info/sajt/doc/Image/slika_dana/94_gal.jpg)
Српска војска испод средњевековног немањићког града Звечана


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 09, 2012, 16:25:18
Павићевић у Бриселу

Шеф тима Владе Србије за дијалог са Приштином Дејан Павићевић отпутовао у Брисел где ће са представницима Приштине и Европске уније разговарати о Споразуму о интегрисаном управљању административним прелазима.


(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/10/09/10680046/Dejan-Pavicevic.jpg)

Представници Београда на челу са шефом тима Владе Србије за дијалог са Приштином Дејаном Павићевићем отпутовали су у Брисел, где ће са делегацијом Европске уније и Приштине разговарати о нерешеним питањима из Протокола о заједничком управљању административном линијом.

Павићевић је раније најавио да ће се у Бриселу разговарати о питањима из тог Протокола, и рекао да ће радна група задужена за примену тог споразума, настојати да измени неповољне одредбе.

"Трудићемо се да одређена решења променимо и побољшамо и учинимо их мање проблематичним, односно прихватљивијим за Србију", закључио је Павићевић и додао да ће се Београд борити да Еулекс обавља извршну улогу на прелазима.

По његовим рецима, Влада Србије неће дозволити да на административној линији буду обележја Косова.

Уз Павићевића у радној групи коју је пошлог четвртка формирала Влада Србије, су представници министарстава унутрашњих послова и одбране, Канцеларије за Косово и Метохију, ветеринарске и санитарне инспекције.

По речима Павићевића, радна група има јасне ставове о неким питањима и јасну платформу, тако да неће бити грешака и решења која могу да буду против Устава или на штету грађана Србије. (РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1188886/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B+%D1%83+%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83.html)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 09, 2012, 16:26:04
Само ми није јасно, која је улога ових представника,

Цитат
.......ветеринарске и санитарне инспекције    

у тој Павићевићевој радној групи, која је отпутовала са њим на преговоре.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Cuburac Октобар 11, 2012, 05:55:52
Ma ko je ovaj Pavicevic na prvome mestu. Radi se o biti ili ne biti. Kakva sala? Stariji i iskusniji politicari nece da se upustaju u tako nesto jer shvataju da je unapred sve izgubljeno, pa poturaju neke klince umesto njih samo da bi na kraju imali izgovor da eto oni nisu bili tu i nisu nista odgovorni. Kakva lakrdija od drzave.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 11, 2012, 16:40:57
"Крај лажне флоксуле 'И Европа и Косово'"


Представници Срба са Косова и Метохије сматрају да је извештај Европске комисије показао да су разне власти у Београду протраћиле деценију живота народу сервирајући му лажну флоскулу: "И Косово и Европа".


(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-09-01/175820_090204s2_f.jpg?ver=1349961811)
Ништа није чудно, све време обмањивали народ, каже Марко Јакшић

Поводом Извештаја Европске комисије и напретку евроинтеграција Србије, међу Србима на Косову и Метохији влада јединство у оцени да треба престати са самозаваравањем и јасно се одлучити за једну од две опције - захвалити Европској унији и поћи својим путем или пристати на губљење Космета.

Марко Јакшић, потпредседник Скупштине заједница српских општина и насеља, истиче да "став или уцена ЕУ не може да изненади било кога иоле упућенијег у политичка збивања".

"Све смо то знали, али је било потребно да и Европска комисија јасно и јавно саопшти да Србија неће ући у ЕУ уколико не призна интегритет Косова, односно независно Косово", рекао је Јакшић.

Он оцењује да је став Европске комисије јасно ставио до знања руководству Србије да су нас "заблуде и обмане типа 'и Европа и Косово', довеле на ивицу пропасти".

Јакшић сматра да Србија треба да се одлучи - или ће бранити суверенитет и територијални интегритет и свој Устав или ће "подвијеног репа" прихватити пораз и легализовати фантомску државу Косово.

"Ако станемо у одбрану Устава и територијалног интегритета и суверенитета, морамо јасно казати ЕУ да су пали и споразуми које је прошла власт склопила са Едитом Тахири. Ако прихватимо ЕУ и отцепљење дела државне територије, онда то морамо јасно казати народу. Другог избора нема ни актуелна власт ни они који би да наставе са 'забијањем главе у песак'", упозорава Јакшић.

Бојан Стојановић, председник општине Грачаница са већинским српским становништвом, наводи да су сви знали да опција "и Европа и Космет" није могућа.

"И претходна власт имала је јасан и недвосмислен став ЕУ о питању чланства Србије. Знали су и они да се до циља не може стићи двема различитим марш-рутама", каже Стојановић, који сматра да државно руководство Србије мора коначно да јавно представи своју платформу и да преузме одговорност.

Јакшић и Стојановић тврде да немају било какве информације о људима који ће косметске Србе представљати у будућим преговорима. Према његовим речима Александар Вулин је пре извесног времена од председника четири српске општине на северу Космета затражио да се у писаној форми изјасне о примени или одбацивању бриселских споразума.

"Све четири општине су одбациле претварање административне линије у граничне прелазе", наводи Јакшић и додаје да је тада од њих затражено да дају имена људи који би могли представљати Србе са севера Косова у преговорима.

Стојановић такође тврди да није ни упознат нити је чуо да је било ко од "легитимних Срба" контактиран или именован за члана преговарачког тима.

(Срна, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/260865/Kraj-lazne-floksule-I-Evropa-i-Kosovo)
Наслов: Одг: Светска збивања и Србија
Порука од: Гога Октобар 12, 2012, 06:20:13
Путин и Медведев на отварању Јужног тока у Србији?


Премијер Ивица Дачић изразио наду да ће руски председник Владимир Путин и премијер Димитриј Медведев присуствовати отварању радова на "Јужном току" у Србији.

(http://www.studiob.rs/images/uploads/velike/putin-medvedev19112008.jpg)

Дачић је најавио да ће у децембру у околини Краснодара присуствовати почетку изградње "Јужног тока", заједно са премијерима других држава кроз које тај гасовод пролази, а да би волео да руски председник и премијер дођу на почетак радова у Србији.

"Очекујемо посету руског председника Владимира Путина и премијера Димитрија Медведева, али ти датуми нису везани за "Јужни ток". Волели бисмо да то тако буде, али кад год дошли, добро дошли, јер долазе као пријатељи", изјавио је Дачић за портал Пинк онлајн.

Он је рекао да је у Србији све спремно за почетак радова на "Јужном току" и да се планира да они симболично буду отворени након што се то уради у Русији.

Према плану, "Јужни ток" треба да буде завршен до краја 2015. године.

(Фонет, студио Б) (http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=81469)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 17, 2012, 16:09:52
Државни врх нуди два модела за КиМ


Комплетан српски државни врх окупиће се у петак код председника Николића да усагласи кључне детаље платформе за КиМ. Понудиће неколико варијанти - од модела Јужног Тирола до Епена у Белгији


КОМПЛЕТАН српски државни врх окупиће се у петак, како би усагласили заједнички став о будућем решењу за Косово и Метохију. Према сазнањима "Новости", платформа ће понудити неколико варијанти за јужну српску покрајину - од модела Јужног Тирола до Епена у Белгији, који би важили за целу територију Косова, па до других опција познатих у међународном праву.

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2012//10/16n/pol-drzavni-vrh_620x0.jpg)
Српски државни врх окупиће се у петак


Како преносе наши извори, циљ је да се пронађе решење које није независност, а које у великој мери одражава суштинску аутономију која је гарантована Резолуцијом 1244.

Пратећи документи платформе биће наш Устав, учинак свих високих представника на КиМ од 1999. наовамо, као и преглед свега што је испуњено из Резолуције 1244, а шта није. Тај текст ће бити представљен политичкој и интелектуалној елити и представницима цркве.

Уколико платформа добије подршку већине у јавности и Народној скупштини, веома брзо могло би да дође и до обнављања дијалога са Приштином. О свим тим сценаријима у петак би на Андрићевом венцу требало да већају премијер Ивица Дачић, први потпредседник Владе Александар Вучић, шеф дипломатије Иван Мркић, лидер УРС Млађан Динкић, председник Скупштине Небојша Стефановић, саветник председника за спољну политику Марко Ђурић и директор Канцеларије за КиМ Александар Вулин.

Платформа ће бити и одговор на резолуцију о нормализацији односа Београда и Приштине, коју се спрема да усвоји косовски парламент. Према мишљењу професора међународног права Предрагу Симићу, приштинска резолуција је покушај да се покаже како је Београд тај који кочи наставак преговора, што није тачно. Он поздравља идеју да се решење за Косово тражи по угледу на јужнотиролски или источнобелгијски модел:

- Међутим, бојим се да ће реализација овог модела папрено да кошта Београд, који већ издваја 600-700 милиона долара годишње само за север КиМ. Тамо живи скоро два милиона људи и готово да не постоји било каква привреда и цела покрајина била би на јаслама Србије.

Оливер Ивановић, бивши државни секретар у Министарству за КиМ, каже да ће, које год решење буде пронађено, утицај Приштине на северу бити минималан и једнак ономе који Београд има на остатак Косова:

- КиМ је специфичан проблем. Можемо се угледати на неке моделе, али коначно решење мора бити ново и јединствено.

Како преносе наши извори, ако Европски савет буде инсистирао на "поштовању територијалног интегритета КиМ", онда ће уследити јак дипломатски притисак Београда да се УН укључи као медијатор у политичким преговорима о коначном статусу јужне покрајине.

Ако уопште дође до тог сценарија, наша држава ће инсистирати на Ист риверу на формату по којем би један представник био из земље ЕУ, која није признала Косово, а преостала два са неких других континената.

Уз то, Београд би вероватно инсистирао да се преговори изместе из Брисела.

На све ове поруке и јасан сигнал председника Николића да нећемо ићи ка ЕУ ако затраже признавање независности КиМ, лидер ЛДП Чедомир Јовановић је поручио да је то ”лицемеран и неискрен патриотизам Николића” који покушава да трајно уништи перспективу Србије и намеру да постане мирно и модерно европско друштво.

На те оптужбе саветник председника за медије Станислава Пак тврди да Николић не говори ништа што није говорио у кампањи:

- Реторика Јовановића је штетна за Србију и подрива националне интересе наше земље. Она је истовремено и противуставна, јер промовише такозвану независност Косова.


Цитат
МОДЕЛ 1: ИТАЛИЈАНСКИ ТИРОЛ
ЈУЖНИ Тирол је после Првог светског рата одвојен од Аустрије и припојен Италији. Париским споразумом, после 1945, немачкој мањини дат је широки круг права - локални органи власти, образовна и културна аутономија, пропорционалност у запошљавању. У Јужном Тиролу данас живи око 35 одсто Немаца и око 60 одсто Италијана и једна је од најразвијенијих регија.Цитат
МОДЕЛ 2: НЕМЦИ У ВАЛОНИЈИ

ОСНОВА "белгијског модела" је положај немачке заједнице у провинцији Валонија. Немци у овој земљи сабрани су углавном око града Епена на самом истоку земље. Иако чине пре свега језичку заједницу, у којој живи око 70.000 људи, Немци у овој земљи имају и широка политичка права. Њихов парламент има право вета на одлуке централне власти.

(Д.М.-М.Б., вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:401573-Drzavni-vrh-nudi-dva-modela-za-KiM)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 17, 2012, 16:18:55
Цитат
Пратећи документи платформе биће наш Устав, учинак свих високих представника на КиМ од 1999. наовамо, као и преглед свега што је испуњено из Резолуције 1244, а шта није.


Жути су 12 година ГУРАЛИ под тепих оваква и слична питања. Коштало нас је то много чега што се од тада, па на овамо, дешавало. Могли су Шиптари, Немци, Американци,.... НАТО-вци..и остали који по КиМ вршљају, да раде шта год су хтели, великим делом захваљујући ураво ПАСИВНОСТИ српских институција свих тих 12 година уназад. Тадић и његова екипа се сетила Резолуције 1244 само пред ове последње изборе.

А ова сада власт,  ::) како то да не може да осмисли неки "српски" модел, зар стално морамо да копирамо нечије ТУЂЕ моделе. Има ли у Србија још памети ??? мудрости.....
Верујем да има!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 20, 2012, 17:52:26
"Задовољство да у два дана разговарам са премијерима обе српске покрајине"


Српски премијер Ивица Дачић најавио је да ће влада већ од сутра почети да ради на платформи за преговоре с Приштином, а да ће се с Хашимом Тачијем руковати када ти преговори буду успешно завршени.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-10-20/274230_ivica1_f.jpg?ver=1350737621)
Дачић јуче са Тачијем, данас са Пајтићем
 

Дачић је данас новинарима у Врбасу рекао да се дијалог са Приштином неће односити на статус Косова већ на решавање конкретних проблема. Како је казао, међу њима су проблем несталих, права Срба на југу и северу Косова и Метохије, заштита културне и црквене имовине, и приватизација.


Премијер је додао да поред државних институција у израду платформе за преговоре с Приштином треба да се укључи и опозиција, као и културне и научне установе.

Дачић, који је с председником Владе Војдовине Бојаном Пајтићем пустио у рад биогасно постројење на пољопривредном добру "Сава Коваћевић", рекао је да је задовољан што је у два дана имао прилику да разговара са оба премијера обе српске покрајине.

Дачић је јучерашњи састанак с премијером Косова Хасисмом Тачијем у Бриселу, којем је присуствовала и висока представница ЕУ Кетрин Ештон, оценио као протоколаран и навео да се јуче није руковао са Тачијем и да ће се с њим руковати када преговори буду успешно завршени.

Оценио је да је Тачи искуснији преговарач од њега зато што има искуства из 1998, као и из 1999. у преговорима у Рамбујеу. "С озбиром да сам ратовао против Тачија, зашто сада не бих преговарао", казао је Дачић.

Премијер Србије је казао да је ЕУ испунила обећање јер није вршила притисак сем што је Брисел нагласио да дијалога Београда и Приштине мора бити.

(Бета, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/263233/Zadovoljstvo-da-u-dva-dana-razgovaram-sa-premijerima-obe-srpske-pokrajine)

Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 20, 2012, 20:12:35
Цитат
"Задовољство да у два дана разговарам са премијерима обе српске покрајине"(http://www.b92.net/news/pics/2012/10/20/7767053705082da551dc15364172063_v4%20big.jpg)Шта је ово, него ПРИЗНАЊЕ да Косово као независна држава постоји :o

Ако  Дачић, премијер српске владе, пристаје да разговара са неким, ко себе назива "премијером" те накарадне квази државе Косово, па још даје овакве изјаве онда је ово ГОТОВО. КРАЈ!!! Са УБИЦОМ српске деце да разговара и преговара!!!

Одувек сам сумњала да ће лично Ивица Дачић да заврши оно што су жути започели, а по налогу и НАТО-а и Америке. Кад тад, он ће морати да се нађе иза браве и да одговара за ИЗДАЈУ!!!. Српски народ мора да препозна где ово иде!!!


Наслов: Преговори о Космету у Бриселу
Порука од: Zeka Октобар 20, 2012, 22:39:31
У сусрет будућим преговорима - Глас српских лидера са КиМ

Поводом најављених преговора између највиших представника државе Србије и косметских Албанаца,

Фонд стратешке културе је разговарао са онима којих се ти преговори највише тичу -  политичким првацима Срба са Косова и Метохије.


(http://imageshack.us/a/img341/7316/draganvelic.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/341/draganvelic.jpg/)
Драган Велић, председник Српског Националног Већа Косова и Метохије из Грачанице

(http://imageshack.us/a/img841/9928/bojanjakovljevic.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/841/bojanjakovljevic.jpg/)
Бојан Јаковљевић, члан Општинског већа Општине Лепосавић и председник Покрајинског одбора СНС за Косово и Метохију

(http://imageshack.us/a/img11/817/markojaksic.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/11/markojaksic.jpg/)
др Марко Јакшић, народни посланик Народне скупштине Републике Србије из Косовске Митровице

(http://imageshack.us/a/img402/2386/krtsimr.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/402/krtsimr.jpg/)
Крстимир Пантић, председник Општине Косовска Митровица

(http://imageshack.us/a/img560/2656/slavisa.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/560/slavisa.jpg/)
Славиша Ристић, председник Општине Зубин Поток


ОДГОВОРИ СРПСКИХ ЛИДЕРА

1. Већина елемената најављених преговора Београда и Приштине су још увек непознати јавности. Ипак, два су елемента, чини се, већ сада позната: посредничка улога ЕУ и премијерски ниво разговора. Да ли, по Вама, ова два елемента гарантију да ће се будући разговори кретати у оквирима Резолуције 1244?

Драган Велић


- Велика грешка у приступу решавању косовске кризе је у томе што се перманентно овај проблем, како од дела међународне заједнице, тако нажалост и од стране званичног Београда, решава као проблем Косова и Метохије, уместо да се тај проблем дефинише на прави начин и назове правим именом. Наиме, овде треба решавати проблем албанске мањине на Косову и Метохији која неприхвата Републику Србију као своју државу. Озбиљан пропуст је направио званичан Београд када је пре две године Република Србија предложила Резолуцију о Косову и Метохији у УН, а онда је изненада, на притисак ЕУ повукла тај предлог који је био у складу са Резолоцијом 1244 СБ УН. Предложена је нова Резолуција, на штету Републике Србије и у супротности је са Резолуцијом 1244 СБ УН. Овај чин је додатно отежао и онако тежак положај Републике Србије у политичком процесу очувања Косова и Метохије у оквиру државе Србије. Такође, овим чином ЕУ је практично од УН преузела посредничку улогу у решавању питања Косова и Метохије, што је супротно Резолуцији 1244 СБ УН и интересима државе Србије. Ако знамо да је огромна већина земаља ЕУ признала самопрокламовану независност јужне српске покрајине, јасно је да ЕУ води политику подршке одцепљењу Косова и Метохије од Републике Србије. Имајући у виду све оно што се до сада дешавало у вези политике коју је ЕУ водила према Косову и Метохији и Републици Србији, јасно се види да ће без обзира на ниво прговора, они, као и сви преговори до сада, ићи мимо Резолуције 1244 СБ УН и највероватније на штету Срба и државе Србије.

Бојан Јаковљевић

- Настављени разговора између Београда и Приштине (ако уопште буду настављени?), а да би се у потпуности испоштовала резолуција 1244, треба да буду под окриљем СБ УН, са активним учешћем Руске Федерације, која је у протеклих 12 година показала доследност у поштовању резолуције 1244 и уопште међународног права; и то не само у односу на Србију, већ и у односу на многе друге државе широм света. Само СБ УН може гарантовати да ће се разговори кретати у оквиру Резолуције 1244, јер је он Резолуцију и донео, све остало то не гарантује.

Марко Јакшић

- Елементи које сте навели указују да се ови преговори неће кретати у оквиру Резолуције 1244. Уосталом ЕУ и САД су још Борису Тадићу саопштили да је статус Косова решен, а да преговори треба да се односе на техничка питања. Насупрот томе, основни став Срба са Косова и Метохије је, да преговори треба да се врате у Савет безбедности и у оквире УМНИК-а, јер имамо у виду да се ту налазе наши пријатељи – Русија и Кина. Теме таквих преговора могле би да буду само статусне и то тако што би се решење статуса тражило у оквирима Резолуције 1244 и Устава Србије, а никако „техничке”, у смислу који се сада придаје најављеним преговорима. У таквој ситуацији мање би било битно питање на ком би се нивоу водили разговори, јер онда то не би били преговори између две државе, већ између територије којој није решен унутардржавни статус и државе којој та територија без изузетка припада.

Крстимир Пантић

- Нажалост велики број земаља чланица ЕУ је признао тзв. независност Косова и Метохије. До сада су се само појединачно и стидљиво поједини званичници у Бриселу изјашњавали о потреби да Србија призна једнострану, нелегалну и супротно међународном праву проглашену независност Косова, како би добила датум за отпочињање преговора о приступању ЕУ. Сада, после објављивања Извештаја Европске Комисије потпуно је свима јасно да  Србија не може постати чланица ЕУ у колико предходно не пристане да се одрекне дела своје територије. Чини ми се да смо сваким даном све даљи од наставка било каквих разговора и поставља се питање да ли ће разговора уопште бити. Услови који се постављају пред Србију нису постављани ни једној другој држави која је тежила да постане део ЕУ. Део међународне заједнице Резолуцију 1244  помиње само када се говори о  наводном присуству српске полиције и институција Републике Србије на КиМ, а када је у питању очување територијалног интегритета и суверенитета Србије, што је гарантовано том истом Резолуцијом, међународна заједница се позива на вољуАлбанаца који живе на КиМ.

Славиша Ристић

- Једина гаранција која би омогућавала да се будући разговори крећу у оквирима Резолуције СБ УН 1244 била би посредничка улога Уједињених нација, а никако Европске Уније. Европска Унија отворено ради на кршењу Резолуције 1244 и међународног права, кршећи територијални интегритет Републике Србије као пуноправне чланице Уједињених Нација, а на другој страни се уценама, притисцима и претњом примене силе залаже за такозвани „територијални интегритет” самопроглашеног независног Косова. Имајући све ово у виду, Србија нажалост не може ништа добро да очекује од најављених преговора под посредничком улогом Европске Уније, без обзира на највиши ниво учесника разговора. Шта више, што је виши ниво представника Европске Уније (Кетрин Ештон) већи је и ниво ултиматума према Србији. Уместо бесконачног завлачења главе у песак, Србија мора коначно да саопшти и Бриселу и Вашингтону да је питање Косова и Метохије у надлежности Уједињених нација и Републике Србије, као њене чланице, а не влада арогантних моћника Вашингтона и Брисела.

2. У контексту најављених преговора, где се налази Србијина „црвена линија” -  о којим питањима не сме бити преговора?

Драган Велић


- Доста често можемо чути изјаве политичара у Србији да ће се држати „црвене линије” и да се преко те линије неће ићи. Међутим, због недаостатка озбиљне стратегије по питању Косова и Метохије, мислим да дефиниција тих „црвених линија” непостоји, због чега смо до сада често имали споразуме, одлуке и потезе званичног Београда који су не мали број пута били на штету Срба са Косова и Метохије и државе Србије. Што се тиче минимума или ‘’црвене линије’’ испод које не сме да се иде у преговарачком процесу, мишљења сам, поново истичем, да цео процес око Косова и Метохије мора да се води под окриљем УН и у складу са међународним правом, Резолуцијом 1244 СБ УН и Уставом Републике Србије. Сваки излазак из овог оквира од стране представника Републике Србије, на било који начин, имаће велике последице по очување суверенитета и интегритета наше државе.

Бојан Јаковљевић

- Србијина „црвена линија” записана је у Уставу Републике Србије и Резолуцији 1244. То је једини добар српски оквир за преговоре.

Марко Јакшић

- Српска „црвена линија” се састоји у томе да преговори између Београда и Приштине не смеју да се воде као да се ради о независним државама, већ између државе Србије и њене самоотцепљене покрајине. Међутим, очигледно је да ЕУ жели да се воде преговори између две државе, а на штету Србије. Србија на то не сме ни у ком случају да пристане. Пре тога, права српска „црвена линија”, односно питање које је услов свих услова и око кога не треба имати дилему када су у питању Косово и Метохија јесте поништење тзв. Боркових (Стефановића) „договора”.

Крстимир Пантић

- „Црвена линија”  коју српски народ никада неће прећи је признање независности Косова. Резолуцијом СБ УН 1244 косовским Албанцима је гарантована суштинска аутономија у оквуру Републике Србије и ми ћемо се стриктно придржавати тог документа. Наравно да очекујемо и чврсту подршку Руске Федерације, Кине и осталих земаља које су опредељене за поштовање Повеље УН.

Славиша Ристић

- „Црвене линије” од којих Србија не би требало да одступи јасно су уцртане у Уставу Србије, међународном праву и Резолуцији 1244 СБУН-а. Србија се ни због којег интереса не сме одрећи Косова и Метохије као своје територије, без обзира што вољом моћника тренутно нема свој пуни суверенитет над овим простором. У супротном процес отимачина и распарчавања Србије наставиће се веома брзо и у другим деловима Србије (Прешево-Бујановац-Медвеђа, Рашка област, Војводина, Источна Србија итд.). Према томе, не требају Влади Србије црвене оловке да би се подвлачиле „црвене линије”, већ је потребно да као свака одговорна Влада поштује сопствени Устав.

3. Како оцењујете досадашње држање Русије у косовској кризи?

Драган Велић


- Руска Федерација је до сада, својим принципијелним ставом по питању Косова и Метохије, дала немерљиви допринос његовом очувању у оквиру Републике Србије. Надамо се да ће Русија тај став имати и у будућности и он ће сигуран сам бити кључан у решавању овог врло важног питања, како за Републику Србију, тако и за Србе са Косова и Метохије. Такође, та подршка може бити још снажнија и надам се да ће тај повећани интезитет подршке доћи у скорој будућности. Такође, јасно је да ће ова подршка Русије као и досада у многом зависити и од политике коју ће држава Србија водити у блиској и даљој будућности према Косову и Метохији и ЕУ.

Бојан Јаковљевић

- Русија је до сада била највећи заштитник српских интереса у међународним организацијама, пре свега у СБ УН, понекад нажалост већи и од самих Срба. Надамо се да ће тако бити и у будуће. Срби са КиМ плебисцитарно полажу велику наду у Руску Федерацију.

Марко Јакшић

- Русија је испољила невероватну вољу, упорност и истрајност у одбрани територијалног интегритета и суверенитета државе Србије на Косову и Метохији. У борби за право Србије на КиМ, Русија је чинила оно што званича Србија најчешће није радила, па је у јавности деловало као да је Космет територија Русије, а не Србије.

Крстимир Пантић

- Русија је увек била искрени пријатељ и савезник Србије и српског народа. Ми ту подршку неизмерно ценимо и очекујемо да се председник Путин активније укључи у решавање косовског проблема. Русија је поново постала велика светска сила (војна и економска) и ставови руског руководства се пажљиво слушају и уважавају у светским центрима моћи.

Славиша Ристић

- Принципијелно држање Русије, да се не могу насилно распарчавати и одузимати делови територија суверених земаља чланица Уједињених нација, као и стално инсистирање на поштовању Резолуције 1244 СБУН-а, највећа је подршка и шанса за Србију у евентуалним будућим преговорима. Нажалост, претходна Влада се само реторички ослањала на ову подршку, а у стварности је спроводила ултиматуме Брисела и Вашингтона. То је на жалост довело Србију на ивицу понора. Сваки Србин коме је стало до будућности своје земље и очувања Косова и Метохије веома добро разуме поруку руских дипломата, која је веома често упућивана српским политичарима, да ће Русија у свим међународним форумима увек и безрезервно подржавати Србију по питању Косова и Метохије, али да Русија не може уместо Србије одлучивати и доносити одлуке и да Руси у међународним односима не могу бити већи Срби од самих Срба.

Ми Срби са Косова и Метохије се надамо да ће садашња Влада схватити ову поруку као што је то схватио и српски народ.

4. Да ли по Вашем мишљењу постоји алтернатива оваквим преговорима, која би омогућила да се после дванаестогодишње узурпације Косово и Метохија поново врате у једино легалне оквире Резолуције 1244 и уставног поретка Србије?

Драган Велић


- Свакако да постоји алтернатива и то не само да постоји, већ се њоме једино може пронаћи правично, дугорочно и одрживо решење. То решење се може једино постићи правим, а не фингираним преговорима, какве смо имали до сада, где је део међународне заједнице који перманентно ради на косовској независности, долазио на преговоре са готовим предлозима који иду у правцу заокруживања косовске независности. Преговори који би се водили између Републике Србије и косовски Албанаца у оквиру међународног права, Резолуције 1244 СБ УН и Устава Републике Србије, а под окриљем УН, представљају једини пут до трајног решења овог питања. Сви остали путеви могу довести до привремених решења, али она сигурно не могу бити трајна и одржива. За овакав приступ и овакав начин решавања проблема на КиМ неопходна је промена политике Републике Србије која се води према Косову и Метохији и ЕУ.

Бојан Јаковљевић

- Мислим да алтернатива постоји. Одговор на ово питање сам дао у неколико претходних. Алтернатива су пре свих Руска Федерација, затим земље БРИК-а, као и земље које нису признале Косово, а које у бројчаном смислу светског становништва представљају више од две трећине света.

Марко Јакшић

- Алтернатива је да се прекину сви преговори, посебно овакви какви су вођени и какви се најављују. Проблем Косова и Метохије треба држати у статусу замрзнутог конфликта. У међувремену Србија мора да економски и војно јача и да чека прву повољну прилику да српске снаге безбедности изађу на своју јужну државну границу.

Крстимир Пантић

- Једни начин да се преговори врате у оквире Резолуције 1244 јесте укључиваље УН и њихова посредничка улога у решавању  проблема Косова. Сада је потпуно јасно зашто је Вук Јеремић натеран да одустане од Резолуције у ГС УН, која је била усаглашена са Руском Федерацијом и која је имала већину, а да се уместо ње предложи Резолуција "усаглашена са пријатељима из ЕУ".

Славиша Ристић

- Једина алтернатива ових преговора, који у суштини нису преговори већ наметање готових решења од стране светских моћника, јесте повратак под окриље Савета безбедности Уједињених Нација, уз поштовање Резолуције 1244 СБ УН-а.

5. Како оцењујете уредбе којима је Влада Републике Србије прихватила договоре постигнуте, уз посредовање ЕУ, између Едите Тахири и Стефановића. Пошто живите на КиМ, верујете ли да ће примена уредби, заиста, побољшати живот Срба у јужној покрајини, како су тврдили поједини српски званичници?

Драган Велић


- Нажалост сви договори и споразуми који су постигнути у техничким преговорима између Београда и Преиштине нису ни данас познати, не само широј јавности, већ и Србима са Косова и Метохије на које се сви ти договори и споразуми односе. Сви постигнути споразуми, о којимасмо имали прилике да сазнамо само из штампе, а осетимо њихову имплементацију да осетимо на својим леђима - углавном су на штету Срба и државе Србије. Ови договори не само да нису побољшали стање Срба у Покрајини, како су преговарачи перманентно тврдили, већ су то стање још више искомликовали и погоршали. Договором о слободи кретања, угрожена је слобода кретања и основна људска права Срба у Покрајини, јер се Срби са Косова и Метохије приморавају да прихвате личну документацију тзв. Републике Косово, са којом им се насилно мења национална и државна припадност. Неприхватњем ове документације Србима се у покрајини ограничавају сва права, измеђ осталог и право на регистрацију возила, чиме им се буквално ограничава слобода кретања. Договори о интегрисаном управљању границом представљање Косова и Метохије на регионалним скуповима, међусобно признавање универзитетских диплома и предаја катастарских, матичних и књига држављана више су него очигледно „споразуми” на штету Срба са Косова и Метохије и државе Србије.

Бојан Јаковљевић

- Постигнути договори Тахири и Стефановића су пре свега противуставни са становишта Устава Србије, а такође су и у супротности саРезолуцијом 1244. Дакле све уредбе које су засноване на тим договорима су такође противуставне. Поред тога њихова примена сигурно неће Србима са КиМ донети ништа добро.

Марко Јакшић

- Бриселски „договори” су издајнички! Да је Србија нормална држава, актери тих тзв. договора би сносили политичку и кривичну одговорност. Још је претходна власт Демократске странке, изводећи Србе јужно од Ибра на локалне и парламентарне изборе самопроглашене државе Косово, обећавала да ће они после тога боље живети. Они данас не да не живе боље, него живе још горе него раније. Својим изласком на изборе само су легитимисали и легализовали сепаратистичку парадржавну творевину звану Косово.

Крстимир Пантић

- Споразуми из Брисела не само да су супротни интересима српског народа на КиМ, већ су и у супротности са Уставом Републике Србије. Ја сам сигуран да ће Уставни суд морати врло брзо да разматра све постигнуте споразуме и да ће већина њих бити стављена ван снаге. У прилог нам иде и чињеница да споразуме није ратификовала Народна Скупштина Републике Србије и  као такви они нису обавезујући. У сваком случају, положај Срба на КиМ је овим споразумима знатно погоршан и Срби никада неће пристати да спроводе споразуме који их третирају као држављане независног Косова.

Славиша Ристић

- Уредбе којима је Влада Републике Србије прихватила договоре постигнуте, уз посредовање Роберта Купера, између Едите Тахири и Стефановића, не могу се никако другачије оценити већ као прихватање диктата Брисела, зарад добијања статуса кандидата за улазак у Европску Унију. Тачније, покушаја предходне Владе да остане на власти заваравањем осиромашеног народа да ће му у Европској Унији бити добро и да тај пут нема алтернативу. Свако друго тумачење ових уредби је обична лаж и тога су свесни и сами чланови Владе који су прихватили резултате ових договора, само што не желе то јавно да кажу, јер су свесни да су својим деловањем прекршили Устав сопствене земље.

Сви ми који живимо на Косову и Метохији, на жалост, већ увелико осећамо све погубне последице прихваћених договора који нас све више одвајају од Србије - у којој смо рођени и ми и наши преци! Неке негативне елементе постигнутих договора осећају и сами Албанци, само што то немају храбрости да то јавно изнесу, у страху од свог политичког вођства.

Тврдња појединих српских званичника да ће постигнути договори побољшати живот Срба у јужној српској покрајини, није само намерно исконструисана лаж, већ болна увреда према народу на Косову и Метохији, кога се, ти исти званичници, одричу зарад останка на власти.

6. Где се, по Вама, крију прави интереси моћних западних покровитеља косовске независности, у природним ресурсима којима Косово и Метохија обилују, геостратешком положају српске јужне покрајине или у неком другом разлогу који је непознат јавности?

Драган Велић


- У сваком случају постоји више разлога због којих неке западне земље интезивно, већ више деценија, раде на косовској независности. Гледано са позиције тренутног стања политичког статуса Косова и Метохије, приметно је да је сам процес заокруживања косовске независности доста одмакао и то може се рећи из више разлога. Прво овај процес је добро испланиран од стране једног дела политичких моћника са запада, које су Албанци са Косова и Метохије, издвајајући знатна финансијска средства, успели да преко својих лоби-група придобију за остваривање свог циља. Такође, паралено са овим процесом, повљан сплет историјских околности, које су ишле на штету Срба и државе Србије, Албанци са Косова и Метохију су са својим западним менторима успели да обилато искористе. У истом периоду Република Србија је имала погрешну политику према Косову и Метохији. Свакако да подршка већине западних земаља Албанцима са Косова и Метохије да добију још једну државу, има разлог и у геостратешком положају јужне српске покрајине, који од важности за ове земље. Уз то, ту је и интерес ових земаља и појединих њихових утицајних људи за природним богаством које поседује овај део Србије. Такође, не треба заборавити и политику коју неке западне државе воде према појединим муслиманским земљама и Косову и Метохији, као подручју са већинским муслиманским становништвом, где међународном јавном мњењу, а пре свега неким важним  муслиманским државама желе да покажу да постоје територије са муслиманском већином које они снажно подржавају.

Бојан Јаковљевић

- Поред два разлога које сте навели, мислим да се у корену, не само подршке "косовској независности", већ и у корену многих других сукоба у свету, крије верска, или тачније, идеја успостављања сатанизма од стране његових моћних припадника у свету, а све са циљем уништења, пре свега, православног хришћанства. Идеја: „једна светска Влада, једна светска валута и једна светска религија” - говори у прилог томе. Креатори ове идеје су мање више познати. Поред тога, подршка и промовисање, па и финансирање хиљада сатанистичких секти по свету, хомосексуализма, наркоманије, скрнављење и уништавање, пре свих, православних храмова на ратом захваћеним подручијима, „обавеза заступљености алтернативних бракова” у међудржавним и државним институцијама, пре свега, земаља запада, и још много тога што је у супротности са хришћанским вредностима, такође иде у прилог мојој тези. Протоколи су давно записани, али никад нису и надам се неће бити остварени.

Марко Јакшић

- Два најважнија разлога стоје иза западне подршке косовској независности. Први је геополитичке природе, јер Запад сматра Србе и Србију природним савезницима Русије и као таква Србија мора да буде што мања, што тања, што краћа, што ужа, јер тада и њена савезница Русија неминовно слаби. Други разлог за западну подршку албанском сепаратизму је рудно богатство КиМ, јер сви у Србији знамо, још из школских уџбеника, да се 70% рудног блага Србије налази на територији КиМ. То су, пре свега, невероватно велике наслаге угља, олова, цинка, никла, хрома, злата и сребра, затим ретких метала волфрама, бизмута, бора, ванадијума, титана и других, који се користе у космичкој и авиоиндустрији. Вредност рудног богатства на КиМ по анализама западних компаније креће се између 5 и 6 милијарди долара.

Крстимир Пантић

- Србија се налази на раскрсници између Истока и Запада, Азије и Европе. Ове године се обележава 100 година  ослобођења од Турака, на овим просторима су се водили Први и Други балкански рат, Први светски рат је започет на Балкану, а и за време Другог светског рата нацисти су посебну пажњу посветили овим просторима. Наравно, осим геостратешког положаја, моћне земље имају интерес да контролишу ове просторе и због великих природних ресурса који се мере хиљадама милијарди долара.

Славиша Ристић

- Прави нтерес моћних западних покровитеља косовске независности крију се вероватно у сва три ваша поменута разлога. Надамо се да ће ти разлози, за сада непознати јавности, убрзо угледати светлост дана. Много је оправданих сумњи да су главни разлози личне природе, појединихмоћника из западних земаља, који су повезани са интересима косовских Албанаца из света криминала, трговине наркотицима и људским органима. Од Бога и од народа се у историји није могло ништа сакрити, па неће моћи ни сада!

7. Како оцењујете подршку републичких власти Вашој Општини. Да ли је држава Србија преко својих здравствених, културних и образовних институција довољно присутна у Вашој локалној самоуправи - шта се урадило, а шта би могло да се још уради на том питању? С тим у вези да ли републичке установе на Вашој територији имају у плану да обележе велики национални јубилеј -стогодишњице ослобођења Косова и Метохије од Турака?

Драган Велић


- Као што сам већ рекао, нажалост Република Србија нема стратегију за Косово и Метохију, већ се поједини проблеми решавају од случаја до случаја, тачније проблем се рашава тек када настане, а то решење обично буде неадекватно или лоше. Изостанак имплементације од стране Републике Србије Резолуције 1244 СБ УН, Кумановског споразума и осталих докумената донетих о Косову и Метохији један је од озбиљних проблема који отежава положај Срба на Косову и Метохији и онемогућава да Србија снажније ради на очувању територијалног интегритета и суверенитета на овом делу своје територије. Изостанком адекватног деловања институције Републике Србије у Покрајини, као различит приступ и деловање у појединим регионима на Косову и Метохији, допринео је подели Срба у покрајини, па је самим тим и отежао њихов положај. Због оваквог приступа институционалном присуству Републике Србије на КиМ, имамо као последицу да на северу Косова и Метохије постоји значајно присуство наших институција, док је у осталим областима оно минимално или симболично. Уместо да институције Републике Србије буду присутне у свим деловима Покрајине, у складу са Резолуцијом 1244 СБ УН, и да на тај начин обезбеде институционалну заштиту Срба, оне у покрајини практично непостоје, осим, понављам, једног дела институција који се задржао на северу Косова и Метохије. Из овог се јасно види да је присуство институција Републике Србије на КиМ врло ограничено у свим областима и свим нивоима. Најважнија активност и присуство институција Републике Србије огледа се у обезбеђивању финансиске помоћи која долази у виду плата, пензија и других принадлежности које изузетно утичу на егзистенцију и опстанак Срба на Косову и Метохији. Ако имамо у виду начин и деловање институција Републике Србије на Косву и Метохији јасно се види да њихова организација и деловање треба да се промени, односно неопходно је њихово јачање и организовање на сасвим другачији начин. Оваквом променом институционалног деловања обезбедила би се заштита Срба, а самим тим и заштита интереса Републике Србије у Покрајини.

Што се тиче другог дела Вашег питања, о обележавању јубилеја стогодишњице ослобођења Косова и Метохије од Турака, по мојим информацијама, а због општих политичких проблема у Покрајини, о којима сам говорио, неке озбиљније и значајније манифестације у знак обележавања стогодишњице ослобођења Косова и Метохије од Турака на жалост неће бити. Неорганизовање манифестације у знак овог врло важног догађаја за Србе и српску државу на Косову и Метохији је још један у низу великих политичких пропуста и лоших порука за све нас. Такође, сматрам да је изостанак организовања једне велике манифестације поводом овог јубилеја одраз нашег непоштовања сопствене историје и непоштовања дела својих предака који су животе положили за слободу свог народа и Отаџбине.

Бојан Јаковљевић

- Држава Србија је у пуном капацитету присутна не само у мојој општини Лепосавић, већ на целом северу КиМ, што се за јужни део КиМ не би могло нажалост рећи. У том смислу би Србија требало да оснажи своје институције свуда где је то у овом тренутку могуће, те да ове које постоје реорганизује и прилагоди тренутку у коме се КиМ данас налази, а на корист Срба који тамо живе.

Општина Лепосавић, иначе, као „Дан Општине” сваке године слави 20. октобар - Дан ослобођења од Турака. Ове године пошто је стогодишњица ослобођења од Турака, 26. октобра ће бити централна прослава свих српских општина на КиМ у општини Звечан.

Марко Јакшић

- Од формирања нове владе још није прошло сто дана, па је из разлога куртоазије можда још рано да се направи анализа рада републичких органа на КиМ. Што се другог дела питања тиче, држава Србија на жалост ништа није урадила да обележи овај блистави тренутак српске историје. Бојећи се, претпостављам, да прославом стогодишњице ослобођења Косова и Метохије од отоманске власти не угрози своју „европску будућност”. Својим ћутањем републичка власт шаље поруку да Балкански ратови нису били ослободилачки, већ империјални. Што се обележавања на северу Косова и Метохије славног јубилеја Првог балканског рата тиче, оно што знам је да ће Удружење бораца ратова 1912-1918. и њихових потомака и Народни покрет „Отаџбина” 13. октобра положити цвеће на споменик жртвама НАТО-бомбардовања из 1999. године, као и на споменик руском дипломати, који је сам рекао да је прва српска жртва у ослобађању Косова и Метохије од отоманског ропства. Реч је о Георгију Степановичу Шчербини, пореклом из града Чернигова, у ондашњој Руској Царевини, који се данас налази у Украјини. Његов споменик краси центар Косовске Митровице.

Крстимир Пантић

- Обзиром да је актуелна Влада Републике Србије релативно скоро формирана и да сва министарства још увек не раде пуним капацитетом, помоћ и сарадњу коју имамо са надлежним министарствима могу да оценим као задовољавајућу. У предходном периоду, грађани на КиМ су имали утисак да су препуштени сами себи. Сада се та ситуација полако мења.

Ми смо као локална самоуправа још почетком године почели са припремама за обележавање овог значајног датума у нашој историји. Због свеукупне ситуације и могућности да Албанци изведу неки терористички акт, обележавање јубилеја ће бити веома скромно и без великог броја званица. За нас је најбитније да ће Његова Светост Патријарх српски Иринеј боравити на КиМ тих дана и још једном подсетити свет да је Косово за Србе, исто што и Јерусалим за Јевреје, и да га се никада нећемо одрећи.

Славиша Ристић

- Треба рећи истину да је економска и социјална подршка Србије општини Зубин Поток била присутна у значајној мери, и од пресудног је значаја за живот и опстанак народа на овим просторима. Доста тога се урадило у области инфраструктуре и социјалног збрињавања, иако има још пуно проблема које треба решити. Највећи проблеми су у области економског развоја и запошљавања великог броја младих људи који нису у стању да живе од свог рада.

Свакако да је, без обзира на проблеме економске природе, за све нас на Косову и Метохији најзначајније да нам држава Србија својом подршком омогући слободу и заштити наше право да останемо у држави Србији.

Није ми познато да републичке установе које раде и делују на Косову и Метохији имају план да обележе велики национални јубилеј -стогодишњицу ослобађења Косова и Метохије од Турака.

Оно што могу да потврдим је, да ће четири општине са севера Косова и Метохије (Зубин Поток, Звечан, Косовска Митровица и Лепосавић) обележити овај значајан датум из наше историје, и то на заједничком сабору свих општина, који ће се, уз пригодан уметнички програм,одржати 26. 10. 2012. године у општини Косовска Митровица.


Зоран Чворовић (http://srb.fondsk.ru/news/2012/10/17/u-susret-buduhim-pregovorima-glas-srpskih-lidera-sa-kim.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 21, 2012, 03:29:43
СРС: Сусрет са Тачијем је издајнички

Српска радикална странка (СРС) најоштрије је осудила као "издајнички и кукавички" сусрет премијера Ивице Дачића с косовским премијером Хашимом Тачијем, за кога је истакла да је "ратни злочинац и криминалац, човек који је трговао људским органима и извршио етничко чишћење Срба у покрајини"


СРС је у саопштењу позвала Дачића да се управо зато што патетично истиче да је рођен на Косову извини породицима оних који су побијени у склопу монструозне трговине људским органима на чијем је челу стајао Хашим Тачи, звани Змија.
 

"Срамни сусрет Тачи - Дачић је још скандалознији ако се зна да ових дана премијер Србије не сме ни једном речју да помене стогодишњицу ослобађања Косова и Метохије у Првом балканском рату", додаје се у саопштењу СРС-а.

(Бета) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/263287/SRS-Susret-sa-Tacijem-je-izdajnicki)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 22, 2012, 02:45:11
Историју пише са злочинцем?!

"Време је за историјски договор Срба и Албанаца", поручио је озбиљним тоном председник Владе Србије Ивица Дачић након што је прешао Рубикон и уз посредовање шефице европске дипломатије Кетрин Ештон у Бриселу у петак више од сат времена разговарао са премијером сецесионистичких власти на Косову Хашимом Тачијем, човеком који се сумњичи за најтеже злочине и учешће у ланцу трговине органима отетих Срба са Космета.

Ова бомбастична изјава српског премијера пала је у засенак бројних детаља који су се односили на изненадни састанак. Сваки актер имао је своју верзију заједничког сусрета.


- Ја сам Тачију рекао да колико год је Косово његово, толико је и моје јер ја потичем с Косова, као и сви ми - једна је од реченица којом је Дачић описивао разговор.Тачи је за приштинску телевизију Кохависион (КТВ) потврдио ову опаску српског саговорника, а затим пренео шта је он узвратио:

- Рекао сам му, пошто је рођен у Призрену, да има право на двојно држављанство и да ћу му то са задовољством омогућити - похвалио се Тачи сопственом домишљатошћу.

Свестан да ће бити критикован због сусрета, Дачић је подсетио да је Тачи учествовао и у разговорима у Рамбујеу (1999.).

- Нико ми не може замерити што водим дијалог с Тачијем јер сам ја и ратовао против њега, али је моја улога, као председника Владе, да се ратови више не понове - додао је лидер СПС-а.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-10-20/274316_102104s1_f.jpg?ver=1350851205)


Судећи по већини званичних реакција, Дачић није морао много да се правда. Изузев Демократске странке Србије, у редовима парламентарних странака, како владајућих тако и опозиционих, његов састанак са Тачијем није дочекан на оштрицу ножа. Шта више, похваљен је као "храбар чин у преузимању одговорности"."Неки су се са Тачијем виђали након силаска са власти, а Дачић на почетку мандата. За разлику од његових претходника, он је храбар и за разлику од неких раније, ова влада се не бави маркетингом и празним обећањима", изјавила је Сузана Грубјешић, потпредседница Владе за европске интеграције.


Цитат
Тадић први пружио руку

Лидер Демократске странке Борис Тадић који се почетком јула на Кроација самиту у Дубровнику, руковао са Хашимом Тачијем, због чега је изазвао лавину осуда и међу припадницима садашње Владе, после руковања Дачића са Тачијем није ликовао у стилу: "Јесам ли био у праву?".
- Нећу да се понашам као Дачић који је моје руковање с Тачијем прогласио поразом наше државне политике. То је добро и треба да наставе тим путем. Надам се да после овог данашњег сусрета неко разуме зашто сам се ја руковао са Тачијем - прокоментарисао је Тадић, који у моменту када је пружио руку бившем челнику ОВК то није урадио у својству првог човека Србије, будући да је претходно изгубио председничке изборе.


Цитат
У партији Војислава Коштунице - ДСС-у сматрају да је састанак са човеком против којег је 2008. године поднета кривична пријава због подривања уставног поретка Србије и за којег постоје "основане сумње" да је одговоран за злочин отмице Срба ради трговине органима, неприхватљива је и представља "нарушавање српских државних и националних интереса".

- Скупштина Србије још није усвојила платформу за преговоре о Косову, нити је донела одлуку и овластила било кога да може да се сусретне с Тачијем или било којим другим албанским сепаратистом - подсетио је портпарол ДСС-а Петар Петковић.


Дачић је у разговору са извештачима након састанка посебно похвалио Брисел, рекавши да по први пут у дијалогу ЕУ није имала "наредбодаван приступ".


- Није нам је речено: 'Ово је тема о којој се морате договорити' - додао је премијер.
Аналитичар Ђорђе Вукадиновић, међутим, каже да је нејасно да ли је сусрет само још један у низу бесмислених уступака Београда.


- За сада још не знамо да ли је пристанак на састанак с Тачијем резултат процене или наде да би он због ситуације у којој се налази можда могао бити мало мекши преговарач или је, што је вероватније, реч само о наставку праксе једностраних уступака Београда зарад виртуелног напретка на такозваном европском путу - приметио је Вукадиновић.


Према његовим речима, српска власт је прешла још једну црвену линију и "под принудом прогутала једну од већих жаба".Цитат
Није - јесте било руковања?

Иако је Ивица Дачић за српске медије изјавио да на састанку у Бриселу "није дошло до историјског руковања", његов саговорник из Приштине тврди сасвим супротно.
- Како је уобичајено европским протоколом, ми смо стисли руке. То није био први пут да су представници Косова и Србије стисли руке. То се догодило 1998-1999. године, то се догодило и у Бечу (током разговора о статусу), то се догодило и данас - рекао је Тачи за косовску телевизију.


Поруке Срба са Косова

Председник Српског националног већа северног КиМ Милан Ивановић сматра да је сусрет у Бриселу последица ултимативних притисака ЕУ и Вашингтона на Србију да мора да призна територијални интегритет Косова.
- Уверен сам да састанак Дачића, премијера једне суверене државе, са премијером квазидржаве неће донети ништа добро ни Србији и српском народу на Косову и Метохији - рекао је Ивановић.

Председник општине Косовска Митровица Крстимир Пантић другачије гледа на спорни сусрет.
- Албанци су напокон схватили да немају државу, чим су сели да са представницима државе Србије разговарају. Они су коначно схватили да проблем није решен и да живе у такозваној држави и да о статусу може да се разговара само са представницима српске власти - каже Пантић, члан владајућег СНС-а.У Приштини славе, опозиција критикује
Канцеларија председнице Косова Атифете Јахјага поздравила је састанак у Бриселу, који њен портпарол Арбер Влахију види као "корак напред ка нормализацији односа наше две земље". И у Приштини, међутим, има оних којима се не свиђа што је до сусрета дошло.
Опозициони Покрет Самоопредељење критиковао је Тачија због одлуке да се састане са "политичким наследником балканског касапина Слободана Милошевића".
"Сада када се одроњавају темељи ове власти због општег социјалног незадовољства, унутрашње поделе и њеног прерастања у полицијску државу, Тачију је преостала само улога главног у пресудној игри Србије за интеграцију у ЕУ. Кроз тзв. 'нормализације односа', у којој Србија иде напред, а Косово подмеће врат", саопштио је Покрет.


Причали на софи уз помоћ преводилаца

Српски и косовски премијер срели су се први пут од када је Косово прогласило независност 2008. са циљем да се смање тензије, оцењују светски медији. Они наводе да су током сусрета у Бриселу Тачи и Дачић седели један наспрам другог на софи и разговарали уз помоћ преводилаца.


Радио Слободна Европа је јавио да је састанак био неформалан и да није било никаквих преговора, "али да су очигледно све карте биле на столу".


"Разговарали су о ситуацији на северу Косова и о паралелним институцијама Србије, али није донета никаква одлука...", јавио је дописник радија из Брисела.

Подсећајући на саопштење високе представнице ЕУ за спољну политику и безбедност Кетрин Ештон да је њен заједнички сусрет са Дачићем и Тачијем "протекао у доброј и конструктивној атмосфери", француска агенција Франс прес оценила је да је састанак уследио како би ЕУ пружила "свеж подстицај" месецима напора да се реше проблеми "које је изазвала Србија", не признајући једнострано проглашење независности Косова.
Уз подсећање да је Србија саопштила да никада неће признати независност Косова, америчка агенција АП оцењује да је најкритичнија тачка север покрајине, где "тврда линија Срба не признаје власт централне косовске владе".


Парадоксално је, оцењује Балкан инсајт, да је први српски званичник са којим се сусрео Тачи бивша десна рука Слободана Милошевића, који је, како се даље наводи, "водио рат са НАТО-ом како би задржао тада већинско албанску покрајину у Србији".

Цитат
Сити се исмејаше

Тема састанка је био договор о предстојећем дијалогу Београда и Приштине који би уз посредовање ЕУ требало да се настави на највишем политичком нивоу следећег месеца, након што српске власти усвоје преговарачку платформу. Дачић каже да је на састанку предочио да док траје дијалог не сме бити једностраних потеза.
- Рекао сам Тачију, знаш ли ти да би сада требало да те ухапсим? Али нећу због добрих односа са ЕУ. Тада смо се сви смејали, и Тачи и Кетрин Ештон и ја. Шалу на страну, рекао сам Тачију да мора да истражи све у вези с трговином органима Срба и других на Косову и он се сагласио са мном - испричао је детаље састанка Дачић.

(Ј.Арсеновић, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/263541/Istoriju-pise-sa-zlocincem)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 22, 2012, 03:17:42

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-10-20/274316_102104s1_f.jpg?ver=1350851205)


Не треба бити психоаналитичар, па да би се проанализирала ова фотографија, нарочито ако се има на уму да је фотеља у којој седи Ивица Дачић, фотеља која је некада припадала кабинету председника Слободана Милошевића, у седишту СПС.  Шта човекова сујета може да уради, довољно је само погледати ову фотографију и сетити се свега овога што ради Ивица Дачић од 2008.године, па на овамо,  а нарочито сада када је постао премијер Србије.  :o


Наслов: Одг: Преговори о Космету у Бриселу
Порука од: Zeka Октобар 22, 2012, 09:22:53
Немачка спрема војну агресију на српски север Космета

НИЈЕ ШЕФ ЧЕШКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ ТЕК ТАКО УПОЗОРИО СРБИЈУ ДА ЈЕ ПОРАЖЕНА И ДА СЕ У РАТОВИМА ГУБЕ ТЕРИТОРИЈЕ
(http://imageshack.us/a/img12/4226/svarcenberg32f4.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/12/svarcenberg32f4.jpg/)


Ако резултати преговора не буду афирмисали независност Космета, предстоји - упркос Дачићевом и Тачијевом руковању испред Ештонове - немачка војна агресија на север Космета
Како ће то Немачка извести, то јест да ли ће користити сопствену или војску неке друге државе или шиптарске терористе, мало је битно
Акција је увежбавана и она ће се извести на основу планова проистеклих из заједничких маневара аустријског и немачког „косовског батаљона“ јуна 2009. и опсервације акције РОСЕ  из јуна 2011. године, одрађене под немачким покровитељством
Ценим Дачићев потез ако руковањем са Тачијем покушава да одложи оружани напад на наш народ на северу и егзодус са југа Космета и ако добије на времену за припрему озбиљнијег савеза са Руском Федерацијом и озбиљних планова за војну одбрану народа и територија, али...


     ПОСЛЕ неколико врућих изјава нових власти  о Космету, осим од Немца директно, и од неколицине строго инструисаних гласника, што из Европе, што из Београда, стизале су нам у низу поруке да се наша евентуална одлука на удаљавање од тзв безалетрнативног циља званог ЕУ, посматра као српско мазохистичко-демонстративно ограђивање од сваког подсећања на претрпљен пораз у рату са НАТО пактом и да је са ЕУ тачке гледишта такав наш приступ бескористан јер ће ЕУ и САД бити упорне и истрајне до коначног и неповратног српског признања одрицања од Космета.

         Ка ЕУ можемо, а и не морамо, да тежимо, наша ствар, али Космет морамо и написмено предати. На том трагу, министар спољних послова Чешке, Шварценберг, преко дневника Вести нам даље каже  „- то није лако, тешко је да се прихвати (независност Космета), знам то и сам, али морамо бити реалистични. Србија је изгубила рат. А у рату се често губе територије! То је тако увек било у историји. Моја земља је такође изгубила доста територије у прошлом веку. Свако мора од неког да изгуби.“

         Дакле, после  Вашингтона и Берлина, и у Бриселу су карте спуштене на сто и из њих се види  да је „у ЕУ добродошла и жељно очекивана Србија„ од почетка ЕУ игре, од стране оних Срба који су хтели и смели наглас да читају противничку игру, већ одавно био прочитан блеф. Такву ЕУ игру су нам комплетна бивша и део садашње владе упорно пласирали као ЕУ партнерство, јер су забога, верујте им на реч, баш њих тајно гуркали ногом испод стола.

         У Бриселу нису никада ни престајали да према нама спроводе политику засновану на немачко-англосаксонској перцепцији Србије као поражене државе у од њих оправдано поведеном рату. Државе отпадника која се и даље усуђује да баш у свему не пристане на задовољење геостратешких циљева САД, Британије и Немачке.

         У међувремену, Дачићев сусрет и руковање са Тачијем под надзором Ештонове, ма колико представљено достојанственије и са претходно јавно израженим презиром и мучно за самог Дачића, остварено због непрестаних притисака и опасних претњи из Берлина, ипак неће дати резултате који могу из тога поступка произићи као корисни за укупну српску позицију и само у нијансама ће се разликовати од резултата након некадашњег Драшковићевог срчаног љубљења руке Медлин Олбрајт.

 Рука је пољубљена, али милости за Србе опет није било, већ само милости за интересну групу лица сакупљених око оног који је руку том злочинцу и пољубио. Општи дипломатски и медијски напад, који се тренутно изводи на Србију у циљу њеног коначног сабијања у угао пре него што повезивање са Русијом добије озбиљнији замах званичним почетком градње Јужног тока, поред убацивања „територијалног интегритета Косова“ у Извештај о проширењу ЕУ, на дневној бази се допуњује и изјавама типа оних које су давали Кацин и Шварценберг, претњама о скидању са „Белог  Шенгена“, озбиљном акцијом британских служби кроз искреиран „српски расизам“ на утакмици младих репрезентација Србије и Енглеске у Крушевцу (чему је тежину покушао да дода врућим изјавама и сам британски премијер) и на крају  активирањем турске економске агресије на Србију путем разбојничког  преузимања дела ресурса  ЕПС на Космету.

         Ово последње је посебно направљено пред сам састанак Дачића са Ештоновом и Тачијем у Бриселу. Циљ је једноставан: нанети Србији у кратком временском периоду што више пораза који у свом збиру треба да изврше одлучујући психолошки притисак на наш народ не би ли схватио и прихватио да Космет као циљ наше спољне и унутрашње политике у ствари више не постоји као остварив и да ће - што више препрека будемо постављали - утолико и европска одмазда бити јача и суровија.

         ЕУ употребљава сва могућа мирнодопска средства, за сада прецизно и како они мисле, још увек одмерено. Поставља се питање: шта ће се догодити ако та средства ипак не уроде плодом?

         Да ли ће доћи до наставка политике другим средствима, која нису мирољубива?

         Да ли нам је Шварценберг у ствари рекао да ако нисмо схватили „реалност“ после прошлог рата да ћемо је схватити и прихватити после следећег?

         Ако је Немачка хтела овим бруталним вербалним насртајима под маском „ми смо једини са вама искрени и директни“ да поједностави ствари, код Срба је произвела сасвим други резултат. Срби су сада сигурни: ако резултати преговора не буду афирмисали независност Космета, да предстоји - и поред Дачићевог и Тачијевог руковања испред Ештонове - немачка војна агресија на север Космета.

         Како ће то Немачка извести, то јест да ли ће користити сопствену или војску неке друге државе или шиптарске терористе, мало је битно. Акција је увежбавана и она ће се извести на основу планова изграђених и проистеклих из заједничких маневара аустријског и немачког „косовског батаљона“ јуна 2009. и опсервације јунске акције РОСЕ  из 2011. године, одрађене под немачким покровитељством.

         Немцима се жури да остваре шиптарско коначно решење српског питања прво пре декомпонизације саме ЕУ, пре сопствених парламентарних избора и на крају, пре доласка у Србију оних који ће такође свим средствима чувати трасу Јужног тока и који ће са аеродрома Ниш бити спремни свугде стићи.

         Не заборавимо и увек се подсећајмо: и Ниш је део оног планираног немачко-албанског монструма који се зове Велика Албанија, а они који буду инсталирали Јужни ток неће бити спремни да мирно посматрају пушкарања у његовој непосредној близини.

(http://imageshack.us/a/img577/3325/nemackosmet94.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/577/nemackosmet94.jpg/)

Народ осећа да је „граница“ на Јарињу и Брњаку само куповина времена и предаха за оне који желе Србију до мало после Београда и да се нашим садашњим евентуалним предавањем и пристајањем на ултиматуме Немаца, Британаца и Американаца не би ни милиметра приближили ЕУ већ би се за историју временски посматрано, незамисливом брзином приближили следећој фази шиптарског агресивног наступања.

         Наши непријатељи сматрају да ће се део Срба опет под силином притисака, осиромашивања, подмићивања, уцена и крви понашати историјски незрело, стереотипно и неодговорно као 5. октобра 2000. Надају се да ћемо, фројдовски речено, сагорети због силине унутрашњих конфликата и безуспешне борбе са спољашњим светом оличеним у групи држава које су нескромно саме себе назвале `међународном заједницом`.

         Њима је поготово важно да ове године наметну летаргију и губитнички осећај у нашу колективну свест, јубиларну стогодишњицу од победничког, ослободилачког Балканског рата.

         Ништа се у немачкој и британској дипломатији данас не ради што пре сто година није планирано и у истом периоду барем неколико пута  покушавано да се реализује.

         Ми се, и после погубних резултата издајничке политике ДОСа и његових наследника, у одлукама о наступању према Србији од стране данашње немачке и уопште бриселске и вашингтонске политике немамо чему чудити, запрепашћивати и осећати изиграно.

         Такав осећај може само проистећи код из историје ненаучених и дневном пропагандом преварених на основу лажне и издајничке политике српских врхушки спровођене у маниру „да попустимо још само овде и овог пута и агонији је крај...светла будућност само што није дошла“.

         Ценим Дачићев покушај ако  руковањем са Тачијем покушава да одложи оружани напад на наш народ на север и егзодус са југа Космета и ако добије на времену за припрему озбиљнијег савеза са Руском Федерацијом и озбиљних планова  за војну одбрану народа и територија.

         Ако су његови планови ипак ослоњени на замисао о подели Космета као историјском крају сукоба са албанском политиком агресивног проширивања животног простора, онда му мора неко рећи да ако неким чудом и успе у својој замисли, таквом поделом неће постићи никакав „историјски споразум“ са Албанцима и ставити тачку на њихове планове за даљу експанзију већ само климаву и бледуњаву запету која њему можда буде омогућила нови мандат али ће нацији и држави  оставити у будћности сталну претњу запетих и спремних шиптарских пушака које никада нису пропустиле прилику да у за њих правом тренутку сложно опале.

         Јер, како рече Шварценберг – свако мора од некога да изгуби- а ко је по мишљењу Берлина, Лондона и Вашингтона у на овом подручју одређен да изгуби, никаквим руковањима то неће зауставити.

         Срби су пре сто година знали како се ти процеси секу и заустављају.


Fakti (http://fakti.org/serbian-point/okolo-gladac/nemacka-sprema-vojnu-agresiju-na-srpski-sever-kosmeta)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 22, 2012, 16:28:39

У вези путовања Динкића и Вучића у Уједињене Арапске  Емирате и информације, која је пренешена под називом "Шеици на српским њивама", (погледати ОВДЕ) (http://forum.svisrbisveta.org/index.php?topic=2018.msg18625#msg18625) подигла се прашина и народ са правом реагује,
***Динкић поклања шеику туђу дедовину

На тај начин је послао јасну поруку пољопривредницима да су неспособни да обрађују своју дедовину, а власницима одузете имовине да нема намеру да спроведе Закон о реституцији, кажу у појединим удружењима пољопривредникаНОВИ САД - Асоцијација "Војводина аграр" и Удружење пољопривредника "Клуб 100П плус" оштро су данас критиковали министра финансија Млађана Динкића и казали да је "понизио" домаће пољопривреднике јер је у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ) договорио да 25.000 хектара пољопривредног земљишта у Србији уступи шеику Мухамеду без тендера.

(http://images9.kurir-info.rs/slika-620x333/poljopreda-njiva-1331644709-135818.jpg)


"На тај начин је послао јасну поруку пољопривредницима да су неспособни да обрађују своју дедовину, а власницима одузете имовине да нема намеру да спроведе Закон о реституцији и да икад врати земљииште онима од којих је одузето", наводи се у протестном писму које је упућено председнику Србије Томиславу Николићу, премијеру Ивици Дачићу и министру пољопривреде Горану Кнежевићу.

Оптужили су министра Динкића и да нема намеру да поштује законе, односно да жели да их мења у складу са потребама појединачног случаја, јер Закон о пољопривредном земљишту каже да се сво државно земљиште издаје у закуп на јавној аукцији ономе који је спреман да плати највећу цену закупа, при чему приоритет имају породична пољопривредна газдинства.

"Динкић је тако упутио поруку и свим становницима села да се стратегија развоја аграра више не заснива на породичним газдинствима него ваљда на нафтним магнатима и тајкунима, било одакле да долазе", наводи се у саопштењу.

Оцењује се да је Динкић на тај начин упутио поруку и привредницима да у Србији више не важи економска логика и тражење најбољег понуђача на тендеру, него договорна економија у којој Динкић има сву моћ да процењује шта је најбоље за Србију.

"Земљиште које Млађан Динкић нуди шеику је земљиште које је предмет реституције, то је земљиште које већ годинама пољопривредници безуспешно покушавају да закупе од државе да би га обрађивали", истиче се у саопштењу.

Додаје се да ће та удружења "учинити све" да спрече да се овај "срамни договор" реализује, по цену протеста, тужби домаћим судовима и суду у Стразбуру, с циљем да се овако понижење, које су пољопривредници и домаће компаније које се баве пољопривредом у Србији доживели, спречи и да никоме више не падне на памет да даје било шта што није његово.

Министар одбране Александар Вучић и министар финансија и привреде Млађан Динкић боравили су прошле седмице у УАЕ где су разговарали са шефом државе шеиком Мухамедом бин Заједом ал Нахјаном о сарадњи у области одбране и унапређењу економских односа двеју земаља.

(Бета, Вести) (http://www.kurir-info.rs/dinkic-poklanja-seiku-tudu-dedovinu-clanak-471560)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Октобар 22, 2012, 16:36:24
....и не само Динкић, са њим је у овим "договорима" учествовао и Александар Вучић, министар одбране, што помало зачуђује, хм, министар одбране у оваквим разговорима да учествује..

(http://english.blic.rs/data/images/2012-10-21/282182_emirati-dinkic-sheik-mohammed-bin-zayed-al-nahyan-vucic18102012ras-foto-public_f.jpg?ver=1350854879)

Имајући у виду на шта је Динкић спреман, ово уопште није наивно, па још тек када знамо да је и Вучић у свему овоме активно учествовао. А то када се земља почне продавати, поклањати или уступати странцу да би ОН (странац)  на њој сејао и убирао производе, шта је друго него ИЗДАЈА националних интереса.


Наслов: Одг: Кандидатура Србије у ЕУ
Порука од: Zeka Новембар 02, 2012, 09:39:35
Будућност у светлу историје: Србија и српски народ после најављених „бриселских преговора” Дачића и Тачија


Тајминг Дачићевог предлога о историјском споразуму Срба и Албанаца

После првог сусрета са Х. Тачијем, 19. октобра, Србијин премијер И. Дачић је изјавио да „сматра да је време да се постигне историјски договор” Срба и Албанаца.1) Још експлицитнију потврду става да садашња Влада РС жели да пре окончања свог мандата реши српско-албански историјски спор, имамо у изјави премијера Дачића, од уторка 30. октобра, у којој је истакао да „генерације иза нас не заслужују да им оставимо то питање (Косово) да се они њиме баве”.2)

Како је избор времена за покретање неког политичког питања једна од кључних претпоставки успешне политичке стратегије и тактике, неопходно је осврнути се на геополитичке околности у којима данас Србијини званичници предлажу разрешење овог вишевековног балканског етничког конфликта. Да би, с друге стране, добили целовиту слику данашње геополитичке ситуације, неопходно је да се она историјски контекстуализује.

Историјски оквир.

Историјски реверзибилан процес државноправне и етничке фрагментације Балкана, недвосмислених историјских паралела, мотива и циљева, започет деведесетих година прошлог века, а до данас не окончан, јасно указује коме су потребни најављени бриселски преговори Дачић-Тачи.

Интерес евроатлантског савеза на Балкану деведесетих година XX века био је истоветан интересу европског клуба великих из времена Берлинског конгреса – свођење српске државе у минималистичке територијалне оквире преткумановске Србије, који ће од ње направити политичко недоношче под евроатлантским туторством, без икаквих предуслова за самостални и самодрживи политички и економски живот. Тиме се у корену сузбијала могућност да матична држава српског народа у будућности води пијемонтску националну политику. За разлику од преткумановске Краљевине Србије, обновљеној српској држави припремљена је поред спољне и једна унутрашња омча, у форми брозовске политичке творевине - Војводине, изникле из пангерманистичког Фридрих Нојмановог пројекта - Mitteleuropa. Тако је почетком деведесетих година прошлог века поново постала актуелна порука аустро-угарског министра грофа Голуховског, изречена далеке 1903. године, „да се имају створити: једна што је могуће већа Грчка, велика Румунија, велика Бугарска, слаба Србија, мала Црна Гора и најпосле и слободна Албанија”.3) Истоветност циљева европске балканске политике из времена Берлинског конгреса и с почетка југословенске кризе у последњој деценији XX века, била је мотивисана истим геополитичким интересом англосаксонског и германског дела Европе – истискивањем Русије са Балканског полуострва, како би се она одвојила од православних Словена и одсекла од топлих мора. Овим се још једном потврдио пророчки закључак Ивана Иљина, да се ево „већ сто педесет година Запад плаши Русије и великих словенских православних формација”.4)
Не само геополитички циљ, већ је и редослед потеза у балканској политици НАТО-а деведесетих година XX века добрим делом одговарао империјалној балканској агенди европских сила у време Берлинског конгреса. Прву фазу крсташког обрачуна са православним Србима западноевропске државе и САД су обавиле с оне стране, у окултној западњачкој свести живе, мистичне границе западне и источне цивилизације на реци Дрини – геноцидним уништењем РСК и окупацијом, као и 1878. године, српске БиХ. Оваква судбина српске државности у прекодринским српским крајинама, као и у време Берлинског конгреса, омогућена је, између осталог, потпуним руским повлачењем са Балкана, овог пута због злочина издаје гробачовљевско-козирјевске клике. На ред је потом дошао омиљени стопедесетогодишњи специјалитет западноевропске балканске политичке кухиње – подстицање црногорског сепаратизма у циљу одвајање Црне Горе од Србије, како би се матична држава српског народа, као и после Првог балканског рата одбацила што даље од јадранске обале. И најзад, од 1999. године и НАТО агресије на СР Југославију евроатлантски блок ради, као и Аустро-Угарска почетком прошлог века, на отимању Косова и Метохије и на стварању великоалбанске државе.

Геополитички оквир.

Међутим, евроатлантски блок се данас суочава са изузетно неугодном чињеницом да балканску неоколонијалну агенду, с обзиром на ситуацију у вези са Косовом и Метохијом, није успео да затвори пре повратка Русије, као једног од одлучујућих и незаобилзаних међународних фактора, на европску и светску спољнополитичку сцену. Ако данашња англосаксонска прекомпозиција Источне Европе, по запажању Н. Нарочницке, „зачуђујуће подсећа на геополитичке конфигурације два покушаја германског Drang nach Osten-а у XX веку”,5) онда недовршено државноправно и територијално сакаћење Србије, којим се постиже ефекат пацификације Југоистока, може као и 1941. године да заустави неко ново напредовање на руском фронту. Отворено косовскометохијско питање у средишту главне евроазијске осовине, не само да прави огромну брешу у позадини блискоисточног и потенцијалног закавкаског НАТО-фронта, већ подиже политичку цену српском, а следствено и савезничком руском фактору у свим будућим преговорима. Истовремено, непрестана Србијина активност на одбрани суверенитета и територијалног интегритета на КиМ, имала би, не само улогу унутарсрпског чиниоца сталне националне политичке мобилизације, која може да пробуди најбоље духовне и карактеролошке црте Срба, већ би могла да постане парадигма успешног отпора глобалној Империји за друге народе широм света. Упорност у одбрани јужних Србијиних граница на Проклетијама и Шар-планини не само да је стратешки и вредносно оправдана, јер спашава српски народ од духовне смрти у логору „америчког начина живота”, већ се ради и о тактички једино исплативој рачуници по српску државу. Наиме, садашњи дијаметрално супротни трендови савезничког руског успона и српског пада моћи, указују да је држава Србија последња којој би у садашњој ситуацији одговарало затварање косовског питања, а октобар 2012. по најмање је историјски повољан тренутак за отпочињање оног што премијер Дачић назива „историјским договором” Срба и Албанаца.

Сви наведени параметри указују да је „тајминг” за преговоре са сепаратистичким руководством у Приштини искључиво одређен у интересу САД и ЕУ. Представници терористичке квази-државе „Косова”, више пута су потврдили да се на њих не врше притисци у вези са отпочињањем разговора, те да се они налазе у сталној комуникацији са покровитељима своје независности – САД и ЕУ 6), што указује на истоветност интереса, па и у погледу избора момента отпочињања бриселских преговора. Што се Србије тиче, једини њен интерес који стоји у вези са „тајмингом” бриселских преговора је стављање у изглед да се у децембру ове године одреди датум почетка преговора са ЕУ, уколико пре тога дође до очекиваног (европодобног) напретка у преговорима са албанским сепаратистима. Реч је о истој шаргарепи која се стављала под нос и ранијим српским Владама, како би се корак по корак одрицале државног суверенитета, како на Косову и Метохији, тако и у хашким отмицама и испоручивањима сопствених држављана и државних тајни. Историја међународне политике, по свој прилици, није забележила мању и бљутавију шаргарепу од ЕУропске перспективе и алавије политичаре од Србијиних у последњих 12 година.

Будући бриселски театар апсурда

Посредници у решавању српско-албанског историјског спора.

У вези са најављеним преговорима Србијиног премијера са политичким вођом албанских сепаратиста није спорно само њихово време, већ и избор организације која нуди услуге посредовања странама у конфликту. Пристајање садашње Србијине власти да вишевековни крвави спор са албанским сепаратистима реши уз помоћ „добрих услуга” оних (ЕУ у име и за рачун САД) без чије оружане, финансијске и политичке подршке не би могла да се створи побуњеничка државолика творевина на КиМ, представља својеврсни уникум у светској дипломатској историји.

Као у најнадреалнијем театру апсурда, пуномоћници пуноправног власника узурпиране земље свој спор са узурпатором, који је насилнички ушао у посед и који несавесним одржајем покушава да стекне власништво, износе пред арбитре који су више од сто година подстрекачи и помагачи узурпатора, и у чије име и за чији рачун узурпатор, уосталом, и ради све те године. Да би ситуација у односу на принципе нормалног међународноправног општења била потпуно изокренута, како би се један од преговарача до беспомоћности понизио, посредници у спору уопште и не крију свој став да ће решење овог балканског конфликта донети имајући у виду само интересе једне стране – узурпатора. Прецизније, пуномоћници власника свој спор нуде арбитрима за које унапред знају да неће судити по праву, већ по својој вишевековној склоности да подрже сваку узурпацију, насиље и неправду. Истовремено, пуномоћници власника у потпуности игноришу могућност да спор изнесу пред много ауторитативнију арбитражу – Савет безбедности УН, која би се држала позитивног међународног права и у којој се налазе вековима у назад осведочени пријатељи власника узурпираног земљишта.

Могући садржај бриселског решења српско-албанског спора.

После свих Каноса Србијиних званичника од 2000. године, статус садашњих српских преговарача је утолико бољи од некада западу мрских Милошевићевих изасланика из Рамбујеа, што им, по уверавањима из САД и ЕУ, није спремљено готово решење, већ само општи оквир у коме српска страна може да износи своје предлоге. Садржина овог преговарачког оквира, свеједно да ли је реч о плановима К. Ештон или немачких парламентараца, своди се на следеће: предмет будућих преговора не могу бити територијални интегритет Косова, добросуседски односи између Србије и тзв. Косова, спровођење ранијих договора, посебно оних који се тичу интегрисаног управљања границом и укидање тзв. паралелних Србијиних институција на КиМ. Реч је о питањима која су за посреднике решена, јер како је у Београду премијеру Дачићу у очи и пред камерама рекла Х. Клинтон – Косово јесте независна држава, границе у Европи се неће мењати”.7) Све друго може бити предмет разговора и у том преосталом пољу, датом од „великодушних” евроатлантских посредника, Србија може да нуди решења за српску заједницу на Косову, пре свега, на његовом северу. У изливу своје „наклоњености” српској страни, бивши изасланик ЕУ за преоговоре о статусу КиМ, Штефан Лене, ставио је у изглед Србима северно од Ибра добијање већег степена аутономије од оног који им је понуђен Ахтисаријевим планом. Да се ради о координираној политици наводног повећаног разумевања за легитимне српске интересе, говори и изјава саветника A. Јахјаге, Рамуша Тахирија, у којој се признаје легитимитет тзв. паралелних институција на северу Косова.9) Прихватање у будућим бриселским преговорима оваквих евро-албанских „великодушних” планова обезбедило би садашњој Влади, сасвим извесно, снажну стратешку подршку Чедомира Јовановића и ЛДП-а. Овакво евроједноумље у Србијином парламенту, уз смештање косметских Срба у „реалистичке” оквире Тачијеве аутономије, било би најбољи гарант сигурног Србијиног ЕУропског пута.

Политичка стварност после бриселских преговора

Губитници и добитници после окончања бриселских преговора.

Иако из угла сваке озбиљне државотворне политике будући бриселски преговори Дачић – Тачи делују надреално, њихови ефекти ће бити итекако стварни, а већ сада су предвидиви и мерљиви.

Губитник таквих „преговора” била би држава Србија, јер би се вољом њених представника ефективно заокружио суверенитет сепаратистичке државолике творевине на целом простору од Качаника до Лепосавића. На овакву врсту помоћи јасно указује изјава И. Дачића, по којој ћемо „учинити све да нормализујемо односе с Приштином ради заједничке интеграције у ЕУ”.10) Следствено, на основу досадашњих изјава које су давали поједини амерички и европски званичници, али и сам премијер Дачић, садржина много пута понављаног стандард о „успостављању видљивих и одрживих односа Београда и Приштине” требала би најмање да обухвати следеће: потпуну примену договора Стефановић-Тахири, посебно ону о интегрисаном управљању границом; потом, предаја албанским сепаратистичким властима Србијине електроенергетске и телекомуникационе мреже на КиМ; трансформисање републичких установа у области здравства, образовања, културе на северу КиМ у установе локалних самоуправа, како би се постепено трансформисале у органе српске аутономије предвиђене Ахтисаријевим планом и тако безболно интегрисале у Тачијеву терористичку државу; и најзад, укидање измештених органа, установа и служби АП Косова и Метохије и РС са подручја КиМ. У почетној фази прекидање правних веза између државе Србије и њених институција на КиМ, вероватно неће бити праћено истим таквим прекидом финансијских веза између републичког буџета и српских институција на КиМ. Наиме, новац за исплату плата служиће српској Влади као опипљив аргумент против оптужби да се одрекла КиМ, док ће за ЕУ финансирање из буџета Србије институција Ахтисаријеве српске самоуправе бити економски и политички одрживије решење него из приштинског буџета. Истовремено, финансијска зависност од Београда српских институција на Косову, служиће представницима ЕУ као ефикасан инструмент за политичко дисциплиновање Срба са севера посредством њиховог сервилног финансијера.11)

Овакав исход будућих бриселских преговора Дачић-Тачи, ставио би државу Србију у позицију потпуног политичког вазала према евроатлантском блоку. То би је свакако спречило да заузме било какву активну национално-одговорну позицију у будућем, стално најављиваном, европодобном уставном преконпоновању БиХ. Стога је кратковида политика која у косовскометохијском губитку види могућност прекодринске компезације са Републиком Српском. Још илузорније је очекивати да би Србија која одустане од одбране суверенитета и територијалног интегритета на КиМ могла да има довољно спољног и унуташњег политичког ауторитета да се пијемонтски стара о Српству у Црној Гори.

Како су САД и ЕУ, после свих застоја и препрека, постале нестрпљиве у затварању балканске неоколонијалне агенде, саучесници у овом послу очекују да буду награђени политичком подршком која би им и поред непопуларности, изазване капитулантском политиком и даљим лихварским задуживањем код међународних монетарних институција, осигурала власт у следећих четири године. На то је јасно указао премијер Дачића у изјави датој 30. октобра пред Х. Клинтон и К. Ештон, у којој је решење свих отворених питања око Косова везао за период до краја мандата Владе на чијем је челу. Склоност глобалне Империје да до краја искористи и потом најсуровије „шутне” своје балканске политичке лакеје, вероватно је подстакла И. Дачића да пре отпочињања новог циклуса разговора јавно подсети Х. Клинтон и К. Ештон на цену „политичког ризика” који је садашња владајућа гарнитура преузела када је у питању Косово.12) Оваква спољна подршка је једино средство за одржавање једне непопуларне Владе, а она се по правилу испољава у добијању зеленог светла за обрачун са политичким противницима. Ту се и крије почетак краја сваке непопуларне (ненародне) власти, којој је страна подршка најпре услов опстанка, а онда и узрок пропасти. Неравнотежа између спољне и унутрашње бирачке политичке подршке на крају се редовно решава непосредним преузимањем мандата од стране самог народ као изворног носиоца суверености.

Могуће понављање историје или 1881. година у 2012. години

Овакво вођење политике под потпуним европским, прецизније пангерманским туторством не би представљало оригиналну творевину данашње Србијине владајуће гарнитуре. У томе би они били само бледа копија политике краља Милана и напредњака, која је Србију после Берлинског конгреса, путем Тајне конвенције и Трговинског споразума, учинила пуким политичким и привредним вазалом Аустро-Угарске. У том случају два члана Тајне конвенција од 1881. године, могла би да буду преписана од савремених напредњака и њихових коалиционих партнера. Члан 2: „Србија неће никако трпети политичка, верска или друга сплеткарења која би, полазећи с њеног земљишта, ишла против Аустро-Угарске Монархије, подразумевајући ту и Босну, Херцеговину и Новопазарски Санџак”; и члан 4: „Без претходног споразума с Аустро-Угарском Србија неће преговарати ни закључивати политички уговор с другом којом владом”.13)

Најпрецизнију политичку оцену напредњачко-милановске аустрофилске политике дао је још двадесетих година прошлог века један од првака Ристићевих либерала, државни саветник и министар Живан Живановић, чији је јединац син као добровољац погинуо ослобађајући Косово 1912. године. Пишући о Тајној конвенцији од 1881., Живановић вели следеће: „Јер, ни замишљени узроци за ту конвенцију ни сама она, нису служили на част својим ауторима. Ако би се као узроци могли узети споља отпад од Русије, а унутра одбрана од нових политичких струјања, а то ће рећи од свог народа, обоје је зло и наопако. Кад владалац и влада слободу закључења уговора своје земље дају у руке признатом противнику државне независности Српске; и кад владалац себе и династију ставља у заштиту томе истоме противнику, онда је то доиста и жалосно и наопако, управо издајнички...”.14) Живановићева оцена проистекла је дубине етоса српског народа, па може да се примени на све режиме свих фела и времена који политичку слободу државе Србије и српског народа подјармљују било којој страној држави.
 
1) www.prva.rs/.../U+Briselu+susret+Dačića+sa...;
2) www.politika.rs/index.php?lid...;
3) В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, Београд, 1992, стр. 18;
4) Н. Нарочницка, Русија и Руси у светској историји, Београд, 2008, стр. 507;
5) Н. Нарочницка, Русија и Руси у светској историји, стр. 505;
6)www.slobodnaevropa.org/…/24736292.htm…;
7) www.politika.rs/index.php?lid...;
8 www.b92.net/…/index.php?...;
9) www.slobodnaevropa.org/…/24736292.htm…;
10) www.politika.rs/index.php?lid...;
11)www.fes.rs/…/SRBIJA%20iznedju%20Kosova%2…;
12) www.politika.rs/index.php?lid...;
13) В. Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, стр. 18;
14) Ж. Живановић, Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века, књ. II, Београд, 1924, стр. 380-381.


FondST (http://srb.fondsk.ru/news/2012/11/02/buduhnost-u-svetlu-istoriie-srbiia-i-srpski-narod-posle-naiavlenih-briselskih-pregovora-dachiha-i-tachiia.html)


Наслов: Србија ће увести привремене мере у општинама на Космету
Порука од: Гога Новембар 03, 2012, 23:18:04
Србија ће увести привремене мере у општинама на северу Косова


Први корак у решавању проблема на Косову, а који би за Брисел био позитиван сигнал конструктивности српских власти, јесте распуштање појединих општина којима је и иначе истекао мандат. Према сазнањима "Блица", уместо општинског апарата, биће уведене привремене мере и именована општинска већа.


(http://www.blic.rs/data/images/2012-10-31/285074_pregovori-po-pitanju-kosova-i-metohije-predsednistvo-srbije311012ras-foto-dimitrije-goll-6_f.jpg?ver=1351712719)
Државни врх јуче се састао код Томислава Николића

Од целокупног паралелног политичког апарата Србије на КиМ општина, свега пет је функционално, док остале немају легитимитет јер нису одржани избори и истекао им је мандат. Према сазнањима „Блица“, нове изборе Београд неће заказивати. Једине општине за које се може рећи да су и за Београд регуларне тренутно су само Лепосавић, Митровица, Пећ која је у Гораждевцу, Приштина која је у Грачаници и Ново Брдо.

Све остале општине ће у складу са Законом о локалној самоуправи практично бити распуштене, а у општинским већима ће уместо досадашњих око 30 одборника бити пет чланова.

То најосетљивије питање политичких преговора решаваће се корак по корак. И Београд и Приштина требало би да у моделу на коме инсистирају имају своја практична решења за сваки појединачни проблем. Извор “Блица” из дипломатских кругова наводи да тежак задатак очекује и премијера привремених косовских институција Хашима Тачија.

Од Приштине се очекује да северу да и административну и територијалну аутономију. Север Косова у најмању руку требало би да буде регулисан као регион и дефинисан у географском и правном смислу. Веза институција са севера и Приштине, иако ће постојати, биће лабава.

Од Београда се очекује и да конкретно спроведе договор о интегрисаном управљању прелазима. Следећи састанак требало би да буде 7. новембра.


(Жељка Јевтић, Блиц) (http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/350748/Srbija-ce-uvesti-privremene-mere-u-opstinama-na-severu-Kosova)
Наслов: Одг: Србија ће увести привремене мере у општинама на Космету
Порука од: Гога Новембар 03, 2012, 23:22:29
Овога су се Срби са севера Косова и Метохије највише прибојавали. Причали су о томе за време протеклих избора. Знали су да ће се то десити чим Србија није расписала, ни одржала локалне изборе на свим бирачким местима на територији јужне покрајине. Плашили су се тога. Једина разлика што су тада мислили да ће Борис Тадић довести и поставити своје послушнике у та општинска Већа, уместо њихових легално изабраних представника, али сада ће то урадити Николић, Дачић и Динкић, највероватније по "наруџби" ЕУ и Америке.

Свеједно, није то урадио Тадић, али ће сада да уради Николић!
Оставрује се оно чега су се Срби са Косова и Метохије плашили. Биће им уведене ПРИВРЕМЕНЕ мере, а то је корак ка одузимању њихове слободе и то ће им урадити управо Србија!!! Шта рећи него бедно од ове власти, која показује својим поступцима, из дана у дан, да  уопште  није српска !!!
Наслов: Одг: Србија ће увести привремене мере у општинама на Космету
Порука од: Гога Новембар 03, 2012, 23:23:33
Прво је српска власт послала Жандармерију да хапси једног Србина са Косова и Метохије, а затим следи ово, увођење привремених мера у Општине. Не би ме чудило да у та Општинска Већа Николић и Дачић, заједно са потрчком Вулином уведу и понеког шиптара, за рад "мира у кући". Па, ово сада ко не види да је Томислав Николић и комплетна влада Србије капитулирала пред захтевима Америке и ЕУ, онда је заиста и слеп и глув. Ово је више него евидентно и поражавајуће за све нас у Србији и шире, а нарочито за оне  који су гласали за СНС и СПС.


Наслов: Одг: Србија ће увести привремене мере у општинама на Космету
Порука од: Гога Новембар 04, 2012, 03:55:11
Ево, огласио се поводом овога и српски ИЗРОД са Косова и Метохије, који је од почетка прихватио шиптарску квази државу Косово и пристао да буде у влади те такозване државе Косово, раме уз раме са крвником Тачијем.
***


"Очекујем формирање општине Северна Митровица"

Очекујем да наставак преговора премијера Србије Ивице Дачића и самопрокламованог Косова Хашима Тачија омогући формирање општине Северна Митровица. Преговори премијера су добра прилика да и на северу Косова дође до децентрализације власти, која је у највећем делу завршена на југу Косова, изјавио је Тачијев заменик Слободан Петровић.

 
(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-10-07/183853_petrovickucitaci_f.jpg?ver=1351967942)
Преговори премијера су добра прилика да и на северу Косова дође до децентрализације власти, која је у највећем делу завршена на југу Косова: Петровић"Очекујем да ће упаво могућност за дијалог дати простора да тај процес децентрализације буде настављен и на северу (Косова), то јест да се формира нова општина Северна Митровица која би била у интересу грађана", рекао је он.

Петровић је рекао да је наредна рунда разговора Тачија и Дачића заказана за 7. новембар и да теме још нису познате, али да он очекује да се разговара о телекомуникацијама, енергетици и северу Косова.

Дачић и Тачи су се први пут састали у Бриселу 19. октобра.

(Бета, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/266950/Ocekujem-formiranje-opstine-Severna-Mitrovica)


Наслов: Одг: Србија ће увести привремене мере у општинама на Космету
Порука од: Гога Новембар 05, 2012, 15:23:35
На удару Звечан и Зубин Поток


Неки медији у Србији најавили су, позивајући се на добро обавештене изворе у Влади Србије, да ће ускоро бити распуштене све скупштине општина на Косову и Метохији и да ће, јужно од Ибра "преживети" само Пећ (Гораждевац) и Приштина (Грачаница), а на северу покрајине Лепосавић и Северна Косовска Митровица.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-11-04/277982_110505s1_f.jpg?ver=1352079360)
Србији смета језгро отпора: Срби на Јагњеници


Наводно, општине планиране за распуштање немају легитимитет, јер им је истекао мандат, а нису одржани нови избори. Уместо одборника, којих је обично од 30 до 40, распуштеним скупштинама општина управљала би петочлана општинска већа која би формирала Влада Србије.

 

- Чули смо за овакве спекулације још пре неколико месеци и нимало нас не изненађују - каже Миодраг Андрић, члан најужег руководства општине Зубин Поток. - Ми и Звечан ћемо, ако смо потпуно легитимни, што су нам признали и многи из међународне заједнице, први бити на удару, јер смо трн у оку и Београду, и Приштини и Еулексу.


Андрић још додаје:
- У Звечану и Зубином Потоку на власти је Коштуничин ДСС, то је један разлог за распуштање, други је тај што смо пружали најжешћи отпор Кфору, Еулексу и другима који су силом хтели да инсталирају Тачијеву власт на северу Косова и Метохије. У Лепосавићу и Северној Косовској Митровици на власти су напредњаци и социјалисти, они се сматрају коперативнијим и због тога њих највероватније неће распуштати.


Он подсећа да су у Звечану и Зубином Потоку пре неколико месеци одржани потпуно валидни локални избори и да је општинска власт апсолутно легитимна.

Велики притисак на Београд да распусти све скупштине општина, а посебно Зубин Поток и Звечан врши и Брисел са циљем да се са севера уклоне "паралелне структуре власти" (тако их у Приштини и Бриселу називају), да се формирају општинска већа или повереници који би признали власт у Приштини и припремили народ за одржавање нових локалних избора по законима независног Косова.


У свим општинама на северу Космета, па и у Зубином Потоку и Звечану, већ постоје припремни тимови везани за Канцеларију Владе Косова у Северној Косовској Митровици или директно за Приштину у којима су добро плаћени Срби чији је задатак да парама Хашима Тачија и Европске уније (у неким општинама планирају значајна улагања у инфраструктурне објекте) лобирају за Приштину и излазак на изборе које ће расписати Влада Косова.

(Д.Н.Петровић, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/267218/Na-udaru-Zvecan-i-Zubin-Potok)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 06, 2012, 03:03:22
СКАНДАЛ

Српска министарка назвала Тачија "државником"!

Министарка енергетике у Влади Србије, Зорана Михајловић, назвала је косовског премијера Хашима Тачија "државником". Овај невиђени лапсус министарки се догодио током емисије "Реч на реч", која је вечерас емитована на јавном сервису.
Наиме, Михајловићка је у једном моменту, у покушају да одбрани Дачићев састанак са косовским представницима, истакла да "није битно да ли се премијер састаје са Тачијем или било којим другим државником", на шта нико од присутних гостију није реаговао.


(http://www.alo.rs/resources/img/05-11-2012/intext_big/127903-zorana-mihajlovic-foto-fonet-1.jpg)

Зорана Михајловић, министарка енергетике, развоја и заштите животне средине | Фото: ФоНет
Емисија "Реч на реч", коју води Зоран Станојевић, бавила се курсом Владе по питању Косова и Метохије, борбом против корупције и криминала, смањењем незапослености и како се то одразило на евроентузијазам грађана Србије.

Поред Зоране Михајловић, гости су били још и Нада Колунџија (ДС), Владимир Илић (УРС), Бранко Ружић (СПС), Слободан Самарџић (ДСС) и Бојан Ђурић (ЛДП).  (Ало) (http://www.alo.rs/vesti/politika/srpska-ministarka-nazvala-tacija-drzavnikom/3602)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Новембар 06, 2012, 03:31:42
Dačić i Tači na večeri kod Eštonove
Izvor: B92, Beta

Brisel -- Visoka predstavnica EU Ketrin Ešton pozvala je premijera Srbije Ivicu Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija na sastanak u Briselu, u sredu 7. novembra.

(http://www.b92.net/news/pics/2012/10/20/7767053705082da551dc15364172063_640x341.jpg)

Cilj tog susreta je "nastavak dijaloga radi normalizacije odnosa dve strane, koji je počeo 19. oktobra ove godine". Nastavak dijaloga Beograda i Prištine održaće se u sredu u Briselu, gde će Dačić i Tači, na radnoj večeri s Ketrin Ešton, razmotriti najvažnije teme koje vode daljem napretku u dijalogu.

Evropski diplomatski izvori u Briselu naveli su za Betu da će se najverovatnije ključni razgovori voditi o integrisanom upravljanju prelazima, sprovođenju postignutih dogovora i garancijama za srpsku kulturnu i versku baštinu.

Predsednik srpske vlade Dačić u Brisel bi, prema ovim izvorima, trebalo da doputuje u sredu po podne. Dačić i Tači trebalo bi najpre odvojeno da se sastanu sa visokom predstavnicom Ešton, posle čega je planiran zajednički trojni sastanak na radnoj večeri.

Prvi sastanak Dačića i Tačija uz posredovanje Ketrin Ešton, 19. oktobra u Briselu, i EU i SAD, pozdravile su kao pozitivan korak u pravcu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, što je za Srbiju jedan od ključnih uslova za dalje nepredovanje ka EU.

Američka državna sekretarka Hilari Klinton i visoka predstavnica EU Ketrin Ešton prošle nedelje su o nastavku dijaloga zajedno razgovarale sa zvaničnicima u Beogradu, a potom i u Prištini.

O pripremama za nastavak dijaloga sa zvaničnicima u Beogradu prošle nedelje je razgovarao i direktor Direkcije za proširenje EU Stefano Sanino.

Anastasijević: Sada se očekuju konkretni koraci

A dopisnik Tanjuga iz Brisela, novinar Dejan Anastasijević je, gostujući u vestima B92, rekao da je prvi susret Dačića i Tačija bio više formalnog karaktera, i da je njegov značaj u tome što je uspostavljen taj prvi kontakt.

"Sada se očekuju konkretni koraci i jedne i druge strane. Očekuje se ono što je Evropski savet u martu izlistao...Teme će biti telekomunikacije, struja, implementacija postignutih dogovora...I od tog sastanka se očekuje da se u načelu dogovore koji su naredni koraci," rekao je Anastasijević.

"Bilo je čudno, obavijeno velom tajne, koji niko nije mogao da mi objasni...Saopštenje da je susret počeo stigao je nakon što je susret počeo, a i o zajedničkom susretu smo saznali dok je bio u toku. Njih dvojica su izašli, i nisu davali intervjue, koje su kasnije dali odvojeno, novinarima sa svog jezičkog područja," opisao je dan susreta, 19. oktobar Anastasijević napominjući da su u Briselu susreti svakodnevni, i veoma otvoreni za novinare, što i nije bio slučaj sa ovim.

Komentarišući navode prvog potpredsednika Vlade Srbije da je moguće da Srbija dobije datum za pregovore u decembru, Anastasijević je kazao da "ukoliko bi se u zaključcima Evropske komisije u decembru spomenuo i datum, to bi bio veliki napredak." On je dodao da će tada biti mnogo jasnije šta treba raditi, i da se nakon toga neće više postavljati dodatni uslovi, a Srbija bi se izjednačila sa, na primer, Crnom Gorom.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=05&nav_category=640&nav_id=657878

Овај новинар Анастасијевић је дописник Танјуга из Брисела,невероватно. Скоро сви у Србији знамо да је тај човек одавно изгубио образ и да се дебело продао странцима.Против српског народа лаје где год стигне,а био је у Хагу сведок тужилаштва.Сведочио је против српских оптуженика.Шта друго,него лагао.Чудо да није успоставио добру сарадњу са Дачићем,који је сада на његовој линији.Раде за исту ствар.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 06, 2012, 18:20:48

Цитат
"Задовољство да у два дана разговарам са премијерима обе српске покрајине"(http://www.b92.net/news/pics/2012/10/20/7767053705082da551dc15364172063_v4%20big.jpg)Шта је ово, него ПРИЗНАЊЕ да Косово као независна држава постоји :o

Ако  Дачић, премијер српске владе, пристаје да разговара са неким, кога назива "премијером" те накарадне квази државе Косово, па још даје овакве изјаве онда је ово ГОТОВО. КРАЈ!!! Са УБИЦОМ српске деце да разговара и преговара!!!

Одувек сам сумњала да ће лично Ивица Дачић да заврши оно што су жути започели, а по налогу и НАТО-а и Америке. Кад тад, он ће морати да се нађе иза браве и да одговара за ИЗДАЈУ!!!. Српски народ мора да препозна где ово иде!!!
***


Цитат
"Дачић нема овлашћење да прича са Тачијем"


(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-08-17/172304_petarpetkovicnova1498_f.jpg?ver=1352205313)
Не постоји платформа: Петар Петковић (ДСС)

О сутрашњем састанку премијера Ивице Дачића и Хашима Тачија у Бриселу расправљало се у Скупштини Србије. Посланик Демократске странке Србије (ДСС) Петар Петковић изјавио је да премијер Ивица Дачић нема овлашћење да преговара са Тачијем, док бивши шеф тима за преговоре са Приштином Борислав Стефановић сматра да је "јако проблематично" то што није усвојена платформа о Косову на шта је реаговао председник скупштинског одбора за Косово и Метохију Милован Дрецун који је изјавио да "за сутрашњи састанак и није потребна платформа јер ће то бити само усаглашавање техничких детаља" с чиме се сложио посланик Либерално-демократске партије Бојан Ђурић.

(Бета, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/267544/Dacic-nema-ovlascenje-da-prica-sa-Tacijem)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Zeka Новембар 10, 2012, 13:40:31
ЖУРБА У ПРОВАЛИЈУ: Николићева и Дачићева лудост сличне - Тадићевој

НОВА ВЛАСТ У ДВА КЉУЧНА, СТРАТЕШКА ПИТАЊА - КиМ И ЕУ - НАСТАВИЛА ДА ВОДИ СРБИЈУ У ПРОВАЛИЈУ

(http://img801.imageshack.us/img801/3055/nikdac9330.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/801/nikdac9330.jpg/)

Пише: Слободан Антонић 
(http://img689.imageshack.us/img689/8937/antonicobakk3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/689/antonicobakk3.jpg/)

          ИАКО је у првих сто дана влада имала два успеха – стабилизовање буџета и отварање озбиљне борбе с корупцијом, она је, међутим, у два кључна, стратешка питања наставила да води Србију у провалију.

         Прво је питање Косова, а друго питање ЕУ.

         Поента је у томе да ће, ако се убрзо стрмоглавимо у провалију, сви почетни успеси ове владе изгубити смисао.

                                                        * * *

         Главни проблем наше тренутне косовске политике је изненадна објава премијера Дачића да ће Влада ићи на „коначно решење“ (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1204798/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%99%D0%B8+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8+.html) косовског проблема. „Мислимо да идеја о замрзнутом конфликту, који би решавала наша деца и унуци, није добра“ сматра Дачић. (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1205710/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC.html)„Ми смо спремни да ово питањене остављамо будућим генерацијама,“ (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1204798/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%99%D0%B8+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8+.html) те у том смислу „Влада има предлог за коначно решење“. (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1204798/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%99%D0%B8+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8+.html)

          Исто вели и Томислав Николић: (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1203102/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83%3A+%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B.html) „Сада имамо спремно решење. Бесмислено је причати о телекомуникацијама када не знате сређујете ли ви то независно Косово или живот на Косову. (...)Дачић и ја (у вези Косова – С. А.) говоримо истоветно(...). Близу смо решењу (...), ја нећу остављати проблеме које сами можемо да решимо“.

          Ова лудост – да Николић и Дачић имају „коначно решење“ и да су они на путу да убеде велике силе“, (http://Ова лудост – да Николић и Дачић имају „коначно решење“ и да су они)слична је својевременој Тадићевој лудости – да он има „креативно решење“ (http://www.nspm.rs/kolumne-slobodana-antonica/kreativna-resenja-ili-put-u-kapitulaciju-q.html)
којима ће тако импресионирати велике силе да ће му дати да очас посла разреши косовски чвор. Стога се Николић и Дачић – којима су „преврео кромпир косовске политике“ очигледно мудро препустили Вучић и Динкић (Вукадиновић (http://www.nspm.rs/kolumne-djordja-vukadinovica/operacija-kosovo-terminalna-faza-q.html)) – данас јављају као доследни настављачи Тадићеве политике из његове најгоре фазе. Јер, они су настављачи не Тадића из времена активне дипломатске борбе, коју је колико-толико покушавао да води прекапитулације од 9. септембра, (http://www.nspm.rs/kolumne-slobodana-antonica/kraj-kosovske-politike.html)већ Тадића који пристаје да арбитри између Београда и Приштине буду директни „прокосоварски“ лобисти: Брисел и Вашингтон.

          Но као што лепо рече Бранко Павловић (http://www.standard.rs/branko-pavlovic-masta-i-svasta-predsednika-nikolica.html), „свако зна да се не преговара о `коначним` решењима када си најслабији (а Србија је данас на најнижој тачци), са `посредником` који је без остатка на страни сецесионистичких Албанаца и у времену када је противник још увек изразито надмоћан“. Напротив, Србији је баш у интересу да се конфликт на Косову замрзне и сачека неко повољније време за његово решавање. „Све најутицајније државе, које су признале сецесију Косова и Метохије – САД, Немачка, Велика Британија и Француска пре свих – за пет до десет година биће много слабије на међународној сцени него што су то данас, а све државе које нису признале сецесију – Русија, Кина, Индија, Бразил пре свих – биће много утицајније у међународним односима“ (Исто).
         
          Исто вели и Живадин Јовановић, у чланку упозоравајућег наслова: Не журити, не напуштати Резолуцију 1244. (http://www.nspm.rs/politicki-zivot/ne-zuriti-ne-napustati-rezoluciju-1244.html) „Теза да будућим генерацијама немамо право да остављамо нерешен проблем Косова и Метохије има и други део: ако, због околности изван наше моћи, нисмо у стању да у овом тренутку обезбедимо трајно решење(...), да ли имамо права да брзоплетим одлукама данас лишимо будуће генерације могућности да, у измењеним, за Србију повољнијим условима, проблем Косова и Метохије реше праведно, без притисака и наметања?“.

(http://img822.imageshack.us/img822/2602/taddacnik9439.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/822/taddacnik9439.jpg/)

       Изгледа да изненадна амбиција да се што пре приступи „коначном решењу“ косовског питања, има везе са погрешним схватањем српских националних интереса, односно са идејом да је Косово једина озбиљна препрека да „Србија што пре уђе у ЕУ“. То може водити до тога да – због једне, у основи, погрешне идеје – Србија, у наредном раздобљу, испуни Бриселу све што тражи по питању Косова – од расформирања последњих српских институција на Северу Косова, до отварања представништва Приштине у Београду. (http://www.srb.fondsk.ru/news/2012/11/08/da-li-ie-srbiia-spremna-da-postane-nemachka.html)

       А да је садашња власт намерна да у преговорима са Приштином крене од крајње неповољне опције за Србију – која би, онда, у процесу бриселско-вашингтонске медијације постала још неповољнија – види се и из изјаве Александра Вучића[/font] (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1199262/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5.html[font=Verdana)о садржају Платформе: „Пошто сам тај папир видео, желим да кажем да ћемо сви имати проблем да прихватимо такву врсту платформе". Па ако ова власт креће у косовске преговоре са платформом коју ћемо „сви имати проблем да прихватимо“, шта нас тек очекује на крају тих преговора? Не открива ли се део тог циља ка коме нас води садашња влада упремијеровој изјави (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1206114/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B+%D0%B8+%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83+%D1%83+%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%83.html)да је "апсолутно немогуће да Србија призна овако проглашену независност Косова". Значи ли то „да је Србија ипак спремна да призна неким другим начином проглашену независност `Косова`”? – умесно се пита Александар Павић (http://www.srb.fondsk.ru/news/2012/11/07/kakva-kosovska-nezavisnost-odgovara-tachihu.html).

        „Садашња власт у Србији не даје никакав аргумент који би оповргао тврдњу да је њен главни задатак да, што је могуће мирније, преда Косово и Метохију у непријатељске руке“, закључује своју анализу косовске политике актуелног естаблишмента Александар Павић (http://www.srb.fondsk.ru/news/2012/11/07/kakva-kosovska-nezavisnost-odgovara-tachihu.html). Он чак тврди да се „лако може закључити да је сва пропратна бука везана за `борбу против корупције`, `прислушкивање председника и потпредседника Владе`, разноразна хапшења, итд. фактички само димна завеса иза које треба да се одвија главна радња представе – следећи корак који приближава лажну државу `Косово` међународној афирмацији која јој је неопходна“.

         Најзабавније је што проносирани СНС пропагандисти – исти они Видовњаци (http://www.nspm.rs/politicki-zivot/kriptoanaliza-ili-razum-odlucite-sami.html) који су нас, због благовремених критичких примедби на СНС (1 (http://www.nspm.rs/politicki-zivot/naprednjacka-velika-ideja.html), 2 (http://www.nspm.rs/politicki-zivot/vucicev-put-u-kanosu.html), 3 (http://www.nspm.rs/kolumne-slobodana-antonica/dve-godine-sns-a-ili-tamni-vilajet.html), 4 (http://www.nspm.rs/kolumne-slobodana-antonica/naprednjacki-stub-srama.html)...), нападали да смо ''подметнуте патриоте'' (http://www.pecat.co.rs/2012/04/slucaj-vukadinovic-lepeza-zutih-odgovora/) – сада не само да немају ни реч замерке на ову „нову“ косовску политику СНС власти, већ – како с огорчењем упозорава Јелена Гускова (http://www.srb.fondsk.ru/news/2012/11/07/srbiia-nova-vlast-nova-pitana.html)– изненада откривају „истину“ да „Русија данас у нашем окружењу не представља најјачи војно-политички фактор“, те предлажу, како преноси руска професорка, „да се преоријентишемо на евро-атлански блок, све док и у њему не дође до распада, као некада у совјетском“!

 „Операција одузимања Косова је у завршној фази“, још пре три недеље је горко приметио Ђорђе Вукадиновић (http://www.nspm.rs/kolumne-djordja-vukadinovica/operacija-kosovo-terminalna-faza-q.html). А та завршна фаза, у којој наша влада показује толико журбе, у тесној је вези са другом погубном странпутицом ове владе – идејом да Србија, упркос свему и после свега, мора да настави пут у ЕУ.

                                                              * * *

         Заиста је тешко разумети да, после свих аргумената изнетих против уласка Србије у ЕУ, наша политичка елита и даље слепо гура Србију у чељусти бриселске бирократије. При чему, ти аргументи никако нису апстрактне, теоријске природе, већ са уверљивим основом у искуству (упућујем на неке примере аргументације):

(http://img37.imageshack.us/img37/3896/nikbris932.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/37/nikbris932.jpg/)

         1. ЕУ више нема намеру да се шири, бар у догледно време, па је попуштање по питању Косова узалудан посао (Јовановић (http://starisajt.nspm.rs/ekonomskapolitika/2007_jovanovic_mir1.htm);Самарџић (http://dss.rs/prica-o-podeli-kosova-je-primitivni-mamac/));

         2. и кад би у ЕУ било озбиљне намере да се прими Србија, нема шансе да Србија уђе у ЕУ а да не призна сецесију Косова (Антонић (http://www.politika.co.rs/pogledi/Slobodan-Antonic/TRI-SKRIVENE-ISTINE.sr.html); Вукадиновић (http://www.politika.rs/pogledi/DJordje-Vukadinovic/EVROPA-ILI-SMRT.sr.html); Мијатовић (http://www.politika.rs/pogledi/Bosko-Mijatovic/EVROPA-ILI-KOSOVO.sr.html));

         3. у ЕУ нема демократије, поделе и равнотеже власти, већ главне одлуке доносе неизабрани моћници (Лепојевић (http://www.politika.rs/pogledi/Sinisa-Ljepojevic/DEMOKRATSKI-DEFICIT-EU.sr.html); Вукићевић (http://www.srpskinacionalisti.com/2009/12/zasto-protiv-eu/); Антонић (http://www.politika.co.rs/pogledi/Slobodan-Antonic/POUKE-IRSKOG-NE.sr.html); Павловић (http://www.nspm.rs/savremeni-svet/raspad-ili-fasizacija-eu.html); Ракић (http://www.politickarevija.rs/pr/pr_4_2010.pdf));

        4. ЕУ је скупа и крајње бирократизована и корумпирана супердржава (Мировић (http://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/pdf/books/argumenti-protiv-eu.pdf); Вукићевић (http://www.srpskinacionalisti.com/2010/11/mit-o-antikorupciji/); Вукићевић (http://www.srpskinacionalisti.com/2010/01/narodna-volja-eu/));

         5. у Србији само политичка класа има праву добит од евроинтеграција, док обични грађани имају мало користи од евроентузијастичких мантри (Ћирјаковић (http://starisajt.nspm.rs/prenosimo2006/2008_cirj_1.htm); Самарџић (http://dss.rs/prica-o-podeli-kosova-je-primitivni-mamac/));

          6. улазак у ЕУ новопридошлим земљама више економски штети, него користи (Мировић (http://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/pdf/books/argumenti-protiv-eu.pdf); Вукадиновић (http://www.politika.rs/pogledi/DJordje-Vukadinovic/Najskuplja-rec.sr.html); Антонић (http://www.nspm.rs/prikazi/razvejavanje-eu-mitova.html?alphabet=c#yvComment19629); Мировић (http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/cetiri-ekonomska-argumenta-protiv-eu.html); Мировић (http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/sta-je-eu-donela-bugarskoj.html), Мировић (http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/sta-je-eu-donela-sloveniji.html));

        7. ЕУ, под вођством САД, води јасну и дугорочну антируску политику, па би Србија учлањењем у ЕУ кад-тад морала учествовати у сукобу са Русијом (Милошевић (http://www.politickarevija.rs/pr/pr_2_2011.pdf));

         8. у ЕУ-естаблишменту постоји култур-расистичка нетрпељивост према Словенима и Балканцима, а посебно према онима који су и једно и друго (Ивановић (http://www.nacionalniinteres.rs/ni-2008-broj-01-03.pdf); Кнежевић (http://www.nspm.rs/prikazi/evroskepticizam.html?alphabet=c#yvComment20318)).

         Ерик С. Реинерт је у својој књизи Глобална економија: како су богати постали богати и зашто сиромашни постају сиромашнији (српско издање (http://www.chigoja.co.rs/Eric-S-Reinert-Globalna-ekonomija); енглеско издање (http://www.amazon.com/How-Rich-Countries-Poor-Stay/dp/1586486683)) уверљиво показао колико је неолиберална теорија – по којој слободна трговина омогућава мање развијеној земљи да коришћењем својих „компаративних предности“ убрзано сустигне развијенију земљу – најобичнија бајка за наивне и лаковерне. Стварни учинак такве економске политике (чији су главни пропоненти Светска банка и ММФ), заправо је фиксирање асиметричног односа у ком мање развијено друштво доживљава убрзану дезиндустријализацију, а разлика у развијености се драматично повећава. Уместо тога, једини прави начин да се средње развијена земља сачува од осиромашења и покуша да се убрзано развије, јесте да царинским баријерама штити своју индустрију од најразвијенијих, али и да се истовремено економски повеже (интегрише) са другим земљама истог нивоа развијености (стр. 108, и даље).

           Подаци које у наведеним текстовима износи Мировић – да је улазак у ЕУ, по бројним параметрима, више економски штетио него користио источноевропским земљама – само потврђује основне закључке ове сјајне Реинертове студије (коју препоручујем сваком ко хоће да мисли својом главом). Међутим, уместо да макар размотри алтернативну стратегију економског развоја – кроз повезивање са земљама сличније привредне структуре (http://www.nspm.rs/politicki-zivot/srbija-na-prekretnici-izmedju-evropske-i-evroazijske-unije.html)– српска влада наставља да безглво срља у ЕУ, као и да спороводи погубне рецепте „привредне стабилизације“ које добија од Светске бнаке и ММФ-а.

           Тако смо пре пар дана сазнали (http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/351319/Na-prodaju-Telekom-Skijalista-Aerodrom-i-Sklonista) да влада има заједнички „пројекат са Светском банком“ који се тиче „продаје великих комерцијалних државних предузећа“, те да се убрзано спрема приватизација Телекома. Човек не може а да се не сети некадашњих љутитих напада СНС (http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/sns-poziva-vladu-da-odustane-od-prodaje-telekoma_241039.html) на тадашњу владу због намере продаје Телекома, „јер би тиме изазвала економску штету држави и грађанима“, пошто је реч о „једном од кључних економских ресурса Србије, са прошлогодишњим профитом већим од 90 милијарди динара“. „Уколико власт настави да се оглушује о овај и друге захтеве опозиције, СНС ће позвати грађане на мирне протесте, до испуњења свих захтева", претили су тада напредњаци.

         И шта се од тада променило у српској и светској економији? Ништа. Али тада је Телеком требало да продају „жути“, а сада ћемо, јел` тако, то да урадимо ми. Па одједном то више неће бити „изазивање економске штете држави и грађанима“, већ ће то постати „привлачење нових инвестиција у Србију“. А Светска банка ће да задовољно трља руке због „још једне победе слободног тржишта“ у Трећем свету, због чега ће, наравно, да похвали и награди овдашње урођеничке поглавице.

          Дакле, иако је стабилизовала буџет, дугорочна економска сратегија владе у ових првих сто дана и даље је била дубоко погрешна – баш као и предходне владе Мирка Цветковића (http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/drugi-talas-ekonomske-krize-i-srbija.html). И што буде више журила у том правцу, пад у провалију галопирајућег сиромаштва и финансијског слома биће бржи и извеснији.

                                                             * * *

         У односу на претходну владу – која у првих сто дана није ни видела такву „ситницу“ као што је светска економска криза – ова влада, макар у том смислу, ипак делује нешто разборитије. Ипак, у суштинском смислу, она је настављач свих стратешких грешака претходне владе, па њена журба да „разреши кризу“, на овом или оном пољу, може само да је одведе до резултата који би могли, уколико се настави тим путем, бити још погубнији од учинака Цветковићевог кабинета.


Факти (http://fakti.org/serbian-point/okolo-gladac/zurba-u-provaliju-nikoliceva-i-daciceva-ludost-slicne-tadicevoj) 


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Новембар 11, 2012, 08:01:45
Pavićević: Pilot projekti na Jarinju i Merdaru

Šef pregovaračkog tima Beograda Dejan Pavićević izjavio da pilot projekti upravljanja administrativnim prelazima biti sprovedeni na Jarinju i Merdaru

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2012//11/10/dejan_620x0.jpg)
Šef pregovaračkog tima Beograda Dejan Pavićević

Šef pregovaračkog tima Beograda Dejan Pavićević izjavio je u subotu Tanjugu da će na osnovu sporazuma o upravljanju administrativnim prelazima na Jarinju i Merdaru biti sprovedeni pilot projekti i dodao da će Srbija insistirati da na njima Euleks ima izvršnu funkciju, odnosno da oni budu jedini koji će fizički vršiti kontrolu na prelazima.

Pavićević je u intervjuu Tanjugu kazao da će Srbija u dijalogu insistirati da Euleks "fizički i faktički" vrši kontrolu lica i robe i dodao da će na prelazima biti i predstavnika prištinskih institucija.

"Nadam se, ako to bude uspelo da se dogovori, da će predstavnici prištinskih institucija vršiti samo nekakvu opservaciju na tim prelazima", istakao je Pavićević.

Цитат
NEMA TABU TEMA
Govoreći o razlici u stavovima po pitanju statusa Kosova premijera Dačića i premijera Kosova Hašima Tačija, Pavićević kaže da je srpska strana već rekla da za nju nema tabu tema.

On je rekao da će se na ovim prelazima nalaziti privremeni objekti i da će na Jarinju i Merdaru biti pripadnici Uprave policije, posebnog odeljenja Poreske uprave, a koji su zaduženi za kontrolu robe koja ide na AP Kosovo i Metohija i nazad.

"Na jednom ili oba prelaza trebalo bi da se nalaze najverovatnije i fitosanitarni i veterinarski inspektori, što nama treba da olakša situaciju u mnogim stvarima, jer bi to pojačalo kontrolu kada je u pitanju promet žive stoke, biljnih proizvoda, prehrambenih proizvoda, životinjskog ili biljnog porekla. Do sada nismo imali neku jaču kontrolu, pa samim tim je postajala neka opasnost i po zdravlje", napomenuo je Pavićević.

Srbima sa severa Kosova koji su najavili da će svim mirnim sredstvima da se bore protiv postignutih sporazuma u Briselu, Pavićević je poručio da saoseća sa njima umirujući ih tvrdnjom da tamo nikada neće biti granica.

"Kroz tehničke razgovore o tom protokolu mi na svaki način pokušavamo da izvučemo najbolje iz dogovora, da zapravo od onoga što sada liči na granicu napravimo nešto što će izgledati kao kontrolni punkt i nešto što će im obezbediti da se ne osećaju odsečeno. ..Tu granice nikad neće biti. Jednostavno je neprirodno da tu postoji bilo kakva granica, ali neki kontrolni punkt da", objasnio je Pavićević.

Pavićević je istakao da premijer Srbije Ivica Dačić politički dijalog sa Prištinom vodi veoma dobro i dodao da je to težak posao.

Цитат
MANASTIRI
Prema njegovim rečima, još jedna ideja postoji a to je da se formira jedinica koja će štiti manastire na Kosovu i Metohiji i napomenuo da bi ona trebalo da bude multietnička. "To još nije ništa detaljno dogovarano, to je jedna preliminarna ideja, koja može da bude veoma dobra i obezbedi punu zaštitu srpskog kulturnog i verskog nasleđa, a naročito sa južne strane Ibra. Ne sme više da se dozvoli da i jednog momenta dođe do uništavanja, paljenja, i bilo kakvih drugih ataka", ukazao je Pavićević.

On je napomenuo da svi u Srbiji treba da budu svesni da "nismo mi jedina strana u pregovorima".

"Nismo mi jedini koji učestvuju u tom dijalogu i da razgovaramo sami sa sobom, nego sa Prištinom i Evropskom unijom", rekao je Pavićević.

On je dodao da su Jarinje i Merdare administrativni prelazi, odnosno kontrolni punktovi, a ne granični prelazi.

"Mi njihovim stvaranjem ne pravimo nikakve međe i granice. Time se ništa neće promeniti, niti će se promeniti naša pregovaračka pozicija. Međutim, ako ne budemo poštovali sporazum, ući ćemo u problem", poručio je Pavićević.

On je podsetio da je Dačić kazao da Srbija o svemu može da razgovara i napomenuo da će po pitanju statusa morati da se nađe "trajno i održivo" rešenje.

"Razgovore treba voditi ovako kako se vode o nekim o životnim pitanjima kao što su zaštita kulturne baštine i ostale stvari. O statusu će se svakaako jednog dana razgovarati. Međutim, to su teme koje će doći same po sebi", istakao je Pavićević.

Govoreći o najavljenim komesarima za vezu, Pavićević je kazao da još nije koncipirano kako će sve to da izgleda i dodao da oni nisu zamena za takozvane kancelarije Prištine u Beogradu i Beograda u Prištini čije je otvaranje bilo najavljivano u medijima.

"O tim kancelarijama se pričalo samo u medijima, jer je svima savršeno jasno da od toga ništa ne može da bude, tako da se došslo na ideju da postoje neki oficiri za vezu kao bise olakšala komunikacija. Ako išta od toga bude bilo, biće kroz organe EU, znači neće biti nikakvih kancelarija. Neće to biti ništa toliko vidljivo niti problematično za nas da mi sad imamo nekoga ko će biti na ovaj ili onaj način amabasador Prištine u Beogradu ili obrnuto", kazao je Pavićević, i napomenhuo da će to da bude osoba koja će da olakšava komunikaciju vezano za dijalog.

NASTAVAK FINANSIRANJA

On je dodao da će Srbija nastaviti da finansira institucije na Kosovu i Metohiji i dodao da čak Zakon o budžetu može da se prevede na albanski jezik, kako bi još transparentnije bilo to koliko se novca izdvaja iz budžeta Srbije za KiM.

"Finansiranje institucija je krajnje transparentno i pošto su Albanci nacionalna manjina, odnosno nacionalna zajednica u Srbiji, sve se može prevesesti na albanski jezik. Možemo im prevesti Zakon o budžetu, pa neka vide koliko Srbija daje novca za škole, bolnice, socijalni rad ...", poručio je Pavićević.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:405382-Pavicevic-Pilot-projekti-na-Jarinju-i-Merdaru


Овај би одговарао двојцу (Клинтонка и Ештон), некако личе и по лепоти и по памети.Из које фиоке је он извучен,дојучерашњи анонимус,плус кадар ДС.Шеф преговарачког тима Београда.Ништа ме не би изненадило да га је Брисел кандидовао за ово место.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 12, 2012, 10:39:36
Немири на Косову у децембру?

Средином децембра на северу Косова и Метохије, на Јарињу, почеће реализација пилот пројекта о интегрисаном управљању административним прелазима, најављује у изјави за Данас директор владине Канцеларије за КиМ Александар Вулин, док Срби са севера поручују да ће се свим демократским средствима борити против примене бриселских споразума, те да ће уместо званичних прелаза користити "алтернативне правце".


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-08-17/259510_aleksandar-vulin--foto-a-cukic_f.jpg?ver=1352675603)
На административним прелазима порезници, а не цариници: Александар Вулин


Тиме се јавља опасност да на косовском северу поново дође и до немира и до опструкције договора које су постигли Београд и Приштина уз посредовање Европске уније.


Србија ће инсистирати, наглашава Александар Вулин, да на административним прелазима Еулекс, као гарант статусне неутралности, има извршну функцију и да тамо "не буду цариници, већ порезници".


"Неће бити постављени цариници већ порезници, јер цариници су на граници, а порезници на административној линији, док ће Мисија ЕУ представљати гарант статусне неутралности. Највећа претња по споразум о ИБМ односи се на могућност ускраћивања мандата Еулексу. За нас би била непремостива препрека када Еулексу не би био продужен мандат на Косову", указује Вулин.

На питање како коментарише изјаву бившег министра за КиМ Горана Богдановића да је "илузорно очекивати да ће само Еулекс бити присутан на прелазима", Вулин наводи да "Богдановић одлично зна шта је претходна влада потписала, а ми сигурно нећемо да правимо границу".

Милан Ивановић, председник Српског националног већа северног Косова, понавља да Срби не желе, како каже, албанске институције.

"То практично значи да не желимо ни да на административним прелазима имамо косовске царинике и косовске полицајце, јер би ти прелази онда представљали границу унутар државе Србије, што је противуставно. Већ сада могу да кажем да ће на северу КиМ бити доста отпора примени договора које је постигао Борислав Стефановић, односно Борис Тадић, с косовском страном", каже Ивановић.

На питање шта Срби са севера КиМ могу да ураде, председник СНВ одговара да ће они најпре "свим демократским средствима учинити да административни прелази постану нефункционални", а да се за кретање и промет робе користе такозвани алтернативни прелази, као и да "има доста простора за остварење наших легитимних права", каже Ивановић.

 
Убила нас сопствена држава

Марко Јакшић, посланик Демократске странке Србије са севера Косова, у покретању пилот-пројеката на административним прелазима не види ништа добро за Србе.


"Сопствена држава нам је забола нож у леђа. Кренули су да праве границу између централне Србије и КиМ, а да се не бисмо бунили, договорили су се са Еулексом и Приштином да је боље да српска Жандармерија хапси наше синове, да се гнев не би изливао на ЕУ и Кфор", каже Јакшић за Данас, оцењујући да нова власт наставља политику старе, да је "све исто, само Бориса нема".

Јакшић каже и да се представници Српске напредне странке, конкретно директор Канцеларије за КиМ Вулин, оправдавају међународним обавезама Србије.

"Обавезе можда јесу, али једне политичке странке. Јасно је да је СНС између Косова и Европске уније одабрала ЕУ и да је де факто признала Косово као посебну државу. Истина је сурова, али је таква", тврди Јакшић и напомиње да ће могућност деловања Срба бити смањена, јер ће алтернативне путеве "свим расположивим снагама" чувати Кфор.

Бојан Јаковљевић, председник Окружног одбора СНС за север КиМ, каже за Данас да "не располаже довољним и квалитетним информацијама" о споразуму о ИБМ. Напомиње да постоје и контрадикторне информације о томе на којим прелазима ће бити покренути пилот-пројекти, али додаје да оно што је чуо из медија охрабрује.

"Уколико је све што је написано у вези са ИБМ тачно, онда је тај споразум за Србе прихватљив", објашњава Јаковљевић.

Цитат
Официри за везу

Александар Вулин истиче да "предвиђени официри за везу неће имати дипломатски статус".

"Реч је о техничким лицима чији задатак ће се сводити на обезбеђивање комуникације између два преговарачка тима у вези с договорима који буду постигнути, односно биће задужени за оперативну и техничку сарадњу без икаквих прејудицирања. Њихово седиште ће бити у Бриселу или ће радити у саставу мисија ЕУ. Залажемо се да то буде остварено што пре, јер хоћемо да проблеми буду решавани без одлагања", каже Вулин.

(Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/268968/Nemiri-na-Kosovu-u-decembru)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 12, 2012, 10:44:52
Цитат
На административним прелазима порезници, а не цариници: Александар ВулинНије шија, него врат  ::) (порезник-цариник). Е, јадан је и овај Вулин, коју је улогу себи изабрао. Мука ми је више да их слушам шта лупетају, к`о да смо ми сви дебили, па не схавтамо шта они раде.

Наш народ на Косову и Метохији је схватио да је жртвован за рад нечијег болесног ума и ситних душа које су се ставиле у службу свих оних који су нас бомбардовали 1999.године, а скоро па и у службу шиптара, јер све то што раде иде њима у прилог. БЕДНО!!!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 21, 2012, 00:56:21
Јакшић и Пелевић: Николићу спречи границуСрби са севера Космета траже да се спречи примена споразума Београда и Приштине о интегрисаном управљању границама

(http://images.kurir-info.rs/slika-620x333/kosovo-nato-milan-mirko-jaksic-1328585176-98865.jpg)

БЕОГРАД - Посланици Скупштине Србије Марко Јакшић и Борислав Пелевић позвали су данас председника Србије Томислава Николића да спречи примену споразума којим ће, како кажу, бити успостављена граница између Србије и Косова, и најавили пасиван отпор Срба са севера покрајине у случају да ипак буде примењен.

Јакшић је новинарима у Скупштини Србије рекао да ће Срби са севера Косова пружити "велики и пасиван отпор" примени споразума Београда и Приштине о интегрисаном управљању границама, јер то, како је навео, значи признање Косова као албанске државе.

Јакшић, који је посланик Демократске странке Србије, рекао је да Срби са севера покрајине позивају председника и премијера Србије, Томислава Николића и Ивицу Дачића, да дођу на Косово и да им објасне шта значи тај споразум, а ако се то не деси, Срби ће доћи у Београд. Упитан да ли ће Срби са севера Косова од 10. децембра када се очекује примена споразума о интегрисаном управљању административном линијом почети барикаде, Јакшић је рекао да ће о виду отпора одлучити одборници четири општине са севера Косова.

"Протекла три месеца смо тражили пријем код Томислава Николића, али нас није примио", рекао је Јакшић и оптужио садашњу власт да се "крије" иза споразума које је у Бриселу с делегацијом Приштине постигао претходни шеф преговарачког тима Борислав Стефановић.

Јакшић је рекао и да је председник Србије Томислав Николић "драстично променио курс" у односу на оно што је говорио у изборној кампањи. Самостални посланик Борислав Пелевић рекао је да и садашња власт као и претходна "лаже" грађане говорећи да је реч о споразуму о интегрисаном управљању административним линијама, иако је у ствари, како тврди, реч о управљању границама. "Ради се о постављању границе између такозване Републике Косово и Србије. Не чуди што је претходна власт лагала, али садашња не чини ништа да ту лаж разоткрије", рекао је Пелевић. Јакшић и Пелевић су позвали посланике Скупштине Србије са Косова да се успротиве примени споразума о интегрисаном управљању границама, јер, како кажу, води признању Косова.

(Бета, Курир) (http://www.kurir-info.rs/jaksic-i-pelevic-nikolicu-spreci-granicu-clanak-518432)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 21, 2012, 00:58:56
Цитат
Јакшић, који је посланик Демократске странке Србије, рекао је да Срби са севера покрајине позивају председника и премијера Србије, Томислава Николића и Ивицу Дачића, да дођу на Косово и да им објасне шта значи тај споразум, а ако се то не деси, Срби ће доћи у Београд.


Мислим да то и треба да ураде. А када дођу у Београд, сигурна сам да ће им се придружити и многи грађани који не живе на Косову и Метохији. Ваљда ће тада и Тома и Ивица морати да дају неке одговоре!!!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Cuburac Новембар 21, 2012, 09:11:01
Bojim se da im se nece prikljuciti mnogo ljudi. Bolno ali istinito. Iz nekog razloga izgubili smo svako osecanje solidarnosti i vernosti bilo cemu.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 21, 2012, 19:45:27
Bojim se da im se nece prikljuciti mnogo ljudi. Bolno ali istinito. Iz nekog razloga izgubili smo svako osecanje solidarnosti i vernosti bilo cemu.

Колико год да се прикључи, биће довољно. Чињеница да је народ упао у неку апатију, али нису сви, уверила сам се у то више пута.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 28, 2012, 01:37:44
Николић сутра са представницима Срба са севера Косова

Председник и премијер Србије Томислав Николић и Ивица Дачић састаће се сутра с председницима општина на северу Косова, саопштио је Кабинет председника Републике.
(http://www.pressonline.rs/sw4i/thumbnail/tomislav-nikolic-tanjug.jpg?thumbId=848241&fileSize=32913&lastModified=1354029305000&contentType=image/jpeg)

Како се наводи у саопштењу, састанак почиње у 13.00, а на разговорима ће бити председници општина Косовска Митровица, Зубин Поток, Звечан и Лепосавић - Крстимир Пантић, Славиша Ристић, Драгиша Миловић и Драгиша Васић.

Представници општина на северу Косова противе се спровођењу споразума с Приштином које је Влада Србије спремна да спроведе. Први потпредседник владе Александар Вучић рекао је данас да ће спровођење споразума бити тешко за Србију и да следе разговори с представницима косовских Срба.

На северу Косова последњих дана је било више инцидената, а јуче су непознати нападачи пуцали на ватрогасце у северном делу Митровице, док је на прелазу Брњак бачена бомба у међузони. У инцидентима није било повређених.

(Прес) (http://www.pressonline.rs/info/politika/253341/nikolic-sutra-sa-predstavnicima-srba-sa-severa-kosova.html)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 28, 2012, 21:23:43
Срби на северу Космета не могу да прихвате спровођење споразума о интегрисаном управљању прелазима


Београд -- Томислав Николић и Ивица Дачић су се састали са представницима општина са севера КиМ, који су им пренели да Срби неће прихватити споразум о прелазима.

(http://www.b92.net/news/pics/2012/11/28/66519792650b63debdddeb318074029_640x393.jpg)

Дачић и Николић су уверили Србе да ће им до 4. децембра бити доставјен текст техничког протокола споразума са Приштином.

Састанку присуствују председници општина Косовска Митровица, Зубин Поток, Звечан и Лепосавић - Крстимир Пантић, Славиша Ристић, Драгиша Миловић и Драгиша Васић и шеф преговарачког тима Београда у тетхничком дијалогу с Приштином Дејан Павићевић.

Председник Општине Зубин Поток Славиша Ристић је, након састанка са председником и премијером Србије, рекао у Београду да Срби на северу Косова не могу да прихвате спровођење споразума о интегрисаном управљању прелазима ако он значи успостављање границе са централном Србијом.

"Добили смо уверавања од председника и премијера да ће у оквиру наставка техничког дијалога... покушати да тај споразум поправе у смислу да Срби не морају да ваде косовска документа, не мењају српске таблице и да не плаћају царине такозваном независном Косову", рекао је Ристић новинарима након 45-минутног састанка с Томиславом Николићем и Ивицом Дацићем.

Председници општина са севера Косова и Метохије саопштили су да неће правити проблеме када је у питању спровођење споразума о интегрисаном управљању прелазима уколико се у наставку техничког дијалога издејствује да не морају да мењају таблице, ваде косовска документа и плаћају царину косовским властима.

(http://www.b92.net/news/pics/2012/11/28/80003105050b63dfb3ac02531725608_v4%20big.jpg)

Представници општина на северу Косова противе се спровођењу споразума с Приштином које је Влада Србије спремна да спроведе.

Председник и премијер Србије Томислав Николић и Ивица Дачић обавезали су се данас да ће председницима општина на северу Косова до 4. децембра доставити технички протокол споразума са Приштином у писаном облику, саопштено је из Кабинета председника Републике након састанка са председницима општина.

"Председник Николић и премијер Дачић обавезали су се да технички протокол у писаном облику, потписан од стране привремених власти у Приштини и Републике Србије, доставе до 4. децембра 2012, након чега ће се председници четири општине обратити грађанима севера Косова и Метохије", наводи се у саопштењу из кабинета председника.

(http://www.b92.net/news/pics/2012/11/28/144828154950b63e049e5d1257016158_v4%20big.jpg)

Николић је у разговору са председницима општина поновио да Србија никада неће признати једнострано проглашену независност Косова и Метохије.

Србија ће учинити све што је у њеној моћи да се обезбеди бољи живот, мир и сигурност грађана који тамо живе, додао је председник.

Дачић је обавестио представнике Срба са севера Косова и Метохије о спровођењу до сада постигнутих споразума са Приштином, пре свега о заједничкој управи административним прелазима и о споразуму о слободи кретања.

Први потпредседник Владе Александар Вучић рекао је јуче да ће спровођење споразума бити тешко за Србију и да следе разговори с представницима косовских Срба.

На северу Косова последњих дана је било више инцидената, а у понедељак су непознати нападачи пуцали на ватрогасце у северном делу Митровице, док је на прелазу Брњак бачена бомба у међузони. У инцидентима није било повређених.


(Танјуг, Б92)) (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=28&nav_category=640&nav_id=663982)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 28, 2012, 21:47:47
Цитат
Добили смо уверавања од председника и премијера да ће у оквиру наставка техничког дијалога... покушати да тај споразум поправе у смислу да Срби не морају да ваде косовска документа, не мењају српске таблице и да не плаћају царине такозваном независном Косову"

Сам појам "царина" алудира на границу, према томе Срби са КиМ су требали прво да одбију уопште питање царина.
А Тома и Дачић ће сада "да покушају", па шта су до сада радили. ЋУТКЕ су прихватали све што се од њих тражило!!!


Цитат
Дачић и Николић су уверили Србе да ће им до 4. децембра бити достављен текст техничког протокола споразума са Приштином


ЗАШТО одмах нису добили тај Споразум да се упознају са њим? Плашим се да 4. децембар  не буде касно, јер је шеф преговарачког тима у Београду, Дејан Павићевић у ранијем обраћању медијима дао информацију да ће почетком децембра пилот пројекти управљања административним прелазима бити спроведени на Јарињу и Мердару.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Новембар 29, 2012, 16:21:58
Срби са Космета траже изјашњавање Уставног суда

Пре примене бриселских споразума између Београда и Приштине, о томе треба да се изјасни Уставни суд Србије, затражили са заједничке седнице одборници четири општине са севера Космета.

Одборници четири општине са севера Косова су на заједничкој седници затражили да се пре примене постигнутих бриселских споразума између Београда и Приштине о њима изјасни Уставни суд Србије.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/11/29/11141702/Zajednicka%20sednica%20odbornika%20sa%20severa%20Kosmeta.jpg)

На седници која је одржана у Косовској Митровици 94 одборника из општина Косовска Митровица, Зубин Поток, Звечан и Лепосавић закључили су да не прихватају успостављање границе између Косова и централне Србије на прелазиме Јариње и Брњак.

У закључцима који су усвојени истакнуто је да Технички протокол за имплементацију споразума о интегрисаном управљању прелазима (ИБМ) и упорно инсистирање за примену пилот пројекта на прелазу Јариње, касније и на Брњаку, упућују на закључак да је у питају покушај преваре српског народа и Србије.

"Очигледно је да се тражи индиректно признавање територијалног интегритета Косова а не тражење трајног решења за отворена питања између Срба и Албанаца, сматрају одборници.

Они су истакли да је пре примене овог и других споразума неопходна оцена Уставног суда Србије о уставности постигнутих споразума из Брисела и донетих Уредби за њихово спровођење.

Одборници су подржали захтеве да су неопходне чврсте писане гаранције са највишег нивоа да ће грађани имати пуну слободу кретања преко прелаза на северу Косова, да могу слободно користити лична документа издата од стране Србије, регистарске таблице и друго и да се роба намењена за општине на северу Косова неће опорезивати и царинити од стране и за рачун приштинских власти.

У закључцима који су усвојени стоји и то да су грађани општина са севера Косова истрајни у намери да мирном и демократском борбом осигурају свој опстанак, основна људска права и заштиту својих националних интереса.

Председник општине Зубин Поток Славиша Ристић информисао је пре усвајања закључака одборнике четири општине са севера Косова о састанку са државним врхом који су председници општина са севера покрајине имали у среду у Београду.

Ристић је рекао да су он и његове колеге председнику Србије Томиславу Николићу и премијеру Ивици Дачићу пренели поруку да је за Србе на северу покрајине неприхватљива примена споразума који су штетни по њих и националне интересе.

Он је рекао да је од Дачића и Николића затражено да подрже њихово право да наставе да се боре да грађани са Косова и Метохије остану грађани Србије а не самопроглашене државе Косово.

Не смемо да се предајемо шта год да се догоди, ако успеју да наметну границу то није крај света морамо да наставимо борбу. Мислим да око 80 одсто људи са Косова нема ништа обезбеђено у централној Србији, рекао је Ристић.

Он је нагласио да су Срби од свих Влада у Београду очекивали неку врсту заштите, али и додао да "морамо да схватимо да ћемо морати и сами, јер доста тога зависи од нас, да ли желимо да останемо грађани Србије или не.

Ристић је истакао да Срби имају право да изаберу у којој ће држави живети као што су то урадили Албанци.

"То значи да треба да задржимо јединство на нашим скупштинама општина и заборавимо да ли ће нам власт замерити или не", рекао је Ристић.

На седници је речено и то да ће ако буде потребе за протестима због примене договора из Брисела њих организовати скупштине општине са севера Косова.

(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1220404/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D1%98%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 01, 2012, 17:04:24
Дачићеви жандарми "бране" границу од Срба

Три аутобуса пуна полицајаца-специјалаца стигла су јуче ујутро у међузону између Руднице и Јариња да чувају раднике Нови Пазар-пута који припремају терен за постављање контејнера и друге опреме на интегрисаном прелазу који би, према најавама из Београда и Приштине, требало да заживи од 10. децембра.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-11-30/284227_120104s1_f.jpg?ver=1354327874)
Руднице - Јариње: Радници "Нови Пазар пута" припремају терен за контејнере


Недалеко од места где се изводе радови, своју базу има и жандармерија (копнена зона безбедности), а додатне снаге ангажоване су након што су одборници и челници српских општина са севера Космета, после седнице у Косовској Митровици, обишли ову локацију и затражили од извођача да одмах прекине радове јер српски народ у Лепосавићу, Звечану, северној Косовској Митровици неће дозволити да се прави граница између Србије и Косова. Извођачу је речено да ће се, ако наставе с радовима, следећи пут суочити с народом северног Космета.

Цитат
Митраљези на готовс


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-11-30/284228_120104s2_kf.jpg?ver=1354327969)
Под пуном ратном опремом: Нема мира на Косову

Новинари су јуче могли само да фотографишу извођаче радова, али им није дозвољено да сликају и полицију. Део полиције стациониран је у Рудници и држи се "у резерви" за случај да Срби са севера покушају да силом прекину радове.
Јуче је било видно и појачно присуство Кфора са косовска стране, испред пункта у Јарињу било је паркирано пет-шест америчких хамера с митраљезима на готовс окренутим према Косову.У међувремену, премијер Ивица Дачић и потпредседник Владе Србије Александар Вучић "објаснили су" да се интегрисани прелази морају успоставити јер је то део договора с међународном заједницом који је Србија дужна да испоштује. Вучић чак је упозорио да би Србија, у случају да одустане од интегрисаних прелаза, могла остати без знатних финансијских средстава, а пензионери без пензија.

- Нисмо ни слутили да ће нас блокирати наша - српска полиција, и да ћемо вероватно и против ње морати да протестујемо, са Шиптарима смо лако излазили на крај, са нашима ће бити много теже - каже Србин који дежура на контролном пункту поред пута Лепосавић-Јариње.


Какви ће бити даљи потези Срба остаје да се види: Београд, Приштина и међународна заједница су одлучни да стартују с интегрисаним прелазима, Срби на северу су такође одлучни да спрече свако успостављање границе. Да ли ће бити протеста и каквих знаће се наредних дана.

Постоје и предлози да се "пусти" изградња интегрисаних прелаза и да се они игноришу, као што се последњих месеци игноришу Брњак и Јариње, а да се за комуникацију са Србијом користе алтернативни правци. Мада Београд тврди да се то неће догодити, Кфор се спрема да додатним снагама из Немачке и Аустрије затвори и главне алтернативне прелазе изнад Јариња, преко Врачева и Тресава, као и преко Рогозне.


Цитат
Зашто се премијер жури

- Да сам премијер Србије, одложио бих имплементацију споразума о интегрисаним прелазима јер просто нису сазрели услови. Нема потребе за журбу, никакву кандидатуру, нити датум нећемо добити у догледно време - сматра Оливер Ивановић, доскорашњи државни секретар у Министарству за Косово и Метохију.
Ивановић је нагласио да Срби немају никакве гаранције да интегрисани прелази неће бити - граница.

Јуче је било видно и појачно присуство Кфора са косовска стране, испред пункта у Јарињу било је паркирано пет-шест америчких хамера с митраљезима на готовс окренутим према Косову.


(Д.Н.Петровић, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/273952/Dacicevi-zandarmi-brane-granicu-od-Srba)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 04, 2012, 02:01:46
Бриселски договор о царини

Постигнут договор о царинским процедурама током дијалога радних група Београда и Приштине, рекао шеф београдског тима Дејан Павићевић. На прелазима с Косовом завршни радови уочи примене споразума, у Бриселу припреме састанка Дачић - Тачи.


У Бриселу је после данашње рунде техничких преговора између Београда и Приштине, заокружен договор о царинској процедури на прелазима на административној линији са Косовом, као и о улози Еулекса, изјавио је за РТС шеф београдског преговарачког тима за технички дијалог Дејан Павићевић.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-12-03/284887_jarinje-2-beta_f.jpg?ver=1354562626)

Павићевић је рекао је да је данас постигнут договор на техничком нивоу о царинској процедури. Према његовим речима, царина неће бити вршена на самим прелазима, већ ће, у зависности од тога из ког правца роба долази, бити пребачена на терминале у Нишу и Јужној Митровици, док ће на прелазима бити вршена само контрола папира.

Он је рекао и да је постигнут договор о улози Еулекса, која се може назвати извршном. Еулекс ће, како је рекао Павићевић, имати исти број цариника као косовска и српска страна, а прва два прелаза биће пуштена у рад 10. децембра.


Павићевић је рекао да се тренутно ради на самим административним прелазима - на Рудници и Мердару и да очекује да ће та два прелаза прорадити 10. децембра ујутру.

"То ће изгедати на следећи начин, замислите пункт један и други, који ће се само прибложити један до другог. Биће интегрисана зона јасно подељена у две зоне одговорности где ће свако спроводити своје процедуре", објаснио је Павићевић.

За сутра је уз посредовање високе представнице Европске уније Кетрин Ештон најављен састанак на политичком нивоу, између премијера Србије Ивице Дачића и Хашима Тачија.

Тај састанак ће и овога пута бити у форми радне вечере. Ештонова ће прво имати засебне састанке са Дачићем и Тачијем, а затим ће бити организован и тројни састанак, који би требало да на политичком нивоу заокружи и потврди оно што је постигнуто на техничком нивоу.

Тај састанак долази у веома битном тренутку, јер ће од исхода састанка и примене споразума на терену зависити како ће се следеће недеље Савет министара, а затим шефови држава и влада одредити према датуму о почетку преговора о чланству.

У међувремену, у Европском парламенту данас је по први пут представљена резолуција о Србији. Приликом представљања поздрављен је политички дијалог Београда и Приштине, као и напори нове Владе у борби против корупције, а упућен је и позив шефовима држава и влада, Савет Европске уније да што пре одреде датум почетка преговора са Србијом.

Известилац Европског парламента за Србију Јелко Кацин каже да ће после сусрета између два премијера и практичног имплементирања заједничке контроле за седам дана Савет бити пред дилемом да ли да да условни датум.

"Ја се надам да ће то бити довољно, ако не, онда треба сачекати следећу прилику, али мислим да је Србија са свиме што је направила до сада и са свиме што ће показати у овој седмици на добром путу и да заслужује датум", рекао је Кацин.

"Мислим да резолуција објективно одражава ситуацију каква је сада у Србији, а резолуција ће подстаћи европске амбиције Србије и бити охрабрење за српску владу", рекао је шеф делегације Европског парламента за Западни Балкан Едвард Кукан.

Савет министра Европске уније ће 10. и 11. децембра расправљати о Србији и о евентуалној додели датума за почетак преговора са Србијом.  (РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1222890/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%BE+%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 04, 2012, 02:04:19
И све се то дешава пред нашим очима, а ми још увек ћутимо.  :-X


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 05, 2012, 06:26:45
Срби чекају на Јарињу да им се обрате Николић и Дачић


Они очекују да председник и премијер одреде "начин и место како би одборницима и руководству општина пренели и објаснили шта је постигнуто у најновијим преговорима у Бриселу", а што се односи како наводе, на примену Споразума о интегрисаном управљању прелазима на Јарињу и Брњаку

(http://images3.kurir-info.rs/slika-620x333/resili-da-sacekaju-nikolica-i-dacica-srbi-na-jarinju-1354661923-237383.jpg)
Решили да сачекају Николића и Дачића: Срби на Јарињу (фото:З.Шапоњић)

КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Председници локалних самоуправа са севера Косова затражили су од председника Републике Томислава Николића и премијера Ивице Дачића састанак на коме би им објаснили шта је договорено у најновијим преговорима са Приштином у Бриселу о интегрисном управљању прелазима.

Они тврде да оно што је шеф београдског тима у техничком дијалогу Дејан Павићевић изнео у медијима као процедури договореној о примени споразума о интегрисаном управљању прелазима, "није у складу са налозима које је добио од председника и премијера после састанка с челницима општина са севера Косова и Метохије 28. новембра у Београду".

"Одборници четири СО заједно са руководствима северних општина остају на Јарињу, на новој локацији предвиђеној за административни прелаз све до вашег обраћања са најновијим договореним решењима", наводи се у отвореном писму упућеном председнику и премијеру.

Они очекују да председник и премијер одреде "начин и место како би одборницима и руководству општина пренели и објаснили шта је постигнуто у најновијим преговорима у Бриселу", а што се односи како наводе, на примену Споразума о интегрисаном управљању прелазима на Јарињу и Брњаку.

Шеф београдског тима Дејан Павићевић изјавио је после дијалога радних група Београда и Приштине о примени споразума о интегрисоном управљану прелазима (ИБМ) да је постигнут договор о царинским процедурама.

"Договорено је да се роба не царини на самим прелазима већ на царинским терминалима у дубини територије", рекао је Павићевић и објаснио да то значи да ће роба која излази са Косова бити царињена на терминалима у Нишу или Врању, а роба која улази на Косово на царинском терминалу у јужном делу Косовске Митровице.

Павићевић је додао да ће цариници Еулекса, Србије и Косова на административним прелазима само контролисати папире, али неће царинити робу.

"Цариници Еулекса ће заједно са цариницима Србије и Косова вршити царинске процедуре што можемо назвати извршном улогом Еулекса", казао је Павићевић.

Он је рекао да на прелазима неће бити никаквих државних ознака, што значи да ће са прелаза Мердаре бити скинута обележја Републике Косово.

(Танјуг, Курир) (http://www.kurir-info.rs/srbi-cekaju-na-jarinju-da-im-se-obrate-nikolic-i-dacic-clanak-543411)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Децембар 07, 2012, 01:00:02
"Kosovo jedinstvena carinska zona, kakav sever, istok ili zapad"

Tkz.Generalni direktor Carine Kosova Naim Hurugljica je izjavio u četvrtak da je Kosovo jedinstvena carinska zona i da ne može biti izuzetaka za bilo koji deo. Prema njemu, na Kosovu se mora cariniti sva roba, bez obzira da li se "granični prelazi nalaze na severu, istoku ili zapadu zemlje".

(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-12-13/200554_jarinje-konuzin4-beta_f.jpg?ver=1354807520)
Prelaz Jarinje: Kosovski carinici na svim prelazima primenjivati carinski zakonik

Hurugljica je za Radio Kosovo rekao da do sada nije dobio nikakvu administrativnu uredbu koja bi omogućila drugačiji tretman prelaza na severu Kosova, gde su Srbi većina.

"Ovo je sporazum između dve države i mi nismo dobili nikakvu administrativnu uredbu van carinskog zakona Kosova. Kosovo ima jedinstven carinski sistem koji se primenjuje za svakog građanina Kosova ili stranca koji uvozi robu na Kosovu i koji podleže carinjenju. Ja nemam nikakvu instrukciju o izuzecima i mi ćemo delovati kao i prema svim drugim državama", kazao je Hurugljica.

Premijer Srbije Ivica Dačić je nakon sastanka sa predsednikom Vlade Kosova Hašimom Tačijem rekao da će Srbi na prelazima na severu Kosova moći da koriste dokumenta Srbije, kao i da na prelazima na severu carina neće biti naplaćivana.

Direktor carine Kosova je u četvrtak rekao da neće biti izuzetaka za neki "granični prelaz ili grupu građana" i da će kosovski carinici na svim prelazima primenjivati carinski zakonik.

Dačić je kazao da će Srbija suspendovati primenu sporazuma ako Priština ne poštuje dogovor čiji je garant visoka predstavnica EU Ketrin Ešton.

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/275421/Kosovo-jedinstvena-carinska-zona-kakav-sever-istok-ili-zapad

Шта ли ће Дачић на ово да одговори.Има ли више смисла да лаже,не само онај наш народ са КиМ,него и  све нас?!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 08, 2012, 07:23:08
Јариње: Блокада пала, не желе границу!


Делегати четири севернокосовске општине одлучили да привремено прекину протест на прелазу Јариње. Траже да Скупштина потврди владине гаранције. Захтевају учешће у даљим преговорима

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2012//12/07n/dru-jarinje_620x0.jpg)
Срби су у петак предвече дигли шаторе и отишли кућама

ПОЛИТИЧКИ представници Срба са севера Косова и Метохије одлучили су у петак, после вишечасовне жучне расправе на седници скупштина четири општине, да привремено прекину протесте на Јарињу, организоване због изградње заједнички надгледаног прелаза у том делу покрајине.

Одборници су једногласно (без присуства представника СРС, који су напустили седницу пре гласања) донели такву одлуку иако се, како су навели у закључцима, не слажу са применом споразума о интегрисаном управљању на прелазима Јариње и Брњак.


Главне тачаке у закључцима Срба са севера КиМ гласе:

* од Владе Србије очекују обуставу започетих радова на Јарињу,

* да општине и грађани са севера Косова остају доследни у ставу да не прихватају успостављање граница са Србијом на Јарињу и Брњаку,

* да не прихватају институције из Приштине,

* да се сва отворена питања морају решавати ненасилним и политичким средствима у оквиру Резолуције 1244,

* да је Уставни суд Србије дужан да оцени уставност донетих уредби и споразума с тим у вези,

* да Народна скупштина потврди гаранције Владе кроз одговарајућу скупштинску резолуцију.

* од највиших државних органа одборници су захтевали пуно учешће Срба са Косова и Метохије око израде платформе и утврђивања заједничке политике о покрајини.

Пре усвајања закључака, лидери са севера који су у четвртак имали састанак са државним врхом Србије обавестили су делегате четири скупштине да су косовски Срби кроз закључке Владе Србије први пут од власти из Београда добили писане гаранције за своје захтеве.

Крстимир Пантић, председник СО Косовска Митровица, рекао је да је на недавном састанку у Бриселу прихваћен захтев премијера Дачића - да режим на административним прелазима Јариње и Брњак остане непромењен.

- Сви наши захтеви су прихваћени и од стране ЕУ и косовског премијера - нагласио је Пантић и додао да не види разлог да скупштина не подржи закључке Владе Србије.

Одборници су обавештени да ће 10. јануара у Бриселу бити настављени разговори о интегрисаном управљању прелазима јер, како је речено, технички протоколи о овом питању нису јасно дефинисани.

Одборницима је такође објашњено да споразум о интегрисаном управљању прелазима неће важити само до 10. јануара, већ док не буде постигнуто решење које ће уважавати легалне и легитимне интересе Срба са севера КиМ.

Закључке Владе Србије, која је први пут косовским Србима дала писане гаранције за оно што су тражили, подржали су и одборници ДСС, а члан општинског већа у Зубином Потоку Владимир Милентијевић је изразио и недоумицу:

- Имамо разлога за страх зато што и је даље нејасна ситуацију шта власти Србије намеравају да предузму када је у питању Косово и Метохија, посебно север покрајине. Косово није изгубљено и ми ћемо наставити да се боримо и помажемо властима у Београду у очувању Косова у саставу Србије, јер Србију доживљавамо као једину државу - рекао је Милентијевић.

И други одборници су наглашавали да хоће све друго осим да живе у независном Косову и да прихвате институције самопроглашене Републике Косово.

Против закључака Владе Србије на заједничкој седници четири општине са севера Косова говорили су одборници Српског националног већа северног Косова и Српске радикалне странке.

(http://www.novosti.rs/upload/images/2012//12/07n/dru-jarinje-MALA.jpg)


СРБИ ОТИШЛИ СА ЈАРИЊА

СРБИ са севера Космета, у петак око 16.00 часова, спустили су заставе и шаторе, и са сузама у очима угасили логорске ватре, крај којих су на температурама око нуле протестовали три дана. Кажу, повлаче се привремено, јер уколико међународна заједница покуша да их превари и на овом месту направи међународни гранични прелаз између Србије и севера Косова, протести ће бити обновљени и радикализовани.

Председници четири општине севера Космета дошли су лично на Јариње да саопште протестантима одлуку из Лепосавића. И једни и други са тугом су гледали гашење логорских ватри и питали се наглас шта ће донети будућност.

Планинар Раде Кнежевић попео се на високе ватрогасне мердевине и на сивој стени белим спрејом нацртао велики крст са оцилима.

- Ја сам потписао Србију на овом месту и то ћу памтити до краја живота. Други су потписали неке папире, а бојим се да ћемо и тај датум памтити до краја живота - рекао је Кнежевић.


Како смо сазнали, већ током ноћи а најкасније у суботу грађевинци ће наставити да проширују пут на коме ће бити постављени привремени контејнери уз помоћ којих ће функционисати интегрисани прелаз Јарње.

Б. СУБАШИЋ - И. РАДУЛОВИЋ


(http://www.novosti.rs/upload/images/2012//12/07n/dru-gracanica-MALA.jpg)

ПРЕДСТАВНИЦИ СРБА СА КОСМЕТА КОЈИ ЖИВЕ У ЕНКЛАВАМА ЗАБРИНУТИ ЗА ОПСТАНАК

ШТА ЋЕ БИТИ СА НАМА ЈУЖНО ОД ИБРА

ГРАЧАНИЦА - Представници Срба са централног Космета апеловали су у петак на државни врх Србије да у преговорима Београда и Приштине сагледа и интересе Срба који живе јужно од реке Ибар на Косову и Метохији.

- Забринути смо што нас представници наше државе игноришу, односно не спомињу, иако живимо у далеко тежим околностима и условима него наши сународници у остатку покрајине. Погађа нас то што нас наша држава заборавља и осећамо се као да смо пуштени низ воду - каже Горан Арсић, начелник Косовског округа.

Арсић наводи да су Срби из овог дела покрајине били приморани да, према досадашњим споразумима у дијалогу Београда и Приштине, почну да користе косовска документа и регистарске таблице, што им је, како наглашава, додатно отежало животе:

- Апелујемо на државни врх да током преговора сагледа и наше интересе, јер питање је како ћемо се ми кретати када почне да се реализује договор о интегрисаном управљању прелазима. Хоћемо ли морати да плаћамо дажбине за улазак са Космета у сопствену државу?

- И ми желимо координацију са нашом државом, јер другачије на овим просторима не можемо опстати - каже Рада Трајковић, директорка Дома здравља у Грачаници. Она подсећа да према подацима међународне заједнице, на Космету живи 136.000 Срба од којих је око сто хиљада настањено у срединама јужно од Ибра, који су, како истиче, преживели највећи терор Албанаца последњих тринаест-четрнаест година.

- Преко Канцеларије за КиМ захтеваћемо пријем код председника Николића и премијера Дачића, јер не смемо дозволити да се у свеукупној ситуацији, у којој је доведен у питање опстанак Срба, додатно делимо - сматра Зоран Ракић, председник општине Вучитрн, који каже да ће захтевати од државног врха да им одговори на питање - шта ће бити са њима?

Д. ЗЕЧЕВИЋ

(Е.В.Н. вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:409407-Jarinje-Blokada-pala-ne-zele-granicu)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 09, 2012, 19:21:27
Тројни пакт против српског народа

 Српски народ на Косову и Метохији је још једном, у тринаестој години окупације, устао у одбрану слободе, Устава Србије и међународног права.

Представници јединог неуснулог дела Српства, грађани Србије са Севера јужне покрајине, започели су и поред снегова и велике хладноће, свој нови протест на административној линији са једном једином поруком – никад неће дозволити успостављање границе између КиМ и остатка Србије
.i Окупили су се како би спречили раднике јавног предузећа „Нови Пазар пут“ да по налогу валасти у Београду изграде гранични прелаз са свим пратећим објектима по стандардима ЕУ. Коалиција напредњака и социјалиста је показала беспоговорну послушност према Вашингтону и Бриселу и започела је са реализацијом „интегрисаног управљања границом.“ Републичка влада је да би успела у својој намери послала аутобусе пуне полиције, чији је једини задатак да употребом силе натерају Србе да прихвате границу. На овај начин, заједничким снагама на српски народ са Севера КиМ кренули су Запад (који оличавају САД и ЕУ), званични Београд и Шиптари.

До чега су довели сусрети премијера Ивице Дачића и злочинца Хашима Тачија најбоље сведоче званична документа ЕУ и њених посредника у „преговорима Београд и Приштине.“ Тако је баронеса Кетрин Ештон потпредседник Европске комисије 4. децембра након састанка Дачића и Тачија издала саопштење у којем се јасно види да Брисел третира Косово и Метохију као независну државу. „Данас сам била домаћин трећег састанка премијера Тачија и премијера Дачића, у дијалогу за нормализацију односа уз посредништво ЕУ. ... Двојица премијера су потврдила закључке радне групе за интегрисано управљање границом, сходно којима су два прелаза (1 и 3) сада спремни, и биће у функцији 10. децембра. Још два прелаза (5 и 31) ће бити спремна 31. децембра. Два премијера су се сагласила да сваки именује по једног званичника за везу. У почетку, у оквиру посредничке улоге ЕУ, Делегација ЕУ у Београду и Канцеларија ЕУ у Приштини ће тим званичницима за везу на располагање ставити канцеларије за везу. Премијер Тачи је потврдио да је већ организовао специјалну полицијску мултиетничку јединицу у оквиру Полиције Косова којој ће у задатак бити стављена заштита верског и културног наслеђа. Обе стране су се такође сагласиле да обезбеде транспарентан проток новца за издржавање српске заједнице на Косову. После данашње размене на техничком нивоу, премијери су се сагласили на настављање рада на [питањима] енергије и телекомуникација на нивоу експерата. Двојица премијера су се сагласила да појачају сарадњу међу одговарајућим комисијама за нестала лица. Договорили смо се да се поново састанемо 17. јануара" написала је Кетрин Ештон.ii Документа открива да ЕУ третира Београд и Приштину као равноправне стране које заједничким снагама успостављају границу између Србије и јужне покрајине. Ивица Дачић као представник републичке владе, сусретима и договорима са Хашимом Тачијем који је правоснажно осуђен пред српским судовима за убиства полицајаца и цивила, чини тешка кривична дела и штети интересима Србије. Републичка влада у којој главну реч води Александар Вучић, координатор служби безбедности, својом политиком према Косову и Метохији отворено и намерно крши Устав и тиме угрожава демократију што је јасан пут у диктатуру (по укусу САД).

Званични Београд ове 2012. године није само приступио тројном пакту, он је данас, у борби против српског народа на Косову и Метохији његов конститутивни део. Запад и Шиптари никад нису ни крили да теже независном КиМ, нити да Србе третирају као националну мањину. Међутим, први пут у српској историји, председник државе, премијер и министар одбране директно раде на успостављању независног Косва и Метохије.

Да се историја кроз неке догађаје понавља могло се видети и кроз позиве председника Србије Томислав Николић који је баш као и кнез Павле 1941. године тражио од интелигенције и СПЦ да оправдају његове потезе. С тим у вези позив Томислава Николића представницима САНУ да помогну у решавању „косовског питања“ протумачен је од стране професора Филозофског факултета Загорке Голубовић као намера председника Србије да добије оправдање за оно што се спрема свакако да учини, а то је предаја КиМ.iii

Грађане Србије сво време чуди ћутање званичника СПЦ који никако да изнесу свој став према „косовској политици“ актуелне владе. Многи су то ћутање протумачили као одобравање. Међутим, како је у паници недавно јавио прозападни дневни лист Блиц, „Црква је ударила на Дачића и Вучића.“iv У овом тексту се као велика опасност за евроатлантске интеграције наводи писмо Синода СПЦ у коме се у осам тачака власт најоштрије критикује због политике према КиМ. Иако је патријарх Иринеј негирао да СПЦ стоји иза тог писма, његов садржај је био довољан да узбурка духове и укаже на чињеницу која је свима у Србији позната - влада у Београду предаје јужну српску покрајину.

СПЦ је у прошлости јасно изразила свој став према молбама кнеза Павла да подржи приступање Југославије Тројном пакту. Наиме, 20. марта 1941. године Његова светост патријарх српски Гаврило (Дожић) је следећим речима одговорио принцу Павлу: „Наше традиције, наш понос, и наш глас који имамо у свету, затим наше обавезе према свима оним херојима и мученицима који су за ову државу своје животе положили, као и наше обавезе према свима прошлим и будућим генерацијама нашега народа, императивно налажу да се не прикључујемо Трипартитном пакту, јер не треба заборавити да би тако прикључење у будућности по наше интересе народне и државне могло донети и најфаталније последице...". Ове речи би данас, прилагођене датом тренутку, без задршке, сваки владика, свештеник и монах могао и морао да понови Томиславу Николићу, Ивици Дачићу и Александру Вучићу, поводом њихове политике према КиМ и њиховом пакту са Западом и Шиптарима.

Међутим, супротно речима патријарха Гаврила, „интелигенција“ којом се окружио Томислав Николић данас оправдава приступање Хитлеровом Тројном пакту и на тај начин шаље поруку каква је суштински напредњачка „косовска политика.“ Члан Председништва СНС Радош Љушић каже „несумњиво je да је кнез Павле једини Карађорђевић који је покушао да циљеве оствари дипломатијом а не оружјем. Једини се из династије ослањао на германски свет. Многи су га због тога сматрали издајником, али из ове данашње перспективе истина је другачија“ и додаје „Ко данас замера Бугарској што је у оба светска рата била на страни Немачке, а у последњем рату НATO пакта са СРЈ уступила им свој ваздушни простор како би лакше бомбардовали њеног суседа? Срби морају да схвате да таква политика није издајничка и да би морали да се лише тог дела болећивости националног карактера.“v Оливер Антић, саветник Николића потврђује ову тезу Љушића и сматра да је Југославији било боље да је остала у савезу са Хитлером!vi Као да то није било довољно, сарадник Томислава Николића је свог сина - бебу у колицима прекрио књигом Адолфа Хитлера и тако га сликао!vii За паметног доста. Основни аргумент ових лица је да је Југославија одрицањем од Тројног пакта изгубила рат, а Срби претрпели велике губитке. Међутим, Срби 1941. године нису изгубили Шестоаприлски рат јер су одустали од Тројног пакта, већ су га изгубили због издаје Хрвата и Словенаца, и јер је масон - регент Александар Карађорђевић након Првог светског рата створио Краљевину СХС (Југославију) уместо Велике Србије.

Као што је познато, Тројни пакт коме је приступила Југославија 1941. године био је војнополитички савез фашистичких земаља Немачке, Италије и Јапана са циљем насилног успостављања новог светског поретка на рушевинама Версајског споразума и осигурању светске доминације трију држава па бази поделе интересних сфера. Слично томе, систем који данас намећу САД и ЕУ има за циљ успостављање новог светског поретка и почива на рушевинама Повеље УН. Његов јасан потпис је злочиначка агресија на СРЈ 1999. године. Прихватањем једног таквог концепта Србија неће добити ништа, а изгубиће све.

i http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/275249/Golim-zivotom-protiv-granice-

ii http://www.nspm.rs/dokumenti/zvanicno-saopstenje-visokog-predstavnika-eu-o-sastanku-sa-dacicem-i-tacijem.html

iii http://www.nspm.rs/hronika/zagorka-golubovic-nikolic-se-sprema-da-preda-kosova.html

iv Блиц, 07.12.2012. године.

v http://www.ilustrovana.com/2001/2229/2.htm

vi http://www.slobodnaevropa.org/content/nikolicev-savetnik-bolje-je-bilo-sa-hitlerom/24734203.html

vii http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/273955/Tomin-sluzbenik-promovise-Hitlera

(Борис Алексић) (http://srb.fondsk.ru/news/2012/12/08/troini-pakt-protiv-srpskog-naroda.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 10, 2012, 06:37:12
ЈАРИЊЕ: Монтирана расвета и постављени контејнери за особље које ће радити на прелазу


Све је спремно да ујутру од осам часова на овом прелазу почне да се примењује бриселски споразум о интегрисаном управљању прелазима


(http://www.telegraf.rs/wp-content/uploads/2012/12/Tan2012-12-9_1227660_0.jpg)

На интегрисани административни прелаз код Јариња, који ће ујутро бити пуштен у рад, синоћ су допремљени контејнери у којима ће бити смештено особље које ће радити на самом прелазу.

Допремљено је шест контејнера, јавио је Тањугов извештач са лица места, а током њиховог постављања саобраћај на релацији Рашка – Лепосавић и обрнуто био је повремено обустављан.

Радници Електродистрибуције завршили су са постављањем расвете и све је спремно да ујутру од осам часова на овом прелазу почне да се примењу бриселски споразум о интегрисаном управљању прелазима (ИБМ).

Радови на изградњи интегрисаног прелаза код Јариња нису завршени на време због четвородневног протеста Срба са севера Косова на тој локацији, а како је саопштио извођач, радови би требало, ако време послужи, да буду финализирани у наредних пет дана.

Током целог дана на успостављању инфраструктуре за овај прелаз, који се налази између централне Србије и севера Косова, радило је око 20 грађевинских машина и око 60 радника.

Сутра ујутру почеће да се спроводи ИБМ и на прелазу Мердаре, а до краја године овај договор требало би да заживи и на прелазима Брњак и Кончуљ.

(Танјуг, Телеграф) (http://www.telegraf.rs/vesti/448943-jarinje-montirana-rasveta-i-postavljeni-kontejneri-za-osoblje-koje-ce-raditi-na-prelazu)***А што су многа српска села без струје и одсечена од света, кога то брига, а нарочито није брига ову српску власт. Битно је да су они преко ноћи све ово експресно уредили!!!
Зашто ли се тако жури Томи и Ивици ???

Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 10, 2012, 09:38:18
Овако РТС објављује:Цитат
понедељак, 10. дец 2012, 07:30 -> 08:16
Отварање прелаза на Јарињу и Мердару

Од данас интегрисано управљање прелазима на Јарињу и Мердару. Прелази ће бити отворени иако радови нису завршени. На Јарињу су од јутрос припадници МУП-а, Еулекса и КПС-а, као и шеф преговарачког тима у техничком дијалогу са Приштином Дејан Павићевић.

Интегрисано управљање на прелазима Јариње и Мердаре биће данас успостављено, а прелази ће бити отворени иако радови нису завршени. Постављени су привремени контејнери у којима ће бити смештено особље.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/12/09/11223186/Prelaz.jpg)

На Јарињу се од јутрос налазе припадници МУП-а, Еулекса и КПС-а, а како је и најављено, на отварање интегрисаног прелаза дошао је и шеф преговарачког тима у техничком дијалогу са Приштином Дејан Павићевић. Осим њих, на Јарињу је присутан и велики број новинарских екипа, јавља узвештач РТС-а са лица места.

Пунктови на Јарињу, који су раније били удаљени три километра, сада се налазе на само десетак метара. У једном објекту биће припадници МУП-а Србије, у другом припадници Еулекса и косовске полиције.

Радиће се у четири смене, а како РТС сазнаје, у КПС-у ће бити више српских него албанских полицајаца. Задатак Еулекса биће да охрабре обе стране на међусобну сарадњу.

Грађани ће приликом преласака новог интегрисаног прелаза лична документа показивати припадницима МУП-а Србије, а затим КПС-у. Како сазнаје РТС, на прелазу Јариње неће бити постављена рампа, већ само знак "стоп".

Интегрисани административни прелаз Јариње, како је договорено, неће имати државне ознаке. Неће се наплаћивати царина за север Покрајине, и користиће се српска документа и српске регистарске таблице.

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2012/12/09/11224282/Jarinje.jpg)

Осим прелаза Јариње по новом режиму треба да почне да функционише и прелаз Мердаре, док ће до краја ове године бити интегрисани и прелази Брњак и Кончуљ. (РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1226396/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9A%D1%83+%D0%B8+%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%83.html)Да није ТРАГИЧНО, ова слика ( блато, машине , радници) била би смешна.
Па цели свет нам се због ових бедника смеје. Не зна се ко је већи бедник, Тома, Дачић, Вучић или овај (до јуче НН) Дејан Павићећвић, који је изјавио да ће, ако ништа ОН бити тај први који ће проћи кроз "границу".


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 10, 2012, 09:57:49
(http://www.b92.net/news/pics/2012/12/10/182109583650c58f5653421136811117_v4%20big.jpg)

Ово испод контејнера може да послужи за "огрев" ;D


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 12, 2012, 03:47:13
Привредници: На Јарињу се већ крши споразум


Група привредника са севера Косова оптужила је данас Еулекс и косовске власти да су већ данас, другог дана спровођења споразума о интегрисаном управљању прелазима, почели да крше одредбе споразума.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-12-04/284925_jarinje2-foto-beta_f.jpg?ver=1355242858)
Привредници се жале да су их са Јариња слали на друге прелазе

Привредници наводе да се од јутрос сва возила у којима се превози комерцијална и друга роба шаљу на царинске терминале у јужни део Косовске Митровице, док акцизну робу шаљу на прелаз Мердаре.

Они који су упућени у јужни део Косовске Митровице дужни су да се у року од 24 сата пријаве на царински терминал где се примењују сви закони који се односе на царину.

Привредници наводе да се на косовској царини не одваја роба намењена северу Покрајине од оне која иде јужно од Ибра што је, према њиховим речима, супротно споразуму.

Привредници су затражили од царинског службеника да сутра у општину Лепосавић дође шеф царине Еулекса и објасни им о чему је реч. Привредник са севера Косова Славиша Милентијевић, једини заступник НИС-а за север Косова и Метохије, рекао је новинарима да је "јуче са прелаза Јариње цистерна са нафтом упућена на Мердаре".

"Уколико се нешто брзо не реши север Косова ће остати без нафте и нафтних деривата", рекао је Милентијевић.

Он је додао да су јутрос три камиона пломбирана и упућена у јужни део Косовске Митровице и да им је на Јарињу речено да ће уколико не измире све дажбине косовској царини, против њих бити поднете прво прекршајне, а потом и кривичне пријаве.

"Привредници неће плаћати царину самопроглашеној држави Косово", рекао је Милентијевић и позвао Београд, међународну заједницу и Приштину да поштују Споразум о интегрисаном управљању прелазима, чија је примена почела јуче на Јарињу и Мердару.

(Бета) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/276737/Privrednici-Na-Jarinju-se-vec-krsi-sporazum)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 12, 2012, 03:58:44
Срби са севера Косова траже реакцију Владе Србије


Председници четири општине на северу Косова оценили су да се споразум о интегрисаном управљању на прелазу Јариње крши од самог почетка његове примене, а од Владе Србије су за то тражили објашњење.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-12-10/286426_jarinje4-foto-fonet_f.jpg?ver=1355267253)
Срби са севера Косова указују на кршење споразума о интегрисаном управљању на прелазу Јариње, а од Владе Србије желе објашњење

На кршење споразума су указали председници општина Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић, Крстимир Пантић,  Драгиша Миловић, Славиша Ристић и Драгиша Васић.

Они су, гостујући на телевизије Мост из Звечана, најавили да ће "од Владе Србије тражити објашњење за оно што се дешава на Јарињу и поручили да се неће помирити да им неко постави границу, нити ће да живе у независном Косову".

Председник Општине Косовска Митровица Крстимир Пантић је рекао да је одлука о прекиду протеста на Јарињу била тешка, али мудра, јер је тако створен простор држави да реагује и настави путем европских интеграција.

Он је подсетио и да грађани могу да, уколико дође до кршења Споразума о интегрисаном управљању прелазима, поново орагнизују протесте.

Уколико се то догоди, рекао је Пантић, "иницијативу треба да преузму привредници и власници више стотина приватних предузећа на северу покрајине", а он ће бити први који ће им се придружити и протествовати заједно са њима.

"Поново ћемо одржати седницу четири општине и ако одборници одлуче да се због кршења Споразума поново протестује, ми ћемо то поштовати а не искључујемо и могућност њихове радикализације", попут постављања барикада у све четири општине", рекао је Пантић.

Председник Општине Звечан Драгиша Миловић је подсетио да су одборници донели одлуку о прекиду протеста, како не би били окривљени за све лоше што се дешава Србији.

"Показали смо зрелост и јединство и поручили да желимо да будемо са својом Владом од које очекујемо искреност и истину јер овај народ заслужује то", рекао је Миловић. Он је додао да ће грађани истрајати и да на Јарињу и Брњаку нехе бити границе.

"Ако дође до протеста, бићемо са народом јер је то питање нашег опстанка, а поштоваћемо и одлуке скупштина општина", рекао је Миловић.

Председник општине Зубин Поток Славиша Ристић је нагласио "да је за грађане на северу Косова од европских интеграција много значајнији опстанак на својој територији".

 
Цитат
Павићевић данас у Бриселу о спорним питањима из ИБМ-а

Шеф преговрачког тима Владе Србије у техничком дијалогу Дејан Павићевић данас ће у Бриселу са представницима Приштине и ЕУ разговарати о спорним детаљима око примене споразума о интегрисаном управљању прелазима (ИБМ), који се, према његовој оцени, одвија без проблема.

"Већ сутра, 48 сати након почетка примене споразума у Бриселу ће се састати имплементационе групе. Разговараћемо о свему што је спорно и забрињава људе", казао је Павићевић на седници Одбора за Косово и Метохију уз оцену да је "важно и похвално" то што се спровођење ИБМ споразума одвија без проблема.

Павићевић је агенцији Бета рекао након првог дела седнице, која је трајала више од четири сата, да је раније било договорено да се састанак одржи 48 сати након почетка примене споразума.

Цитат
"Ако се не поштују одредбе, Споразум може да буде поништен"

Миловић се позива на једну од тачака Закључака Владе Србије, у којој се истиче да уколико се не поштују одредбе постигнуте у Бриселу, Споразум ће бити суспендован.

"Очекујем да државни врх, Влада и Канцеларија за КиМ реагују, јер
смо добили писане гаранције да неће бити границе на административним прелазима, а уколико то не да резултате, остаје нам да одборници на заједничој седници донесу одлуку шта нам ваља чинити и да сложно и јединствено бранимо своје интересе", рекао је Миловић.

(Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/276767/Srbi-sa-severa-Kosova-traze-reakciju-Vlade-Srbije)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 16, 2012, 01:51:52
Пред избором два официра за везу


Влада треба да именује кадрове који ће у Приштини контролисати примену споразума. Размена стручњака до Нове године, на дужност ступају 1. јануара

СРПСКИ ”официр за везу”, који ће при канцеларији ЕУ у Приштини контролисати примену до сада постигнутих споразума две стране, биће именован наредних дана, како би већ 1. јануара преузео ову дужност, сазнају ”Новости” у Влади Србије.

У државном врху се засада размишља о два кандидата за ову позицију - Оливеру Ивановићу, бившем државном секретару у Министарству за КиМ, и Миливоју Михајловићу, шефу Владине канцеларије за медије.

(http://www.novosti.rs/upload/thumbs/images/2012//12/14n/pol-mihajlovic1_620x0.jpg)

Према нашим сазнањима, није искључено да заједно са официром за везу у Приштину буду послати и стручњаци за различита питања из области царина - порезници, полицајци, фитосанитарни и ветеринарски инспектори...

У зградама мисија ЕУ у Београду и Приштини увелико се спрема и адекватан простор који ће ”угостити” представнике српске и албанске стране.

Михајловић за ”Новости” каже да ће о официру за везу наредних дана одлучивати Влада:

- Не бих коментарисао могућа кадровска решења. У сваком случају, официр за везу ће бити ”технички”, а не политчки представник.

Ни Оливер Ивановић није желео за ”Новости” да се изјашњава о могућем преузимању позиције официра за везу, јер, како нам је рекао, још није било ”детаљнијих разговора на ту тему”.

Цитат
ЧЕТИРИ КАНДИДАТА ИЗ ПРИШТИНЕ

ДОК српске власти уверавају јавност да је реч само о нижим службеницима, из Приштине поручују да у Београд шаљу амбасадора државе Косово. Њихово Министарство спољних послова објавило је да су у оптицају четири кандидата: Илбер Хиса (амбасадор у Македонији), Иљир Дуголи (Белгија), Лулезим Пеци (Финска) и Шкендија Шерифи Геци (Мађарска).

(Д.М. вечерње НОВОСТИ) (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:410563-Pred-izborom-dva-oficira-za-vezu)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 16, 2012, 01:56:43
Цитат
У зградама мисија ЕУ у Београду и Приштини увелико се спрема и адекватан простор који ће ”угостити” представнике српске и албанске стране.

Ово је већ превршило сваку меру. Србија још није чланица ЕУ, и ко зна да ли ће икада постати, а ЕУ већ увелико врши "велико спремање" у тој истој Србији. КО је тај из Србије, који је овластио  ЕУ да она у својој згради која се налази у Београду поставља те канцеларије у којој ће да буду српски и шиптарски представници, како то назваше-  "официри за везу"?


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 18, 2012, 04:55:59
Царинска енигма: Шта су Дачић и Тачи договорили у Бриселу?


Иако је најављивано да ће платформа о Косову бити представљена у понедељак 17. децембра, то се није догодило. Датум је поново померен за неколико дана; према најавама из Председништва, шефови посланичких група до краја недеље биће упознати са садржајем овог предлога. Осим платформе, нејасно је и шта је договорено у Бриселу на састанцима Дачића и Тачија, па је и даље енигма да ли на административним прелазима треба да се плаћа царина.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-12-10/286597_taci-eston-i-dacic-beta_f.jpg?ver=1355761245)
Шта су договорили у Бриселу: Хашим тачи, Кетрин Ештон и Ивица ДачићДрецун: Чекамо јануар

У Београду кажу да за сада не треба и да ће то питање бити решено до средине јануара наредне године.

-Тако је премијер Дачић рекао – подсећа у разговору за С медиа портал председник скупштинског Одбора за Косово и Метохију Милован Дрецун.

-За робу која иде на север Косова се не плаћају царине, у јануару ће процес бити довршен. Тад ћемо знати да ли ће се плаћати, какве дажбине ће се плаћати и коме ће остајати новац.

Ипак, Дрецун каже да је вероватно да ће приликом преласка робе на север Косова постојати - трошкови.

-Вероватно хоће, али је постигнут договор уз гаранције Кетрин Ештон да се до тада неће плаћати. Дакле, ако је нешто договорено, онда то треба да се поштује. Као што треба да се поштује све што се договори у каснијем процесу преговарања. Јасно је да Приштина, због сопствене јавности, то не поштује. У томе изгледа имају подршку Еулекса који се налазе на административном прелазу.

 
Стефановић: Дачић усамљен, остали се измакли

Са друге стране, бивши шеф преговарачког тима Борко Стефановић за С медиа портал каже да је реч о "спину" актуелне власти.

-Очигледно је договор био да се у јануару прецизира убирање прихода, али је за власт било боље да каже да је то већ договорено – оцењује Борко Стефановић за С медиа портал.

- Сад се види шта се дешава када се ствари договарају са Тачијем и неким представницима ЕУ који најчешће гледају да ствари представе како Приштини одговара.
Стефановић напомиње да владајућа коалиција није транспарентна када је реч о преговорима:

-Колико су само нас критиковали да се не зна шта смо радили у Бриселу! Те душебрижнике требало би сада питати ко је издајник и како се сада осећају када им се лепе етикете, а да то не ради ДС! Приштина ће све учинити да се наплаћује царина, а ми смо претходно договорили да Еулекс буде искључиви фактор наплате дажбина, да не постоје симболи и да Срби немају проблем при преласку. Народу се мора рећи истина. Нико жив не зна шта се дешава. Дачић ће наставити дијалог без платформе. Преузео је храбро велики ризик на себе, а други су се измакли.


ЕУ: Зовите касније

Кад је реч о ЕУ, она је, по свему судећи, заборавила темеље на којима је изграђена, па се правило о транспарентности и доступности информација не поштује када су у питању преговори о Косову. Наиме, последње саопштење ЕУ о заједничком управљању прелазима (ИБМ) датира још од фебруара. После састанака Дачића и Тачија износили су опште информације о „позитивном напретку и задовољству“, али - без конкретних података.

Маја Коцијанчић, портпаролка високе представнице ЕУ Кетрин Ештон, није хтела за С медиа портал да каже шта је договорено, нити због чега информације нису доступне на сајту ЕУ. Рекла нам је позовемо касније, а онда је престала да одговара на телефонске позиве. Тако смо, поново, остали ускраћени за и прецизну формулацију свега договореног.

Цитат
Дачић: И данас о царинама

Премијер Дачић је рекао и да је за данас у Бриселу планиран састанак Радне групе о примени Споразума на ком ће бити речи и о отклањању проблема у вези са наплатом царине, односно одлагању тог питања до 10. јануара када ће разговори о томе бити настављени.
   (Смедиа, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/278345/Carinska-enigma-Sta-su-Dacic-i-Taci-dogovorili-u-Briselu-)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Децембар 19, 2012, 09:15:13
ДАЧИЋ: Ако треба, Србија ће блокирати Јариње

(http://www.telegraf.rs/wp-content/uploads/2012/12/Tan2012-12-18_1441140_0.jpg)

Премијер Србије каже да ће блокирати постигнут споразум, уколико се не поштује и да за њега "нема врдања". "Није циљ да договор буде изговор за шверц већ да се поштује договорено", рекао је он

Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је данас да нема потребе да привредници са севера Косова блокирају прелаз Јариње, због захтева да им се омогући пролаз акцизне робе, и поручио да је Влада Србије одговорна.

- Нема потребе да било ко блокира. Рекао сам да ћемо суспендовати споразум ако се не поштује. Ако треба, Србија ће блокирати прелаз Јариње – рекао је Дачић.

Говорећи о наставку дијалога између Београда и Приштине у Бриселу, Дачић је нагласио да очекује “озбиљне разговоре” и да свако треба да стоји иза својих речи.

- За мене нема врдања. Нема наплаћивања царина на робу која иде на север Косова, а неће бити проблема ни са регистарским таблицама, возачким дозволама и личним картама – рекао је Дачић.

Он је истакао да ће се од 10. јануара разговарати о томе како ће то изгледати, како ће се плаћати и коме ће се делити приходи.

- Није нама циљ да то буде нерегулисано, да буде изговор за шверц, већ да се испоштује договор. Ми смо сагласни да одређена акцизна роба буде ограничена по камиону, да не би, како је рекао, долазило до злоупотребе – рекао је Дачић.

Дачић је прецизирао да је став Србије да ван царине буде сва роба која иде на север Косова, осим акцизне, у количини већој од три и по тоне по камиону.

(Телеграф) (http://www.telegraf.rs/vesti/politika/460337-dacic-ako-treba-srbija-ce-blokirati-jarinje)


***


Да видимо и то чудо!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јануар 18, 2013, 20:42:24
Срби са КиМ неће да плаћају царину и ПДВ Тачију


Председник Општине Зубин Поток на северу Косова Славиша Ристић рекао је поводом синоћне рунде дијалога о Косову у Бриселу, да Срби "неће да плаћају царину и порезе непризнатој држави Косово".

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-12-10/286425_jarinje3-foto-fonet_f.jpg?ver=1358508359)
Срби са севера хоће да паре дају Београду, а после нек иду у који год фонд


"Наш став је од почетка јасан, а то је да ми хоћемо да будемо у царинском систему државе Србије и њој да плаћамо дажбине, а нека се онда фондови формирају и нека тим новцем располажу како мисле да је исправно", рекао је Ристић.

Председник Општине Зубин Поток је одбацио тврдњу премијера Ивице Дачића да је постигнут договор који су желели Срби са севера Косова и Метохије. "Ми ни за који новац нећемо да се продајемо (председнику Владе Косова) Хашиму Тачију", рекао је он.

Председник Општине Звечан Драгиша Миловић рекао је да је о договору из Брисела чуо само из медија што му није довољно за коментар. Он је рекао да ће у понедељак у Звечану бити састанак председника општина севера Косова, скупштина општина, начелника Округа, посланика и представника политичких партија на којем ће заузети ставе и утврдити своје даље деловање.

"Надамо се да ћемо до тада имати праве и потпуне информације о томе шта значи тај, како кажу - привремени споразум, колико је он привремен и како ће се његова примена одразити у пракси", рекао је Миловић.

Он је поновио да је захтев челника локалних самоуправа и привредника севера Косова непромењен: да уђу у систем ПДВ Србије и да се све дажбине за робу која долази на север Косова плаћају Србији.


"У који ће фонд средства бити издвојена и како ће бити дељена, нас не интересује. Битно нам је да нас не одвајају од Србије", рекао је Миловић.


Дачић је рано јутрос казао да је постигнут договор да се царина и дажбине на северу Косова уплаћују у посебан фонд за развој севера. У фонд, у којем би учествовали Срби на северу Косова, приштинске власти и Европска унија која треба да оснује тај фонд, биле би уплаћиване све дажбине за робу која иде на север Косова и то би било привремено решење, објаснио је Дачић.

Премијер Србије је нагласио да је тиме удовољено захтеву Срба на северу Косова да царина и друге дажбине не иду у буџет Приштине - новац за фонд би био уплаћиван у једну комерцијалну банку коју би одредила ЕУ.

Председник (тзв) Владе Косова Хашим Тачи рекао је, међутим, да ће се сада наплаћивати царина по косовским законима и да је Србија преузела обавезу да расформира "паралелне" структуре безбедности на Косову.

(Фонет) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/285542/Srbi-sa-KiM-nece-da-placaju-carinu-i-PDV-Taciju)

***


За Србе са Косова и Метохије је уопште погубно да пристану на било какав вид плаћања царине, било Србији или шиптарима. Чим се плаћа нека царина, готово је, ту је онда и ГРАНИЦА!!!Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јануар 22, 2013, 02:48:15
Захтев за пријем код Николића и Дачића

Срби са севера Косова затражили пријем код Томислава Николића и Ивице Дачића. Подносећи извештај о резултатима преговора у Бриселу, заменик директора Канцеларије за КиМ Крстимир Пантић рекао да Европска унија у преговорима није неутрална, већ да је на страни Албанаца.

Представници локалних самоуправа са севера Косова затражили су пријем код председника Републике Томислава Николића и председника Владе Ивице Дачића и још једном поновили да је за њих "неприхватљиво успостављање границе и царине на администрастивним прелазима Јариње и Брњак и од стране институција такозване Републике Косово".

(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2013/01/21/11584432/Opstina-Zvecan.jpg)

Одборници општина Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић и Зубин Поток на заједничкој седници у Звечану донели су те закључке након што их је о преговорима у Бриселу информисао заменик директора Канцеларије за КиМ Крстимир Пантић.

Пантић је одборнике четири општине упознао о привременом договору наплате акциза и ПДВ-а на прелазима на северу Косова који су у Бриселу прошле недеље постигли српски и косовски премијер.

Одборници су остали при својим раније донетим ставовима и закључцима - да је "неприхватљиво успостављање границе и царине на администрастивним прелазима Јариње и Брњак и од стране институција такозване Републике Косово".

Они су још једном инсистирали на примени пореског система Републике Србије. Одборници су инсистирали и да се Уставни суд Србије изјасни о уставности донетих Уредби Владе Србије у вези са постигнутим договорима и споразумима Београда са привременим институцијама самоуправе Приштине.

Одборници су на заједничкој седници најоштрије осудили насилничке нападе на српска гробља, светиње и друге објекте и институције Срба на Косову и најновији напад на зграду општине Косовска Митровица.

Закључци су усвојени већином гласова, а против су били одборници Српске радикалне странке.

Пантић: ЕУ није неутрална

На седници у Звечану Пантић је рекао да Европска унија у преговорима није неутрална, већ је апсолутно на страни Албанаца и додао да је све што се намеће Србима заправо део плана Европске уније.

Пантић је нагласио да српски преговарачки тим није прихватио да се при наплати царина, акциза и ПДВ-а примењују косовски закони.

Он је рекао да су у Бриселу разматрана питања наплате акциза и ПДВ на прелазима и да би сав новац који буде прикупљен на тим прелазима требало да иде у Фонд за развој четири општине на северу Косова.

Фондом ће, како је рекао, управљати Одбор у којем ће бити по један представник Срба, Албанаца и међународне заједнице, истичући да ће се на наредним састанцима инсистирати да српски представник у Одбору има право вета.

Још увек није ништа коначно договорено

Обраћајући се одборницима, Пантић је нагласио да ништа коначно није договорено али да је међународна заједница пристала да новац не иде преко косовског буџета већ на посебан рачун Фонда.

Пантић је истакао да је делегација Приштине тражила да се привредни субјекти са севера Косова поново региструју у Приштини, што није прихваћено.

"Прихваћено је да буде коришћена регистрација Привредног регистра из Косовске Митровице када су у питању привредници са севера Косова, што су и Албанци прихватили", објаснио је Пантић.

Заменик директора Владине Канцеларије за КиМ је позвао одборнике на јединство и подсетио да је Косово по ЦЕФТ-а споразуму јединствена царинска зона и да се на прелазима примењују правила у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедости УН.

"Још увек није ништа коначно договорено, у наредном периоду треба да буду решавана процедурална питања, што значи да ће на прелазима на северу Косова остати на снази садашњи режим промета робе из централне Србије на север Косова", рекао је Пантић.

Састанку у Звечану, поред председника четири општине на северу Косова, присуствовали су и председници скупштина општина, директори предузећа са севера покрајине, представници Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију и представници Унмика и Кфора.

(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1251196/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B%D0%B0+%D0%B8+%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B0.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Јануар 31, 2013, 01:03:42

http://www.youtube.com/watch?v=uwcNey57mCc


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 15, 2013, 02:25:18
Николић: Укидају се паралелне институције, стварају се нове које воде Срби


Председник Србије Томислав Николић изјавио је вечерас да решењем из Резолуције српског парламента о Косову и Метохији такозване паралелне институције престају да постоје, а настају косовске које воде Срби и додао да је циљ Србије да добије датум за почетак преговора, а да се не понизи и не одрекне свог суверенитета.

(http://www.blic.rs/data/images/2012-11-13/288257_nikolic-ap_f.jpg?ver=1360868748)

Николић је на ТВ Прва одговарајући на питање да ли долази до легализације паралелних инситуција на северу Косова, објаснио да је у питању стварање нових косовских институција којима управљају Срби.

- То је стварање нових косовских институција, али сегмента институција које би водили Срби. И ту престају паралелне инситуције. Ако кажу да је Србија регулисала школство, здравство и, ако кажу да имамо суд у Косовској Митровици и да имамо неке полицијске снаге на северу КиМ, одједном овим нашим предлогом - који мора да се реши кроз устав Косова, али, не заборавите, и кроз Устав Србије - српске институције постају косовске институције и њима управљају Срби - објаснио је председник Србије.

Одустали смо од тога да ми регулишемо здравство у српској националној заједници, али, рекао је председник, уколико Срби могу сами да се организују и ми по Резолуцији имамо право да помогнемо -ако нема довољно прихода или кадрова - практично је омогућено да делујемо на тој теритоји као да је потпуно под контролом Београда, а није - рекао је Николић.

Упитан чему је усмерена жива дипломатска активност Београда, Николић је одговорио да је циљ да "урадимо све што једна нормална држава треба и мора да уради да би довела до мира и благостања на делу своје територије".
- Циљ је да добијемо датум за почетак преговора са ЕУ, а да због тога не морамо да се понизимо, ни да понизимо грађане, ни да одустанемо од суверенитеа - казао је Николић.

На питање шта значи изјава косовског премијера Хашима Тачија да неће наметати руководство северу Косова, Николић је рекао да претпоставља да се тиме "жели да Србија заборави да има Срба и јужно од Ибра и да се евентуално утиче на политичке лидере на северу да осете неку себичност и почну да решавају само своје проблеме".

Он је указао да се први пут не говори да је север територија на којој треба улетети силом и осигурати безбедност, владавину права и истерати српске паралелне институције.

- Претпостављам, али још нисам добио никаквих доказа за то, они желе да оно што је Резолуцијом донето, пребаце само севрено од Ибра, да ми заборавимо да тамо јужно од Ибра живи много више Срба и да евентуално добију подршку међу политчким вођама са севера који би можда могли да осете неку себичност и почну да решавају само свој проблем - рекао је Николић.

Он је истакао да на њему, као председнику, није да решава поједначно и парцијално и да дели, већ да покуша да реши цео проблем Косова и Метохије.

(Танјуг, Блиц) (http://www.blic.rs/Vesti/Politika/367819/Nikolic-Ukidaju-se-paralelne-institucije-stvaraju-se-nove-koje-vode-Srbi)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 15, 2013, 02:35:55
Цитат
Николић: Укидају се паралелне институције, стварају се нове које воде Срби

А, ко су били до сада ови који су били на појединим функцијама на КиМ, ....колико знам Срби!

Ако председник Србије каже да су то "паралелне институције" на Косову и Метохији, где живе Срби, који имају своје Општине, председнике Општина, школе, болнице, судови,....а све је то било организовано кроз институције Србије,
шта онда више није јасно овом народу који и даље подржава ову власт???

Народе мој, спремај се на промену Устава, зар нам ове Томине речи не говоре да је дошло време и за то,

Цитат
.... који мора да се реши кроз устав Косова, али, не заборавите, и кроз Устав Србије

Ово је ИЗДАЈА у правом смислу речи и ако се сада ова валст не заустави, ГОТОВО је све!
Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 19, 2013, 03:07:22
Срби са севера пред Уставним судом


Косовска Митровица -- Срби са севера Косова предаће писма председнику УСС и министру правде и затражити да им објасне зашто Уставни суд још није оценио споразуме са Приштином


Од ове акције оградили су се одборници владајуће Српске напредне странке.

"Делегацију која ће ићи у Уставни суд предводиће председник Скупштине општине Лепосавић Славко Стефановић (СПС) док ће код министра Николе Селаковића ићи председник СО Зубин Поток Стеван Божовић (ДСС)", рекао је на конференцији за новинаре у Звечану председник СО Звечан Момчило Гвоздић.

На заједничком састанку представника локалних самоуправа и директора предузећа и установа на северу Косова, крајем прошле недеље, одлучено је да сутра у подне сви запослени у општинским самоуправама, предузећима и установама изађу испред својих фирми и покажу да то нису паралелне институције, већ државне институције Србије.

"Ми сматрамо да нисмо паралелни јер да је тако треба да постоји друга институција, а како то овде није случај ми сматрамо да смо једини и легални и да смо институције Републике Србије", рекао је Гвоздић.


Одборници ће у Београд ићи аутобусима и трошкове ће сносити сами.

Одборници и челници општина са севера Косова из редова СНС најавили су, међутим, да неће ићи у Београд.

Председник Општине Косовска Митровица Крстимир Пантић (СНС) рекао је новинарима да је таква одлука донета зато што акција осталих странака није договорена на заједничкој седници све четири скупштине општине са севера Косова, већ на консултацијама одборничких група.

По његовим речима, на састанку који је одржан у четвртак 14. фебруара нису били сви председници одборницких група и политичких странака заступљених у локалним самоуправама Косовске Митровице, Звечана, Лепосавића и Зубиног Потока.

"Одлука о одласку за Београд није донета консензусом као што је то до сада био случај и СНС неће дозволити да локалне самоуправе и њихов значај буду урушени од стране појединаца, па макар то били и посланици", рекао је он.

Пантић је додао да се "управо на овај начин урушио и кредибилитет Заједнице српских општина на Косову и Метохији".

(Бета, Б92) (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=02&dd=19&nav_category=12&nav_id=688063)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 19, 2013, 03:22:45
Цитат
Одборници и челници општина са севера Косова из редова СНС најавили су, међутим, да неће ићи у Београ


Опет српска неслога. Докле више? :(

Нема нама будућности, када  увек овако реагујемо, (ускостраначки) чак и када су у питању  наши животи. Поделе, поделе, поделе. Сада, када се буквално прелама о опстанку српског бића на Косову и Метохији, они немају концензус, не могу да се сложе,
само зато што једни припадају СНС, једни СПС, једни ДСС и тако редом.

Ништа чудно, тога нема ни у Београду. И биће тако док се год не дефинише национална политика. До тада, како радимо, тако ће нам и бити.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 19, 2013, 21:06:31
Цитат
Дачић и Тачи о институцијама

Пета рунда дијалога уз посредовање шефице европске дипломатије Кетрин Ештон почеће данас у Бриселу, а главне теме биће институције на северу Косова и статус официра за везу у Београду и Приштини.
(http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2013/02/19/11844752/Dacic--Eston-Taci.jpg)

У Бриселу поподне почиње нова рунда разговора Ивице Дачића и Хашима Тачија уз посредовање високе представнице ЕУ Кетрин Ештон. На дневном реду пете рунде преговора биће институције на северу Косова и статус официра за везу у Београду и Приштини.

 Дачић и Тачи састаће се рано поподне, најпре одвојено са Кетрин Ештон, а затим на заједничком радном ручку после кога ће дијалог формално почети, речено је Тањугуу Европској комисији.

Уз премијера Дачића, у дијалогу с приштинским тимом данас у Бриселу биће директор владине Канцеларије за Косово и Метохију Александар Вулин и официр за везу с Приштином Дејан Павићевић, експерти Министарства правде као и представници косовских Срба.

Како се наводи у саопштењу Канцеларије за КиМ, у дијалогу ће учествовати председник општине Косовска Митровица Крстимир Пантић, као и Владета Костић из Грачанице, начелник Косовског округа.
(Вести, ФСК) (http://srb.fondsk.ru/news/2013/02/19/dacic-i-taci-o-instituciiama.html)Било би добро да су представници Срба са КиМ делегирани од Срба са тих простора, али нажалост и Крстимир Пантић и Владета Костић су кадрови СНС и у последње време се њихови ставови у много чему разликлују од  ставова Срба са КиМ.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 20, 2013, 21:32:36
Нема договора Дачића и Тачија


(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-02-19/303601_trojka-foto-fonet_f.jpg?ver=1361378665)
Укидање српских институција преосетљива тема: Тачи, Ештонова и Дачић у Бриселу

Нема договора у Бриселу ни после пете рунде дијалога која је трајала јуче и данас. Нови сусрет Ивице Дачића, Хашима Тачија и Кетрин Ештон 4. марта.

(Б92, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/293909/Nema-dogovora-Dacica-i-Tacija)
***


Ту треба званична Србија да стане и да не иде даље. Сваки следећи корак, је корак у провалију, из које нема назад. И ово до сада је било и поражавајуће и понижавајуће, али увек може да се прекине са тим. Да ли има разума да се то уради?Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Фебруар 23, 2013, 08:47:34
Срби спремају миран отпор

Срби са севера немају намеру да испуне ниједан од ових захтева Кетрин Ештон и Меркелове, чак и ако Ивица Дачић то потпише и договори са Хашимом Тачијем.

Срби се још надају да ће реаговати Уставни суд Србије и да ће пасти у воду сви досадашњи договори Приштине и Београда, ако се то не деси спремају се за миран отпор којим ће по сваку цену покушати да спрече одвајање од Србије и интеграцију у независно Косово.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-02-21/304118_022204s5_iff.jpg?ver=1361499344)

(Д.Декић, Д.Н.Петровић, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/294216/Pristini-Sever-za-tri-meseca)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 05, 2013, 19:23:21
"Тражићемо смену Николића и Вучића"


Потпредседник Скупштине заједнице српских општина и насеља на Косову и Метохији Марко Јакшић сматра да је председник Србије признао да крши Устав тиме што се залаже да Срби на Косову имају своју полицију и правосуђе у саставу косовских институција и своје посланике у Скупштини Косова, уз изговор да то чини за добро српског народа у покрајини, преносе Срна и лист “Независне новине”.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-12-13/287338_marko-jaksic-fotomedija-centar-beograd_f.jpg?ver=1362498100)
Потпредседник Скупштине заједнице српских општина и насеља на Косову и Метохији Марко Јакшић: Председник Србије признао да крши Устав
 

- Ово је преседан у историји да председник призна да крши Устав и зато тражимо да се покрене његова одговорност и смена или да он лично покрене иницијативу за промену Устава Србије на којем је положио заклетву и на тај начин себе аболира од велеиздаје - навео је Јакшић и истакао да сваки састанак у Бриселу изазива велику зебњу и страх код преосталих Срба на Косову и Метохији, а да је јучерашњи потврдио да је тај страх био оправдан.

 
- Добили смо очигледно јасну поруку да Косово и Метохија полако клизе у независну фантомску државу – рекао је Јакшић, који је и посланик Демократске странке Србије у Скупштини Србије.

 
Осим Николићеве и поруке из Брисела, каже Јакшић, страх изазива и изјава првог потпредседника Владе Србије Александра Вучића поводом бриселских преговора – да Србе чекају тешка и болна решења.

 
Према његовим речима, најавом решења којима се заокружује косовска независност и Вучић директно крши Устав и законе Србије, због чега ће Срби са севера Косова тражити покретање и питања његове одговорности.

"Независне новине" подсећају да је председник Србије Томислав Николић рекао да Србија, по Уставу, не би смела да препознаје Косово као некакву специфичну територију изван аутономије, али да је то предвиђено у Резолуцији Скупштине Србије.

-У Резолуцији смо то предвидели, рачунајући да ће нам грађани то одобрити кроз промене Устава, зато што су наши грађани спремни да се тај проблем једном коначно реши – навео је Николић у интервјуу египатском листу “Ал Ахрам”.

(Срна, Независне новине) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/297043/Trazicemo-smenu-Nikolica-i-Vucica)

Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 09, 2013, 06:29:49
Последњи чин бомбардовања Србије?

Председник Србије Томислав Николић, премијер Ивица Дачић и први потпредседник Владе Александар Вучић требало би у понедељак заједно да отпутују у Брисел где се тог дана одржава састанак министара спољних послова ЕУ који ће водити шефица европске дипломатије Кетрин Ештон.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-02-13/302055_dacic-i-nikolic-foto-fonet_f.jpg?ver=1362711725)
Прешли црвену линију: Ивица Дачић и Томислав Николић


Ова званично још непотврђена вест изазвала је бројна питања и недоумице. Зашто државни врх заједно, у истом дану, напушта земљу? Да ли су се сами позвали или их је позвала Европска унија? Да ли се спремају да заједно направе болни компромис или се спремају да сложно кажу да је у преговорима са Приштином Србија стигла до црвене линије?

До закључења овог броја "Вести" нисмо могли да дођемо до прецизнијих информација. Незванично најављени долазак тројке из Србије толико је мистериозан да је заобиђена чак и дипломатска мисија Србије у Бриселу чије су дипломате обично укључене у припреме посета наших државника.


Оно што је извесно јесте то да су за Србију на помолу драматичне одлуке. Ако ни до каквог померања ставова Приштине не дође, то ће значити да ЕУ није могла да утиче на САД да на Тачија изврши притисак. То ће значити да су САД, у духу своје кажњеничке и лобистичке политичке културе остали при ставу који су имали почетком 1999. године уочи бомбардовања - да треба казнити лошу, односно српску страну и заштити добру, односно албанску страну на Косову.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2012-06-20/246668_mitrovica2-beta_f.jpg?ver=1362711805)
Има ли овде државе Србије: Косовска Митровица


Ово би даље значило да су преговори били последњи чин бомбардовања и да се за Србију отвара нови период изолације и нестабилности на југу.
За сада су могући различити сценарији. Међу њима је и онај који се зна већ годинама, а што нам је потврдио један европски извор: Од Србије се не тражи формално признавање независности Косова, али се тражи да прихвати такав институционални систем који неће ометати функционисање Косова као независне државе. Зашто? "Па, зато што је Србија изгубила рат!"
 
Цитат
Преседан

Уколико се догоди да у Брисел заједно стигну председник Србије, и премијер и вицепремијер, то ће бити преседан јер никада ниједна земља није нешто слично учинила.
Недопустиво је и необично да државни врх истовремено напусти земљу и да борави на истом месту у иностранству. Основни безбедносни разлози налажу да се, на пример, председник и премијер никада не налазе у иностранству у исто време, а камоли још на истом месту. Ако ће још путовати заједно, то је посебно необично - каже извор "Вести" из Брисела.


                                                                                                            

Срби са севера Косова страхују: У Брисел по печат на предају Косова

Србе на северу Космета, уплашене да су већ "предати" Приштини, није изненадила најава да ће председник Србије, премијер и вицепремијер отпутовати у понедељак у Брисел.
У Лепосавићу, Звечану, Зубином Потоку и Косовској Митровици верују да их Кетрин Ештон зове како би заједно преузели одговорност за све што је Дачић већ договорио

- Ештонова их зове да сви заједно "ставе печат" на предају севера и Срба независном Косову. Дачић је већ рекао да ће фамозна заједница српских општина, ако је уопште одобре, бити под патронатом Приштине и да ће се нови избори организовати по законима Косова и под контролом Оебса. Тачи је поручио да ће заједница општина имати ингеренције колико и нека невладина организација. Дакле, Србије ту нигде нема, шта је то него предаја - размишља један од Срба из Косовске Митровице који не жели да му објавимо име јер се боји да би бомба могла да долети и на његов балкон.


Додатни страх и нервозу међу Србе на северу унео је потпредседник владе Косова и члан Тачијевог преговарачког тима Слободан Петровић који је "браћи и кумовима преко Ибра" поручио да се много "не батргају". Све је, наводно, већ договорено, и то до детаља, само се тражи начин како да се север без отпора утера у Тачијеву државу. За узврат Србија ће добити "датум".


Хладан туш у Лондону: Дом лордова приземљио Вучића

Потпредседнику Владе Србије Александру Вучићу у Дому лордова британског парламента пренесен је "генерални утисак" Лондона да је Србија на путу остваривања критеријума за прикључење ЕУ начинила "стваран прогрес" што, како му је пренео Тимоти Босвел, председник Комитета за ЕУ Горњег дома, потврђују и извештаји из Брисела.

Оваква куртоазна формулација објашњава се чињеницом да је посета Вучића дошла само дан након што је у Дому лордова закључено да тренутно постоји "озбиљан замор ширења" ЕУ који прати "озбиљан замор аспирација" за чланство у Унији. Као пример "замора аспирација" у Лондону се често узима јавно расположење у Србији.


У Дому лордова, који је посебно разматрао "погрешно и преурањено" проширење ЕУ на Румунију и Бугарску, речено је да британска влада не сме да прихвати нове чланице док се у потпуности не осведочи да су у њима изведене корените реформе на пољу корупције и судства.


- Грешке које су учињене на примерима Румуније и Бугарске не смеју се поновити - саопштио је лорд Босвел.


Цитат
Редовни контакти са свом тројицом

Маја Коцијанчић, портпаролка Ештонове, рекла је за "Вести" само то да кабинет комесарке за спољне послове ЕУ одржава редовно "контакт и с председником, као и с премијером и вицепремијером Србије". Она није могла да каже каква је природа посете српског државног врха Брисел.

(Д. Н. ПЕТРОВИЋ,  Д. ЛУКИЋ,  Н. Јокић, Бета, Фонет, Вести (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/297629/Poslednji-cin-bombardovanja-Srbije-)

***Од како сам чула да ће сва тројица да путују у Брисел и мени је ово пало на памет,

Цитат
Недопустиво је и необично да државни врх истовремено напусти земљу и да борави на истом месту у иностранству. Основни безбедносни разлози налажу да се, на пример, председник и премијер никада не налазе у иностранству у исто време, а камоли још на истом месту.

јер знам да то никада ни једна земља није практиковала. Шта је то толико битно, да председник државе, председник и подпредседник владе истовремено напусте земљу ??? Да их неће задржати тамо за стално ;D или ће тамо привремено да се склоне, јер када признају коначно независност Косова (далеко било) знају да им нема повратка у србију.Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 13, 2013, 07:29:23
Јакшић: Николић лаже, Србија је капитулирала


(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2013/03/v281892p0.jpg)

Окупиране територије – Срби са окупираних територија кажу да је Београд капитулирао у Бриселу а аналитичари из Приштине да је Ахтисаријев план највише што Срби на окупираним територијама могу „да добију“.

Потпредседник Скупштине заједница српских општина и насеља на окупираним територијама Марко Јакшић оценио је да је Србија синоћ капитулирала у Бриселу и да су ради виртуелног пута у ЕУ издати национални и државни интереси.

Јакшић рекао је Срни да председник Србије Томислав Николић изјавом како је "Приштина попустила" покушава да "замаже очи српском народу", тврдећи да ће у наредној рунди преговора Београда и Приштине бити постигнуто решење које ће значити очување државних интереса.

"То није тачно, Николић се синоћ одрекао Косова и Метохије", каже Јакшић, који је и посланик ДСС-а у Скупштини Србије.

Он је подсетио како је Николић на предизборном митингу у Косовској Митровици дао гаранције да ће поништити споразуме које су постигли Борислав Стефановић и Едита Тахири и вратити Косово и Метохију у састав Србије.

"Нажалост, он не само да није поништио споразуме већ је исте доградио и административне прелазе претворио у граничне", додао је Јакшић.

Он сматра да је Споразумом о интегрисаном управљању прелазима заокружена косовска независност, а да је синошњом поруком Николић прихватио да угаси српске институције на окупираним територијама и интегрише тај дио српске територије у једнострано проглашену државу Косово.

Према Јакшићевим речима, Срби на северу покрајине се надају да ће Уставни суд поништити постигнуте споразуме и да ће Николић пре стављања потписа на "документ о предаји Косова" расписати рефереднум о измјени Устава.

"Јасно је да више од 70 одсто Срба у избору ЕУ или Косово и Метохију каже ‘не’ ЕУ и зато сам уверен да ће синоћњи договор остати само усмени и да неће бити примењен, јер то искључиво зависи од српског народа на Косову и Метохији", поручује Јакшић.

Директор КИПРЕД-а Иљир Деда оценио је данас да су институције "Косова" учиниле максимални компромис прихватањем решења из плана међународног посредника Мартија Ахтисарија и да нема простора за даље компромисе, па тако ни нове измене договорене између српског државног врха и Кетрин Ештон.

Деда је за Радио Косова рекао да се високој представници ЕУ Кетрин Ештон мора јасно ставити до знања да што се тиче унутрашњег уређења окупираних територија више нема простора за било какав други компромис.

"Ештонова ће доћи са својим моделом пред представнике Београда и Приштине и предложити компромис између два супростављена става. Ештоновој треба јасно ставити до знања да је, што се тиче унутрашњег уређења, Косово прихватило компромис 2007. године планом Ахтисарија и да нема простора за било какав други компромис", рекао је аналитичар.

Према њему, додатни компромис око асоцијације српских општина може значити стварање трећег нивоа власти на окупираним територијама и довести у питање функционалност "државе Косово".

Председник Србије Томислав Николић изјавио је у Бриселу да очекује да на основу резултата састанка са високим представником за спољну политику ЕУ Кетрин Ештон у наредних десет дана буде постигнут договор Београда и Приштине.

Српски председник је рекао да је Приштина спремна да попусти, али није прецизирао у чему.

(ФСК) (http://srb.fondsk.ru/news/2013/03/12/iakshih-nikolih-lazhe-srbiia-ie-kapitulirala.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 15, 2013, 05:02:50
Немања Шаровић: Срби са КиМ биће замењени за датум приступања Србије ЕУ


http://www.youtube.com/watch?v=xRyhjDoomek


"Срби са Косова и Метохије данас су само монета за поткусуривање. Њиховим животима и светом српском земљом се тргује и они ће бити замењени за датум за почетак преговора са ЕУ", изјавио је КИМ радију Немања Шаровић.

Функционер Српске радикалне странке (СРС) Немања Шаровић који борави на Косову и Метохији у интервјуу КИМ радију критиковао је начин на који делегација Србије води преговоре у Бриселу наводећи да су ти преговори и постигнути споразуми на штету Срба са Косова и Метохије.

"Највећи је проблем то што државно руководство Републике Србије вас који овде живите више не називају српским народом. Ви сте преко ноћи претворени у некакву српску заједницу, другим речима у националну мањину а институције Републике Србије, које су формиране у складу са Уставом и законима Републике Србије се називају паралелним институцијама", рекао је Шаровић.

Он наводи да је Србија дошла до момента да преговара о "српској националној мањини унутар независног Косова" и да зато нико не може да каже да су то успешни преговори.

Шаровић је најавио да ће на годишњицу НАТО бомбардовања 24-ог марта СРС организовати у Косовској Митровици велики народни скуп.

"Ми тим скупом желимо да покажемо отпор, иако све политичке странке које су данас у Скупштини Србије желе да воде нашу земљу ка ЕУ без обзира што већина грађана то не жели. СРС ће предводити отпор грађана Србије и Срба са Косова и Метохије. С друге стране желимо да сами Срби са Косова и Метохије кажу властима у Београду да ли се слажу са резултатима ових преговора, да ли желе мирно да се утопе у независну косовску државу или желе да и даље Србија буде једина држава у којој ће живети", истакао је функционер СРС-а Немања Шаровић у интервјуу КИМ радију.

Делегација Српске радиклане странке посету Косову и Метохији започела је обиласком севера Косова. Данас су на централном Косову а сутра ће посетити и Косовско Поморавље.


(ким радио) (http://www.radiokim.net/vesti/n-sarovic-srbi-sa-kim-bice-zamenjeni-za-datum-pristupanja-srbije-eu.html)(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2011/12/srs.jpg)


Наслов: Одг: Томислав Николић-ПРЕДСЕДНИК
Порука од: Zeka Март 22, 2013, 11:03:32

Каква је порука у Николићевом руковању са Хашимом Тачијем?(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2013/03/Tomislav-Nikolic-Taci.jpg)
                                         Жалосна сова српске политике…

Тзв. Председник Србије Томислав Николић се на церемонији устоличења новог поглавара Римокатоличке цркве срео и руковао са Хашимом Тачијем који се налазио међу осталим „шефовима држава“.

Прошле године је на сва уста критиковао Бориса Тадића због истог чина. Какву поруку шаље народу Србије руковањем са вођом шиптарских терориста који је оптужен за трговину органима заробљених Срба?

Небојша Малић, политички аналитичар:

(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2012/06/Nebojsa-Malic3.jpg)

Право питање није какву поруку Николић шаље народу. Она је већ дуго итекако јасна. Од отвореног гажења предизборних обећања, преко серије поклоњења иностраним господарима, до „преговора“ о предаји са „Косовијанцима“ и руковања са српским крвницима, и председник, и премијер и заменик премијера народу говоре једне те исте: да га презиру, да је немоћан, да је бедан и ништаван.

Да је коњ, којег они везују где им газда каже.

Право је питање, међутим, хоће ли Срби прихватити овај нови, наметнути идентитет марве.

А ако неће, какву ће поруку они послати оваквој власти, и на који начин.

Милан Дамјанац:


(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2011/08/Milan-Damjanac1.jpg)

Питање Космета улази у завршну фазу. Ускоро ће доћи до признања сецесије, а руковање представља подршку Србије на том путу. То је нажалост наставак погубне политике бивше владе која ће Србију довести на ивицу пропасти. Након повлачења Србије са Космета у сваком виду, Србија ће учинити исто што је учинила у Книну, остављајући своје сународнике и лојалне грађане терористима на милост и немилост.
Milan Damjanac1 Каква је порука у Николићевом руковању са Хашимом Тачијем?

То је највећи злочин коју власт може починити према сопственом слуђеном, бедном и сиромашном народу који константно обмањује причама о бољој будућности која никада неће стићи. Признање тзв. Косова као независне државе отвориће друга жаришта у Србији, а Срби ће на крају и изгубити своју државу.

Све се чини ради опстанка на власти и сулуде идеје да ће давањем Космета Запад коначно оставити Србију на миру. Нажалост, то ће само погоршати углед и позицију Србије. Када српски председника, премијер и вицепремијер преговарају са терористима, тада се шаље јасна порука- Србија више није држава.

У овој капитулацији државе учествују сви, од политичких, медијских до интелектуалних елита. О свему ће судити време, а бојим се да за Србију долазе још тежи дани. Политичка елита Србије стално проналази нове начине да падне још ниже и да још више изда националне интересе. Уколико се овако настави, ускоро ће српски народ бити сведен на обичан статистички податак, а тада више ништа неће бити важно.

Александар Павић, политиколог:

(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2012/09/Aleksandar-Pavic-profil.jpg)

Јасно је да Томислав Николић ништа сам не поручује. Шта би то једна марионета имала да поручи?

Али – та марионета се користи да би поручила српском народу и држави да је убијање и касапљење Срба сасвим прихватљиво, да чак доноси и „бенефите“ и „демократски“ углед, широм отворена врата у Бриселу, Вашингтону, Лондону, Берлину.

Такође се марионета која се одазива на име Томислав Николић користи да би се српском народу и држави поручило – ништа не вреди ни ваш устав, ни ваши закони, ни ваша држава.

Важи оно што ми прогласимо да је добро, а „председник“ може бити само онај коме честитамо „победу“ три сата пре затварања биралишта.

Нема вредности оно што вам „ваши“ (а уствари наши) политичари обећају – они су се одавно већ обавезали нама, испуњавају само та обећања, и скачу кроз све обруче које поставимо испред њих.

Бранко Жујовић, новинар:

(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2011/06/branko-zujovic.jpg)

Порука је да државе у Србији више нема

Значајан број Срба сматра да ће легализацијом отимачине, односно српским признањем албанске лажне државности на Косову и Метохији, ишчезнути сви економски, а са њима и остали проблеми. Српску политичку свест као црева развлаче пси медијског рата. Свест тог дела нашег народа фокусирана је на ову деценију или на последњих неколико година. Она политичка дешавања и појаве не тумачи у ширем контексту.

Тај део јавности одавно је заборавио да од четири милијарде долара помоћи није било ништа, да је Црна Гора иступила из заједничке државе, као и да генерал Ратко Младић и председник Радован Караџић нису били последње препреке Србије на путу ка ЕУ, како се тада тврдило и чак обећавало. О крчмљењу националних ресурса да не говорим!

Рукујући се са Хашимом Тачијем, Томислав Николић поручује нам да државе у Србији више нема. Државник се не рукује са терористом.

Када пружите руку бићу које је врло аргументовано било оптужено за учешће у убиству двојице полицајаца, 25. маја 1993. године код Глоговца, онда престајете да будете морални ауторитет за породице тих људи и за сваког свесног човека. Да не помињем убиство полицајца од 17. јуна 1996. године, на путу Косовска Митровица – Пећ, у коме је учествовао Тачи са Јакупом Нуром, Авнијем Нуром, Самијем Љустакуом и Бесимом Рамом, као и напад на избеглице, смештене у касарни „Милош Обилић“ у Вучитрну, 21. септембра исте године.
branko zujovic Каква је порука у Николићевом руковању са Хашимом Тачијем?

Уосталом, Тачи је јула 1997. године био правоснажно осуђен од суда у Приштини на десет година затвора, због тероризма. Потерница за њим издата је фебруара 1998. године, а колико се сећам 2003. године, што би за данашње српске политичаре на власти и јавност требало да буде много значајније, потерница за Тачијем била је чак проширена због почињеног геноцида.

Рукујући се са таквим бићем, председник Томислав Николић шаље најгору могућу поруку управо онима, којима је обећавао заштиту пре избора: обичним људима и њиховој деци. Поручује им да циљ оправдава свако средство. Будите као Хашим Тачи и бићете успешни, вољени и поштовани у друштву ком стремимо и које градимо! Сила тог друштва јача је од ваше вере, знања и поштења. Она Бога не моли и зато јој се приклоните.

Николић неуверљиво глуми књаза Милоша Обреновића, с том разликом што је Србија у време Обреновића, са променљивим успехом, а захваљујући Руском Царству, стално напредовала. Не само територијално, него и на свим другим пољима. На крају, поменуто руковање је камичак у мозаику „нормализације односа“ са нелегалном албанском државом на Косову и Метохији.

Оно што мене брине, јесу економски и морално уморни Срби у Србији. Њих је све више и за њих, у таквом стању, руковање с терористом јесте чин неумитне, чак неопходне реалности. Не можемо се љутити на те људе који не могу да поднесу историјски притисак, не познају ситуацију и не желе да се боре. Треба аргументовано и са пуно љубави и разумевања да им предочавамо чињенице.

Руковањем са Тачијем, Николић се на унутрашњем плану обраћа управо њима. Нити је он жртва, како би да се представи, нити су Срби којима се обраћа губитници. Када Срби то превдладају у главама и схвате да су достојни слободног живота и принципа, као и да је у историјским процесима потребно играти на дуге стазе, а не за мандат – два, ово руковање постаће то што и јесте: срамотна фуснотица у уџбеницима историје.

Милинко Милинчић:

(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2012/09/Milinko-Milincic.jpg)

Порука српском народу је да њиме владају болесни полуумови којима није место у политичком и друштвеном животу већ у лудници. Руковањем са терористом и касапином Тачијем који је директно и индиректно одговоран за масовна убиства и стравичне злочине над Србима Косова и Метохије, Николић на себе преузима одговорност за те стравичне злочине почињене над Србима а за које до данас нико никада није кажњен.

Крв многострадалног и мученичког српског народа од јуче није само на рукама касапина Тачија већ је и на рукама Томислава Николића. Крв невино побијеног и зверски уништаваног српског народа је на рукама целокупне данашње башибозук евро-атлантске елите којој је на челу бар номилно мастер дипломац из Бајчетине.

И гле чуда! Не беше бољег места до Ватикана да две змије, она шиптарска и ова српска заиграју своје змијско коло сеирећи над српском крвљу, приносећи господару коме служе  још једанпут Србију на жртву.

Јелена Бркић:

(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2012/11/Jelena-Brkic.jpg)

Након прекршеног буквално сваког предизборног обећања, није никакво изненађење последње порицање сопствене изјаве Томислава Николића „да се он никада не би руковао са Тачијем (у тренутку када је то први урадио Борис Тадић), јер постоји основана сумња да је исти извршилац најтежих злочина над Србима“. Како смо се више пута уверили да реч буквално свих политичара, који харају Србијом последњих 20 година, не значи ама баш ништа, само је питање дана када ће уцењена власт у Србији и званично признати независност окупиране јужне српске покрајине и поклонити јој чланство у УН.
Jelena Brkic Каква је порука у Николићевом руковању са Хашимом Тачијем?

Лично понижење које доживљава сваки званични представник Србије који пружи руку убици, не може се мерити са понижењем које се у том тренутку нанесе сваком грађанину наше „државе“. Све док се политиком у Србији буду бавили само љигави људи, без части и првенствено личног достојанства, отаџбину ће нам комадати коме год то падне на памет.

Са друге стране, непоштовањем највишег закона државе од стране званичних представника, народу се даје на знање да у овој банана држави свако може радити шта год хоће, само ако је уперено против интереса нашег народа. Исти тај народ потпуно свестан хаоса и пропасти, али не и узрока (јер му се годинама испира мозак путем окупираних медија), незадовољан и гладан, чека. Чека да се појави бар трачак светлости у мраку и било која опција другачија од безалтернативне пропале ЕУ, која нас третира као најобичније магарце машући нам испред носа неким ДАТУМОМ, званим шаргарепа.

Зато опет апелујем на све патриотске организације, да превазиђу неспоразуме, окупе људе, направе стратегију за опоравак Србије, са конкретним плановима и програмима, формирају Владу у сенци и покушају, не бирајући средства (јер их ни окупатор не бира), да покрену један нови талас који ће герилски ширити истину међу успаваним Србима. Апелујем и на сваког појединца, који је свестан и где се налазимо и зашто, да шири истину где год може, сваком рођаку, познанику пријатељу, лично или преко интернета. Народ се мора освестити, а не треба му много, пуно се незадовољства и несреће накупило.

Апелујем и на подршку свакој речи, акцији и делу усмерених против овог накарадног окупационог система који нам разједа Србију! Или ћемо се сви ангажовати, сложити и удружити, или ћемо за неку годину вадити пасош и тражи визу за улазак у Нови Сад!

Весна Веизовић:

(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2012/05/Vesna-Veizovic-3-222x300.jpg)

Да ли се Николић руковао са Тачијем, Готовином или је отишао на поклоњење гробу Анте Павелића нама је потпуно свеједно. Тај човек је до сада показао колико је бескрупулозан и да нема ни части ни образа, нити заслужује да носи титулу Србина. Народ Србије њега више не посматра као  свог председника већ као свог џелата.

Сви смо се смејали, али нас је истовремено било и срамота због Тадићевих извињења, јер је на своју руку се извињавао Хрватима што су протеривали Србе из Хрватске, мислили смо да се не може ниже спустити један државник. Међутим ово што ради Томислав Николић, који је и сам својевремено критиковао Тадића, је незамисливо. Србски народ посматрајући ова недела има утисак да је у ноћној мори из које не може да се пробуди.

Цео свет нам се подсмева, уживају гледајући какве западне послушнике имамо на власти. Не морају ни да издају наређење, садашњи властодржци већ унапред раде. Ова земља је сломљена, народ изгубљен, Николић са својом клапом ради за личне и стране интересе, а нама је послата порука да смо будале.

ВасељенскаТВ (http://www.vaseljenska.com/vesti/kakva-je-poruka-u-nikolicevom-rukovanju-sa-hasimom-tacijem/)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 25, 2013, 07:27:15
Дачић: Близу смо договора са Приштином


Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је да се преговори у Бриселу ближе крају и да очекује да ће српска и албанска страна до 2. априла успети да постигну договор.

Дачић је рекао новинарима да је висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност Кетрин Ештон планирала да преговори буду завршени до 20. марта, али да је на инсистирање Србије дијалог, ипак, настављен.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-03-22/310635_beta_f.jpg?ver=1364127394)

"Ештон је већ спаковала све папире, али сам ја инстистирао да се дијалог настави јер не желимо да Србија буде окривљена за крах дијалога", рекао је Дачић.


(Бета) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/301505/Dacic-Blizu-smo-dogovora-sa-Pristinom)
***

Прво каже "..на инсистирање Србије дијалог, ипак, настављен", а онда каже, "..али сам ја инстистирао да се дијалог настави јер .."
Да ли то он себе поистовећује са  Србијом ???  ::)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Март 31, 2013, 08:06:35
"Време је за раскид с прошлошћу"


Београд -- Верујемо да је споразум Београда и Приштине могућ, јер су обе стране конструктивно радиле заједно, каже заменик помоћника државног секретара САД Филип Рикер.


(http://www.b92.net/news/pics/2013/03/30/8229790575157475b4659d685474399_640x414.jpg)

"Надамо се да ће Србија и Косово закључити споразум који ће им омогућити да нормализују своје односе и наставе путем ка европској интеграцији", рекао је он и указао да "закључци Европског савета дају јасну смерницу о томе шта треба остварити", као и да су "ЕУ и висока представница Ештон уложили огромне напоре да олакшају овај процес".


"Ниједна страна не може да приушти себи да се држи начина размишљања који је регион заточио у конфликт и стагнацију. Време је за раскид с прошлошћу, за раскид са страхом и за размишљање о будућности. Мислим да лидери и у Београду и у Приштини желе да то учине. Знам да су одлуке тешке, али Влада Србије је показала да је дорасла изазову размишљања о најбољој будућности за све грађане", закључио је Рикер.


(Б92) (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=03&dd=30&nav_category=640&nav_id=700314)***"Време је за раскид с прошлошћу"

Када се оствари и ово, на шта нас поодавно наговарају, или "саветују" странци, да раскинемо са нашом прошлошћу, а на то се иде, наравно уз несебичну помоћ ове власти, евидентно је онда која је издаја на делу!
Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Април 01, 2013, 22:27:25
Судство и полиција за српске општине

Александар Вучић учествоваће у сутрашњој, осмој рунди преговора Београда и Приштине у Бриселу, рекао председник Николић на конференцији за новинаре. Инсистирамо да заједница српских општина одлучује о полицији и правосуђу, без присуства војске, навео председник.Председник Србије Томислав Николић изјавио је да ће на осму рунду дијалога с Приштином у Бриселу ићи и први потпредседник владе Александар Вучић, и поручио да су судови и полиција за Србе на Косову и Метохији минимум који Београд тражи.

"Предложио сам да у Бриселу буде и Вучић, и биће", навео је Николић и указао да то треба да покаже јединство државног врха у намери да се с Приштином постигне најоптималније решење.

Николић је додао да то није лако јер треба одредити који је то минимум захтева који задовољава обе стране.

Што се Београда тиче, наши представници неће ићи испод захтева да грађани заједнице српских општина одлучују о судству и полицији, и то без присуства војске.

Николић је изашао са седнице државног врха, на којем се дефинише стратегија нашег тима и састав делегације.

Председник Србије рекао је новинарима да Србија не жели да шаље ултимативне захтеве који би значили испуњавање Устава и закона Србије, али и да не прихвата ултиматуме, јер, како је навео, "одговорни људи, наши пријатељи чекају са стране да виде исход".

"Не одбијамо унапред ништа, не тражимо да прихвате све оно што би било идеално за Србију, не може нико да нас наљути да ми напустимо разговоре, јер је Србија увек била разумна", навео је Николић.

Додао је да се састанак државног врха у Председништву наставља, јер "није лако одредити минимум захтева, увек један део грађана неће бити задовољан".

"Ако нам је народ дао поверење, ми смо спремни да преузмемо одговорност", закључио је Николић.

Председник је навео да не делују охрабрујће изјаве руководилаца из Приштине који говоре да "ништа неће да попусте".

Николић је рекао да је Београд у дијалогу са Приштином преузео одговорност за како је рекао "ситуацију која се можда неће свидети свакоме, али мора да буде у интересу Србије и њених грађана".

"Ако деносем одлуку која није у интересу наших грађана и они њом не буду задовољни, ја више нећу бити председник Србије. Ако се ја питам, Србија никада неће признати Косово, ако се ја питам сви који живе на Косову и Метохији требало би да живе боље, мирније и безбедније, ако се ја питам Србија би требало да буде део ЕУ", рекао је Николић.

Додао је да ће више информација о новој рунди дијалога бити познато сутра током дана, да ће оне долазити из Брисела током самог састанака који, како је рекао, може "трајати кратко или пак дуго".

Али, истакао је председник Николић, "сутра ништа неће бити коначно".

РТС је био заинтересован да преноси конференцију за новинаре председника Николића, али је речено да то из безбедносних разлога није могуће.


(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1296266/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5.html)

***


 ???


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Април 03, 2013, 04:29:44
"Nema dogovora, Vučić nudio ostavku"


Posle celodnevnih razgovora delagacija Beograda i Prištine uz posredstvo visoke predtavnice EU Ketrin Ešton dogovor nije postignut, rekao je premijer Ivica Dačić. Zbog ozbiljnosti situacije potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić nudio je ostavku, ali je Dačić to odbio.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-03-22/310635_beta_f.jpg?ver=1364941483)
Ivica Dačić: Delegacija Srbije bila jedinstvena, a razgovori su bili teški i iscrpljujući

Dačić je rekao da trenutno nema dogovora u dijalogu sa Prištinom i da ostaju razlike u stavovima kada je reč o nadležnostima bududuće zajednice srpskih opština, policiji i pravosuđu.


"I pored ovih dugih sastanaka koje smo imali više puta, mi trenutno nemamo dogovor. Imamo još neko vreme da dođemo do rešenja i sakupimo utiske posle ovih dugih razgovora", rekao je Dačić novinarima u Briselu.


Цитат
Poslednji formalni sastanak
Visoka predstavnica EU za bezbednost i spoljnu politiku Ketrin Ešton rekla je da je dijalog između Beograda i Prištine završen posle 12 sati razgovora.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-01-18/295501_ketrin1-foto-rojters_kf.jpg?ver=1364944966)


http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/303522/Nema-dogovora-Vucic-nudio-ostavku


О чему они толико разговарају? Ми немамо појма шта они раде иза затворених врата.Најбоље је да се тај циркус прекине.Слушам данас Вулина који каже:
- Ми нудимо компромисе.......

Коме они нуде компромисе?Шиптарима? Ужас.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Април 03, 2013, 04:37:56
Одличан коментар је дао један читалац,

Цитат
Ово је обична изрежирана представа, пандан ''хашком трибуналу'', где САД промовишу своје ОВК Арбанасе. Никакви то преговори нису, већ обично замајавање ''наших'' еврофантизованих идиота, а преко њих и свих Срба. Да би то били преговори, мора постојати равноправан однос снага, а без Русије, Кине и УН, је ово обична фарса. Шта се дешава, преговара се о деоби окупиране српске покрајине, под покровитељством НАТО пакта, који је окупирао Космет и где би ми требали бити срећни ако нам врате делић отетог, а они добију остало за смешни почетак преговора о уласку у ЕУ, у коју (ХВАЛА ГОСПОДУ!) никад нећемо ући и која нам је непотребна. И наши прозападни ''прагматици'', ''реалисти'''...Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Cuburac Април 03, 2013, 22:57:41
Nasi ako su pametni sada treba da stanu sa svim tim bezveznim pregovorima. Vucic postaje pomalo patetican kada evo pre pola sata govori o potrebi za nekakvim teskim kompromisima. Kakvim teskim kompromisima? Zasto? Onda to njegovo stalno sklanjanje iza otrcane floskule: "Treba da mislimo na buducnost svoje dece". Kada se neko krije iza dece, to je vec samo po sebi dovoljno da se sve crvene lampice uposorenja upale. Ne zaboravimo jednu prostu cinjenicu, SNS je stvoren i isplaniran u Vasingtonu. Kraj price. Sada se posle "neuspeha" EU u pregovorima Estonova zvanicno povlaci, a Ameri stupaju na scenu. Zato i nasi treba da se povuku i da ne dozvole da ih Ameri svojom nasilnickom arogancijom primoraju na bilo sta. Da je tesko, tesko je, ali u sustini "na muci se poznaju junaci". Prosle su mnogo gore nedace kroz Srbiju ranije, proci ce i ova. I na kraju krajeva sta ce nama ulazak u EU uopste? Hoce li nam biti bolje, mislim narodu i toj svoj jos nerodjenoj deci iza koje se Vucic krije? Nece, to je sigurno. Jednostavno, ansi treba da zvanicno traze da se bilo kakva rasprava sa siptarima prenese nazad na UN i da proglase Kosovo okupiranom teritorijom sa zamrznutim konfilktom. Razlog, svi prekrsaji po rezoluciji 1244 i tacka.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Cuburac Април 03, 2013, 23:05:11
Evo ga Vucic ponovo sa izjavama. Sada kaze da imaju 72 sata da donesu odluku, citajuci izmedju redova onoga sto kaze je da je dilema da li da prodaju Srbe na Kosovu i Metohiji siptarima na volju i onda bi Srbiji navodno bilo sve dobro ili da to odbiju i onda cela Srbija ima da steze kais do u nedogled. Prvo i osnovno, odkuda znaju da ce Srbija da steze kais ako nema stranih para? Srbija treba da pocne da radi i kraj price, a ne da se zamajava sa nebulozama oko ulaska u EU. Jednom kada prodas dusu, nikada vise nemozes da je kupis nazad, to je veoma Faustovska definicija propadanja u mrak i ponor pakla.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Април 07, 2013, 05:56:44


Апел СПЦ државном врху


(http://static.politika.co.rs/uploads/rubrike/254059/i/1/patrijarh-irinej.jpg)


Српска православна црква (СПЦ) упутила је јавни апел државном врху Србије. Апел, чији је садржај пренео Фонет, насловљен је на Томислава Николића, Ивицу Дачића и Александра Вучића, а потписао га је патријарх Иринеј.

„У овом за Србију и Српство тешком и пресудном – а можда и судбоносном – тренутку обраћамо вам се у име Српске православне цркве очински и братски, са поштовањем и поверењем у вашу православну хришћанску савест и у ваше осећање родољубља и државничке одговорности.

Не обраћамо вам се на уобичајени начин него јавним апелом, а то чинимо из више разлога, од којих су најважнија два – краткоћа времена (бриселски ултиматум истиче, наиме, већ у уторак) и потреба да се на најочевиднији начин оповргне безочна лаж коју последњих дана шире одређени људи и извесни медији тврдећи да наша Црква ћути о Косову(!).

И ми, као и читав српски народ, знамо и осећамо колико је вама сада тешко, пред каквим мучним избором се налазите и под каквим сте притисцима и уценама.

Подсећамо вас, међутим, у циљу охрабрења и духовне подршке, да вам није теже него што је било честитоме Кнезу уочи Косовског боја, или кнегињи Милици после боја, или патријарсима Пајсију, Арсенију ТрећемЧарнојевићу и другима под османским игом, или свештеномученику ђакону Авакуму пред устанак, или Карађорђу и Милошу током оба устанка, или краљу и влади у време аустроугарског ултиматума 1914. године, или српској држави у недавној прошлости, у време ултиматума из Рамбујеа.

Црква, по својој саборној природи, није против идеје о европском обједињавању народаи државанити против идеје о још ширим процесима уједињавања. Уосталом, Црква је искључиви историјски зачетник и носилац учења о свечовечанском јединству и о свејединству творевине Божје у Христу. Али овде сада више није реч о томе.

Сада се од Србије ултимативно тражи фактичко одрицање од Косова и Метохије, од изворишта нашега црквеног, народног и државног бића, и препуштање тамошњег остатка српског народа власти оних који су претходно његов већи део или побили или прогнали, у замену за магловиту и неизвесну могућност добијања фамозног – само за Србију условног – ’датума за почетак преговора’, преговорачије трајање и исход нико жив не може предвидети.

Захваљујући бруталној, али зато лековитој искрености берлинског речника, за разлику од бриселског, једно је сасвим предвидиво и извесно – последњи ултиматум ће гласити: или и званично, формално, признајете „државу Косово” или од пријема у Европску унију нема ништа.

Другим речима: од Срба се захтева да се добровољно одрекну територије и суверенитета, чак и трагова свог хиљадуипогодишњег живота на Косову и Метохији (будући да косовскометохијски Арбанаси и у присуству НАТО снагамогу некажњено да скрнаве цркве, манастире и гробља и нападају људе), а заузврат се нуди празно, необавезујуће обећање ’светле европске будућности’, односно нуди се у пракси једно велико ништа, уз циничну поруку: држите то чврсто!

Дух данашње Европске уније није, нажалост, дух добре старе Европе. Ми и даље јесмо за идеју слободног духовног и економског обједињавања европског континента, али никако нисмо за пројекат поробљавања или понижавања било које европске државе, па ни наше Србије.

Уверени смо да ниједно државно руководство Србије, па ни данашње, нема ни право ни мандат да пристане на услове који нису испостављени ниједној другој држави кандидату за чланство у Европској унији. Улазница је прескупа. Србија не би смела да пристане да унапред плати такву цену за робу која јој можда никад неће бити испоручена. Она то никад у својој историји није учинила, без обзира на чашу жучи коју је због тога из века у век морала да испија.

Најважније предизборно и непосредно постизборно обећање вас који сте добили народно поверење да у бурном и смутном времену водите државни брод Србије било је да ни под каквим условима нећете ни предати, ни издати, ни продати Косово и Метохију, историјску Стару Србију.

Ми, архијереји Српске православне цркве, уверени да представљамо и изражавамо став свих њених верника, сматрамо својом светом дужношћу да вас на то обећање подсетимо и да вас уверимо да очекујемо, као и огромна већина нашег народа, да га одржите. То чинимо управо сада јер смо потпуно свесни трагике тренутка и бремена одговорности на вашим плећима.

Ипак, нада никад не умире. Када се разиђу тмасти облаци, сијаће сунце. Данас је у нашој Цркви недеља поклоњења Крсту, а ускоро ће празник Васкрсења. Када су пред нама два зла, мање зло је најбоље решење. Верујемо у љубав и помоћ Божју,како нама тако и свим људима добре воље.”

Oбјављено: 06.04.2013.

Политика (http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Patrijarhov-apel-Drzavnom-vrhu-Srbije.sr.html)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Април 07, 2013, 06:19:01
Издвојено мишљење

Истиче време за одговор Бриселу

Расим Љајић, потпредседник владе Србије


Потпредседник владе Расим Љајић изјавио је јуче да је владајућа коалиција сложна у оцени да план за Косово који је Србији понуђен у Бриселу није задовољавајући и да ће, ако он буде прихваћен, то бити зато што су све остале алтернативе још горе и неприхватљивије. „Овакав какав јесте план је неприхватљив и ту нема никакве разлике међу нама. Једина ствар, уколико тај план прихватимо и због које прихватамо тај план било би да он јесте лош, али да су алтернативе неприхватању тог лошег плана још горе и неприхватљивије”, казао је Љајић за у интервјуу за агенцију Бета. Он је поручио да Србија треба да води рачуна о чувању унутрашње политичке стабилности и да настави пут ка европским интеграцијама. „Била би огромна грешка да тај пут прекинемо, без обзира на то како ће се ово завршити”, сматра потпредседник владе. Он је навео да не предвиђа катастрофичан сценарио, уколико Србија не прихвати план, али, како је оценио, земља тиме улази у период несигурности, неизвесности, а касниће се бар две године у европским интеграцијама.

Објављено: 07.04.2013

Политика (http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Istice-vreme-za-odgovor-Briselu.sr.html)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Април 07, 2013, 06:40:02


Србија - властодржачка прћија ?

Након ОВАКВЕ изјаве једног од потпредседника владе - има ли уопште дилеме КАКО ЋЕ ГЛАСАТИ ДРЖАВНИ ВРХ, па се поставља питање због чега им је потребно још пар дана за "размишљање" када је очигледно да су одговор могли одмах да дају?!

Уосталом, служећи се њиховим речником и идејом водиљом у "бољи живот",
шта ту имају Срби да се питају, ваљда је битније да задовоље очекивања гђе Ештон...а она нису мала...

Дакле, наставља се игранка без престанка, сјаши Курта да узјаши Мурта...а ми мислили да смо отерали жуте ?!?

 


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Април 07, 2013, 08:05:56
Издвојено мишљење

Чак и да прихватимо, предлог немогуће спровести

Ивица Дачић, премијер Србије


(http://www.novimagazin.rs/public/photos/35/35033/255x160_35033-Da%C4%8Di%C4%87_zastava_eu_beta.jpg)
   
Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је да Србија тешко може да прихвати предлог о Косову из Брисела у оваквом облику, зато што би њега било немогуће спровести.

Ти предлози се једноставно тешко могу прихватити. Ако ми треба да се жртвујемо, ми ћемо се жртвовати, и Вучић и ја. Али чак и да ми то потпишемо, немогуће је да се овакав споразум спроведе", рекао је Дачић.

Novi magazin (http://www.novimagazin.rs/vesti/cak-i-da-prihvatimo-predlog-nemoguce-sprovesti)


*********

Није шија него врат....Дакле, дилема уопште не постоји о њиховом коначном чину! Велеиздаја је на делу!!!

   


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Април 08, 2013, 21:26:04
Влада одбила решење за Косово!


Влада Србије одбила је у понедељак понуђено решење за Косово и предложила хитан наставак дијалога са Приштином уз посредовање ЕУ.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-01-09/293134_sednica5-foto-fonet_f.jpg?ver=1365436761)

Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је на почетку седнице, која је била отворена за медије, да је Србија чврсто опредељена да мирним путем реши кризу и да остане најбољи модел за живот Срба на Косову.

"Влада Србије није могла да прихвати понуду која је усмено предложена у Бриселу, а која не би дала коначно и трајно решење", изјавио је Дачић.

Почетак седнице пратио је низ протеста - студената, покрета "Двери" и невладиних организација, који су захтевали од власти да не продају Косово зарад Европе.

Влада и све законодавне и извршне институције Србије данас су покривене изузетно јаким обезбјеђењем.

(Бета, Срна) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/304918/Vlada-odbila-resenje-za-Kosovo)***


Ово је само мали предах пред "олују". Не верујем им у добре намере.Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Април 09, 2013, 03:22:09
Дачић: Могли бисмо да разменимо север Косова за југ Србије!


Србија би могла, на основу договора са Приштином, да усвоји уставни закон који би омогућио пребацивање овлашћења влади у Приштини, а у складу са уставом Србије, рекао је у разговору за сутрашње издање немачког дневника "Франкфуртер алгемајне цајтунг" председник владе Србије Ивица Дачић.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-04-08/314329_17896950b_if.jpg?ver=1365446875)


На питање да ли се залаже за промену устава, у чијој преамбули се наводи да је Косово део Србије, Дачић је рекао да то "није лако, јер би за то морао да буде одржан референдум".

"Ми смо у овој земљи имали политичаре који су инсистирали на томе да стварност мора да се управља према уставу. Али тако није. Реалност на Косову је другачија. То морамо да имамо у виду", навео је српски премијер.

Упитан на који начин то треба да се учини, Дачић је одговорио да "на основу политичког договора са Приштином може да се донесе уставни заком којим би овлашћења била предата влади у Приштини, у сагласности са нашим уставом".

Председник Владе Србије оценио је и да би Београд и Приштина "са лакоћом могли да се сагласе око размене територија", односно размене севера Косова за општине на југу Србије које су претежно насељене албанским становништвом.

"Али, то не би било прихватљиво за Вашингтон. Тамо се сматра да би то могло да доведе до новог рата у Македонији", рекао је Дачић.

У интервјуу за немачки дневник Дачић је нагласио и да Србија не жели за Србе малу српску државу на Косову, каква је Република Српска у Босни и Херцеговини, већ жели да Србима "буде допуштено да се удруже у регион, који би био само један од више таквих на Косову, регион какви су и други у Европи".

Истовремено је премијер Србије "неоснованим" назвао страховања косовских Албанаца да би већа овлашћења за заједницу српских општина могла да воде у сепаратизам.

"Ми живимо у Европи у којој постоји на стотине региона, који делом имају много већа овлашћења и који ни на који начин нису фактор дестабилизације, напротив. У нашем интересу није дестабилизација Косова. Важно је да тамо влада мир", рекао је Дачић.

(Бета, Фонет) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/304931/Dacic-Mogli-bismo-da-razmenimo-sever-Kosova-za-jug-Srbije)***


Он је начисто пролуп`о ::). Па није му то дедовина да са њом витла како му се ћефне. Њега треба контролисати, иначе ће направити већу штету и од жутих. Вероватно се "понудио" западу,  да ће да буде " кооперативнији" од Тадића и жутих, док га овако форсирају и дају му медијски простор.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Април 19, 2013, 16:50:17
Завршен дијалог, парафиран споразум


Београд -- Дијалог Београда и Приштине је завршен, српски и косовски премијер парафирали споразум, саопштила Кетрин Ештон.Како сазнаје Б92, тачка 9 која се односи на полицију остала је непромењена, док је тачка 14 за коју се каже да има везе са чланством Косова у међународним организацијама измењена.

Што се званичног потписивања тиче, Б92 сазнаје да још није одређено када ће и да ли ће га бити.

Оно што се раније знало јесте да споразум има 15 тачака и да су те две тачке биле спорне. Према информацијама Б92, током прва четири сата десете рунде, разговори нису текли глатко, јер је за српску страну спорно довођење у везу полиције (тачка 9) и чланства у Косова у међународним органзацијама (тачка 14).

Како су навели извори из београдске делегације, порука српског тима на првом састанку била је да се неће одустати од захтева ни око тачке 9, ни око јаснијег дефинисања тачке 14.

Српска делегација је навела да неће разматрати споразум "ако остане тачка 14 или ако се промени и једно слово у тачки 9".

Делегације су у зграду у којој се налази седиште шефице дипломатије ЕУ стигли око поднева, а након серије консултација, висока представница ЕУ прво се сусрела са српским тимом. Тај разговор је завршен око 14 и 20 часова.

Како је дан одмицао, било је све мање и мање информација, што званичних, што незваничних, јавља репортер Б92.

Ипак, портпаролка високе представнице ЕУ Маја Коцијанчић саопштила је око 16 часова да је у току тројни састанак, а за Б92 је у међувремену потврђено да ће током поподнева обе делегације и Ештонова ићи на састанак и у НАТО.

Тај састанак се доводи у везу са инсистирањем Србије да косовска војска нема приступ на северу, што може бити реализовано само уз подршку НАТО.

Српска делегација у Брисел је стигла у нешто измењеном саставу, односно чине је премијер Србије Ивица Дачић, први потпредседник Владе Александар Вучић, саветник председника Марко Ђурић и шеф владине Канцеларије за Косово и Метохију Александар Вулин.


За разлику од прошлог састанка, овога пута изостаће потпредседница Владе за евроинтеграције Сузана Грубјешић.Током дана и Ештонова-БГ-ПР-НАТО


Иако је најављивано да ће посета српског тима у Бриселу започети састанком с генералним секретаром НАТО-а Андерсом Фогом Расмусеном, до разговора није дошло.

Како сазнаје Б92, с представницима Алијансе разговараће Кетрин Ештон и обе делегације.

Раније данас, појавила се и информација да ће разговор српског тима с Расмусеном почети око 15 часова, док су званичници НАТО-а за Б92 рекли да "не могу да искључе могућност да ће доћи до тог сусрета", али и да не могу, међутим, да потврде и када ће састанак евентуално почети.

Генерални секретар НАТО-а Андерс Фог Расмусен током преподневних часова такође није говорио о састанцима са српском делегацијом на одржаној конференцији и рекао је само да ће НАТО учинити све "како би се евентуални споразум имплементирао".

Марко Ђурић је, ипак, током дана навео да ће до састанка доћи, али да ће Александар Вучић са Расмусеном разговарати у својству министра одбране.

Ђурић: Споразум могућ ако...

Саветник председника Србије Марко Ђурић изјавио је пред почетак десете рунде да је споразум Београда и Приштине могућ ако не буде било одступања од предлога који је на столу и истакао да ће заједница српских општина имати извршна овлашћења, нарочито по питању полиције.

"(Хашим) Тачи континуирано манипулише и износи неистине у погледу садржаја предлога споразума", рекао је Ђурић новинарима пред почетак десете рунде дијалога.

Према његовим речима, за Приштину је најтеже то што споразум који је сада на столу предвиђа да ће на северу Косова бити искључиво полиција српске националности и да косовске безбедносне снаге неће моћи да приступе Северу без одобрења НАТО-а и сагласности заједнице српских општина.

Ђурић је прецизирао да ће заједница српских општина имати извршна овлашћења, нарочито у области полиције, кроз избор регионалног команданта полиције.

"Има наде за договор. Споразум је могућ, ако не буде одступања од предлога на столу и манипулација", закључио је.

Шта је спорно

(http://www.b92.net/news/pics/2013/04/19/1410737810517132b810964622628972_v4%20big.jpg)

Подсетимо, након последње девете рунде, Дачић је рекао да је Хашим Тачи  покушао да измени 14. тачку споразума обавезивањем обе стране да неће блокирати једна другу у међународним организацијама.

Како је тада рекао, то у пракси значи да Србија треба да дозволи да Косово буде чланица међународних организација, што је за Србију неприхватљиво.

На другој страни, Тачи каже да Србија може да изјављује шта жели, али да је реалност другачија. "У споразуму који је предложила Ештон, Косову се даје за право да буде представљено у регионалним и међународним организацијама, да се учлани у НАТО, али и организацију Уједињених нација", тврди Тачи.

Косовска "министарка" за евроинтеграције Вљора Читаку изјавила је раније, преко свог налога на Твитеру, да ће данашња рунда дијалога трајати кратко.

Јуче су у Београду одржане консултације председника Србије, премијера Србије и првог потпредседника Владе. Томислав Николић, Ивица Дачић и Александар Вучић су анализирали девету рунду преговора, која је завршена без договора.

Иако су званичници били близу договора, на крају ипак није постигнут споразум, јер је накнадно  Хашим Тачи инсистирао на томе да се 14. тачка споразума повеже са чланством Косова у међународним институцијама. Како сазнајемо, Приштина је имала и додатна условљавања и поводом тачке 9 која се тиче полиције.

(Б92) (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=04&dd=19&nav_category=640&nav_id=706342)

Цитат
Дачић поручио да ће се о прихватању споразума одлучивати у наредним данима. Према сазнањима Б92, одлука о месту и термину евентуалног званичног потписивања није донета.

Како сазнаје Б92, у десетој рунди спорна тачка 9 која се односи на полицију остала је непромењена, док је тачка 14 за коју се каже да има везе са чланством Косова у међународним организацијама измењена.

"Прихваћени су предлози Србије, парафирао сам да је ово предлог текста о чијем прихватању или одбијању ће се изјаснити обе стране у наредним данима", рекао је премијер Србије Ивица Дачић.

Вест је објавила Кетрин Ештон, која је и честитала обојици премијера на "досад уложеном напору", а затим је навела да ће две стране обавестити Брисел о прихватању парафираног споразума.


Први потпредседник владе Србије Александар Вучић навео је да су у финалној верзији текста прихваћени сви српски предлози, односно да је "недирнута тачка 9, и по српској жељи модификована тачка 14".

Оно што се раније знало јесте да споразум има 15 тачака и да су две тачке биле спорне.

Према информацијама Б92, током прва четири сата десете рунде, разговори нису текли глатко, јер је за српску страну спорно довођење у везу полиције (тачка 9) и чланства у Косова у међународним органзацијама (тачка 14).

Како су навели извори из београдске делегације, порука српског тима на првом састанку била је да се неће одустати од захтева ни око тачке 9, ни око јаснијег дефинисања тачке 14.

Српска делегација је навела да неће разматрати споразум "ако остане тачка 14 или ако се промени и једно слово у тачки 9".

За Б92 је у међувремену потврђено да ће током поподнева обе делегације и Ештонова ићи на састанак и у НАТО.

Састанак са генералним секретаром НАТО Андерсом Фогом Расмусеном се доводи у везу са инсистирањем Србије да косовска војска нема приступ на северу, што може бити реализовано само уз подршку НАТО.

Иначе, раније је било најава да ће дан бити започет састанком српског тима са представницима Алијансе, али до разговора није дошло.

Генерални секретар НАТО-а Андерс Фог Расмусен током преподневних часова такође није говорио о састанцима са српском делегацијом на одржаној конференцији и рекао је само да ће НАТО учинити све"како би се евентуални споразум имплементирао".

(Б 92) (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=04&dd=19&nav_category=640&nav_id=706671)


Цитат
Расмусен: НАТО ће подржати споразум

"НАТО подржава дијалог и спремни смо да одиграмо своју улогу уколико дође до споразума", рекао је Расмусен на конференцији за штампу у седишту Алијансе.

(http://www.b92.net/news/pics/2013/04/19/150917056751710dd7c61cb743092313_368x252.jpg)

Он је, међутим, избегао да одговори на питање да ли ће НАТО дати гаранције да косовска војска не залази у српске општине, што је један од кључних захтева београдске делегације у разговорима с Приштином, већ је само рекао да је "у сталном контакту" са шефицом европске дипломатије Кетрин Ештон.


***


(http://www.blic.rs/data/images/2012-12-24/299094_nikolic-dacic-vucic01foto-oliver-bunic_f.jpg?ver=1356382123)

СРАМОТА!!!

Сви ови који су парафирали тај Споразум ће остаћети у историји упамћени као ИЗДАЈНИЦИ, који су продали део српске територије за неки имагинарни датум уласка у ЕУ!!!Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Cuburac Април 19, 2013, 19:11:33
Katastrofa. Danas je konacno Srbija kakvu znamo i istorijski pamtimo prestala da postoji zahvaljujuci nasim izdajnicima.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Април 20, 2013, 05:53:36
ODLUČILI
Opština Kosovska Mitrovica: Kod nas se neće sprovoditi sporazum iz Brisela!
Predstavnici svih političkih stranaka i pokreta u Skupštini opštine Kosovska Mitrovica odlučili su večeras, na hitno održanom sastanku, da se sporazum koji je parafiran u Briselu ne primenjuje u toj opštini.


(http://www.alo.rs/resources/img/28-10-2012/home_category/107291-kosovo-foto-sasa-maricic.jpg)

 "Svim demokratskim sredstvima nastavićemo borbu za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i institucija Republike Srbije na ovim prostorima", istakli su politički predstavnici iz Kosovske Mitrovice u saopštenju.
Na sastanku je istaknuto da su za narod koji živi u toj opštini, Ustav Srbije i postojeći pravni akti jedini garant za život, rad i opstanak.
Upućen je poziv građanima da budu mirni, da se odgovorno ponašaju,
da ostanu u svojim domovima sa svojim porodicama i na svojim radnim
mestima u institucijama države Srbije.


Цитат
Predstavnici Srba sa severa Kosova rekli su večeras da nisu zadovoljni predlogom sporazuma koji je parafiran u Briselu između predstavnika Beograda i Prištine, da nikada neće prihvatiti uspostavljanje kosovskih institucija na severu pokrajine i za ponedeljak u Kosovskoj Mitrovici najavili miting na kome će doneti odluku o formiranju Skupštine severnog Kosova.

http://www.alo.rs/vesti/politika/srbi-sa-severa-kosova-nezadovoljni-sporazumom-u-ponedeljak-miting/16594

Хоће ли издржати?


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Cuburac Април 20, 2013, 19:11:42
Kako jadni da izdrze kada ih je Srbija pordala? Njih 50,000 protiv celoga Sveta i protiv samih politicara u Srbiji na vlasti. Ovo je ne samo sramota, ovo ide i preko same izdaje. Vucic je bio u Vasingtonu pre nego sto je SNS osnovan. Odjednom su on i Toma preko noci postali dobri momci, odvojili se od Radikala i postali "politicari". Scena je bila slozena. Onda su na veoma cudan nacin dobili izbore, kradje glasova na koje su vikali odjednom vise nisu postojale. Na taj nacin nacionalna opozicija, normalno navodna, je dosla na vlast. Prosta stvar, sklonili su Tadica i njegove lopove koji su bili omrazeni u narodu, na vlast je dosla navodna opozicija koja je samo nastavila isti posao koji je Tadic zapoceo. To je cista neutralizacija bez formalne lobotomije. Svi duvaju u istu tikvu, sto bi rekao nas narod. Okreni, obrni, izdadose veru za veceru.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Април 21, 2013, 17:51:46


Вучић: Можемо и на референдуму да питамо грађане да ли подржавају споразум из Брисела


Танјуг | 21. 04. 2013. - 16:13ч

Министри из Српске напредне странке (СНС) у понедељак на седници Владе подржаће споразум са Приштином, рекао је лидер СНС-а Александар Вучић који није искључио могућност референдума о споразуму из Брисела.(http://www.blic.rs/data/images/2012-07-01/256262_sns-sednica-foto-z-ilic6112_f.jpg?ver=1366553608)


После шесточасовне седнице Главног одбора СНС-а, која је била затворена за јавност, Вучић је рекао да га је Главни одбор овластио да ако процени да је потребно организовати изјашњавање грађана, да Председништво СНС-а може донети одлуку о референдуму. Он је рекао да очекује да ће Скупштина Србије о споразуму расправљати у среду или четвртак.

"Уколико будем проценио, Председништво СНС-а у наредној недељи може да донесе одлуку како и на који начин да питамо грађане да ли подржавају оно што смо урадили", рекао је лидер напредњака и први потпредседник Владе Вучић.

Вучић је казао да не искључује ни референдум о том питању и поновио да споразум не признаје никакву независност Косова, те да је у датим околностима то највише што се могло учинити.

Он је рекао да не прихвата тезу да су представници Владе било кога или било шта издали. Вучић је изразио спремност да разговара с представницима парламентарних странака које се противе споразуму, али да неће да разговара с онима који уцењују.

Он је рекао да је циљ да се постигне јединство у Србији о Споразуму који су у петак у Бриселу парафирали премијери Србије и Косова. Према његовим речима, од укупно 387 присутних чланова Главног одобра, 377 је гласало "за", осам "против", а два су била уздржана.

Blic (http://www.blic.rs/Vesti/Politika/378890/Vucic-Mozemo-i-na-referendumu-da-pitamo-gradjane-da-li-podrzavaju-sporazum-iz-Brisela)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Април 21, 2013, 22:00:45
Како посејасмо, тако ћемо жњети!

Својим понашањем и изјавама госн Вучић је превазишао и самог Тадића - вирус, микрочип или паре - било шта да је у бити поменутог, нема оправдања јер Србија није његова прћија па да се поиграва судбинама милиона људи!!!

Препун себе, безгранично арогантан (умишљајући да је Партенон створен искључиво због, и за њега) од постојеће, ВЕОМА ОПАСНЕ ситуације у коју он и његова сабраћа из државне врхушке гурају Србију, праве ФАРСУ! Као да Србији и њеном напаћеном народу није доста игара без граница!?

И шта рече несуђени "бог" (само још на тој функцији није био, или већ јесте а ми нисмо обавештени)? Уколико ОН ПРОЦЕНИ - може се десити РЕФЕРЕНДУМ - у супротном, КО ПИТА НАРОД, осим (привидно) када су избори или референдум. Није тешко погодити да ли би им народ "дао подршку" - ту су се бар изузетно извештили са гласачким листићима из контејнера. ???

При том безобразно тврди, обезвређујући нашу моћ расуђивања, "да Споразум не признаје никакву независност Косова, те да је у датим околностима то највише што се могло учинити".
Ма да ли је могуће да овако "свестрана" личност (у смислу окретања на све стране - према ЕУ, Америци и нама "братски блиским", Саудијској Арабији и осталим Емиратима) не зна шта је ТАКСАТИВНО ПОБРОЈАНО У СПОРАЗУМУ, кога лаке руке оверише?

Ево, да му помогнемо, ако га већ нема у џепу поред срца (а у срцу "отаџбину"), само нека следи линк - http://svisrbisveta.org/politika/sta-pise-u-sporazumu-iz-brisela/#axzz2R7WBC1Qw .

И ако мисли да се од потписа на ИЗДАЈУ није могло добити више, вара се љуто. Да су и он и његови вазали имали ОНО ШТО ЧОВЕКА ЧИНИ ЧОВЕКОМ (да се не лажемо, и срце и муда), не би ни кренули путем труле ЕУ већ би у старту пружили руку великом братском пријатељу Путину (и руском народу) и пресекли игру надвлачења конопца са тзв. ЕУ и УСА демократама, и тзв. премијером самопрокламоване терористичке творевине "државе Косово"!!!

Својим чињењем, дакле, уласком на највишем државном нивоу у разговоре са поменутим сподобама, ОНИ СУ ВЕЋ ТАДА ЗВАНИЧНО ПРИЗНАЛИ оно што се ПРИЗНАТИ НЕ МОЖЕ - а о чему говоре и историја и Устав земље коју, НА ЖАЛОСТ свих њених житеља, они представљају!

Да је правде, поменути чин кршења Устава Србије морао би да резултира адекватним потезом судских органа спрам српских "преговарача", јер у њега су се заклели пре но што углавише своје позадине у функционерске фотеље, и ма колико имали високо мишљење о себи, још увек је Устав ИЗНАД ЊИХ!!!

Ово што урадише, а већ најављују да ће их и коалициони партнери у Скупштини подржати, није ништа друго до ИЗДАЈА, ПРОДАЈА НАРОДА И ЦЕЛОКУПНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ!

Од тренутка када и посланици буду аминовали ОВО НЕДЕЛО, на снагу ступа - без икаквих препрека и до најситнијих детаља - СОФА (http://www.geopolitika.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=71:sofa-nesporazum&catid=111:2010-04-14-09-42-15&Itemid=5) (споразум, који је са Америком 2006.г. потписао пожутели Тадићи, а пре пар година ОВЕРИО вајни књижевник, политичар и "дипломата", Вук Драшковић).

Ингеренције које су Америци дате тим споразумом враћају нас у њам-њам земљу, којом ће слободно вршљати и Курта и Мурта, без икаквих обавеза плаћања за коришћење свих расположивих ресурса и њихово уништавање, земљу у којој неће одговарати чак ни за намерно убиство, силовање, крађу, бахатост било које врсте. Насупрот њима, грађани Србије ће бити у рангу робова...

Наравно, тако ће бити уколико се ВЕЋ ДАНАС НЕ ПРОБУДИМО из стогодишњег "ружичастог" сна и не кренемо У ОДБРАНУ ОТАЏБИНЕ ОД СВАКОВРСНИХ МАНИПУЛАНАТА, ЛАЖАРА И ИЗДАЈНИКА!
То можемо САМО УЈЕДИЊЕНИ, СЛОЖНИ, СА ИСТИМ ЦИЉЕМ И У ИСТО ВРЕМЕ!!! Никако на начин како се овог тренутка ради - протестима које имају заједнички циљ, али се реализују по систему странчарења и у различито време - СВАКО БИ ДА БУДЕ ПРВА ВИОЛИНА У СВОМ ДВОРИШТУ!!!  

Да све гореречено није плод маште (већ црна збиља) , уколико се и надаље будемо понашали бескрвно (као Трноружица), ускоро ће нам на врата Београда закуцати ВЕЛИКА АЛБАНИЈА, уз подршку поменуте СОФЕ, но тада НЕЋЕ БИТИ ПРИНЦА (у лику мајчице Русије) да нас спашава из раља зла, нити ће Бог више бити на нашој страни...

САМО ОД НАС ЗАВИСИ будућност целокупне Србије....
Дакле, како посејасмо, тако ћемо жњети!  


*****************

(http://www.zaslike.com/files/hsba613j3ki7vybktw7a.jpg) (http://www.zaslike.com/)

Круна и писмо, стубови нашег идентитета се све више урушавају.
Писмо газимо на сваком кораку, а круна је пала због сталног сагињања.


Даница МашићНаслов: В.Глишић: Дачићу, издао си Косово
Порука од: Гога Април 22, 2013, 02:03:36
Владан Глишић прекинуо Дачићев говор – ДАЧИЋУ ИЗДАО СИ КОСОВО!!!

На отварању Београдског маратона, Владан Глишић је са озвучења постављеног у стану Миле Алечковић у Булевару Краља Александра прекинуо говор председника Владе Ивице Дачића и обратио се окупљенимa.

Маратонцима и присутним грађанима, Владан Глишић је указао на издају Косова и Метохије од стране Владе Србије на челу са Ивицом Дачићем. Истовремено је са зграде спуштен велики транспарент “Бранимо Србију”.

 

Преносимо део говора Владана Глишића: "Дачићу, издао си Србе на Косову и Метохији; прекршио си Устав Србије; Дачићу, лагао си Путина; Дачићу, предао си Косово и Метохију Тачију; Дачићу, како те није срамота да се појавиш пред људима; док Срби са КиМ стрепе ти, Дачићу, отвараш маратон, певаш по кафанама, сликаш се са голим женама. Срам те било. То што нас не видите не значи да нас нема много. Пратимо шта радите и једног дана ћете за то одговарати".

Маса окупљених маратонаца и грађана нашла се у чуду јер није могла да закључи одакле долази глас Владана Глишића. Уследило је скандирање из масе окупљених грађана: Издаја, издаја, Косово је Србија… Ивица Дачић није могао ни да одржи свој говор и отвори маратон, маратон је брже-боље пуштен, а Ивица Дачић напустио место догађаја, понижен како то заслужује свако ко издаје Косово и  Метохију.

(http://dverisrpske.com/__we_thumbs__/18975_4_IMG_9571.jpg)

Потом је Полиција дошла на улаз у стан Миле Алечковић, у коме се налази протестни штаб Двери на челу са Владаном Глишићем. Након доласка адвокатског тима Двери (Марко Пушица, Дејан Живановић и Горан Петронијевић) и великог броја сабораца Двери, полиција се повукла.

КОСОВО ЈЕ СРБИЈА

(http://facebookreporter.org/wp-content/uploads/2013/04/kos-sr.jpg)

У исто време на другом месту, у оквиру трке задовољства Београдског маратона, 14 сабораца Двери обукло се у мајице са по једним словом на свакој мајици слогана КОСОВО ЈЕ СРБИЈА и у линији прошетало уз песме о Косову и Метохији, на опште одушевљење присутних грађана у трци задовољства.

Покрет Двери уверава владајући режим Дачић-Вучић-Динкић-Николић да издаја Косова и Метохије неће проћи и да ће свуда и на сваком месту имати побуну док не поднесу оставке и не пониште парафирани споразум са сепаратистичким режимом у Приштини.


Данас у 18 часова у више десетина градова и општина Србије Двери организују протестне колоне возила и блокаду саобраћаја, као вид подршке Србима на Косову и Метохији и противљења режимским намерама да дефинитивно потпишу споразум са терористом Хашимом Тачијем и признају независно Косово.

Покрет Двери позива све своје присталице и српске родољубе у целини да се сутра придружимо протесту Демократске странке Србије на платоу испред Философског факултета у Београду у 15 часова и заједнички кренемо у протестну шетњу до издајничке Владе Србије.

http://www.youtube.com/watch?v=RgPHRXaFj9I


(Фб Репортер) (http://facebookreporter.org/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/)***А онда сви треба да се укључе у протест који радикали имају у 18 часова на Тргу републике. Ето прилике да сви, УДРУЖЕНИ не дозволе стављања потписа на издају и предају Косова и Метохије!!!Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Април 22, 2013, 05:01:48
"Srbi će nestati sa KiM ako se primeni sporazum"


Predsednik Srpskog nacionalnog veća severnog Kosova i Metohije Milan Ivanović ocenio je da Srbi nemaju nikakvu šansu da opstanu na Kosovu ako bude sproveden sporazum parafiran u Briselu 19. aprila.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2011-10-16/186213_101702c3_f.jpg?ver=1366553320)

Ivanović je na konferenciji za novinare u Kosovskoj Mitrovici rekao da sporazum daje manje od Ahtisarijevog plana i da nijedna odredba ne osigurava bezbedan život Srbima.

 

"Njegovom primenom izaćićemo iz ustavno-pravnog sistema Republike Srbije i ući u stanje koje će značiti našu propast, asimilaciju, egzodus ili etničko čišćenje sa ovih prostora", ocenio je on.


Prema njegovim rečima, ni u jednoj oblasti zajednica srpskih opština neće imati izvršna ovlašćenja, već će sve biti pod kontrolom Prištine.


"Komandire policije biraće MUP Kosova, oni i sudije koje će takođe biti birane u Apelacionom Sudu u Prištini radiće po kosovskim zakonima, biće ukinut platni promet sa Srbijom i Priština će strogo kontrolisati protok novca", rekao je Ivanović i dodao da su zdravstvo, obrazovanje i prostorno planiranje dobili manja ovlašćenja od onih koja su im nuđena po Ahtisarijevom planu, odbijenom u SB UN.

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/307982/Srbi-ce-nestati-sa-KiM-ako-se-primeni-sporazum


Вучић то неће дозволити.Изјавио је  данас да "албанска чизма неће на север".Он, Тома и Дачић ће врло брзо на сметлиште историје.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Април 23, 2013, 02:14:32

Влада Србије усвојила бриселски споразум


22.04.2013.

Аутор: Агенција ТАНЈУГ

Премијер Србије Ивица Дачић обавестио је високу представницу ЕУ Кетрин Ештон о прихватању предлога споразума


(http://images3.kurir-info.rs/slika-620x333/vlada-srbije-1361315969-270779.jpg)


БЕОГРАД - Влада Србије усвојила је споразум који су 19. априла парафирали премијери Србије и Косова, Ивица Дачић и Хашим Тачи, у Бриселу. Премијер Дачић обавестио је високу представницу ЕУ Кетрин Ештон о прихватању предлога споразума.

Дачић је, како се наводи у саопштењу владе, примио шефа Канцеларије Европске уније у Београду Венсана Дежера и уручио му писмо којим обавештава Европску унију о данашњој одлуци Владе Србије.

"Као што смо се договорили, желео бих да вас обавестим да је Влада Републике Србије прихватила Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа, које смо заједнички парафирали у Бриселу, у петак 19. априла 2013", стоји у писму Дачића Ештоновој.

Желео бих даље да вас информишем да је препоручени текст једногласно усвојен на данас одржаној седници владе, наведено је у писму.

Дачић је такође захвалио Ештоновој на личном ангажовању и преданости у постизању споразума, која је, како је истакао, била од "непроценљивог значаја"
.(више)... (http://www.kurir-info.rs/briselski-sporazum-vlada-srbije-danas-odlucuje-clanak-755983)

Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Април 23, 2013, 02:30:52

Ето, црно на белом дато признање - ВЛАДА ЈЕ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛА СПОРАЗУМ! Е, сад, није да није...сви знамо КО СВЕ седи у Влади, па им у то име шаљемо ...поздраве и жеље песмом "Сини муњо, удри громе" ;D ...

При том, Дале (љуби га мајка на ЕУропском цивилизацијском односу) џентлментски упути Ештоновој прегршт речи захвалности на њеном НЕУМОРНОМ залагању, које је од НЕПРОЦЕЊИВОГ ЗНАЧАЈА у....откидању Космета од Србије!!
Свака час'...У злато да га окујемо....но, за почетак - у букагије!!!

Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Април 23, 2013, 02:47:03


Чак 228 посланика гласаће за споразум Београда и Приштине

(http://www.pressonline.rs/sw4i/thumbnail/skupst.-tanjug.jpg?thumbId=992015&fileSize=37785&lastModified=1366639083000&contentType=image/jpeg)


Чак 228 од 250 посланика Скупштине Србије требало би да гласа за споразум Београда и Приштине, судећи према најавама из странака.

22. 04. 2013. - Танјуг
Посланицима владајуће коалиције у томе би очекивано требало да се придруже демократе Драгана Ђиласа, ЛДП Чедомира Јовановића и све мањинске странке, док би против могли да буду једино посланици ДСС-а Војислава Коштунице и један посланик листе Ниједан од понуђених одговора.

Број посланика који ће подржати споразум могао би, додуше, да буде нешто мањи, пошто ће странке својим посланицима са Косова и Метохије вероватно оставити могућност да буду против или уздржани, али би број гласова опет требало да буде више од 200.

Шеф посланичке групе Демократске странке Борислав Стефановић најавио је данас да ће та странка гласати у правцу подршке предложеном бриселском споразуму, али је поновио захтев те странке да власт саопшти да споразум са Приштином представља фактичко признање независности КиМ.

- Понављамо захтев да власт каже истину да је ово де факто признање независности Косова, јер институције и закони Србије више неће постојати на КиМ- рекао је Стефановић.(више)... (http://www.pressonline.rs/info/politika/270116/cak-228-poslanika-glasace-za-sporazum-beograda-i-pristine.html)
Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Април 23, 2013, 03:42:20

Скупштина само верификује одлуку Владе Србије о фактичком признању независности Космета

Скупштина ће, како је најављено, заседати у петак када ће се на дневном реду наћи и поменути Споразум.

Оно чиме се тренутно мажу очи грађанима Србије (подразумевајући и Косово и Метохију) је игра бројевима - колико ће посланика бити ЗА, а колико ПРОТИВ потписаног папируса. Наравно, замлаћујући их још који дан све у уверењу да мисле како је у моћи Скупштине да пресече Гордијев чвор, остављајући им наду да ће бар посланици схватити неопходност ОДБИЈАЊА Споразума...

Међутим, ево две КРУНСКЕ реченице које кристално јасно дају до знања шта је шта у безобзирној игри садашњих властодржаца са државом и народом...

1.
Премијер Ивица Дачић јуче је нагласио да ће Влада бити прва која ће донети одлуку о споразуму, јер она води спољну и унутрашњу политику земље, и да ће потом њена одлука бити прослеђена Народној скупштини на верификацију (реченица преузета из претходног текста о одлуци Владе).

2. 
Шеф посланичке групе Демократске странке Борислав Стефановић најавио је данас да ће та странка гласати у правцу подршке предложеном бриселском споразуму, али је поновио захтев те странке да власт саопшти да споразум са Приштином представља фактичко признање независности КиМ. (цитат текста Скупштине у најави).

Како се из цитираног да видети, Скупштина САМО верификује одлуку Владе о, како рече Стефановић, ФАКТИЧКОМ ПРИЗНАЊУ НЕЗАВИСНОСТИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ!!!

Дакле, ништа ново што се није знало, али би - ако има у владајућој олигархији имало људскости (што прелази у сферу научне фантастике) - могли бар да не потцењују и не вређају здрав разум живља у Србији...

Није потребно завршити високе школе да би се схватило одакле ветар дува...
и ко ће кога на крају да ОДУВА!

Живи били па видели!!


 


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Zeka Април 23, 2013, 09:54:35
Правна природа бриселског „споразума”


 Документ који је премијер Дачић парафирао у Бриселу и којим су окончани тзв. бриселски преговори са представницима сепаратистичке албанске власти, по својој форми и садржини има две стране – међународноправну и унтрашњу, уставноправну страну.

 

Међународноправна природа „споразума”


Код међународноправне оцена овог документа ваља поћи од његове форме, јер у међународноправном општењу форма често носи значајније поруке од садржине неког документа. У овом случају већ изрази употребљени у наслову наведеног бриселског документа јасно указују на његову међународноправну природу и функцију.

Признање ius contrahendi. Педантна евроатлантистичке бирократија, са вишевековном западном псеудоимперијалном дипломатском вештином скривања „ђавола у детаљима”, изабрала је да већ у наслову овај бриселски документ назове „споразумом” (agreement). Тиме се шаље јасна порука да је реч о једном међународноправном уговору чије су стране потписнице две независне државе, јер енглеска реч agreement има управо ово правнотехничко значење (нпр. Споразум о стабилизацији и придруживању – Stabilisation and Association Agreement).1) Следствено, парафирањем и прихватањем овог „споразума” Влада Србије директно и званично признаје сепаратистичко-терористичкој творевини, тзв. Републици Косово, - право на закључивање међународних уговора (ius contrahendi). Реч је о једном од класичних и основних атрибута спољашње суверености сваке независне државе. Тачком 14. овог „споразума”, у којој се истиче да његове стране потписнице „неће једна другу блокирати” у процесу „европских интеграција”, нити на то подстицати друге државе, Србија признаје пуни међународноправни уговорни капацитет тзв. Републици Косово, који је својствен само сувереним државама. Пристајање да тзв. Република Косово буде члан ЕУ, у равни Србијине легитимације ове политичке творевине, једнак је пристанку да тзв. Косово постане члан УН, јер само независне државе могу бити чланови ЕУ. После тога, питање чланства тзв. Косова у другим међународним организацијама, па и у самим УН, решаваће се искључиво по закону инерције међународне политике, чији ће безвољни посматрач бити Србија.

De iure међународно признање. Додавањем у бриселском документу речи „први” уз реч „споразум” (first agreement), као и ограничавање садржине овог акта на успостављање „принципа” за „нормализацију односа” (normalization of relations), једно парцијално признање ius contrahendi стиче генерално својство чина који се у међународноправној теорији квалификује као индиректно de iure међународно признање новонастале државе.

Признање уставотворства. Пристајањем да бриселским „споразумом о нормализацији односа” укине свој правни поредак (органе државне управе и локалне самоуправе и законе државе Србије) на територији Косова и Метохије, те да призна легитимитет и легалитет сепаратистичком поретку власти (локалне самоуправе у српским срединама организоване по устави законима тзв. Републике Косово), Србија потврђује тзв. Републици Косово право на уставотворство, што је основни атрибут унутрашње суверености. Колико је ово признање битно указују речи једног од класика српске уставноправне науке, проф. Р. Марковић, да „своје својство суверене политичке организације (imperium), држава једино изражава када врши уставотворну власт, када доноси Устав”.2) Зато из угла недвосмислених и општеприхваћених ставова уставноправне науке, прилично невешто и немушто делују објашњења Србијиних званичника да прихватањем бриселског „споразума” Србија не признаје тзв. Републику Косово, мада признаје њен „Устав”, чији је саставни део и сепаратистичка „Декларација независности”. Укратко, како на једној територији нема две суверене, односно највише власти, Србија се бриселским споразумом одриче досадашњег ефективно оствариваног права на издавање заповести (норми) на северу КиМ, истовремено позивајући своје (бивше) грађане, којих се одриче заједно са одрицањем од права заповедања, да се подвргну новом уставотворцу. Тај нови уставотворац, кога Србија бриселским „споразумом” признаје, не само да је са становишта Србијиног уставног поретка криминалан, већ је политички гледано нелегитиман, јер не ужива подршку оних слободних грађана над којима би по бриселским актима требао да влада. Тако се бриселским „споразумом” истовремено врше два злочина, један над државноправни поретком Србије, а други над политичком слободом Срба на северу КиМ.

 

Бриселски „споразум” у светлу Устава Србије

Да би један међународни споразум државе Србије имао снагу домаћег закона неопходна је његова потврда (ратификација) у Народној скупштини Републике Србије. Следствено, без ратификације бриселски „споразум” не може да буде обавезујући за Србију; насупрот томе, његова ратификација би показала да је прави намена овог „споразума”, али и целокупних „преговора” о Косову који су вођени под албаноидном диригентском палицом осовине Вашингтон-Брисел – признање албанске државе на КиМ. Србијини преговарачи помињу и трећи начин да бриселски споразум постане правно обавезујући за Србију. Реч је о уставном закону за уређивање суштинске аутономије на КиМ, чије је доношење предвиђено у чл. 182. ст 2. Устава Србије.3) Накнадно санкционисање једним таквим законом постојећег сепаратистичког поретка на Косову и Метохији било би противно уставној категорији суштинске територијалне аутономије, јер она не познаје право на уставотворну власт, односно самоинституционализацију. Уосталом и у федерацијама, речју М. Јовичића, „уставотворац у федералним јединицама има смањен уставноправни капацитет”, јер је ограничен нормама савезног устава, што овде не би био случај зато што албански сепаратистички уставотворац манифестије потпуно самостално, суверено право на самоконституисање.4) Међутим, доношење оваквог уставног закона мало је вероватно, не због старања Владе Србије за очување уставности и законитости, већ због захтевне процедуре његовог доношења. Наиме, према чл. 203. ст. 7. Устава  за доношење уставног закона потребна је двотрећинска већина у Народној скупштини и потом потврда од већина грађана на уставотворном референдуму.5) Овакав референдум био могао добити својство општенародног опредељивања о ЕУропској политици садашње коалиције на власти, што свакако не би одговарало евроатлантском интересу брзог окончавања процеса послератног инсталирања НАТО структура и чишћења Балкана од сваког облика руског присуства.

Уосталом, бригу око начин укључивања оваквог државноубилачког „споразума” у уставни поредак Србије, евроатлантски покровитељи албанске државе на КиМ препустили су Влади Србије. Западној псеудоимперији, која размишља крајње прагматичном логиком окупатора, у овој фази и нису потребне гарантије правног поретка државе Србије, већ личне, јавно преузете гаранције представника Србијине извршне власти да ће свесрдно помоћи тзв. Косову да напокон постане држава. Позивање потпредседника Владе Србије, А. Вучића, у Брисел, као и сликовити описи атмосфере преговора које је дао премијер Србије, недвосмислено упућује на закључак да су се евроатлантској врхушци полагале личне гаранције - народски речено у Бриселу се јемчило главом да ће Срби са севера као јагњад отићи под Тачијеве институције. Управо, у овом се састоји оно што западне дипломате оцењују  „ ни мало лаким процесом имплементације” бриселског „споразума”.6) С тим у вези, од Србије се очекује да свим средствима, а пре свега кроз буџетску уцену, злоупотебу органа гоњења на територији централне Србије и строг „погранични” надзор, натера Србе са севера КиМ да се повинују „реалности” Тачијеве локалне самоуправе. Наиме, одредбе „споразума” из Брисела не говоре ни о каквој српској територијалној аутономији, већ само о локалној самоуправи, јер не ни једном речју не помињу самосталност у законодавству српске заједнице општина. Управо, самосталност „у најважнијој државној функцији, законодавној”, као нужно својство територијалне аутономије одваја ову од локалне самоуправе, као најнижег нивоа децентрализације.7)

Тако би се формалним неукључивањем бриселског „споразума” у правни поредак Србије, заобишао постојећи Устав Србије, а питање уставног санкционисања нових „граница” оставило будућем Србијином уставотворцу, кога западне обавештајно-корпоративне службе већ увелико обликују комбинацијом моралног и финансијског банкрота и медијско-просветног заглупљивања.

 

Пут расплетa политичке и уставне кризе

Независно од даљих планова евроатлантских бирократа, у овом часу је јасно да су чланови Владе Србије, гласајући за прихватање бриселског споразума, изашли из оквир Устава Републике Србије из кога извлаче јавно овлашћење које врше, па су оваквом својом одлуком себе убудуће ситуирали на ризичном терену фактичке моћи, остајући тако без правне заштите њиховом одлуком урушеног правног поретка. Тиме је у Србији изазвана дубока уставна криза и криза политичког легитимитета власти. Међутим, ово је само врхунац заплета српске политичке драме, која је започела непосредно после прошлогодишњих општих избора када је нова коалиција пожурила да веће поверење укаже вољи Вашингтона, него тек исказаној вољи сопствених бирача. У расплету драме може да се очекује судар политичке воље носиоца суверености и политичких интереса његових представника, а српска идентитетска тема, Косово и Метохија, само ће убрзати и заоштрити овај судар.

 

              1) http://www.prvasrbija.org/2013/04/blog-post_21.html

              2) Р. Марковић, Примена начела уставности и законитости у Сретењском Уставу, 150 година од доношења Сретењског Устава, Крагујевац, 1985, стр. 109;

              3) Р. Марковић,Уставно право и политичке институције, Београд, 2008, стр. 449;

              4) М. Јовичић, О уставу-теоријско-компаративна студија, Устав и уставност, Изабрани списи, књ. 3, Београд, 2006, 236-237;

              5) Р. Марковић,Уставно право и политичке институције, стр. 449;

              6) http://www.nspm.rs/hronika/karl-bilt-rubikon-je-predjen-implementacija-nece-biti-laka.html

              7) Р. Марковић,Уставно право и политичке институције, стр. 436.Зоран Чворовић (http://srb.fondsk.ru/news/2013/04/22/pravna-priroda-briselskog-sporazuma.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Април 25, 2013, 00:53:01
Srbi sa Kosova sutra sa državnim vrhom

Predstavnici Srba sa severa Kosova sutra bi trebalo da u Beogradu razgovaraju sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije Aleksandrom Vučićem o predlogu sporazuma Beograda i Prištine, koji je parafiran 19. aprila u Briselu.

http://www.youtube.com/watch?v=CZRGqi4FJvk

http://www.b92.net/video/videos.php?nav_category=905&yyyy=2013&mm=04&dd=24&nav_id=708192

Коју чаробну формулу ће сутра Вучко да им да?Биће интересантно да чујемо како ће се оправдати за ову издају.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Април 25, 2013, 20:22:58
Срби са КиМ одбили бриселски споразум


Срби с Косова не прихватају споразум Србије и Косова постигнут у Бриселу, и најављују протесте, између осталог и у Београду, рекао је данас Славиша Ристић, председник Скупштине Општине Зубин поток, после састанка с премијером Ивицом Дачићем и првим потпредседником Владе Александром Вучићем.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-04-25/318087_slavisa-ristic--beta_f.jpg?ver=1366900816)

Срби с Косова траже од Владе Србије расписивања референдума на којем би се народ изјаснио о бриселском споразуму и о томе да ли косовски Срби остају у уставно-правном поретку Србије, рекао је Ристић.

После састанка у Београду с Дачићем и Вучићем, Ристић је рекао новинарима да 90 одсто Срба на северу Косова не прихвата споразум из Брисела.


"Ако држава има намеру да то (споразум) спроведе, треба да зна да ће то морати да ураде мимо нас, а наравно, нико не може бити јачи од државе - држава може да повуче било који потез и да склони нас с ових позиција", казао је Ристић и навео да није било разговора о томе, нити такве претње.

Ристић је најавио да ће се Срби с Косова мирним путем борити против бриселског споразума и најавио и протест у Београду, али није рекао када. Наговестио је да ће тај протест организовати косовски Срби и да ће бити "изван страначких ствари".


"Овим споразумом ми постајемо део уставног поретка такозваног независног Косова и то је разлог због којег га ми не прихватамо", рекао је Ристић.

Он је рекао да су на састанку Вучић и Дачић изнели аргументе у прилог споразуму и анализирали тачку по тачку, те је због тога састанак трајао дуже од три сата. Ристић је додао да су Срби с Косова спремни да одговоре на сваки позив државног врха на даље разговоре и другу сарадњу.

(Вести, Бета) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/309012/Srbi-sa-KiM-odbili-briselski-sporazum)***Свака част нашим Србима са Космета!

Што се тиче референдума, ПЛАШИМ се да их је ту ДСС увукао у један зачарани круг, пошто Коштуница врло добро зна како "власт зна да намести резултате референдума да буду по њеној жељи", .... ::) Али, хајде да не баксузирам, видећемо шта ће од тога да буде.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Април 30, 2013, 14:53:12
Срби са севера Косова ушли у зграду Владе, Срби са југа негодовали


Делегација Срба са севера Косова дошла је данас на разговоре у згради Владе Србије, што је изазвало негодовање представника Срба из других делова Косова, који такође желе да их приме представници власти.

Срби са севера Косова данас треба да се изјасне да ли су за организовање референдума о споразуму са Приштином и да ли ће пристати да спроводе документ ако резултат референдума буде показао да већина грађана подржава тај документ.(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-04-30/319140_krstimir-pantic--beta_f.jpg?ver=1367317716)
Делегација Срба са севера КиМ

 

Председник општине Зубин Поток Славиша Ристић рекао је новинарима да нема ништа против да на састанку у Влади буду и представници Срба који живе јужно од Ибра и који су јутрос дошли да протестују испред зграде Владе.

Ристић новинарима није желео да каже шта ће одговорити представницима Владе, већ је казао да ће то најпре саопштити саговорницима. Председник општине Штрпце Звонко Михајловић је испред зграде Владе рекао лидеру СНВ северног Косова и Метохије Милану Ивановићу да се Срби из јужног Косова осећају дискриминисано и да сматрају да није у реду што не присуствују састанку, као и што су Срби са севера Косова ушли у зграду Владе, а да их "нису ни погледали".

Михајловић је замолио Ивановића да осталим учесницима састанка пренесе жељу да и представници Срба јужно од Ибра учествују у разговорима.


Он је раније казао да се представници Срба у централном и јузном Косову такође противе споразуму јер не зеле да живе у косовској држави. Ивановић је Михајловићу рекао да ће његов став изнети на састанку и да нема ништа против да се у разговоре укључе и представници Срба који живе јузно од Ибра.

(Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/310086/Srbi-sa-severa-Kosova-usli-u-zgradu-Vlade-Srbi-sa-juga-negodovali)

***

Срби са југа КиМ: Србија нас је заборавила


Око 20 косовских Срба који живе јужно од Ибра протестује данас испред зграде Владе Србије тражећи да имају исти третман као Срби са севера Косова и противећи се споразуму о нормализацији односа Београда и Приштине.


(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-04-30/319137_protest-srba-sa-juga-ispred-vlade3--fonet_f.jpg?ver=1367317278)

Председник општине Штрпце Звонко Михајловић рекао је новинарима да су дошли испред зграде Владе како би скренули пажњу на проблеме Срба који живе јужно од Ибра, а како је навео "претежно су заборављени од своје државе".

Михајловић је казао да на централном и јужном Косову живи око 80.000 Срба и да би њихови представници морали да буду саговорници људима из власти.

"Сведоци смо да се у последње време преговара искључиво са Србима са севера Косова, а наше постојање негирају. Ми на овај начин желимо да кажемо да постојимо и желимо исти третман
", рекао је он.

Према његовим речима, споразум са Приштином је лош по интересе Срба са Косова.

"Овде смо дошли да изразимо своје противљење недавно потписаном споразуму који је штетан за нас, гура нас у заграљај Приштине, где не желимо да будемо јер имамо само једну државу, а то је Србија", рекао је Михајловић.

Он је додао да људи испред владе представљају 12 општина на Косову јужно од Ибра. Поједини носе транспаренте са натписима општина - Косовска Каменица, Приштина, Вучитрн, Штрпце. Такође, представницима власти донели су на поклон вино из манастира Дечани. Они су најавили да ће испред седишта владе остати до 12 сати када би требало да почне састанак представника Владе Србије и Срба са севера Косова који се такође противе бриселском споразуму.

(Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/310085/Srbi-sa-juga-KiM-Srbija-nas-je-zaboravila)


***


Нечувено. Шта ради ова власт. Прави раздор међу нашим Србима са простора КиМ. Иако сви добро знају да јужно од Ибра живи више Срба него у северном делу КиМ, они их заобилазе у договорима (разговорима). ЗАШТО?
Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Април 30, 2013, 15:09:13


Ништа од договора на састанку са Србима са севера КиМ


Састанак Срба са севера КиМ са Ивицом Дачићем и Александром Вучићем завршен је без договора, а нови састанак је планиран за 7. мај.

Премијер и први потпредседник Владе Ивица Дачић и Александар Вучић очекују одговор да ли су Срби са севера спремни да спроводе споразум ако за њега буде била већина грађана на евентуалном референдуму.

На састанак са Вучићем и Дачићем дошли су заменик директора Канцеларије за Косово и Метохију Крстимир Пантић, председници четири општине са севера Косова и начелник Косовско-митровичког округа Раденко Недељковић.

"Ми смо исти - и северно и јужно. Исти нам је проблем и немамо ништа против да уђу унутра, само што мислим да би требало да затраже пријем", рекао је пред улазак на састанак председник општине Зубин Поток Славиша Ристић.

Ристић је рекао новинарима да нема ништа против да на састанку у Влади буду и представници Срба који живе јужно од Ибра и који су јутрос дошли да протестују испред зграде Владе.


Председник општине Штрпце Звонко Михајловић је испред зграде Владе рекао лидеру СНВ северног Косова и Метохије Милану Ивановићу да се Срби из јужног Косова осећају дискриминисано и да сматрају да није у реду што не присуствују састанку, као и што су Срби са севера Косова ушли у зграду Владе, а да их "нису ни погледали".

(Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/310086/Nista-od-dogovora-na-sastanku-sa-Srbima-sa-severa-KiM)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Април 30, 2013, 20:16:40
Дачић: Споразум мора да буде спроведен


Председник Владе Србије Ивица Дачић изјавио је да споразум са Приштином мора бити спроведен, те да више није питање за власти Србије да ли ће га подржати Срби са севера Косова или не.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-04-20/316803_dijalog1-foto-fonet_f.jpg?ver=1367334530)
Парафирање споразума у Бриселу: Кетрин Ештон и Ивица Дачић


Након састанка са представницима Срба са севера Косова и Метохије, који су одбацили и бриселски споразум и могућност референдума о споразуму под условом да прихвате резултате и ако буду неповољни за њих, Дачић је рекао да ће Влада Србије остати доследна европском путу.

 

"Влада Србије не намерава да мења курс. Очигледно је да референдум за Србе са севера није опција, јер они не желе да прихвате резултате и учестују у имплементацији споразума", рекао је Дачић.

Он је нагласио да ће у наредних неколико дана са првим потпредседником Владе Србије Александром Вучићем осмислити кораке како да се уђе у провођење споразума из Брисела, а да ће истовремено покушати да са Србима са севера Косова нађу најбоље решење.

 
"Имамо нови састанак за седам дана. Национално јединство нам је јако важно у овом тренутку, али ако оно изостане Влада Србије има механизме да крене у провођење споразума", поручио је Дачић.

Одговарајући на питање новинара да ли механизми Владе подразумевају евентуалне санкције за буџетске кориснике у општинама на северу Косова, Дачић је рекао да Влада томе неће прибећи.

 
На питање зашто делегација Срба са југа Косова није присуствовала састанку, Дачић је рекао да њихово присуство није ни било најављено.

 
Он је њихов долазак у Београд оценио као део политичке кампање која се води против Владе Србије и њених одлука и поручио да "Влада није глупа да наседа на политичке провокације".


(Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/310123/Dacic-Sporazum-mora-da-bude-sproveden)***


Ово већ прелази у безобразлук и чисту ароганцију. ШТА се мора Дачићу?
Ништа се не мора, само се умрети мора. Ако се пажљиво послуша како он и којим тоном то саопштава, може се закључити да њему као да гори под ногама. Као да је "орочен"  неким временским роком, а да ли је то добро за Србе или не, ма то се њега уопште не тиче. Да ли има у Србији ико ко ће њега да заустави  ??? Ово постаје већ врло озбиљно и опасно. Да ОН, Ивица Дачић хоће један народ да гурне у државу у којој они не желе да живе, да поштују све њене законе. КО је он да о томе одлучује?


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Мај 01, 2013, 03:51:13

Исто то, али детаљније, са Дачићевом ИЗРИЧИТОМ поделом на добре Србе у Србији и лоше Србе на Косову и Метохији!!! 


*************Дачић Србима са севера (Космета): Да ли неко мисли да смо глупи, треба да се борите са Приштином, а не са БеоградомТанјуг, ФоНет | 30. 04. 2013. -  Фото: ФоНет

Састанак Срба са Косова са премијером Ивицом Дачићем и првим потпредседником Александром Вучићем завршен је данас без договора. Након три сата Срби са севера КиМ и највиши представници власти у Београду нису се договорили о прихватању споразума из Брисела или евентуалном референдуму на којем би се грађани изјаснили о том документу.(http://www.blic.rs/data/images/2013-04-30/337051_vlada-srbije-foto-fonet-4_ff.jpg?ver=1367317510)

Срби јужно од Ибра на данашњем протесту испред зграде Владе


Дачић је после састанка рекао да Влада нема времена да ово питање разматра месецима.

- Ми немамо времена да ово питање разматрамо месецима, јер то Србију доводи у тешку ситуацију да не може да спроводи споразуме које смо прихватили - рекао је Дачић.
Дачић је додао да референдум не би имао смисла, јер Срби са Косова очигледно не би прихватили његов већински резултат.

- Очигледно је да су оценили да народ Србије другачије мисли - казао је Дачић на конференцији за новинаре након састанка са Србима са севера Косова и изразио уверење да влада има већинску подршку народа.
Дачић је навео да сва истраживања јавног мњења показују да споразум о нормализацији односа са Приштином има подршку већине грађана Србије.

- Ако је то тако, не може нико да вуче Србију у даљу пропаст - рекао је премијер и додао да споразум мора да се примени и да није питање да ли се неко слаже с њим или не.
- Тај споразум мора да се спроведе, само је питање хоћемо ли то урадити заједно. То би било боље - навео је Дачић.

Премијер је додао да влада располаже свим механизмима да спроведе споразум, али да не жели да их примењује.
- Механизам је једноставан - укинете плате, укинете радна места и решили сте проблем паралелних институција"
, казао је Дачић, али је додао да влада то не жели да уради и да због тога наставља разговоре са Србима са севера Косова.

Премијер је додао да нема више времена да се чека са спровођењем споразума јер Србија мора да иде даље.
Он је косовским Србима поручио да треба да се "боре са Приштином, а не са Београдом".
- Да ли неко стварно мисли да смо ми глупи, они треба да се боре са Приштином, а не са Београдом... Сукоб са целим светом није решење, као ни сукоб са Београдом - навео је Дачић.

 
Срби са Косова траже да Уставни суд оцени споразум

Срби с Косова, наиме, траже сада да Уставни суд најпре оцени да ли је бриселским споразум прекршен највиши правни акт у земљи, након чега би евентуално био расписан референдум.
Србе са севера представљали су данас заменик Канцекларије за КиМ Крстимир Пантић, председници четири општине и начелник Косовскомитровичког округа.

-Остали смо при нашим ставовима да је бриселски споразум непрхватљив, изјавио је данас председник Српског националног већа северног Косова и Метохије Милан Ивановић, после састанка.
Ивановић је истакао да је план о имплементацији још гори од самог текста споразума.
Упитан о референдуму, Ивановић је рекао да приоритет треба дати одлуци Уставног суда о бриселским уредбама.


Следећи састанак са државним врхом биће одржан 7. маја у Београду, рекао је Ивановић.

За време састанка група Срба који живе у општинама јужно од Ибра, а који су дошли у Београд да би изнели своје ставове о бриселском документу, остала је испред зграде Владе Србије.


Blic (http://www.blic.rs/Vesti/Politika/380403/Dacic-Srbima-sa-severa-Da-li-neko-misli-da-smo-glupi-treba-da-se-borite-sa-Pristinom-a-ne-Beogradom)

Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Мај 01, 2013, 05:47:41
Завади па владај!

Има ли краја овој Влади (и њеним проданим душама) чији је, по свему судећи, најважнији циљ да завади Србе међусобно, како би се што дуже одржали на власти?  ???

Другачије се не могу тумачити Дачићеве изјаве након одржаног сусрета са представницима српског живља северног дела Косова и Метохије, игноришући при том представнике Срба који живе јужно од Ибра и чине 2/3 укупног српског становништва на КиМ-у !?!

Такође, на основу којих истраживања је "друг" премијер стекао утисак да већина у Србији подржава Владу и парафирање Бриселског споразума, одричући се своје сабраће са Космета? Не сећам се да их је било, а и да јесте, зна се да се њихови резултати штимају сразмерно уложеним парама, функцијама и ином. 

Другим речима - зашто је најпре хитро пристао а потом тако нагло одустао од референдума - сигурно НЕ зато што су то тражили Срби са Космета, већ је и њему било јасно да би управо ВЕЋИНА гласала ПРОТИВ споразума, а тиме би и њихова владавина била запечаћена!!!

Дачићеве изјаве које посебно парају мозак ..."  да не може нико да вуче Србију у даљу пропаст"....(осим,ваљда, њих) и посебно .... "споразум мора да се примени и да није питање да ли се неко слаже с њим или не"... само доказују да се Влада, као и она претходна, понаша аутократски.  >:(

Дакле, по мишљењу Дачића и Вучића, народ Србије (Србије по Уставу) се не пита ни о чему везаном за опстанак и нације и државе, јер ОНИ то тако желе, али се поставља питање ЧИМЕ СУ ЊИХ то притегли у Бриселу и Вашингтону, кад толико журе да предају Космет?!?

Оно што је јасно као дан је чињеница да су, ушавши на највишем нивоу (премијер и председник Србије) у преговоре са представницима тзв. републике Косово, запечатили до даљњег постојање КиМ-а као саставног дела Републике Србије, признавши ту терористичку творевину као независну  државу.

Привели су крају трасирање пута ка ЕУропи, који води преко Косова и Метохије, газећи при том Устав, народ, гробове палих за одбрану Србије и Свету Српску Земљу, препуштајући Шиптарима да униште све што подсећа на Србе и Србију!

Но, изгледа да су, радећи зорно на реченом, изгубили компас и да је време да им се покаже прави пут, како не би лутали у тами...Пут који води из фотеља у тамницу, на доживотну робију, са букагијама а не наруквицама око ногу. Јер, штета коју направише за ових годину дана, превазилази и ону коју нам у аманет оставише жути...

Дакле, драга браћо, ако нам је до живота, последњи је трен да отерамо ове богохулнике, превејану багру, који би и мајку продали зарад лешине зване ЕУропа! Ако то не урадимо сад, колико сутра више нећемо постојати ни као народ, ни као држава...


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Мај 02, 2013, 03:38:06
Moguća i smena predsednika opština sa Severa Kosova


Ukoliko budu ometali implementaciju briselskog sporazuma, Vlada Srbije može da smeni predsednike opština sa severa Kosova, kojima je istekao mandat, kaže za “Blic” izvor blizak Vladi.

(http://www.blic.rs/data/images/2013-04-29/336941_kosovo01fonetfoto-fonetnenad-orevi_f.jpg?ver=1367262753)
Od lidera Srba sa Kosova traži se odgovornost

Državni vrh i očekuje od predstavnika Srba sa severa Kosova da ne ucenjuju i ne ometaju primenu briselskog sporazuma već pokažu političku odgovornost za građane na KiM i Srbiji.


Politički predstavnici kosovskih Srba danas bi trebalo da razgovaraju sa premijerom Ivicom Dačićem i potpredsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem. Konačna odluka da li predsednici opština pristaju na ponuđeno referendumsko pitanje o prihvatanju ili odbijanju sporazuma juče nije bila doneta. Prema saznanjima “Blica”, tokom dana u Kosovskoj Mitrovici razmatrane su različite verzije pitanja na refendumu jer vlast u Beogradu odbija da to bude „da li ste za Kosovo u sastavu Srbije“, a što je zahtev lidera Srba sa KiM.


Prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Zagrebu da će se o referendumskom pitanju o prihvatanju briselskog sporazuma odlučivati u institucijama sistema.


- Ucene tipa - biće referendumsko pitanje onako kako neko odluči negde na ulici - ja vam sad kažem da to neće biti i može na ulici da odlučuje ko šta hoće. U Srbiji se odlučuje u institucijama sistema... U Srbiji će da odlučuje većina građana - poručio je Vučić.


Glavni promoteri odbijanja sporazuma iz Brisela, njegove implementacije i insistiranja na drugačijem refendumskom pitanju su Krstimir Pantić, zamenik direktora Vladine kancelarije za KiM, Slaviša Ristić, predsednik opštine Zubin Potok, i Radenko Nedeljković, načelnik Kosovskomitrovačkog okruga. Izvor “Blica” navodi da svaki od njih ima i svoje lične razloge za odbijanju sporazuma.
Juče nije bilo moguće dobiti zvaničan odgovor koja će na kraju biti odluka političara sa severa.


Predsednici četiri opštine sa severa Kosova i Metohije i načelnik Kosovskomitrovačkog okruga Radenko Nedeljković juče su u Banjaluci razgovarali sa predsednikom RS Miloradom Dodikom.


- Dodik podržava stavove Srba s Kosova o briselskom sporazumu - rekao je Nedeljković nakon sastanka sa predsednikom RS.

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/380316/Moguca-i-smena-predsednika-opstina-sa-Severa-Kosova

Ти председници су изабрани вољом нашег народа са Космета,па би  њихова евентуална смена била попут стављања прста у око том истом народу.Додуше,од ове издајничке власти више нема изненађења.Они су спремни на све.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Мај 03, 2013, 02:38:02


Колико људска глупост може бити немерљива, довољно је послушати изјаве "руководећих" људи Србије након потписивања Бриселског споразума, најсрамнијег чина у новијој историји ове земље...

Но, њих смо се, на жалост свеколиког опстанка српства, наслушали и превише па није на одмет чути (иако је поменута седница иза нас) јасне мисли и оцене о споразуму онако како их је на заседању Скупштине изрекао Синиша Ковачевић, драматург!


********************


Шта треба да се догоди да схватимо да је Европа пројекат који је пропао?!


http://www.youtube.com/watch?v=nEKflXIUA4E
Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Мај 06, 2013, 19:06:20
Марко Јакшић: Отказан сутрашњи састанак Дачића и Вучића са представницима Срба са КиМ


(http://www.srpskenovinecg.com/images/stories/2013/01/marko-jaksic_5.jpg)

Косовска Митровица – Састанак премијера Србије Ивице Дачића и првог потпредсједника Владе Александра Вучића са представницима Срба са Косова и Метохије, који је био заказан за сутра у Београду, отказан је - изјавио је Срни потпредсједник Заједнице српских општина и насеља Марко Јакшић. "Добили смо обавештење да је састанак отказан. У образложењу је наведено да Дачић и Вучић не прихватају да у делегацији буду и представници Срба јужно од Ибра", каже Јакшић.

Заједнички став предсједника четири српске општине са сјевера Косова јесте да се, зарад очувања јединства Срба, у делегацији морају наћи и представници Срба јужно од Ибра.

"Нажалост, такав став није наишао на разумевање Дачића и Вучића, јер је њима циљ да поделом Срба на оне северно и јужно од Ибра олакшају себи посао наметања Бриселског споразума", каже Јакшић.


Он је додао да ће Вучић 12. маја доћи у Лепосавић, а не у Косовску Митровицу, Звечан или Зубин Поток.

"Заказао је састанак са начелницима округа и људима из СНС-а, јер је свестан да нема шта да каже народу", каже Јакшић.

За сутра је био заказан састанак на којем су Вучић и Дачић у Београду требали да усагласе ставове са Србима са сјевера Косова о провођењу Бриселског споразума.

Два таква састанка су до сада пропала, а на посљедњем Вучић и Дачић нису примили Србе јужно од Ибра, који су остали испред зграде Владе.

(Српске новине Црна Гора) (http://www.srpskenovinecg.com/srbija/33-srbija/20284-marko-jaksic)
***Ристић: Отказан састанак са државним врхом

Предсједник општине Зубин Поток Славиша Ристић потврдио је да су српски званичници на Косову и Метохији синоћ обавијештени да је отказан сутрашњи састанак са државним врхом Србије у Београду.

- Само смо обавештени да сутра неће бити састанка у Београду са државним врхом. Разлоге не знамо, али претпостављам да је разлог најава првог потпредседника Владе Србије Александра Вучића да ће доћи на косово и Метохију у недељу, 12. маја - рекао је Ристић.

Он не очекује да би нови састанак могао бити сазван наредних дана.

Ристић каже да су поруку о отказивању састанка са државним врхом добили преко једног посланика СНС-а из Лепосавића.

Славиша Ристић је истакао да не зна са ким ће се Вучић састати током посјете Косову и Метохији у недељу.

Ристић је потврдио да ће велики народни митинг Срба са Косова и Метохије бити одржан у Београду на Тргу Републике у петак, 10. маја у 12.44 часова, на којем ће исказати противљење споразуму између Београда и Приштине постигнутом у Бриселу.

- Митинг ће бити одржан без обзира на отказивање састанка и намера нам је да тамо искажемо своје противљење томе да нас Србија силом тера да живимо у независном Косову - рекао је Ристић.

(Глас Српске) (http://www.glassrpske.com/novosti/srbija/Vucic-sutra-ili-u-srijedu-sa-Srbima-sa-KiM/117963.html)Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Мај 07, 2013, 04:57:49


Марко Јакшић: Отказан сутрашњи састанак Дачића и Вучића са представницима Срба са КиМ


Ристић (Славиша, председник општине Зубин Поток) је потврдио да ће велики народни митинг Срба са Косова и Метохије бити одржан у Београду на Тргу Републике у петак, 10. маја у 12.44 часова, на којем ће исказати противљење споразуму између Београда и Приштине постигнутом у Бриселу.

- Митинг ће бити одржан без обзира на отказивање састанка и намера нам је да тамо искажемо своје противљење томе да нас Србија силом тера да живимо у независном Косову - рекао је Ристић.

************

Симболика - протест у 12.44 ч

Симболика - најављени протест у 12.44 , 10. маја на Тргу Републике, подсећа ову загорелу и издајничку власт на Резолуцију 1244 Савета безбедности Уједињених нација као једини документ који регулише положај Косова и Метохије, а које се одриче зарад незнаних циљева, добрих вероватно по њих, али по житеље Космета и васцеле Србије свакако НЕ!

Ево прилике да се Срби и остали грађани Београда коначно пробуде и прикључе браћи са КиМ-а у заједничкој борби против тоталног уништења Србије као државе. Јер, како другачије окарактерисати потез аутократске Владе која СВЕСНО одбацује Косово и Метохију у замену за ропство у трулој ЕУ ? ???

И још имају образа да се хвале како то чине у корист народа Србије!?!
Да ли им и даље ТО треба толерисати? Само мазохисти и безумници могу одговорити потврдно.

Дакле, 10. мај 2013., Трг Републике у 12.44 ч.... Не дозволимо гажење Резолуције 12.44 СБ УН и брисање КиМ-а са карте Србије!
Покажимо коначно да нам је НЕОКРЊЕНА ОТАЏБИНА У СРЦУ, А ДА ЈЕ КОСМЕТ СРЦЕ СРБИЈЕ!

Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Мај 07, 2013, 05:57:09


Изјаве челних људи Србије - договор или претње?


Премијер Дачић поново је позвао Србе да прихвате примену споразума и да се не плаше да ће изгубити своје институције.


- Нема никаквог разлога за страх ни за институције, ни за радна места. Наше људе нико неће моћи војно да нападне, у полицији и правосуђу ће радити Срби. Заједница ће имати неке своје надлежности у економији, здравству, просвети, просторном планирању. Много је боље да се заједно примењује овај план него да Срби буду против тога.

Поводом покушаја да се кроз примену договора искрене његова суштина, Дачић је поручио:

- Београд није потписао споразум да би некога преварио, али исто тако, не очекујемо ни од ЕУ да нас вара.Први потпредседник Владе Александар Вучић


- Немамо шта да кријемо. Хоћемо да пошаљемо поруку да наша снага није у томе што желимо да примењујемо силу и моћ, иако то можемо. Наша снага је у томе што желимо људе да убедимо да је ово једино могуће решење, које ће значити напредак за нашу земљу. Свестан сам да неке никада неће бити могуће убедити, да неки долазе са предрасудама, а да неки воде кампање и то преко медија које држава плаћа на Косову...

- Разговараћу са народом и свим одборницима општина са севера Косова, као и са председницима четири општине и начелником Косовско-митровичког округа. Уверен сам да ће наши људи у покрајини после тога говорити на другачији начин.


****************


Расмунсен: НАТО гарантује безбедност

Надам се да да ће Бриселски споразум Београда и Приштине што пре бити примењен и да ће довести до побољшања ситуације на терену - поручио је у понедељак генерални секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. -

Драго ми је што обе стране имају поверења у НАТО и Кфор и виде нас као непристрасног гаранта примене споразума. Наставићемо да радимо на стварању безбедног и сигурног окружења за све који живе на Косову у оквиру мандата УН.

(опширније, погледати интегрални текст (http://novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:432580-I-Srbi-sa-juga-procenjuju-briselski-paraf) )


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Мај 07, 2013, 07:42:37


Кастински однос према народу!


По свему судећи садашњи властодршци су изгубила сваку меру у односу према житељима Космета, сводећи их на ниво најниже индијске касте "недодирљивих" тј. друштвеног отпада! ???

Њихов новоговор, у виду оголеле претње, прелази границу цивилизоване комуникације и поштовања саговорника. О зрелости челника Владе излишно је и говорити...

Срамно уцењују Србе са Косова и Метохије на сваки начин, не би ли прихватили нешто што здрав разум не може да прихвати - да живе под туђом заставом, у потпуности одвојени од Србије, препуштени онима који их некажњено убијају, отимају имања, пале светиње, руше гробове. Онима који би да их сатру у потпуности, који ни не размишљају да им асимилацијом укину порекло.

Препуштају их терористима и доказаним злочинцима, убеђујући их да је то за њихово, али и добро Србије, коју не смеју опструирати на безалтернативном путу ка ЕУ!   >:(   

Но, ако и даље буду показивали тврдоглавост, одбијајући да прихвате "реалност" Бриселског споразума, има начина да им се стане на пут. Дачићева омиљена казнена узречица је да им могу укинути српске институције и радна места, и све што уз то иде...Врхунац свега је изјава млађахног Вучића да је држава (а мисли на себе) у могућности да примени и снагу и моћ, ако треба, али ето (добре је душе) ипак неће !?!

Песничење речима, или народски речено - упућивање претњи сабраћи на КиМ-у, заокружено је тврдњом генералног секретара НАТО-а, Расмунсена - да ће НАТО бити НЕПРИСТРАСНИ ГАРАНТ ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА!

И ко је сада у свему геноцидан према Србима са Космета? Шиптари? Брисел и НАТО? Или аутократска Влада?
По свему до сада виђеном, биће да су то трећепоменути...На свеопшту српску жалост, а њихову срамоту!

 
 


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Мај 07, 2013, 08:04:26


07. мај 2013. | 04:10 | Извор: Бета


Начелници косовских округа у Влади Србије


КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Начелници пет косовских округа разговараће данас у Београду са представницима Владе Србије о бриселском споразуму, парафираном 19. априла, најавио је начелник Косовскомитровачког округа Раденко Недељковић.

Недељковић је рекао агенцији Бета да су на данашњи састанак позвани само начелници округа.

(http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/slike/2013/04/06/vlada-srbije_660x330.jpg)


"Начелници округа ће доћи на састанак који ће почети у 13 сати у згради владе", рекао је Недељковић и додао да за сада не зна ко ће са њима разговарати.

Начелница Пећког округа Винка Радосављевић потврдила је агенцији Бета да долази на састанак у Београд.

На састанак у Влади Србије, на коме ће бити речи о Споразуму о нормализацији односа Косова и Србије, позвани су и начелници Косовског округа Владета Костић, Косовско-поморавског Срђан Митровић и Призренског Јовица Будурица, потврдила је Радосављевић.

Претходни састанак заказан у намери да се са представницима косовских Срба постигне договор о примени споразума одржан је 30. априла у Београду.

На том састанку представника Срба са севера Косова, премијера Ивице Дачића и првог потпредседника владе Александра Вучића није било договора јер се косовски Срби противе примени споразума.

У међувремену, Вучић је донео одлуку да 12. маја посети Косово и у директном разговору житељима севера објасни појединости из парафираног бриселског споразума.

Начелник Косовског округа Владета Костић потврдио је агенцији Бета долазак у Београд на састанак, али је додао да не зна да ли ће то бити данас или сутра.

Потпредседник Владе Александар Вучић најавио је јуче да ће се састати са представницима Срба са севера Косова и Метохије.

РТВ (http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/nacelnici-kosovskih-okruga-u-vladi-srbije_390312.html)

Наслов: Вучић: Али ми имамо важног посла до 28. јуна
Порука од: Гога Мај 12, 2013, 04:44:57
Али ми имамо важног посла до 28. јуна!!!


Цитат
Вучић: "Нападе на мене плаћају и неки из Владе",

Новинар:  Из Владе?

Вучић:Јесте, и мисле да ја то не знам. И све то морам да истрпим и истрпећу. Али ми имамо важног посла до 28. јуна.


(http://static.politika.co.rs/uploads/rubrike/257509/i/1/vucic.jpg)У интервјуу који је Александар Вучић  дао новини Политика, (погледати ОВДЕ) (http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Razgovaracu-o-svakoj-sitnici-iz-sporazuma.sr.html) мени је, између  осталог што је рекао, ова реченица "Али ми имамо важног посла до 28. јуна" некако највише "упалила" лампицу у глави и упозорила ме на ОПРЕЗ. Питам се да ли сви Срби знају, КОЈИ ТО ВАЖАН ПОСАО ТРЕБА ДА ОДРАДИ ВУЧИЋ И СВИ КОЈЕ ОН ОСЛОВИ СА "МИ"?

Наслов: Одг: Вучић: Али ми имамо важног посла до 28. јуна
Порука од: Zeka Мај 12, 2013, 09:16:59
Цитат
Питам се да ли сви Срби знају, КОЈИ ТО ВАЖАН ПОСАО ТРЕБА ДА ОДРАДИ ВУЧИЋ И СВИ КОЈЕ ОН ОСЛОВИ СА "МИ"?

Вероватно се ради о познатом Тријумвирату на челу са Тачијем. Лепа Кети им ту дође само као подршка и врховни Вођа.

Господин Вучић би сигурно могао да нас убеди да је Бриселски споразум добар на следећи начин. Да се лепо он и цео Тријумвират преселе на Космет. Да упишу своју децу у косметске школе и поделе радост живљења и имплементације Споразума  са косметским Србима.
Да осветлају свој образ и покажу своме народу на Космету да су спремни да деле његову судбину до краја.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Мај 13, 2013, 03:49:07
"Zajedno ćemo proći muke sporazuma"
Izvor: B92, Beta, Tanjug

Leposavić -- Aleksandar Vučić je rekao odbornicima srpskih opština sa severa KiM da briselski sporazum podrazumeva bolne i teške stvari, ali da će ih proći zajedno.

(http://www.b92.net/news/pics/2013/05/12/2016865294518fbed03fae5554635942_640x427.jpg)
Predsednik opštine Kosovska Mitrovica Dragiša Vlašković, prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine opštine Kosovska Mitrovica Ksenija Božović i predsednik Skupštine opštine Leposavić Slavko Stevanović (Foto: Tanjug)
Vučić je stigao oko 16 sati u Kosovsku Mitrovicu, a sastanak sa odbornicima srpskih opština sa severa KiM trajao je nešto više od 4 sata.

Vučić je izjavio da nema druge odbrane Kosova i Metohije i Srba u pokrajini osim one u koju su uključeni Srbija, Moskva, Brisel i Vašington

Srbja nije i neće priznati nezavisnost Kosova ni posredno ni neposredno, istakao je prvi potpredsednik Vlade Srbije i pozvao odbornike da razmisle koje su posledice neprihvatanja briselskog sporazuma.

"Ne verujem da smo kao nacija podeljeni na Srbe kojima je KiM glavna briga i one kojima je poslednja briga. Nema razlike među nama kada je u pitanju značaj srpskih interesa, vašeg opstanka i budućnosti,"- rekao je Vučić.

Neću vas lagati neće biti lako, poručio je Vučić dodajući da od odbornika osim iskaza rodoljublja nije čuo mnogo realnosti. Uvek je bolje pregovarati sa bilo kim. Pregovarati sa Albancima nego ratovati, kazao je on.

Na primedbu odbornika da briselski sporazum nije u skladu sa zakonima i Ustavom, Vučić je rekao da će o tome ocenu da da Ustavni sud Srbije i da će svaka odluku tog suda biti poštovana.

Vučić je u obraćanju odbornicima četiri opštine sa severa Kosova istakao da je sve drugo do sada isprobano i da se oni razlikuju po izboru "oružja" i da razmisle o onome o čemu govore.

"Mogao sam da izaberem i mnogo lakši način, da sa pozicije zastupnika većine donosim odluke i ne razgovaram sa vama, ali mislim da se tako ne vodi racionalna politika", rekao je Vučić ističući da je ponosan što je mogao da čuje mišljenje Srba sa severa Kosova i kaže im šta misli.
Kada se ohlade glave svih nas, moraćemo da se udružzimo, radimo zajedno, jer jedni bez drugih ne možemo ništa, naglasio je Vučić, poručivši odbornicima da niko ne misli da treba da budu Kosovari ili Albanci.

Nikada neću prihvatiti da je bolje živeti u ratu nego u miru, rekao je Vučić naglasivši da se nadao i očekivao u najvećem delu ovakav politički i stranački pristup.

(http://www.b92.net/news/pics/2013/05/12/397443553518fef6081351127043205_v4%20big.jpg)

 ovde, da je razlika između mene i njih što su večeras oni nasmejani a meni ništa nije smešno i toliko su oni zabrinuti za budućnost KiM, rekao je prvi potpredsednik Vlade.

Srbija neće dozvoliti da prekinete sve veze i odnose sa Srbijom a ako možete da izabrete nekog boljeg od nas samo napred, poručio je Vučić.

On je istakao da Srbi sa severa Kosova nemaju većeg prijatelja od Beograda zamolivši ih da o tome razmisle.

Vučiće je kazao da su u Briselu bili ogromni pritisci da se prihvati nešto što je gore i da je sadašnji briselski sporazum nešto mnogo bolje nego što su tada nudili.

On je dodao da je tačno da neki pokušavaju kroz implementacione planove da unesu nešto što ne piše u sporazumu a da je briselski sporazum, sporazum koji ne reguliše ni blizu sve odnose na Kosovu i Metohiji.

Kazao je takođe da nisu još počeli razgovori sa Prištinom o telekomunikacijama i Kosovskoj elektro korporaciji.

“Ako naša politika ne obezbedi da vaša deca mirno spavaju kao naša u Aleksincu i drugim gradovima onda smo promašili,”- rekao je Vučić.

Nije slučajno što mislim da i oni koji su najteže reči izgovarali, kada ostanu sami sa sobom ma šta govorili javno, da će znati da je ovo bar 90 odsto onoga što je moralo biti, rekao je Vučić osvrćući se na kritike odbornika na račun sporazuma.

“Bolje od ovoga Srbija nije mogla. Naša zemlja je iscrpljena, ekonomski razorena, deca odlaze u inostranstvo iz svakog dela Srbije, svake godine gubimo po jedan grad, jedan sever Kosova. Ovo je prilika da jednostavno postanemo samo isti kao i svi drugi, da imamo jednaku šansu da budemo pristojna zemlja,”- rekao je Vučić.

(http://www.b92.net/news/pics/2013/05/12/1015827693518fef621f4ab482118077_v4%20big.jpg)
Sastanak sa odbornicima je otvoren za javnost, a Vučić s njima razgovara direktno, oni postavljaju pitanja, a on odgovara.

"Mi smo u prošlosti imali bezbroj pokušaja da budemo jači od onih koji su nadmoćniji, bezbroj pokušaja da uništimo sebe i prilično smo u tome uspevali", reko je Vučić obrazlažući razloge za prihvatanje briselskog sporazuma.

On je podsetio da je u okviru sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima (IBM) uvažen zahtev za naše registracije.

"Srbija želi da sa svojim narodom i predstavnicima svog naroda ne samo da razmišlja, već i da deluje u budućnosti. Srbija nema drugi narod. Nadam se da u usijanim glavama ima dovoljno onih koji razumeju da nemaju mogućnost da menjaju Srbiju, posebno Vladu, imajući u vidu raspored političkih snaga", rekao je Vučić.

Vučić je na sastanku rekao da je posebno teška tačka deset Sporazuma Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, u kojoj se kaže da će pravosudna vlast biti integrisana i da će delovati u pravnom okviru Kosova.

Jedno od pitanja ticalo se dokumenata za Srbe na Kosovu, koje je Vučić označio kao jedno od težih, oko kojeg će se još lomiti koplja.

Vučić je rekao i da će učiniti sve što može da se nađe najbolje rešenje za pitanje dokumenata kako bi na Kosovu ostala srpska dokumenta i registarske oznake.

Vicepremijer je istakao da nije, kako su neki odbornici naveli, potpisan sporazum između dve države i da za to postoje garancije u pisanoj formi NATO-a za bezbednost srpske zajednice.

"Ne mislim da mi treba da ponovo ratujemo sa njima i da im pretimo. Moramo da pokušamo da ih imamo za saveznike, iako ne treba nikada da uđemo u NATO. Treba da imamo što više zemalja u svetu kao prijatelje, da Srbija bude jača iz dana u dan", rekao je Vučić.

(http://www.b92.net/news/pics/2013/05/12/210443282518fef63d1088111921834_v4%20big.jpg)

Nigde ne piše da podržavamo napredak Kosova ka EU, nego u sporazumu stoji da strane potpisnice neće ometati jedna drugu na putu evropskih integarcija, dodao je on.

Odgovarajući na zamerke pojedinih odbornika zbog toga što se susreo sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, Vučić je istakao da misli da je bolje pregovarati sa bilo kim, nego voditi ratove i da treba voditi računa o interesima svog naroda.

On je rekao da mu je sa Tačijem bilo veoma teško da razgovara, za razliku od nekih koji su ranije "lako pregovarali" sa kosovskim premijerom i dodao da se sa njim čak i posvađao u Briselu po pitanju regionalnog komandanta policije i teritorijalne raspodele opštine.

"Moraju se naći drugi načini za odbranu zemlje od busanja u grudi, oživeti fabrike, rešiti stvarne probleme".

Na pitanje jednog odbornika "ko je prodao Trepču", Vučić je odgovorio da nije niko, mada ne misli da bi bio to loš potez, istina, u ovom političkom trenutku neostvariv.

Odgovarajući na pitanje čiji će pečat biti na diplomama univerzita sa teritorije Zajednice srpskih opština, Vučić je rekao: "Čiji je univerzitet, njegov će biti i pečat".

Vučić je, ipak, napomenuo da to nije tema ovog sporazuma, da će se o nekim rešenjima naknadno razgovarati i da se ovom dokumentu ne dodaje ono čega u njemu nema.

"Došao sam da razgovaram sa vama i da čujem kakvi vas problemi muče", rekao je Vučić i dodao da je "očekivao da će neki krenuti uvredama, zato što zna da neki ljudi ne mogu i ne umeju drugačije"

(http://www.b92.net/news/pics/2013/05/12/1679220986518fd3ac09474093690241_v4%20big.jpg)

Među građanima koji su ga dočekali ispred zgrade Fakulteta tehničkih nauka, gde se održava sastanak, bilo je i pristalica Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije, koji su povicima i zvižducima negodovali zbog briselskog sporazuma.
Neki od njih su cepali plakate dobrodošlice vicepremijeru.

Vučića je na ulazu u fakultet sačekalo oko 100 ljudi koji su mu vikali "Izdaja" i koji su nosili transparente na kojima je pisalo "Ne damo Kosovo".

Vučić je poslanika DSS Marka Jakšića označio kao organizatora verbalnih napada na njega, i ponudio mu da menjaju kompletnu imovinu. Takođe je dodao da je vlast u vreme Vojislava Koštunice amnestirala sve albanske zločince.

Putem od Leposavića ka severnom delu Mitrovice tokom Vučićevog dolaska saobraćaj su kontrolisali pripadnici civilne zaštite.

"Postignut dogovor o zajedničkom delovanju"

(http://www.b92.net/news/pics/2013/05/12/532916040518f93a28aa55898014169_v4%20big.jpg)

Vučić je, posle sastanka sa predsednicima opština sa severa Kosova u Leposaviću, izjavio da je postignut dogovor o koordinisanju budućih akcija i zajedničkom delovanju.

Vučić je, pre zajedničkog ručka, objasnio da je sa predsednicima opština razgovarao iako ne dele ista uverenja, da su se dogovorili da koordinišu buduće akcije i da zajednički deluju.

"Naš narod na Kosovu i Metohiji veruje u državu, a mi niti hoćemo, niti možemo da menjamo svoj narod", rekao je Vučić i dodao da će vlada raditi u naboljem interesu ne samo Srbije, odnosno cenralne Srbije, već i u interesu naroda na Kosovu i Metohiji.

"Tamo gde se naši stavovi budu razlikovali uvek ćemo tražiti zajednički jezik", poručio je Vučić.

A šta je značio današnji dogovor, objasnio je prvi potpredsednik Vlade Srbije u intervjuu za TV B92.

To znači da mi želimo da postignemo dogovor sa našim narodom, ne očekujem da oni danas prihvate implementaciju, ali očekujem da dobar deo ljudi razume ono što radimo, rekao je Vučić.

"Nisam došao da se pravdam bilo kome, da odustajem od onoga što smo govorili. Došao sam da na korektan način kažem šta država Srbija misli", rekao je Vučić za B92.

On je rekao da je primetio da je običan narod uplašen "tim pričama i rečima o sporazumu", a da nije dobio prave informacije.

"Što se bezbednosti tiče imaće pune garancije", rekao je Vučić i podsetio da "imamo pisane garancije NATO da neće biti prisustva kosovskih bezbednosnih snaga na severu". Vučić je podsetio i da će sastav policije biti srazmeran etničkom sastavu, što će procentualno biti u odnosu 98:2 u korist Srba.

"Prvi put Zapad priznaje postojanje Zajednice srpskih opština, prvi put Zapad priznaje da u okviru te zajednice Srbija finansira i školstvo i zdravstvo, ali da će to trebati ovoga puta da bude transparentno i ništa više, da naša deca u školama neće učiti po albanskim programima..."

Upitan kakve utiske nosi sa današnje posete, jer je bilo i onih koji su pozdravili njegov dolazak, ali i onih koji nisu, Vučić kaže:

"Ljudi su zabrinuti. Mnogo veći broj ljudi je pozdravio od onih koji su nešto dobacili. Čini mi se da su i oni koji su pozdravljali čak više zabrinuti od onih koji nisu. Svi su zabrinuti i to je potpuno razuimljivo", rekao je Vučić.

On se zahvalio episkopu Teodosiju na podršci i pomoći i na racionalnom pristupu rešavanju problema, jer je to, kako je istakao, put kojim Srbija može da pobedi.

"Želeo sam da kažem kosovsko- metohijskim Srbima nešto što je veoma važno, a to je da o Kosovu i Metohiji u Srbiji ne brine 500 ili 1.000 ljudi iz centralne Srbije, koliko ih je bilo na mitingu. Reč je o milionskoj brizi Srba, svaki Srbin brine i svi brinemo i moramo da budemo i odgvorni i ozbiljni i da vodimo računa o celoj Srbiji, da vodimo računa kako i na koji način da ostavrimo naše interese", rekao je Vučić i primetio da oni koji to pokušavaju politički da zloupotrebe ne mogu da okupe više od 1.000 ljudi.

Vučić je podvukao da Vlada i Srbi s KiM moraju zajednički da rade i dogovaraju se jer "ni oni nemaju rezervnu vladu i državu, a ni mi nemamo rezervni narod".

Kako javlja novinar B92 sa lica mesta, današnji sastanak je trajao više nego što je u početku planirano, pa su predstavnici Srba sa severa i prvi potpredsednik Vlade razgovarali više od dva sata. Nakon sastanka su se kratko obratili novinarima, i rekli da su stavovi približeni.

Posle sastanka s Vučićem predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović, potvrđujući da je postignut dogovor o nastavku saradnje, rekao je: "Nemamo rezervnu državu i moramo zajedno".

(http://www.b92.net/news/pics/2013/05/12/1639108319518f93ae3df20737465825_v4%20big.jpg)

On je dodao da će sastanak Vučića sa odbornicima četiri opštine biti dobra prilika da oni postave pitanja i da izraze sve svoje strahove i neodumice.

"Iskreno se nadam da ćemo složno i jedinstveno koordinirati i raditi za dobrobit kako našeg naroda na Kosovu i Metohiji, tako naroda u Srbiji", poručio je Milović.

Ova poseta privukla je veliku pažnju - na severu Kosova se nalazi oko 60 medijskih ekipa.

Vučić je jutros doputovao u posetu Srbima sa KiM. Uoči posete je izjavio, u intervjuu Politici, da će sa njima razgovarati o svakoj sitnici briselskog sporazuma. On je danas prisustvovao liturgiji u Leposaviću, a zatim i razgovarao sa episkopom raško-prizrenskim Teodosijem.

Briselski sporazum nije savršen, ali njime ne treba plašiti narod, izjavio je Aleksandar Vučić u Leposaviću, poručujući da će država biti uz Srbe na Kosovu.

http://www.youtube.com/watch?v=Ugkf1UyvDrA


http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=05&dd=12&nav_category=640&nav_id=713119


"Договор о заједничком деловању",што значи да Вучић није успео да убеди Србе са Космета да прихвате споразум.Тако ми макар изгледа.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Zeka Мај 13, 2013, 09:47:17
НЕМА ДОГОВОРА ИЗМЕЂУ ВУЧИЋА И СРБА СА СЕВЕРА КОСОВА


Славиша Ристић: Срби са КиМ дубоко верују да ће данашњи дан помоћи Влади да види да они не могу да прихвате Устав и законе Косова


(http://www.standard.rs/images/stories/2012/slavisa-ristic-400.jpg)


Срби са Косова желе да наставе да раде са својом државом, али је непремостиви, дубоки јаз што споразумом из Брисела морају прихватити Устав Косова, изјавио је вечерас председник општине Зубин Поток Славиша Ристић, истичући да би се о свим осталим појединостима споразума могло разговарати.

"Чињеница је да бриселски споразум нуди интеграцију у независно Косово, на начин да морамо да се интегришемо у уставно-правни оквир. То је непремостиви јаз", рекао је Ристић новинарима после састанка првог потпредседника Владе Србије Александра Вучића са одборницима четири општине са севера Косова.

Председник општине Зубин Поток је рекао да "Срби са Косова и Метохије дубоко верују да ће данашњи дан помоћи Влади (Србије) да види да они не могу да прихвате Устав и законе Косова".

"Спремни смо да тражимо неко ново решење, јер решење није наша интеграција у независно Косово", рекао је он.

Ристић је рекао да међународна заједница и ЕУ и Влада Србије треба да схвате да се један народ не може силом натерати да прихвати независно Косово.

"Само онда када они који одлучују схвате да нико нема право да силом намеће једном народу политичко решење, може се трагати за новим решењима", закључио је Ристић.

Одборник Демократске странке Србије Марко Јакшић оценио је током разговора Вучића са одборницима да је бриселски споразум штетан и да представља велеиздају националних и државних интереса.

"Ово је фактички прављење албанске државе уз благослов Србије. Мислим да је битно да садашња власт не спречава рад Уставног суда. Сви знамо да је цео овај споразум противуставан и зато мора да иде пред Уставни суд", рекао је Јакшић.

Миловић: Штете неће бити, а за корист не знам

Вечерње новости у данашњем издању истичу да је главни аргумент Срба са севера да ће уколико се примени споразум, они живети на независном Косову по албанском уставу и законима, а они то ни по коју цену не желе. Они сматрају да се бриселским документом гасе све институције државе Србије, што је довољан аргумент да споразуму кажу - не.

"Вучић је добродошао на север. Он треба да објасни грађанима зашто да прихвате споразум. Ако у томе успе, онда ће одборници четири општине донети одлуку да се споразум примени и то ће бити обавезујуће за све нас. У супротном, од имплементације неће бити ништа. Свакако, од његове посете штете неће бити, а за корист не знам", изјавио је за "Новости" Драгиша Миловић, председник општине Звечан.

Он истиче да ће то бити прилика да први потпредседник Владе чује мишљење Срба из покрајине и да одговори на многобројна животна питања. Та питања тичу се држављанства (да ли ће бити држављани Србије или Косова), диплома, имовине...

Миловић наглашава да народ са севера ни по коју цену не жели сукобе са својом владом, али да народ осећа да би имплементација бриселског споразума значила нестајање Срба и северно и јужно од Ибра.

"Када је реч о споразуму о имплементацији, очигледно је да Албанци неће да изађу изван оквира свог устава и закона. Ако је неко мислио да ће кроз имлементацију добити нешто више, преварио се", поручује Миловић.

Ивановић: Наши аргументи су страх и неповерење

Да би Вучићева посета могла да буде од велике користи сматра Оливер Ивановић, лидер Грађанске иницијативе са севера.

"Народу много значи то што долази најутицајнија политичка фигура у Србији, и та посета и разговор могли би да допринесу да Срби промене мишљење о споразуму", оцењује Ивановић за Новости.

А да ли су јачи Вучићеви аргументи који иду у прилог прихватању споразума или аргументи тамошњих Срба који му се оштро противе?

"Наши аргументи су страх и неповерење", каже Ивановић. "Они јесу јаки, али на њима се не може градити дугорочна стратегија. Наш живот на Косову одређују две константе - неповерење према Албанцима и међународној заједници, и друга да не можемо без Србије. Сада треба решити ту контрадикцију."

Ивановић истиче да Вучић мора да објасни шта је суштина договора и које су гранције за Србе, да растера страх да се Србија извлачи са Косова, да понуди гаранције да Србима неће бити угрожена економска егзистенција, односно да неће бити масовних отпуштања и да неће бити прекинуто финансирање...

"Вучићев одлазак на север је утеривање страха"


С друге стране, посланик ДСС Слободан Самарџић уверен је да Вучић на Косово носи претње, а не аргументе.

"Он у покрајину иде да суочи Србе са санкцијама које ће уследити уколико не пристану на договор. Где год се окрену, суочени су са претњама. Прете им Албанци да ће их протерати и отети им имовину, прети им међународна заједница да ће их оставити незаштићене, а сада им прети сопствена држава да ће их оставити без принадлежности. Тако су суочени са три претње", каже Самарџић.

Он тврди да Вучић нема аргументе да их убеди да прихвате споразум, па тај документ може само силом да се наметне.

Јер, наглашава Самарџић, Срби знају шта би значила имплементација бриселског споразума, знају да, ако га примене, од државе Србије на Косову неће остати ништа.

"Они нису мала деца и знају да ништа неће бити као што је било и да ће прећи у надлежност друге лажне државе Косово. Вучићев одлазак на север је утеривање страха. А у томе највише учествују Вучић и Дачић", истиче Самарџић.

У Бриселу запело око имплементације


И док у Србији траје убеђивање између власти и Срба са севера, у Бриселу је запело око израде споразума о имплементацији. Досадашњи састанци завршени су без договора, јер Албанци покушавају да кроз тај документ о имплементацији промене споразум на штету српске стране.

Шеф београдског тима за примену споразума са Приштином Марко Ђурић изјавио је да Србија неће дозволити да овај документ, због различитих интерпретација о спровођењу, с временом постане неповољан и лош по интересе српског народа.

"Ситуација је таква зато што две стране засада различито тумаче суштину неких одредби споразума", рекао је Ђурић.

Према његовим речима, приштински тим је, засада, веома искључив у својим ставовима и виђењима и ту настаје јаз који посредници не успевају да премосте.

Ипак, много тога биће јасније у наредним данима, када се може очекивати и постизање договора, јер 21. маја у Бриселу треба да се састану Ивица Дачић и Хашим Тачи који, према неким најавама, тада треба да потпишу имплементациони споразум.

Иначе, српски лидери с Косова позвали су народ да у недељу мирно и достојанствено дочека Александра Вучића, без инцидената и ружних речи.

"Свако ко жели инциденте ради против интереса свог народа", поручује Славиша Ристић, начелник општине Зубин Поток.

Коментаришући спекулације да споразум одбијају само српски лидери из ДСС, Драгиша Миловић, који је функционер ове странке, каже да то није тачно и да су на северу покрајине сви јединствени.

"Ја могу да поднесем оставку, ако кварим слогу. Али председници општина овде спроводе одлуке грађана. Ако смо ми небитни, нека нас смене и поставе већа преко којих ће моћи да спроводе своје одлуке", поручује Миловић.

Слободан Самарџић каже да не треба лагати да ће, уколико се споразум примени, све бити као пре:

"Ништа више неће бити исто. Срби ће имати само мањинска права, као што имају, на пример, у Мађарској или Румунији. У споразуму пише да ће све области - школство, здравство, привреда, социјална политика... бити у законском систему Косова и да од државе Србије тамо неће бити ни трага.


Нови Стандард (http://www.standard.rs/nema-dogovora-izmedju-vucica-i-srba-sa-severa-kosova.html)


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Zeka Мај 13, 2013, 13:50:07
ЈАКШИЋ: Вучић се вратио у Београд празних шака


ОБЕЗБЕЂИВАЛА ГА „МАЛА ВОЈСКА”, А НИЈЕ „ПРЕЛОМИО” НИ ПРЕДСЕДНИКЕ ОПШТИНА СЕВЕРА НИ ОДБОРНИКЕ


(http://fakti.org/sites/default/files/pictures_5/A%20Vucic%20u%20KM_jhfg.jpg)


     Вучић је признао да Срби морају да буду део уставно-правног система државе Косово. Он је признао да Срби треба да уђу у систем независног Косова
     А ми смо му рекли да је издајник! Рекли смо му да је његова прича о ЕУ фактички само изговор за издају и за испуњавање његове и Николићеве обавезе према западним пријатељима преузете онда када су цепали СРС. Рекли смо му да је то прави разлог што је потписао овај споразум, а не то што је „морао да би деци и земљи било боље”
     Поводом Вучићевог напада на мог брата, понудио сам му да разменимо имовину. Ја њему моју, а он мени његову. Уз објашњење да ја имам много више школе од њега и много више раднога стажа, а да је његова имовина далеко већа од моје
     Рекао сам му и да мога брата спомиње само зато што нема ниједан аргумент, што нема шта више да каже! То је као кад клинци у некаквој свађи без аргумената на крају немају шта да кажу него нешто типа „твоја мајка је курва”


         ПРВИ потпредседник Владе Србије Александар Вучић данас је у разговору – а на махове и у свађи - са Србима севера Косова и Метохије морао да им призна – да Београд од њих тражи да се интегришу у уставно - правни поредак фактички независног Косова!

         А данашња Вучићева мисија на КиМ – како је Фактима открио народни посланика Марко Јакшић – само је показала: да свако и даље остаје на својој страни.

         Срби севера на једној, а београдска власт - на другој.

         Јакшић је чак категоричан: „Апсолутно је нетачна Вучићева тврдња да је са председницима општина договорио да се настави заједнички рад и координација. Нема никаквог договора између првог заменика председника Владе са косовским Србима - ни са председницима општина, ни са одборницима!”

         Поводом Вучићеве најаве уочи поласка на КиМ - да ће Србима севера понудити конкретне аргументе који ће их убедити да прихвате бриселски споразум и његову примену – Јакшић наглашава да је једини „аргумент” био: „споразум мора да се примени”!

         „Вучић је само поновио стандардне тезе: да је споразум наводно морао да се потпише, да је то најбоље што смо могли добити, да је он то морао да уради због Србије. Да је то морао због грађана! Стандардна прича! И још је рекао: да није потписао, то би за Србију било лоше. Рекао је – наводи Јакшић - да деца имају право да живе боље него што су живела до сада”.

         Према његовим речима, Вучићев једини договор је онај са Приштином и америчком амбасадом да са њим дође цео пук војске! Што из обавештајних служби, што припадника Жандармерије! Цела војска је дошла да би га данас чувала!

    Вучић је најавио да ће разговарати о свакој ситници из бриселског споразума? Окојим „ситницама” је конкретно било речи?

         Ни о каквим. Он није дао одговоре на права питања.

    Шта сте га тачно питали?

         Ма, он је признао да Срби морају да буду део уставно - правног система државе Косово. Он је признао да Срби треба да уђу у систем независног Косова. То је рекао!

    Шта су му на то рекли и поручили Срби, одборници?

         Ми смо њему рекли да је издајник! Рекли смо му да је његова прича о ЕУ фактички само изговор за издају и за испуњавање његове и Николићеве обавезе коју су преузели према својим западним пријатељима онда када су цепали Српску радикалну странку, када су долазили на власт. Рекли смо му да је то прави разлог што је потписао овај споразум, а не то да је „морао да би деци и земљи било боље”.

    Да ли је, према Вашем сазнању, између Вучића и било кога од његових данашњих саговорника постигнута сагласност да Срби на КиМ треба да пристану на имплементацију?

         Не! Никакав договор о томе није направљен!

         Сви одборници су говорили против. Он је једини био „за”.

    Колико је било присутних одборника?

         Било је 99. А он један. Чуо сам да је на састанку са председницима општина одбијен Вучићев споразум и да су сви остали при своме!

    Који очекујете следећи корак, да ли је ишта другачије него пре састанка?

         Остао је свако на своме: ми смо против споразума, он је за споразум.

    Пре одласка на Косово и Метохију, Вучић је за „Политику” изјавио да „нема репресивних мера” и ако не буде договора. Па додао одмах потом: „Милана Ивановића је ова Влада поставила за директора Дома здравља, може да га смени на седници Владе истог секунда. Све њих можемо да сменимо истог секунда и поставимо друге који ће то да спроводе”. Да ли је то поновио и пред вама? Да ли је било неких другачијих претњи?

         Није било претњи него су пале оштре речи... Рекао сам му много тога. Између осталог: да је највећи криминал - национална издаја. То је почело тако што је прво он мени рекао за Коштуницу и изручење браће Мазреку. Одговорио сам му да ја осуђујем такав један потез, али да је најгора ствар на свету која може бити у једној држави: национална издаја. А бриселски споразум је национална велеиздаја. Са тим ништа не може да се пореди!

         Да су Мишковићев криминал, и Агробанка и све друго - ништа спрам најгорег и највећег криминала на свету - националне велеиздаје.

    Шта вам је Вучић одговорио на тако тешке оптужбе?

         Није одговорио. Ништа на то није рекао!

(http://fakti.org/sites/default/files/pictures_5/Odbornici-KM_jhfg.jpg)

         Кад сте прешли на лични терен, да ли је Вучић испунио обећање да ће лично да вас пита за плакате који су осванули на КиМ на којима се првом заменику премијера поручује да не долази у Покрајину? Он тврди да је плакате штампао ваш брат!

         Само смо се договорили да разменимо имовину. Ја њему моју, а он мени његову. Уз објашњење да ја имам много више школе од њега и много више раднога стажа, а да је његова имовина далеко већа од моје. То смо се договорили и ја ћу морати да га посетим у Београду са том нагодбом.

         Поводом оптужби на рачун моје породице, рекао сам му да мога брата спомиње само зато што нема ниједан аргумент, што нема шта више да каже! То је као кад клинци у некаквој свађи без аргумената на крају немају шта да кажу него нешто типа „твоја мајка је курва”.

         Рекао сам му да је оно што се десило у Бриселу нормална ствар кад се има у виду каква је делгација која је отишла да преговара: да су у њој били људи који су продали веру за вечеру. Такође: да су садили тикве са ђаволом и да нико њих не може да цени и поштује.

    Како је окончана расправа између Вас и Вучића?

         Рекао сам му: Бог на небу, кум на земљи. Ја мог кума поштујем, а ти си твог кума, који ти је крстио децу, назвао затворским пацовом.

    А како је окончана Вучићева посета Косову и Метохији, пошто је најављивао да би можда могао да оде и у јужни део?       

         Није отишао на југ. Вратио се у Београд. Без договора по који је наводно дошао, а само је понављао да се „ово мора”!


  Диана Милошевић (http://fakti.org/serbian-point/kritika-vlasti/jaksic-vucic-se-vratio-u-beograd-praznih-saka)
Наслов: Срби немају резервну државу
Порука од: Гога Мај 14, 2013, 08:00:52
Миловић: Срби немају резервну државу


Први човек општине Звечан Драгиша Миловић у недељу се накратко обратио новинарима рекавши да Срби немају резервну државу, да треба и мора да се настави координација са једном и једином државом коју Срби имају, што нам је поновио у интервјуу за ”Политику”, додавши да је добро што је први потпредседник Владе Александар Вучић дошао међу народ, да чује страхове и жељу житеља Косова и Метохије да остану у уставноправном систему Републике Србије.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-05-14/322258_dragisa-milovic--foto-beta_if.jpg?ver=1368494335)

Миловић је истакао да треба пронаћи компромисно решење, на коме морају да раде и међународна заједница и званични Београд.


После петосатне заједничке седнице у Косовској Митровици, Александар Вучић је рекао да се осећа и види да је постигнут напредак поводом питања споразума. Да ли то значи да су председници општина попустили?

- Не знам шта је то Вучић изјавио и шта је мислио, али је истина да када је у питању споразум, нема помака у ставу Срба са севера, јер је он за нас неприхватљив. Ми нећемо и не желимо другу државу, а то је јасно речено и на седници у Косовској Митровици.На једној страни су одлука владе и Скупштине Србије да је споразум прихваћен, а на другој страни постоји снажан отпор Срба са севера Космета, који кажу да ни по цену живота неће ући у систем Приштине. Како доћи до решења?

- На једној страни је Београд, а на другој грађани те исте државе Србије. Вучићу смо јасно рекли да нећемо улазити у косовски систем и да нећемо да живимо под заставом велике Албаније. Одборници и чланови већа су такође казали да би имплементација споразума довела до етничког чишћења Срба.Постоји ли код вас страх да би званични Београд могао да дигне руке од ”непослушног” севера Космета и да га препусти, што би се рекло, самом себи?

- Могло би и то да се догоди, ако држава промени Устав, али нигде и ни у чијој историји није забележено да се држава одрекла свог народа.


Како решити ”непремостиви јаз” између Београда и народа на северу Космета?

- Искључиво треба поштовати вољу грађана и њихову референдумску одлуку из фебруара прошле године где се народ скоро сто одсто изјаснио да неће под капу Приштине.Може ли доћи до неког преокрета, па да Београд одбаци споразум, иако је парафиран, или, евентуално, да се Срби преко ноћи одлуче да га прихвате?

- Морамо да тражимо компромисно решење. На њему морају да раде и Београд и међународна заједница. Сигуран сам, на основу досадашњих скупштинских одлука, да се народ неће преломити.Вучић је најавио нови сусрет са Србима већ ове недеље. Мислите ли да би први потпредседник владе могао да вас убеди да прихватите петнаест тачака споразума?

- Добро је да се чешће састајемо, не знам да ли ће то бити ове недеље, али у сваком случају мој став, а сигуран сам и осталих српских представника, остаје непромењен. Споразум је неприхватљив.Плашите ли се да би Београд могао да вас смени, с обзиром на то да сте кадар ДСС-а, који скоро свакодневно позива на одбацивање споразума?

- Не, немам никаквих страхова.Обратили сте се Москви, од које тражите помоћ како би се питање Космета вратило под окриље УН. Да ли сте добили одговор?

- Одговор још није стигао, а тражили смо од Руске Федерације да помогне држави Србији, јер долазак Еулекса и решавање питања Космета под кишобраном ЕУ донели су само зло српском народу. Статус Космета за нас није завршен, на снази је и даље важећа Резолуција 1244 Савета безбедности Уједињених нација. Не видимо зашто би Европа решавала питање Космета, та иста Европа у којој су чак двадесет и две чланице Европске уније признале самопроглашену независност Косова.

(Политика, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/313098/Milovic-Srbi-nemaju-rezervnu-drzavu)***Надам се да неће променити став!


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Zeka Мај 14, 2013, 10:00:13
(http://www.vaseljenska.com/wp-content/uploads/2013/05/923054_238538126271485_393756273_n1.jpg)

http://www.youtube.com/watch?v=DLWVMyU5Yrg


Овако дочекаше вУЧКА у К.Митровици.
Горња слика са стиропором и транспарентом је доказ у којој мери тај наш напаћени косметсkи Народ још увек има духа и непресушне имагинације.
Иначе, на овом видеу је приметно колико је обезбеђење око вУЧКА.
Толико о томе колико се он не боји народа и колико њега воле Срби са Космета а богами и у Србији.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Ekana Мај 15, 2013, 00:50:56


Снимак посете првог потпредседника Владе Александра Вучића Северном Косову и снимак разговора са одборницима српских општина Северног Косова.

http://www.youtube.com/watch?v=c38nSq8k5js
Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Мај 15, 2013, 07:18:39


Снимак посете првог потпредседника Владе Александра Вучића Северном Косову и снимак разговора са одборницима српских општина Северног Косова.

http://www.youtube.com/watch?v=c38nSq8k5js
Овај снимак треба сви пажљиво да погледамо и послушамо. Више од 4 сата траје. Мој коментар би био,....КОЈИ БЕЗОБРАЗЛУК!!! (Ово се наравно односи на Вучића)

Дакле, Вучић је дошао да разговара са Србима са Космета. Они су то врло озбиљно схватили, на брзину организовали седницу 4 општине са севера Космета, излазили за говорницу, постављали питања, конкретна. Трајало је то дуго. У почетку је и Вучић излазио за говорницу и буквално се свађао, оним његовим препознатљивим начином, који смо имали прилику да видимо годинама уназад. Надобудан, надмен! Уместо да се понашао озбиљно, сходно функцији коју има, као владин представник, Вучић је реплицирао неким одборницима и упуштао се у препуцавање на релацији СНС-СРС и СНС-ДСС, губећи из вида да на тој седници нису представници само те три странке, и да није примерено да се воде страначка надметања. А, онда је одлучио (као што је и требао од самог почетка, ваљда му је неко дошапнуо) да сачека да сви пријављени говорници изнесу за говорницом оно шта имају, па се након тога обратио одборницима у сали.
И ОНДА, УМЕСТО да је свакоме одговроио на постављена питања или макар делимично, он "рецитује" ВЕЋ ПРИПРЕМЉЕН ГОВОР. То може свако да примети, када погледа овај снимак, надам се да су то приметили и наши Срби са Космета, који су били у сали, а нарочито они који су му пре тога постављали питања. Значи, то није био сусрет на ком се водио спонтан разговор, него је до танчина припремљена и изрежирана буквално та његова посета.
НИШТА ново није рекао, сем онога што смо данима од њега чули, говорио је неодређено, са много патетике. Говор са паролама!!!

А онда је одвојио неколико тренутака да ипак одговори на пар конкретних питања.
Међутим, ни то нису били прави одговори. Као на пример, на многа питања о разно разним проблемима, који би се заиста појавили применом Споразума, ако би се усвојио, он је одговарао, да о томе ништа не пише у Споразуму и да о томе није било говора. А питања су била од врло виталне важности за живот наших Срба са Космета и упућивала су на то да је врло неозбиљно ако се прво кренуло на потписивање тог Споразума, а да се нису пре тога решиле, расправиле, споменуле, неке конкретне ситуације.

Чини ми се да је чак и дискусија једног младог човека, била припремљена-договорена, јер је управо ту дискусију Вучић поменуо, као, није сигуран, да ли је тај младић члан његове странке, и онда је коментарисао то шта је он рекао.


Мишљења сам да је чак и обраћање Вулина (човека у "оставци") било изрежирано, а тај његов говор једна вешта глума. Уме он то врло добро, дуго је то "вежбао" ранијих година, обучен је он и мајстор за "крпљење" рупа.Жао ми, ако је српски народ насео на ту његову глуму, али без обзира како нам овде медији сервирају, како је Вулин омиљен код тог нашег народа, оно што се на овом снимку да видети и чути, говори супротно.

Све у свему, по мени, Вучић је дошао међу Србе на  Космет да прикаже једну ЦИРКУСКУ представу владе Србије. Међутим, чини ми се да они немају појма колико је народ са тих простора зрео и одлучан у својим намерама. Нису они Срби попут ових републичких  посланика, послушника, који се најмање мешају у посао који би требали да раде. Искрено сам врло пријатно изненађена и одушевљена какав је тај наш народ. Честитам им на достојанственом држању, на мудрости, озбиљности, памети и храбрости.

Заиста се поносим  нашим Србима који вековима живи на тим просторима.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: moka Мај 16, 2013, 15:50:09
Brisel glavni tumač sporazuma?
Izvor: Večernje novosti

Beograd -- Ako se Beograd i Priština ni u sledećoj rundi pregovora ne dogovore oko plana implementacije, konačno i obavezujuće tumačenje sporazuma daće EU, pišu Novosti.

Ovo je najizvesniji redosled poteza ukoliko 21. maja u štabu EU premijer Srbije Ivica Dačić i Hašim Tači ne budu pomerili s mrtve tačke razgovore o implementaciji sporazuma.

Uoči novog suočavanja dve strane, nisu baš velike šanse da se raskine sadašnja pat-pozicija. Jer, Priština i dalje uporno traži da se najpre ukinu srpske institucije na severu KiM, da se potom formira „prelazno telo“ koje bi preuzelo ingerencije, a da se Zajednica srpskih opština ustanovi tek posle jesenjih lokalnih izbora.

Ova varijanta je neprihvatljiva za Beograd i zato bi, u krajnjem slučaju, neka vrsta obavezujuće interpretacije od strane EU mogla da bude izlaz iz ćorsokaka.

"Srbija sigurno neće dozvoliti bilo kakvu naknadnu izmenu Briselskog sporazuma kroz plan za implementaciju. Za nas je ključno da se daju zakonske garancije za osnivanje Zajednice srpskih opština i da se usvoji njen statut, koji bi bio garant svih dogovorenih prava", kaže za Novosti Veljko Odalović, šef našeg tima za implementaciju sporazuma.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KiM očekuje da Dačić i Tači približe stavove oko tumačenja briselskog dogovora:

"Ketrin Ešton će sigurno nastojati da ubrza dinamiku primene sporazuma i trudiće se da dve strane približe stavove oko tumačenja onoga što je dogovoreno. Bez toga neće biti implementacije, koju je blokirala Priština svojim jednostranim tumačenjima".

Vlasti u Prištini pak "pevaju svoju pesmu", pa tako Tači najavljuje dogovor u Briselu i lokalne izbore već na jesen:

"U četiri opštine na severu Kosova izbori će biti organizovani u saradnji sa OEBS, a rezultate će morati da verifikuje Centralna izborna komisija Kosova. Posle toga biće formirana Zajednica srpskih opština, koja će imati ovlašćenja identična onima koje imaju sve ostale zajednice opština na Kosovu".

Ovakav scenario ne prihvataju čelnici Srba sa severa pokrajine:

"Srbi do sada nisu izlazili na izbore koje organizuje Priština i to je velika zamka u sporazumu. Kako možemo da idemo na izbore po zakonima Tačijeve države koju ne priznajemo? Bilo bi veoma loše i ako bi premijer Dačić potpisao ponuđeni plan implementacije, jer je on lošiji i od samog sporazuma", objašnjava za Novosti Dragiša Milović, predsednik opštine Zvečan.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=05&dd=16&nav_category=206&nav_id=714270


Цитат
....obavezujuće tumačenje sporazuma daće EU
Баш да видимо шта је то "обавезујуће" ::)(http://img17.imageshack.us/img17/5272/gdejepecatdacicu.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/gdejepecatdacicu.jpg/)


Наслов: Састанак Вучића и Срба са севера одложен?
Порука од: Гога Мај 17, 2013, 07:54:54
Састанак Вучића и Срба са севера одложен?


За данас је у Београду био планиран нови састанак председника четири српске општине са севера Косова и Метохије са првим потпредседником Владе Србије Александром Вучићем, али је он синоћ одложен, незванично сазнаје дневни лист Данас.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-05-12/321827_vuci2-foto-beta_f.jpg?ver=1368743067)

У круговима блиским Влади спекулише се да ће Вучић свакако примити косовске Србе пре новог састанка премијера  Србије Ивице Дачића и Хашима Тачија 21. маја у Бриселу, на ком треба да се усагласи примена Споразума о нормализацији односа Београда и Приштине.

Пре наставка бриселског дијалога на премијерском нивоу, очекује се и састанак „прве државне тројке“ - Дачића, Вучића и председника Републике Томислава Николића, што је премијер најавио из Вашингтона, после сусрета с  потпредседником САД Џозефом Бајденом, који се заложио за што брже спровођење Споразума.

Хашим Тачи је изразио  јуче на седници тзв Владе Косова оптимистичко уверење да ће се на предстојећем састанку с Дачићем постићи договор о спровођењу бриселског споразума.


Звонко Михајловић,
председник општине Штрпце, изјавио је за Данас да представници Срба који живе јужно од Ибра нису позвани на разговоре у Влади Србије. Он каже да "још нема званичне комуникације између Владе Србије и Срба јужно од Ибра, јер званични Београд игнорише чињеницу да су и они у великој већини против Споразума с Приштином".

Цитат
Телекомуникације и електропривреда
"У Бриселу би данас требало да почну технички преговори Београда и Приштине о електропривреди и  телекомуникацијама, најавио је јуче известилац Европског парламента за Србију Јелко Кацин. Он је за Радио Слободна Европа рекао да ће се договори отворити сусретима званичника Европске комисије за проширење Пјера Мирела са ресорним српским министрима Зораном Михајловић и Расимом Љајићем, као и са заменицом тзв. косовског премијера Едитом Тахири.


"Наш став је непромењен, јер постоји низ препрека за спровођење Споразума, који није утемељен на правном систему Србије. На терену се не могу применити косовски закони, зато што је и овај Споразум, као и претходни неуставан", рекао је за Данас Раденко Недељковић, начелник Косовскомитровачког округа.

(Данас, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/313865/Sastanak-Vucica-i-Srba-sa-severa-odlozen)


Наслов: Састанка са Вучићем (не)ће бити?
Порука од: Гога Мај 19, 2013, 17:15:46
Састанка са Вучићем (не)ће бити?Председници четири српске општине са севера Косова и представници десетак српских општина јужно од Ибра не одустају од захтјева да их уочи наставка преговора Београда и Приштине, 21. и 22. маја у Бриселу, прими потпредседник Владе Србије Александар Вучић, али многи не верују да ће до састанка доћи.

Председник градске општине Приштина са измјештеним сједиштем у Грачаници Богдан Савић спреман је, као и већина предсједника општина јужно од Ибра, да крене, уколико добије позив.

"Нема смисла ићи наслепо и чекати испред Вучићевог кабинета", каже Савић и напомиње да до данас на њега нико није вршио притисак.


Ипак, он се плаши да је то последица све учесталијих тврдњи из Београда да су Срби јужно од Ибра - "прихватили живот у косовским институцијама и да је једини проблем како убедити Србе са севера Косова да прихвате бриселске споразуме".


"На ширем подручју Приштине живи 30.000 Срба, али се на прсте могу пребројати они који прихватају косовске институције", каже Савић, који је уверен да сва решења која буду прихваћена у Бриселу мора да подржи народ.

Он упозорава да, у противном, није јасно како ће и ко та решења реализовати без сагласности народа. И потпредседник Скупштине Заједнице српских општина и насеља на Косову и Метохији Марко Јакшић сумња да ће доћи до састанка.

"Наставља се политика свршеног чина. Прво састанак и `назови договори` у Бриселу, па тек онда са нама, иако се преговори воде о нашој судбини и судбини покрајине" - каже Јакшић.

Он је уверен да наставак преговора неће донети ништа добро ни Србији ни Србима на Космету.

"Плашим се да је много тога договорено и да је на премијеру Ивици Дачићу да аминује и стави потпис на оно што је припремила `кухиња Ештон - Тачи`", каже Јакшић.

Он сумња у деманти Београда да - није тачна тврдња шефа преговарачког тима Приштине Едите Тахири да је прије два дана у Бриселу делегација Србије прихватила да Косово добије посебан позивни број и да се на тај начин издвоји из телекомуникационог система Србије.

"Нажалост, оно што каже Тачи - то се и догоди. До сада није било ништа од оног што су тврдили или што гарантују власти Србије" - сматра Јакшић.

(Срна, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/314312/Sastanka-sa-Vucicem-nece-biti)

***
Вучић мисли да је своју причу завршио боравком на северном делу Космета, ::)http://www.youtube.com/watch?v=c38nSq8k5js


Треба с времена на време погледати и послушати овај снимак и Вучићев припремљени монолог (који је декламовао уместо одговора на питања која су му поставили одборници четири општине на тој седници) Он мисли да је своје рекао, али НИЈЕ, НИЈЕ. Може он да мисли шта год хоће, али ова прича још није завршена.
 


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Мај 20, 2013, 15:44:50
Вучић са Србима са севера Космета

Представници Срба са севера Космета разговарали су са првим потпредседником Владе Александром Вучићем разговарали углавном о текућим проблемима грађана на северу покрајине, а најмање је било речи о бриселском споразуму, рекао после састанка Раденко Недељковић, начелник Косовско-митровачког округа.

14.23 - Нисмо детаљно разговарали о споразуму, а највише је било речи о текућим проблемима Срба на северу, рекао Раденко Недељковић. Нови састанак после Дачићевог повратка из Брисела.

14.18
- Завршен састанак вицепремијера Вучића и представника Срба са севета Космета, јавља извештач РТС-а.

11.45 - Представници Срба са севера Косова ушли су у зграду Владе Србије.

На састанку са првим потпредседником Владе Александром Вучићем нисмо детаљно разговарали о бриселском споразуму, а највише је било речи о текућим проблемима Срба на северу Косова, рекао је начелник Косовско-митровичког округа Раденко Недељковић после састанка у Влади.

Он је после састанка с вицепремијером Александром Вучићем, који је трајао више од три сата, рекао да је главна тема била деблокада рада Канцеларије за КиМ и могућност повратка на њено чело Александра Вулина, док се најмање разговарало о споразуму из Брисела.

Недељковић је рекао да су тема разговора са вицепремијером Вучићем били текући проблеми грађана на северу покрајине, попут водовода, као и о могућност да се заврше започети пројекти и планови.

Упитан да ли ће Срби са Косова блокирати имплементацију бриселског споразума, Недељковић је рекао да они не могу ништа да блокирају и најавио да ће о бриселском споразуму и његовој имплементацији разговарати са представницима власти након повратка премијера Ивице Дачића из Брисела.

Према његовим речима, нови састанак ће се одржати после повратка премијера Ивице Дачића из Брисела.

У делегацији Срба са севера Космета били су начелник Косовско-митровичког округа Раденко Недељковић, председник Српског националног већа северног Косова Милан Ивановић, председници општина Звечан и Зубин Поток Драгиша Миловић и Славиша Ристић и председеник општине Косовска Митровица Драгиша Влашковић.

Члан делегације Срба са севера био је и Бојан Јаковљевић из Лепосавића, који је посланик у Скупштини Србије.

(РТС) (http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1326886/%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B+%D1%81%D0%B0+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0.html)***


Тужно. Срби са Космета су пуштени низ воду, не само од ове издајничке владе, него изгледа и од српског народа из осталих делова Србије и шире. Нигде отпора, нигде питања, нигде ништа,....а Вучић, Дачић и Николић несметано све брже и брже воде нашу браћу са Космета право у руке шиптарским џелатима, а Србију у понор из којег неће дуго моћи да изађе!Наслов: Одг: Ивица Дачић, премијер и министар полиције
Порука од: moka Мај 20, 2013, 21:59:07
Premijer Ivica Dačić izjavio je posle sastanka sa šefom nemačke diplomatije Gvidom Vesterveleom da će Srbija ispuniti svoj deo obaveza koje je preuzela potpisivanjem briselskog sporazuma, a da od Nemačke očekuje pozitivnu odluku o početku pregovora o članstvu u EU.

(http://www.blic.rs/data/images/2013-05-20/343140_vestervele01apfoto-darko-vojinovic_ff.jpg?ver=1369048150)

- Srbija više nema vremena za čekanje i da svako odlaganje odluke o datumu za početak pregovora sa EU može da ima katastrofalne posledice po našu budućnost. Od životne je važnosti za Srbiju da dobije datum, ne zato što neko samovoljno želi da ide ka EU, već zato što je to potrebno našem narodu i državi koja je proteklih nekoliko decenija u zaostatku u odnosu na ostale države regiona", rekao je Dačić.


 Dačić je naveo i da će predsednici država i vlada EU odluku o Srbiji doneti najverovatnije na samitu 28. juna, na Vidovdan, ali je dodao da je moguće da se o tome odlučuje i 27. juna u popodnevnim satima. 

- Vidovdan do sada nije doneo mnogo toga dobrog Srbiji od kosovskog boja, ubistva Franca Ferdinanda do izručenja Slobodana Miloševića. Očekujem sada dobre vesti i da EU odredi Srbiji datum za početak pregovora - rekao je premijer.

Vestervele se složio sa Nikolićem u vezi sa potrebom da dogovore o implementaciji vode predsednici vlada. On je istakao da Nemačka vodi otvorenu politiku prema Srbiji i njenom članstvu u EU, kao i da Srbiju vidi kao evropsku državu.


 - Evropska perspektiva Srbije je u interesu naše zemlje, ali i Evropske unije, i zato bih voleo da Bundestagu predložim donošenje pozitivne odluke o daljim koracima Srbije na evropskom putu - rekao je Vestervele i naglasio da je za to veoma važno donošenje plana implementacije sporazuma između Beograda i Prištine.


 Vestervele je doputovao u Beograd u ponedeljak uveče i odmah po dolasku razgovarao sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem.


 Iz Beograda Vesterevele putuje u Prištinu.

Nikolić: Nećemo obećavati ono što ne možemo da ispunimo

 

Sa Vesterveleom se danas sastao i predsednik Nikolić. On je šefu nemačke diplomatije rekao da je Srbija posvećena rešavanju problema KiM i daljem napretku na putu ka EU, ali da neće obmanjivati evropske partnere obećavajući nešto što ne može da ispuni. Nikolić je istakao da je naša zemlja posvećena postizanju plana implementacije briselskog sporazuma, ali da neće prihvatiti primenu nečega čega u tom sporazumu nema, niti će ikada, ni otvoreno ni prikriveno, prihvatiti nezavisnost Kosova.

 

"Predsednik Srbije je naveo da je našoj zemlji veoma važno da što pre dobije datum otpočinjanja pristupnih pregovora sa EU. Srbiji su potrebne nove investicije da bi omogućila bolji život svojim građanima i zbog toga joj je bitno dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom", rekao je Nikolić, a navodi se u saopštenju Pres službe predsednika Srbije.


 On je Vesterevelu preneo da su izgubljene tri nedelje u pokušajima da se dogovori plan implementacije sporazuma od 19. aprila.


 - To je jasan znak da predsednici vlada moraju da predvode dogovore o  implementaciji, u prisustvu evropskog komesara Ketrin Ešton, zato što najbolje znaju šta je dogovoreno u sporazumu - istakao je predsednik Nikolić.

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/383414/Dacic-Posle-Kosovskog-boja-i-izrucenja-Milosevica-dobre-vesti-na-Vidovdan-iz-Brisela

  Јад и беда на челу Србије у сваком смислу.Пајаци који лупају глупости по цео дан и не раде ништа.


Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Мај 22, 2013, 23:58:24
Дачић и Тачи се договорили у Бриселу


Завршен је тројни састанак Ивице Дачића, Кетрин Ештон и Хашима Тачија. Премијер Србије Ивица Дачић и Хашим Тачи договорили су се о конкретном тексту плана за спровођење споразума, изјавила је висока представница ЕУ Кетрин Ештон. У вези с тим "они (Дачић и Тачи) ће бити у контакту са мном до краја недеље", навела је у писаној изјави Кетрин Ештон.

(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-05-21/324146_ivica-dacic--ketrin-eston--hasim-taci--fonet_f.jpg?ver=1369243717)

Извори из делегације Србије потврдили су вечерас Агенцији Бета у Бриселу да је постигнут начелан договор о плану примене споразума о нормализацији односа Београда и Приштине.

О томе су од јуче у Бриселу разговарали  Ивица Дачић и Хашим Тачи, уз посредовање високе представнице ЕУ за спољну и политику безбедности Кетрин Ештон.

Тачи је вечерас изјавио у Бриселу да су се две стране начелно договориле о корацима за спровођење њиховог априлског споразума и да знају шта треба да ураде у идућих шест месеци.

Сада "две владе" - у Приштини и Београду, треба да одобре начелни договор из Брисела о плану за спровођење споразума о нормализацији односа двеју страна, а стручњаци ће наставити да раде на конкретној израи свих корака који следе да се тај план спроведе у дело, рекао је Тачи.

Висока представница Европске уније Кетрин Ештон током преподнева је о примени споразума, који је парафиран пре месец дана, разговарала са премијером Србије Ивицом Дачићем. Током паузе одржане су консултације преговарачких тимова Београда и Приштине. Хашим Тачи je изјавио је да је у данашњим разговорима о примени споразума од 19. априла било напретка.

Ештонова је јуче имала одвојене састанке са Дачићем и Тачијем, после чега је уследио и тројни састанак. У изјави после састанка, Кетрин Ештон је навела да је задовољна разговорима са 'премијерима' Ивицом Дачићем и Хашимом Тачијем.

"Веома сам задовољна што сам поново угостила 'премијере' Дачића и Тачија у Бриселу. Апсолутно сам сигурна у њихову посвећеност да напредујемо и да априлски споразум сада спроведемо у дело", рекла је Ештонова.

Премијер Србије Ивица Дачић само је кратко за британску агенцију Ројтерс рекао да су разговори били конструктивни и да се нада да ће договор бити постигнут. Два састанка на нивоу радних група посвећена примени споразума која су одржана у међувремену протекла су без договора, мада је шеф београдског експертског тима Дејан Павићевић рекао да је током разговора прошлог петка дошло до приближавања ставова у вези са енергетиком и телекомуникацијама.

Европска комисија је у априлу препоручила Савету да отвори преговоре са Србијом, али ће коначну одлуку донети шефови држава и влада земаља чланица ЕУ 28. јуна у Бриселу, и то на основу оцене о напретку у спровођењу споразума.

(РТС, Бета, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/315153/Dacic-i-Taci-se-dogovorili-u-Briselu)


***Ово би одавно Дачић одрадио и овако поступио, само се одуговлачило, јер се опипавао пулс народа у Србији. И када је постало сигурно да народ уопште неће никако реаговати, било шта да се потпише, одрадио је то Дачић.(зато је и постављен на место премијера, јер је требао то да одради, баш он)
ИЗДАО је народ на Косову и Метохији, тачније, ПРЕДАО их је шиптарским џелатима, пошто о продаји нема говора, јер ништа неће добити за овај издајнички чин.

Стиди се народе српски што све ово овако мирно гледаш и прећутно одобраваш!!! :(

Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Гога Мај 24, 2013, 18:14:44
Дачић запретио лидерима Севера


Могу они да не учествују на локалним изборима, али ће онда ту Заједницу српских општина чинити Тачијеви Срби. Ако је то у интересу српског народа, само напред, поручио је премијер Ивица Дачић Србима који се противе договору у Бриселу.(http://www.vesti-online.com/data/images/2013-05-11/321528_beta-milan-obradovic_ig.jpg?ver=1369359429)
Или смо на броду или нас нема: Ивица Дачић


- Свима је јасно куда плови овај брод - или ћете бити на њему, или не постојимо. Не спроводимо ништа што је на штету српског народа. Није идеално, није оно што смо желели, али немамо другог решења. И нико неће веровати Београду да неће моћи да спроведе што је договорено само зато што се буне неки локални лидери, казао је Дачић.

О предложеном тексту договора о провођењу бриселског споразума Влада Србије изјасниће се данас или сутра, али се не очекује да њено мишљење буде другачије. Али, ни лидери Срба са севера на мењају своје мишљење. И даље су против споразума Београда и Приштине, а према највама све политичке странке из четири општине са севера КиМ требало би да потпишу начелан споразум да неће учествовати на изборима који ће бити спроведени по законима Косова, а под окриљем ОЕБС-а.

- Наш став није промењен, Споразум не гарантује ни минимум предуслова за опстанак Срба на КиМ, каже начелник Косовскомитровачког округа Раденко Недељковић. Потпредседник Скупштине Заједнице српских општина на КиМ Марко Јакшић подвлачи да Влада Србије због добијанај датума упорно крши Устав Србије.

- Проћи ће и тај 28. јуни и имаћемо прилике да видимо шта ће се десити. Грађани неће живети боље, а држава Србија уводи један страшан ризик да фактички прода 16 одсто своје територије, рекао је Јакшић.


Дачић је јуче објаснио да постоје три главне групе питања којима се бави текст усаглашен са Тачијем - једна се односи на правне оквире, односно измену низа закона, друга на формирање Заједнице српских општина након избора организованих уз помоћ ОЕБС-а, а трећа на примену споразума у области полиције и правосуђа.
Када је реч о најспорнијем питању - Зајединци српских општина, Дачић каже да би она требало да буде конституисана након локалних избора који ће бити у октобру.

- Ми смо тражили да дотле постоји оснивачки, конститутивни одбор, који би радио неке ствари док се не изабере Заједница. И то је прихваћено. Названо је руководећи тим, који ће чинити представници четири општине са севера. Они ће припремати предлог нацрта статута, предложити вршиоца дужности командира полиције на северу и обављаће још неке послове из тачке 4. Споразума, објаснио је Дачић.

Србија је испунила све политичке услове Немачке за добијање датума за почетак преговора са ЕУ, каже аналитичар Душан Јањић коментаришући договор о примени бриселског споразума који је постигнут у среду.

Цитат
Нема краја мазохизму
Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић каже да је договор Дачића и Тачија "нови крупан корак Србије на прихватању независности Косова".
- Невероватно да је Србија била приморана да за само месец дана од парафирања прихвати тако компликован и захтеван план имплементације...Србија ће морати учинити још низ мазохистичких гестова, тужних и ружних потеза до 28. јуна, рекао је Вукадиновић.

(Л.Петковић, Вести) (http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/315462/Dacic-zapretio-liderima-Severa)***Врло интересантно и Вучић и Дачић у последње време причају о некаквим "бродовима", као да хоће да нам кажу, да без њих, ЕУ и свих тих србомрзаца нам следи бродолом ;D

Цитат
Или смо на броду или нас нема: Ивица Дачић

Пошто знам да се речник Вучићев и Дачићев баш пуно разликује, помало ме зачуди што обојица Србију, српски народ и уопште живот свих нас персонификују са некаквим бродовима. Онда мора да им је негде неко шапнуо да тако обојица ударају у исти бубањ.

Надам се да се наши Срби са Космета нису уплашили ових претњи Дачића. Њега не треба више уопште ни схватати за озбиљно. Он је продао душу ђаволу и њега се треба клонити. На нама свима је сада је последња, ИЛИ ћемо и даље ћутати или ћемо проговорити да наш живот уопше не може да се "смести" на тај њихов брод. Они нека се у њега спакују и далеко им лепа кућа.
Боље је сами да оду, тим истим прозападним "бродом", јер ако народ буде испраћао, плашим се да то не би био леп испраћај. Можда би неко онда, уместо на брод, стигао једино иза затворских решетака.Наслов: Одг: Издаја - државна и национална
Порука од: Cuburac Мај 24, 2013, 18:30:32
"Srbija je ispunila sve politicke uslove Nemacke za dobijanje datuma za pocetak pregovora sa EU". Ova sama recenica kazuje sav jad i otrcanost naseg trenutnog politickog rukovodstva. Zarad n